Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

CZYTAJ
Pokonała wirusa i urodziła zdrowe dziecko!
Epidemia. Czy młodzież korzysta z telefonu zaufania?
Epidemia. Personel szpitala woła o pomoc
Ziemia Lubawska odbierze Iławie nową drogę ekspresową?
Ratownik Tomasz Sławiński: Lepiej zapobiegać, niż leczyć
Podwyżka pensji dla dyrektor ICK: „Rutynowa”
Roman Żuralski: List otwarty do mieszkańców Iławy i regionu
Chciał ukraść pieniądze z myjni, ale...
O historii starego młyna
Pożar zabytkowego młyna
Mowa ciała prawdę powie. Burmistrz Dawid Kopaczewski
Jest wykonawca drogi ekspresowej S5 Ornowo-Wirwajdy
Pechowy spacer fatalnym chodnikiem
Sprytni obrońcy bagienka zawołali urzędników od środowiska
Sklep Ekologiczny „Zdrowo Nacudowane”
Viola Nowasielska o telewizyjnej przygodzie na wyspie Bali
Najlepsza myjnia w mieście!
Starostwo. Skargi na kolejki w Wydziale Komunikacji
CZŁOWIEK ROKU 2019. Głosujemy!
Uwaga początkujący przedsiębiorcy!
Więcej...

Forum

41750. 
Odnośnie wpisu numer: 41748

W DZIEŃ FLAGI POLSKIEJ uroczyście wywieszamy i czcimy TYLKO flagę RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Symbole różnych organizacji międzynarodowych - ONZ, UEFA, UE, FIFA itp. używamy tylko w określone dni.
Zobacz informacja o wynikach kontroli NIK w sprawie używania symboli państwowych (NIK, kwiecień 2005 r.).
NIE czcimy symboli organizacji międzynarodowej UE. To nie jest państwo.
Z ostatniej wersji traktatu lizbońskiego USUNIĘTO obowiązek używania symboli UE w państwach członkowskich.
Poza tym Polska NIE PODPISAŁA deklaracji nr 52 dołączonej do traktatu z Lizbony o dobrowolnym jej używaniu.
Z szacunku dla narodowej flagi polskiej, nie powinno się wywieszać obok niej ŻADNYCH innych symboli, oznak, proporczyków itp. Flaga POLSKI ma mieć godne otoczenie.
 Ola Mała
 Iława, Niedziela 03-05-2020

41749. 
Czy większość społeczeństwa, które zamieszkuje teren współczesnej Polski to ludzie, którzy czują się Polakami, mają poczucie przywiązania do Polski, cenią historię i tradycję, szanują polskie dziedzictwo narodowe, są ludźmi o wysokiej kulturze osobistej i moralności?
Czy jednak przeciwnie – należą do polskojęzycznej grupy indywiduów bez własnej tożsamości narodowej, dla których ważniejsza od polskości jest micha z żarciem i flaszka wody ognistej, podane z buta niemieckim czy ruskim kopem?
Niech każdy sobie odpowie na pytanie kim jest i w jakim kraju chce żyć. Jeżeli nie identyfikuje się z Polską, to droga wolna.
 Marszałek
 Iława, Sobota 02-05-2020

41748. 
Odnośnie wpisu numer: 41737

2 Maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
To święto wszystkich Polaków i Polonii mieszkającej za granicą.
W tym dniu wspominamy ważne wydarzenia dotyczące naszego kraju, wybitnych polskich działaczy, rozmawiamy o Polsce, czujemy dumę z naszego kraju....
Nie rozumiem dlaczego w polskie święto 2 Maja na ulicach Iławy wiszą niebieskie flagi UE?
UE? Czy jest takie państwo lub naród w Europie? I co świętuje?
 Ewa
 Iława, Sobota 02-05-2020

41745. 
DZIĘKUJĘ WAM, PRZYJACIELE...!

Dopiero podczas zamknięcia „na kwadracie” przekonał się jak wspaniałych ma sąsiadów. Marek Rudnicki opowiada o parapecie zewnętrznym przy kuchennym oknie – jedynym miejscu przekazywania sprawunków. Niesamowita opowieść o grupie bratnich dłoni. Czytaj Kuriera na stronie 5.

#ZostańWdomu #NieKupujChińskiego
 KURIERZY
 redakcja, Czwartek 30-04-2020

41743. 
Odnośnie wpisu numer: 41689

Analizując archiwalia Komitetu Miejskiego PZPR w Iławie, dochodzę do wniosku, że lepiej jak najmniej pisać od siebie. Lepiej pozwolić przemawiać uczestnikom wydarzeń minionych językiem ich epoki. Język ów dla nas może wydawać się archaiczny. To język sekty politycznej (rządzącej Polską w dwóch wcieleniach: PPR i PZPR) z okresu stalinowskiego (1945-56). Dla czerwonej sekty każdy był potencjalnym wrogiem: ksiądz, obszarnik, kułak, leśna banda.

Komitet Miejski PZPR w Iławie był lokalną sektą polityczną, filią centralnej sekty, czyli Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie, sterowanego bezpośrednio z Moskwy.

W wigilię święta 1 maja towarzyszom, towarzyszkom, bolszewikom i bolszewiczkom niniejszym udzielam głosu.

LEKTURY DLA DOROSŁYCH:
„ZĘBY DO KULTYWATORÓW”

Konferencja aktywu miejskiego PZPR w Iławie - 31 lipca 1949 roku

Konferencja odbywała się się w sali teatru miejskiego [potem jako kino „Lenino”]. Głównym tematem była sprawa stosunku partii i rządu do religii. Referat na ten temat przedstawił I sekretarz Komitetu Powiatowego tow. Duszyński. Dyskusja po wygłoszonym referacie:

Tow. Bobrowski Konrad:
„Kler i kapitał anglo-amerykański stara się wszelkimi siłami rzucać kłody pod nogi masom dążącym do lepszego jutra socjalizmu. My musimy stać twardo przy naszej ideologii i nie dać się z tej drogi sprowadzić”.

Tow. Sienkiewicz:
„Imperializm anglo-amerykański w walce przeciwko ZSRR i demokracjom ludowym zastosował nową broń – Watykan (…). Wstępujemy w okres socjalizmu (…). Z walki tej wyjdziemy zwycięsko i nic nas z tej drogi nie zawróci”.

Tow. Zabawski Jerzy mówi o roli kleru na przestrzeni historii:
„Kler i kapitaliści winni są wielkiej ilości analfabetyzmu, jaki u nas istnieje”.

Tow. Sobiesiakowa mówi o roli papieży w historii świata:
„Dopiero Marks wskazał, że ludzie pracy powinni rządzić, a nie papież za pomocą królów”.

Tow. Burzyński:
„W ZSRR kościoły i cerkwie istnieją, a reakcja nasza i międzynarodowa głosi, że kościoły w Rosji przemienione na stajnie”.

* * *

Konferencja powiatowa aktywu miejskiego PZPR w Iławie
- 20 listopada 1949 r.

Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego tow. Jachimowicz:
„Obóz pokoju w ostatnim okresie osiągnął zdecydowaną przewagę nad obozem wojny, którego przewodnikiem duchowym są Stany Zjednoczone. Nasza Partia słusznie oceniała obecną sytuację, uważając Związek Radziecki za przywódcę sił pokoju świata. Słusznie nasza Partia oceniała plan Marshalla, który doprowadził w krajach burżuazyjnych do zaostrzenia się walki między proletariatem a wyzyskiwaczami. Burżuazja, imperializm anglo-amerykański, widząc zbliżający się swój koniec, chwyta się wszelkich sposobów, aby przeszkodzić konsolidacji ruchu robotniczego (…). Burżuazja stara się wprowadzić do rewolucyjnej partii swoich sługusów, którzy stawali zawsze na przeszkodzie w marszu do socjalizmu (…). W Polsce jest jeszcze szeroka baza, na której może się rozwinąć szpiegowska ofensywa dywersji imperialistycznej, pozostałości dwójkarzy, reakcyjnych sztabów podziemnych, wyższego urzędniczego aparatu sanacyjnego (…) Wróg zmienia metody walki i nasza Partia musi również zmieniać system walki. W okresie mikołajczykowskim walka była otwarta i masowa, dziś po rozbiciu PSL, ucieczce Mikołajczyka i po rozbiciu band leśnych, wrogowie zaczęli wciskać się do aparatu partyjnego, samorządowego i administracyjnego. Cechą charakterystyczną członka Partii winna się stać umiejętność rozpoznania wroga”.

Tow. Kutzner:
„Musimy walczyć, aby do reszty zgnieść wroga klasowego, tak jak to czyniła partia bolszewików w Związku Radzieckim”.

Tow. Jaskólak:
„Winą podstawowych organizacji jest to, że na wsi jest jeszcze reakcja. Każdy towarzysz powinien być członkiem ORMO, powinien być czujnym i o każdym przejawie reakcji meldować tam, gdzie należy”.

Tow. Mileszczuk:
„Usunięcie wrogów ze stanowisk przyspieszy nasz marsz do socjalizmu. Wróg wkrada się na odcinek wiejski, aby przeszkodzić w socjalizacji wsi. Należycie tępiąc wroga przyspieszymy socjalizację wsi przez zakładanie spółdzielni produkcyjnych”.

Tow. Gołbiewski:
„Na wsi panuje jeszcze ślepota: chłop, który był robotnikiem, dostał ziemię, dorobił się 2 koni, 2 krów, i czeka tylko, kiedy będzie mógł nająć służącego i służącą”.

I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Iławie tow. Duszyński w podsumowaniu: „ Usunąć resztki kupców z zajmowanych stanowisk w spółdzielni, należy zastąpić ich nowymi ludźmi (…). Sekretarze POP powinni skończyć z tym dziwnym jakimś lękiem, trzeba stać pewną nogą na gruncie, trzeba pewniej, zdecydowanie widzieć wrogów na swojej gromadzie i trzeba umieć ich usunąć. Zadaniem naszej partyjnej organizacji jest zwrócić uwagę na odpowiedni dobór sołtysów, którzy nie mogą być powiązani z kułactwem”.

Z projektu rezolucji na zakończenie konferencji partyjnej: „Podnieść poziom ideologiczny wszystkich członków Partii przez uzbrojenie w oręż marksizmu i leninizmu”.

* * *

Konferencja miejska PZPR – 19 marca 1950 r.

Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR tow. Sumiński w sprawozdaniu mówił o „starciu obozu imperialistów z obozem pokoju pod przewodem Związku Radzieckiego”, następnie tow. Sumiński podkreślił, że na terenie m. Iławy zlikwidowano handel prywatny za wyjątkiem rzemiosła, natomiast rozbudowała się spółdzielczość. Zaznaczył, że „źle się dzieje w spółdzielni „Mazur” i „Odbudowa”, ponieważ pracownicy, niejednokrotnie nasi towarzysze, nie rozumią doniosłości powierzonych im zadań, a w sklepach i biurach piją wódkę (…) Zadaniem naszym jest wychować młodzież naszą w duchu marksistowskim, w duchu nienawiści do kapitalizmu”.

Tow. Igielski:
„Na konferencji powinniśmy wyciągnąć wnioski bolszewickie na przyszłość (…) Przy wyborach ludzi do nowego komitetu musimy wybrać ludzi – towarzyszy bolszewików”.

Konferencja Komitetu miejskiego PZPR – 30 września 1951 r.
Tow. Boczkowski:
„W PSS w Iławie na stanowisku kierownika ( były obszarnik ), który nie dbając o robociarzy i własny transport Spółdzielni, zatrudniał swego teścia jako furmana, przez co napędzał mu forsę spółdzielczą”.

Tow. Dzierżanowski:
„Słaba była działalność Komitetu Miejskiego, sprawozdanie naświetliło nam te błędy (…) My (...) nie powinniśmy załamywać rąk (…) lecz zabrać się do pracy i do budowy socjalizmu – bo wróg nie śpi, wróg działa”.

Tow. Henclerowa:
„Żony aktywistów partyjnych nie są wszystkie członkami Ligi Kobiet, bo mężowie nie pozwalają im na działalność społeczną, bo muszą na czas przygotować im posiłki (… ) Często kierownicy zakładów pracy nie wysuwają na kierownicze stanowiska kobiet typowanych przez Rady Kobiece (… ) Tow. Sobolewski, gdy się zwróciłam do niego o to, ażeby żonę swą zapisał do koła Ligi Kobiet, to oświadczył, że niech towarzyszka przyjdzie uświadomi moją żonę, to może się zapisze”.

Tow. Harmaciński:
„Na naszej POP zostały powołane grupy agitatorów, lecz praca nie przedstawia właściwej działalności, albowiem sami za mało doceniamy pracę agitacyjną, która powinna być naszą podstawą. Muszę stwierdzić, że ja sam, jak i inni towarzysze, za mało interesujemy się pracą naszych agitatorów. Każdy z nas powinien być agitatorem i dopisywać specjalną wagę do rozpowszechniania współzawodnictwa pracy”.

Tow. Błażejewski:
„Rząd Polski Ludowej wydał dekret o powołaniu komisji do walki ze spekulacją, która to zlikwiduje elementy spekulacyjne, przez co usprawni się zaopatrzenie. Albowiem poprzez nielegalny handel chłopów trzodą chlewną powstały trudności w zaopatrzeniu w mięso”.

Tow. Kaczyński:
„Muszę stwierdzić, że nasi aktywiści (...) niejednokrotnie delegowani w teren, niewłaściwie się zachowują i podrywają autorytet naszej partii. Bywają wypadki, że dają się uwodzić w terenie wrogim elementom na popitki i nie wykazują w stosunku do wroga swego oblicza proletariackiego, jak to przystoi na członka partii”.

* * *

Ze sprawozdania z działalności Komitetu Miejskiego PZPR w Iławie za okres od dnia 19 marca 1950 r. do dnia 30 września 1951 r.

„Miasto nasze stanęło pod sztandarem Obrońców Pokoju, któremu przewodził wielki Związek Radziecki na czele z chorążym pokoju Tow. STALINEM”.

Komitet Miejski PZPR w Iławie wg stanu na dzień 31 lipca 1953 roku:
- Sołowiński Jan, sekretarz
- Harmaciński Henryk, zastępca sekretarza
- Lewandowski Zygmunt
- Danielak Aleksander
- Katyszewski Aleksander
- Fijałkowska Alina
- Malinowski Edmund
- Kucharzak Janina
- Gawiński Henryk
- Margola Bolesław
- Trzebiatowski Franciszek

* * *

Konferencja KM PZPR w Iławie – 9 lipca 1955 r.

„Partia nasza wierna zasadom marksizmu-leninizmu, działająca w oparciu o przebogate doświadczenia Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, dzięki swej słusznej polityce odpowiadającej najżywotniejszym interesom klasy robotniczej i całego narodu wyrosła w potężną siłę (…) Potężny rozmach naszego budownictwa socjalistycznego, dziesiątki powstałych hut, fabryk, miast i osiedli, szybki rozwój kultury i oświaty oraz wzrastający dobrobyt mas pracujących wzbudził podziw klasy robotniczej państw kapitalistycznych”.

* * *

Konferencja miejska PZPR w Iławie – 13 sierpnia 1956 r.

Tow. Wysocki poruszył sprawę złego zaopatrzenia:
„W naszym mieście ta sprawa kuleje (…) mocno, bo produkuje się wędliny dobrego gatunku i drogie, a przecież nie każdy robotnik może sobie pozwolić na taką wędlinę, a tych tańszych gatunków jest brak, a jeżeli są, to pod zdechłym psem. Jest to wina organizacji partyjnej przy PSS”.

* * *

Rudzienice. Sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzienicach powiatu iławskiego. Czy radni zadawali sobie w myślach pytanie: „Dlaczego tak jest w Polsce? Dlaczego właśnie my, radni, musimy kierować specjalną uchwałę do władz GS w Iławie w sprawie zaopatrzenia sklepu? Co ma z tym wspólnego rada?”. Wielce się trudzą nad czymś radni, coś ważnego uchwalają. Może nie słyszeli o „potężnym rozmachu naszego budownictwa socjalistycznego”, o „dziesiątkach powstałych hut, fabryk”, i o tym, że „wzrastający dobrobyt mas pracujących wzbudził podziw klasy robotniczej państw kapitalistycznych”. Odwołują się do ustaw, artykułów, punktów, pozycji... Piszą:

„Uchwała nr 14/60 Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzienicach powiatu iławskiego z dnia 31 października 1960:
– Zobowiązać GS do dostarczania pieczywa w miarę potrzeb.
– Zaopatrzyć GS w nawozy sztuczne, jak wapno nawozowe i nawozy azotowe, jak saletrzak, saletrę amonową.
– Zaopatrzyć GS w części do maszyn i narzędzi rolniczych, a w szczególności zęby do kultywatorów”.

* * *

Źródła:
- Archiwum Państwowe w Olsztynie – Komitet Miejski PZPR w Iławie 1949-89 (protokoły konferencji), nr Zespołu 1163, sygn. 1
- Archiwum Państwowe w Olsztynie – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzienicach 1955-72 (protokoły sesji ), nr Zespołu 770, sygn. 3
 Andrzej Rochowicz
 Kałduny, Iława, Czwartek 30-04-2020

41742. 
Wchodzimy w miesiąc maj. W pierwszym etapie odmrażania gospodarki, minister zdrowia pozwoli odmrozić mięso i chleb zakupione w pierwszym tygodniu epidemii.
 Antonio
 Iława, Czwartek 30-04-2020

41741. 
OSZUSTWO NA „ZNAJOMEGO”

Metoda wyłudzenia pieniędzy jest banalna i niestety coraz bardziej popularna wśród łobuzów, bo skuteczna wobec wielu roztargnionych użytkowników internetu.
Dziennikarzom Kuriera udało się przeprowadzić prowokację podczas której wpuścili sprawcę w taki „kanał”, że na długo to zapamięta. Grozi mu 8 lat. Czytaj Kuriera na stronie 3.

#ZostańWdomu #NieKupujChińskiego
 KURIERZY
 redakcja, Czwartek 30-04-2020

41739. 
Muszę na forum Kuriera "podziękować" niektórym burmistrzom i wójtom zasiadającym w zgromadzeniu Związku Gmin "Czyste Środowisko".
[...]
Panie Burmistrzu Kopaczewski!
Panie Wójcie Harmaciński!
Panie Burmistrzu Blank!
Panie Wójcie Waruszewski!
[...]
Podnieśliście rękę za chorymi podwyżkami cen za wywóz odpadów! [...]
W dobie kryzysu w którym ludzie tracą pracę i liczą na zapomogi to jest po prostu skur....ństwo.
Jak wy możecie jeszcze spojrzeć ludziom w oczy? Ja na waszym miejscu bałbym się, że napluje mi ktoś w twarz!
 Bart
 Iława, Czwartek 30-04-2020

41737. 
Odnośnie wpisu numer: 41734

Człowieku! Co ty chcesz i czego wymagasz od tego Kopaczewskiego?
On "męża stanu" z siebie zrobił!
Sekta lewacka bije "brawo" na internetowym facebooku. Spazm!
Od dwóch lat mamy w Iławie swoją lokalna zarazę.
Taki nasz lokalny Afrykański Pomór Świń.
ASF po iławsku.
(A)patia, (S)ekciarstwo, (F)ejsbukowanie.
Pięknie powiedziane, Panie ministrze!
 Jan Niezbędny
 Iława, Czwartek 30-04-2020

41736. 
WYLECIAŁ AŻ NA DOM

Do wypadku dwóch samochodów doszło na drodze krajowej nr 15 w Sampławie (gmina Lubawa). Szalejący pod górkę w kierunku Nowego Miasta potężny Ford Mustang (12V 500KM) zderzył się z jadącym w kierunku Lubawy spokojnym Suzuki Vitara. Uderzenie było tak silne, że Ford Mustang (tablice NNM) poleciał aż na budynek mieszkalny i też go uszkodził. W obu pojazdach było po 2 osoby. Trzy zostały ranne.

https://www.facebook.com/kurier.ilawski/videos/245977303265101
 KURIERZY
 redakcja, Środa 29-04-2020

41734. 
Odnośnie wpisu numer: 41732

Czy Naród nasz rozpuszczony został tak samo totalnie, jak opozycja? Rząd daje palec Polakom a oni rękę co robią...?

Owszem na ulicach pustawo i na placach zabaw również. Jednak w markecie niemieckim było tak: tłoczno jakby nic się w Polsce nie stało. Sznury, jeden za drugim bez odstępów stojących do dwóch kas. Przy regałach zapchane i nikogo to nie rusza, że ciasno, a jeden przy drugim pakuje warzywa.

W normalnych sklepach owszem zachowane zasady: 2-3 kupujących.

Na targowisku - oczom nie wierzę. Nie było gdzie samochodu postawić na parkingu obok. Tłoczno wszędzie jak latem. Jacyś dzicy z dalekiego wschodu przekrzykują się.

Jaki więc jest problem iść nawet do urn tradycyjnych przy tak prostych wyborach, a wystarczyłoby tylko naród z góry ustawić, kiedy i jakie grupy proszone są do urn. Nawet nikt by nie odczuł i nie widział sznurów do głosowania.

Tymczasem szaleńcy z opozycji wyzywają pomysł wyborów prezydenta korespondencyjnych w konstytucyjnym terminie, strasząc, że dojdzie do rzezi niewinnych Polaków. Burmistrzowie strony antyrządowej, jak u nas w Iławie, chcą zablokować konstytucyjne prawo każdego obywatela!

Obyś Panie Dawidzie Kopaczewski nie zapłakał, obyś… Obowiązkiem Pańskim jest posłuszeństwo każdemu konstytucyjnemu rządowi.
 Swój
 Iława, Środa 29-04-2020

41733. 
OBWODNICA NML

Zapraszamy na wycieczkę w locie nad budową obwodnicy drogowej Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.
Inspekcja wizyjna z powietrza (kwiecień 2020). Zaczynamy od południa (Brzozie) i lecimy w kierunku północnym (Bratian).

https://www.facebook.com/kurier.ilawski/videos/2763518353932612
 KURIERZY
 redakcja, Wtorek 28-04-2020

41732. 
Odnośnie wpisu numer: 41731

Co wyprawia Burmistrz Kopaczewski...?!

Pamiętajcie, że dziś mamy już inną Polskę od tej sprzed 2015.
Wystarczyło niewiele a tak wiele zmian i faktów, by właśnie młode pokolenie wyborców oceniło zmiany właściwie.
Oczywiście poza rodzinami mocno komuszymi nawet do teraz, mówiącymi o sobie "liberałowie" albo "wolnościowcy". Jednak i tam wnuki dziadka komucha mają swoje zdanie.
Obecnie mamy jasną narrację rządzących, zrozumiałą, a od gadaniny i bełkotu ludzi Tuska typu Schetyny czy Kidawy. Jak może partia przez tyle lat mieć program wyborczy jedynie pt. "Obalić PiS".

Podobnie idzie w tym kierunku refleksja o rządach Burmistrza Iławy. Jak może urzędnik publiczny, państwowy czy samorządowy, kontestować poczynania rządu polskiego?
Przecież ON działa w ten sposób na szkodę mieszkańców Iławy oraz rozbija Polskę.
Przecież ON powinien się zreflektować i nieważne jakich poglądów jest, współdziałać z Państwem polskim.
Czas na komisarza w Iławie albo, Wysoka Rado wyrazić mu odpowiednie votum braku zaufania.
 Marszałek
 Iława, Wtorek 28-04-2020

41731. 
Odnośnie wpisu numer: 41712

Pewna siebie grupka wyznawców przypadkowo wybranego Dawidka to również, okazuje się, specjaliści od prawa, zwłaszcza wyborczego, a ponadto przepisów RODO. [...] Że już o Konstytucji nawet nie śmiem wspominać.
Widać to zwłaszcza po seryjnie i doszczętnie przegrywanych w sądach prostych zarządzeniach dziwaka, tymczasowo pełniącego obowiązki Burmistrza Miasta Iławy. W sądach, przypomnę, rozgrzanych i przecież jemu, tęczowemu rowerzyście, przychylnych.
Czy trzeba wymieniać i przypomnieć te kompromitujące Iławę wyroki...?
 urzędnik z Ratusza
 Iława, Wtorek 28-04-2020

41729. 
MISTRZOWIE PARKOWANIA

[skrzynka]: „Auto bezczelnie zaparkowało sobie na zjeździe z głównej trasy centralnie do ośrodka zdrowia RODZINA w Iławie. Nie było możliwości żeby auta się minęły, więc czekanie i nerwowo. Kilka wykroczeń jednocześnie: skrzyżowanie, podwójna ciągła, przejście dla pieszych. Brawo za brak myślenia kierowcy BMW.”
 KURIERZY
 redakcja, Wtorek 28-04-2020

41728. 
Odnośnie wpisu numer: 41724

Niezmiernie się cieszę, że Pan odczytał właściwie intencje mego przekazu. Martwi mnie to, że nie wszyscy ludzie nawet wydawałoby się inteligentni przekaz łapią.
Co do maseczek rozdanych przez Burmistrza Dawida Kopaczewskiego, powiem szczerze, że spodziewałem się maseczek certyfikowanych, które będziemy mogli bezpiecznie nosić. Okazuje się, że tej maseczki nosić się nie da. Mało tego: z racji materiału wykonania może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia.
Mam na sobie maseczkę chirurgiczną z certyfikatem. Takie maseczki można zakupić np. w "Żabce". Sprzedają je w pakietach pakowanych po 10 sztuk w cenie bez marży. To prawda, że dla rodziny kilku osobowej jest to wydatek w skali miesiąca gdyż maseczki chirurgiczne są jednorazowego użytku.
Ale spójrzmy na to z innej strony. Jeśli maseczka warunkuje nasze wyjście z domu to doprowadzamy do sytuacji, że wychodzimy tylko w sprawach pilnych. Czyli pośrednio stosujemy się do zaleceń ministerstwa i zostajemy w domu.
Można kupić maseczkę wielorazowego użytku, która jest certyfikowana. Pakiety po 5 szt sprzedaje Poczta Polska. Są to maski wyprodukowane w Polsce. Można je po użyciu wyprać w temperaturze gotowania 95 stopni (wirus ginie przy 60 stopniach) i po wysuszeniu użyć ponownie. Proces ten można powtórzyć 50 razy. Czyli zabezpieczamy się na 250-krotne wyjście z domu. Przy cenie niecałych 50 zł za pakiet, jest to tania alternatywa w stosunku do maski chirurgicznej.
Osobiście zakupuję chirurgiczne, które łatwo można dopasować dziecku.
 Tomasz Sławiński
 Iława, Wtorek 28-04-2020

41726. 
NA ŚCIEŻKACH PAMIĘCI - KAŁDUNY, 1968

W czasach PRL firmy pogrzebowe nie istniały, to było coś abstrakcyjnego. Na wsi w takich chwilach organizowała się spontanicznie samopomoc pochówkowa.
Wóz na kołach (już niedrewnianych, gumowych) ciągniony przez parę koni, woźnica, na burtach wozu siedząca ekipa trzymająca na kolanach trumnę z ciałem sąsiada - to trwały element krajobrazu kulturowego polskiej wsi tamtych czasów.
I tak przez lata w tej bezlitosnej sztafecie pokoleń, jeden drugiego po kolei na kolanach i na ramionach wynosił na miejsce wiecznego spoczywania - np. na Małe Leśniewo blisko Rudzienic pod Iławą.
 Andrzej Rochowicz
 Kałduny, Wtorek 28-04-2020

41724. 
Odnośnie wpisu numer: 41722

Owszem, dobrze Pan Tomasz mówi, ale mając taką profesjonalną maskę, jak on sam, to się człowiek nie dusi.
Ja - w mojej najtańszej i "dziwnej" masce dostarczonej przez burmistrza - się duszę i nos odsłaniać muszę.
Powiadają ludzie na ulicy, iż takie maski to jednorazówki, jedno-dzienne.
A przecież nikt nie zmienia maski codziennie - lenistwo, koszty...
 Marszałek
 Iława, Wtorek 28-04-2020

41723. 
Odnośnie wpisu numer: 41705

Dziś otrzymałem do skrzynki na listy maseczki. Trzy maseczki z ulotką od jakiejś firmy.
Zastanawiam się na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane. Skąd wykaz ile osób mieszka w mieszkaniu? Bo dostałem dokładnie trzy maseczki, czyli tyle, ile domowników.
Mam nadzieję, że burmistrz miasta Dawid Kopaczewski nie przehandlował moich danych, bo odgraniczyć moje konstytucyjne prawo wyborcze już próbuje.
No i jeszcze ta kartka z prośbą o wpłatę na podany nr konta bankowego. Zaraz, chwilę... czyli dostałem "zabójczą przesyłkę" od jakiejś firmy.
 Jamroży
 Iława, Poniedziałek 27-04-2020

41722. 
Odnośnie wpisu numer: 41694

LUZOWANIE, BYLEBY OSTROŻNIE!

– Co widzę na ulicach: za dużo popełniamy błędów podczas zasłaniania ust i nosa – tłumaczy ratownik medyczny Tomasz Sławiński. Na przykład co robimy z okularami? Co z zarostem lub brodą u facetów? Jak połączyć prawidłowe zdejmowanie maseczki i rękawiczek?

#KoronaWirus #ZostańWdomu #CzytajKuriera

https://www.facebook.com/kurier.ilawski/videos/244792259969535
 KURIERZY
 redakcja, Poniedziałek 27-04-2020

41721. 
Wygląda na to, że od niedzieli 10 maja 2020, czyli korespondencyjnych wyborów prezydenckich listonosz będzie znał moje dane osobowe, nawet te wrażliwe, np. będzie wiedział gdzie... mieszkam.
No, niespotykany "skandal".
 Ola Mała
 Iława, Poniedziałek 27-04-2020

41718. 
WOJNA O MASZTY

Sieć 5G to najnowszy standard szybkiej komunikacji mobilnej (telefony, internet itp.). Kto wygra ten wyścig, będzie montował maszty i potem nadzorował przepływ nie tylko informacji, ale miliardowych finansów.
Do urzędów w naszym regonie zaczynają wpływać protesty z różnych organizacji. Kto stoi za nową „wojną”? Wszędzie widać wpływy chińskich firm.

#ZostańWdomu i #CzytajKuriera na stronie 13.
 KURIERZY
 redakcja, Niedziela 26-04-2020

41717. 
Smutny spacer po ścieżkach pieszo-rowerowych w Iławie.
Drzewa obalone i pocięte czekają na co?
Papiery i folie fruwają, śmietniki znowu pełne.
Informuję burmistrza, że koniec zimy już dawno. Czas na sprzątanie.
 Wojtek
 Iława, Niedziela 26-04-2020

41715. 
Za wszelką cenę Kidawa

Tak naprawdę w dniu ogłoszenia wyników sondażowych z wynikiem Kidawy poniżej progu wyborczego skończył się w Polsce „czerwony salon”. Polacy nie są chyba tak do końca zmanipulowani przez oligarchiczne media III RP, a dobro własne leży im na sercu, bo nie chcą mieć na najwyższym urzędzie w państwie ignorantki i osoby tak niekompetentnej [...]. Widać niektórzy zrozumieli, że bezpieczeństwo ich własne i ich rodzin i to bezpieczeństwo ekonomiczne, militarne, socjalne, obyczajowe, kulturowe, przy takim prezydencie i z takiej partii jak PO byłoby po prostu zagrożone.

Jakby do tego dodać sterowność Kidawy z zewnątrz i wewnątrz, uległość do wszystkiego co pochodzi z tzw. zagranicy i niewolnicze wręcz oddanie by dogodzić obcym, kosztem własnego Narodu, to nie dziwi próba zamachu stanu ze strony sprzedajnej opozycji. Za wszelką cenę chcą przełożyć wybory, zmienić kandydatkę i doprowadzić wszelkimi możliwymi sposobami do przejęcia władzy w Polsce. [...]

Światło na to, jak zamierzają rządzić, rzuciła pani Lubnauer, która myli stan klęski żywiołowej ze stanem wojennym. Oni by to naprawdę zrobili, bo tylko presją i terrorem mogliby utrzymać władzę. Jest to taka opcja polityczna, która za czasów Tuska nie wahała się strzelać do górników.

Co więc zrobiliby, gdyby wreszcie zdobyli tą upragnioną władzę? Ilu by sprowadzili imigrantów, ile firm by wyprzedali, ile dzieci żyłoby w nędzy, ile miliardów poszło by do kasy obcych firm.

Tych pytań jest wiele i są zasadne, bo pokazują kim są w istocie ludzie stojący za Kidawą, w jakiej kondycji umysłowej są pozostali członkowie totalnej opozycji skoro na kandydata na prezydenta wystawili Kidawę, najlepszą z pośród nich? Jest się naprawdę czego obawiać.
 Lewy skrzydłowy
 Iława, Sobota 25-04-2020

41716. 
ZŁODZIEJ PRZEZ ŚCIANĘ

Jak szybko się dorobić, ale tak, żeby się nie narobić? Na przykład swoje kable elektryczne podpiąć przez ścianę do sąsiada i ciągnąć kilowaty na jego rachunek. A co będzie, jeśli za ścianą mieszka rodzona siostra? 🤣 #CzytajKuriera na stronie 11. #ZostańWdomu
 KURIERZY
 redakcja, Piątek 24-04-2020

41714. 
Odnośnie wpisu numer: 41712

Dlaczego ktoś spośród radnych, nawet z jego grupy, żaden nie przemówi Kopaczewskiemu do rozumu?
Dawid opamiętaj się, daj spokój swoim ambicjom prywatnym i nie walcz z rządem centralnym, bo narażasz interes całego miasta, bowiem nie wiesz co czynisz. Nawet możesz stracić w pewnym momencie fotel jeśli wprowadzą stan wyjątkowy.
Powiedzcie mu, żeby sobie nie myślał, że obecnie ma ten sam elektorat, co podczas wyborów 2018. To se ne vrati. Młode pokolenie dorasta i wielu zdaje sobie sprawę z tego, że 2 lata temu zagłosowali szałem rozumu małych dzieci, by przepędzić starego poprzednika, bowiem dla nich był za... stary.
[...]
Przez 2 lata nasłuchali się, napatrzyli na nowego i dojrzeli do błędu młodości z tamtej chwili.
 Marszałek
 Iława, Piątek 24-04-2020

41713. 
Odnośnie wpisu numer: 41705

Niebezpieczna maseczka na zdjęciu wykonana jest z wigofilu.
[...] W dobie dużego zapotrzebowania na maseczki ochronne niestety wielu producentów stosuje materiały zupełnie do tego się nie nadające, a wręcz powodujące zagrożenie dla zdrowia.
Materiały chemicznie wytworzone mogą powodować w miejscach tak wrażliwych jak twarz, usta, czy nos skutki uboczne w postaci uczulenia, otarć, czy ran.
Dlatego do wytwarzania maseczek ochronnych bez atestów powinna być wykorzystywana tylko tkanina 100% bawełna. Przy zastosowaniu innych materiałów zewnętrznych, konieczne staje się stosowanie wewnętrznych wymiennych wkładek bawełnianych.
Przekazując społeczeństwu jakiekolwiek środki ochrony osobistej, należy zwrócić szczególną uwagę czy spełniają one określone standardy, i czy nie wymagane są atesty.
[...]
Wigofil ze zdjęcia jest trudnopalny (nie zajmuje się ogniem, tylko topi). Ze względu na niską cenę i swoje właściwości znalazł zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. Wykorzystuje się go w meblarstwie np. pokrywając tył kanapy, w fotografii jako tła do zdjęć, w budownictwie, obuwnictwie, itd.
Wigofil jest włókniną polipropylenową. Polipropylen jest jednym z dwóch, obok polietylenu, najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych. [...]
 robr
 Iława, Piątek 24-04-2020

41712. 
Odnośnie wpisu numer: 41706

[...] [...] [...]
[...] [...] [...]
[...] [...] [...]
 Obywatel
 Powiat Iławski, Piątek 24-04-2020
Odp. 
Cały twój wpis broniący skandalicznego zachowania Dawida Kopaczewskiego to jedno żenujące kłamstwo, obliczone na mieszanie ludziom w głowach.
Wszak już w pierwszym zdaniu znajduje się jasna i oczywista podstawa prawna dla zasadności wniosku POCZTY POLSKIEJ do Burmistrza Miasta Iławy:

„Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Poczta Polska S. A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)”
 Modero Kuriero
 KURIER IŁAWSKI, Poniedziałek 27-04-2020

41711. 
Odnośnie wpisu numer: 41705

A to ciekawe! Może Kurierzy sprawdzą tę spółkę "w organizacji", bo:
- nie ma takiego numeru REGON!
- nie ma takiego numeru NIP!
[...]
Posługują się danymi których nie ma... [...]
Firma krzak z drugiego końca Polski, pewnie spory wałek. Radom...?!!!
Numer rachunku bankowego spółki "w organizacji" [...] za to na pewno już działa i jest na pewno prawdziwy. Oczywiście!
[...]
Ciekawe ile [...] nasz [...] będzie z tego miał...?!!!
 Grzegorz
 Iława, Piątek 24-04-2020

41710. 
OPINIE & FELIETONY

Bartosz Gonzalez: Kto przewidział taki rozwój epidemii?
Leszek Olszewski: Złota dziesiątka w latach 966-2020.
Tomasz Orlicz: Odetchnijmy. Jeszcze będzie spontan.
Piotr Wielgucki (Matka Kurka): Ciemności egipskie.
 KURIERZY
 redakcja, Piątek 24-04-2020

41709. 
Odnośnie wpisu numer: 41705

Nasz ukochany Dawid "Rower" Kopaczewski propagandę robi gorszą od tej w czasach komunizmu PRL.
Odnoszę wrażenie, że chłopiec chce koronawirusa pokonać fejsbukiem.
Wirus zobaczy jego grafiki [...] sekciarskie komentarze grupki wyznawców pod tą żenua propagandą, wystraszy się i pod nosem szepnie do siebie: "Tu już nie przelewki, spadam stąd!"
Pomoc dla przedsiębiorców żadna, ale cyniczna propaganda w najlepsze: "Wstrzymuję IBO, aby miejsca pracy chronić".
Pomoc dla mieszkańców żadna. Rozdał szkodliwe maseczki zrobione z plandeki, ale propaganda poszła do robiących łaskę portali: "Burmistrz rozładowuje osobiście kartony z maskami".
Pouczepiali szmaty jakieś na pomniki i propaganda, że to niby zachęta dla mieszkańców aby nosili maseczki. [...]
Ktoś napisał niedawno mądre słowa, że to jest wirtualny fejsburmistrz. Dodałbym do tego - niedouczony komuch i propagandysta niczym kiedyś towarzysz Edward Gierek: "Pomożecie towarzysze?! Pomożemy!"
 Jan Niezbędny
 Iława, Piątek 24-04-2020

41708. 
Odnośnie wpisu numer: 41705

"Spółka z o.o. w organizacji" jest tzw. ułomną osobą prawną.
Powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki i trwa do chwili wpisu spółki do rejestru KRS, w wyniku czego samoistnie przeistacza się w spółkę z o.o.
[...]
Posiada zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Umożliwia to rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru KRS.
[...]
Z praktyki, zamiast biernie czekać na zarejestrowanie spółki, wspólnicy mogą już w zasadzie normalnie działać korzystając ze spółki z organizacji.
[...]
Takie szukanie sensacji...
 ciekawa
 Iława, Piątek 24-04-2020

41706. 
Burmistrz Kopaczewski oświadczył dumny, że nie przekaże rządowi spisu wyborców z terenu miasta Iławy.
Mąż stanu normalnie...
Rowerzyści biją brawo. Aplauz, eksplozja podziwu. Sekta chwali jego imię:
"TAK DAWID! BRAWO! SUPER DAWID!"
Chłopczyku przypadkowy, zaniesiesz te listy w zębach i przeprosisz, że tak długo musieli czekać. Papierowy, facebookowy tygrysie...
 mucha balkonowa
 Iława, Czwartek 23-04-2020

41705. 
Maseczki od Burmistrza Kopaczewskiego to jakiś bardzo dziwny towar.
Sztywne, perforowane, przy dłuższym noszeniu poranią twarz.
Niech Pan Burmistrz sam ponosi cały dzień.
I cóż za kooperacja...?!
Dziwna firma "spółka z o.o. w organizacji". [...] Ma NIP i REGON? [...]
Czy przypadkiem nie jest to przekręt pod przykrywką walki z pandemią?
 Wojtek
 Iława, Czwartek 23-04-2020

41704. 
Odnośnie wpisu numer: 41657

Zobaczcie jak to burmistrz Dawid Kopaczewski wydaje kasę po cichu w trudnych czasach epidemii zamiast stosować ulgi w podatkach miejskich dla mieszkańców i przedsiębiorców iławskich, którym niedawno podniósł maksymalnie ceny za śmieci i podatek od nieruchomości.

Razem z przewodniczącym Michałem Młotkiem przepchną każdą uchwałę przez Radę Miasta, ale żeby radni i media nie wiedzieli i nie przekazywali złych decyzji opinii publicznej wykorzystuje „Zarządzenie Burmistrza”.

Ktoś już na forum pisał o podwyżce pensji dla koleżanki burmistrza, czyli dyrektorki ICK Lidii Miłosz - też na „Zarządzenie Burmistrza”.

Najnowsze „Zarządzenie Burmistrza” Dawida Kopaczewskiego jest kuriozalne. W czasie zakazu zgromadzeń on przyznaje kasę z podatków na imprezy kulturalne, które generują gromadzenie się tłumów ludzi, często nawet starszych, czyli szczególnie zagrożonych.

Czy jest to zwykła głupota czy cyniczne przekazywanie kasy publicznej kolesiom, wyręczając się jakąś komisją która „rozstrzygnęła konkurs”.

„Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Obywatelskich - Łączy nas Iława” dostało 5 tys. zł. Czy to nie komitet wyborczy Dawida Kopaczewskiego?

„Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej” - 11 tys. zł. Czy tam nie kręcą się przypadkiem radni Michał Młotek i Dariusz Paczkowski?

Załączam „Zarządzenie Dawidka” aby społeczeństwo samo sprawdziło sobie zasadność tych wydatków w okresie pandemii i rozszyfrowało kolesiowskie powiązania. [...]
 Jadwinia
 Iława, Czwartek 23-04-2020

41703. 
Odnośnie wpisu numer: 41698

Panie Wojtku, czy naprawdę trzeba zmieniać cały zarząd spółdzielni, żeby krzaki w spokoju rosły? Żeby w nich wróble mogły pomieszkiwać? Żeby zdrowo i ładnie na zielono było? No raczej nie. Pracownik odpowiedzialny za gospodarowanie zielenią powinien wykazać się choć namiastką wyobraźni i instynktu samozachowawczego.

Co innego stawianie tych nieszczęsnych klatek na odpady w sposób niezapewniający uformowania/wzrostu chociażby jakichś roślin pnących, które by to choć trochę zasłoniły, co by ładniej dla oka to wyglądało. Zero pomyślenia! Wyłożyć kostką wszystko dookoła, najlepiej jeszcze metr poza albo dwa!

No i sławetna "budka dla żuli" przy Okulickiego, która rzekomo miała służyć seniorom na spotkania! To jest dopiero absurdalne tłumaczenia bezsensownie wydanych pieniędzy! Jeszcze tam nigdy seniora nie widziałam! Ale za to inne towarzystwo to i owszem. Aż strach przechodzić wieczorem, żeby się "nie narazić" albo wdepnąć w jakieś szkło z butelek wyrzucanych z tej budy! Nie mówiąc już o tym, że pół trawnika to "COŚ" zlikwidowało! Urządzeń do ćwiczeń też nie można było na boisku obok zamontować, które notabene stoi bezużyteczne, tylko na trawniku, który oczywiście wykostkowano wokół!

Za takie "trafne" gospodarowanie, pomysły i posunięcia tych jegomości powinno się usunąć ze spółdzielni!

I jeszcze słowo dla tych co za chwilę się odezwą, że przecież monitoring zamontowali i buda jest "pod obserwacją" i że policja też to kontroluje - bladego pojęcia nie macie jak to działa, do czego i na co jest ta kamera i że policja zerknie na to przez maksymalnie 30 sekund przejeżdżając może ze dwa razy na dzień i raz w nocy, a reszta czasu to nic tylko "siedzą, piją, trawkę palą..."!

Wiem, co mówię, bo to wszystko widzę...
 Ona z Baczyńskiego
 Iława, Środa 22-04-2020

41702. 
Odnośnie wpisu numer: 41701

Rozmiar rękawic jakie używam na filmie to L, czyli przeciętna krajowa. Wrażenie mych dużych dłoni to magia kamery, która wyolbrzymia przedmioty na pierwszym planie.
Ale ja też zauważyłem, że mam nienaturalnych rozmiarów dłonie :)
 Tomasz Sławiński
 Iława, Środa 22-04-2020

41701. 
Odnośnie wpisu numer: 41694

Jeśli ma się tak potężny rozmiar rękawiczek, to nauka dla mnie zbędna. Proszę wskazać gadzie takie potężne dla mężczyzny można zakupić?
 Swój
 Iława, Wtorek 21-04-2020

41699. 
Odnośnie wpisu numer: 41698

Kochany spółdzielco!
Jeśli chcesz zmian to bądź na rocznym zebraniu walnym i bierz udział w wyborach władz spółdzielni.
Jeśli jednak nie głosujesz - to jesteś tylko fujara, która płacze po fakcie.
 Wojtek
 Iława, Wtorek 21-04-2020

41698. 
Odnośnie wpisu numer: 41686

To co się dzieje z zielenią na Osiedlu Podleśnym to po prostu niepojęte!
Krzewy straszą kikutami - ani w tym, ani w następnym roku nie odrosną. Nikogo to nie obchodzi, urząd nie reaguje i twierdzi, że wszystko jest ok. Kurier też o tym wspominał na jesieni.
Dramat! Nie dosyć, że oszpecono osiedle (i nie tylko te) metalowymi klatkami na śmieci za kosmiczne pieniądze, to jeszcze straszą łyse kikuty w miejscach, w których nie słychać już śpiewu ptaków, no bo i w czym mają się schronić.
Działalność spółdzielni jest szkodliwa, zwłaszcza gdy mamy suszę. Pan na traktorku-kosiarce zapewne zaraz wskoczy na swój sprzęt i całkowicie bezmyślnie zgoli trawę tak, by nie dotrwała do jesieni. Czyni tak co roku, więc w tym nie będzie inaczej, zwłaszcza teraz, gdy nie odbędą się żadne zebrania. Ale czego się spodziewać, gdy spółdzielnią zarządza ta sama grupka od x lat, tkwiących jeszcze w epoce komuny [...].
Za zniszczenie zieleni powinni odpowiedzieć.
 krzak podleśny
 Iława, Poniedziałek 20-04-2020

41697. 
WIRUS W MARKECIE!

Brzydkie słowa same się pchają na klawiaturę i cisną na usta. Jak bez cenzury skomentować zachowanie bez żadnej odpowiedzialności i jakiegokolwiek myślenia, zwłaszcza u ludzi z pierwszej grupy ryzyka kontaktu z wirusem...? Co tam się stało w markecie? Co ustalił właściciel obiektu? Co dalej?
Czytaj Kuriera na stronie 6.

#ZostańWdomu
#NieKupujChińskiego
 KURIERZY
 redakcja, Poniedziałek 20-04-2020

41696. 
[...] [...] [...]
[...] [...] [...]
[...] [...] [...]
 iławianin [447]
 Iława, Poniedziałek 20-04-2020
Odp. 
Nieźle, nieźle.
I teraz prosimy to samo o lokalnym rynku mediów.
Tak samo z rozmachem, poglądowo i wnikliwie.
 Modero Kuriero
 KURIER IŁAWSKI, Poniedziałek 20-04-2020

41694. 
Odnośnie wpisu numer: 41610

JAK UŻYWAĆ RĘKAWICZEK

Czy umiecie prawidłowo, bezpiecznie zakładać, używać i zdejmować z dłoni rękawiczki gumowe? Sztuka leży w banalnych, a jednak ważnych detalach. Zobaczcie jak robi to ratownik medyczny Tomasz Sławiński.

https://www.facebook.com/kurier.ilawski/videos/660092491390415
 KURIERZY
 redakcja, Niedziela 19-04-2020

41693. 
Odnośnie wpisu numer: 41690

[...] Rada społeczna szpitala powinna być wybrana spośród społeczników, a nie polityków...
Czekam teraz na głos krzykaczy, że politycy przecież głównie "społecznie pracują" :-P
 czytelnik [628]
 Susz, Niedziela 19-04-2020

41692. 
Odnośnie wpisu numer: 41687

Swojaku, głupoty wypisujesz.
Sprawa pierwsza.
Stosunek 70% płynu do szyb + dolanie 30% wody daje osłabienie całości do około 50% mocy. A przecież wiemy, że na wirusa musi być wymagane 60% do 75% stężenia alkoholu.
Sprawa druga.
Wielokrotnie w komunikatach specjaliści koncernu Orlen przestrzegają przed stosowaniem płynu od szyb samochodowych, zwłaszcza zimowego, ponieważ oprócz pożytecznego alkoholu są w nim dodawane inne, bardzo silne składniki, które są bardzo ale to bardzo szkodliwe dla skóry każdego żywego organizmu.
Sprawa trzecia.
Co do jednego nie ma sporu. Mydło każdego rodzaju i ciepła woda.
 Wojtek
 Iława, Niedziela 19-04-2020

41691. 
NA KANAPIE: NIE PRZEJMUJ SIĘ!

Zespół „Reggaeside” z Nowego Miasta przesyła dla czytelników Kuriera cover piosenki „Dont Worry Be Happy”.
Członkowie ekipy, w myśl hasła #ZostańWdomu, własnymi telefonami nagrali klip. Zmontowana wersja kanapowa to swoiste antidotum, które daje optymizm i nadzieję na lepsze dni.
#KoronaWirus nie taki straszny! #DamyRadę #NaKwadracie

https://www.facebook.com/kurier.ilawski/videos/3159063434144434
 KURIERZY
 redakcja, Sobota 18-04-2020

41690. 
Odnośnie wpisu numer: 41685

No to mnie nie pocieszyłeś. Dopóki sitwa PO-PSL-SLD będzie rządzić powiatem iławskim, a więc również szpitalem - nic się nie zmieni.
Zostanie tylko "ch...j, dupa i kamieni kupa".
 siostra Piguła
 Iława, Sobota 18-04-2020

41689. 
Z DZIEJÓW KOMITETU MIEJSKIEGO
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ W IŁAWIE

Komitet Miejski PZPR w Iławie powstał 4 stycznia 1949 r., zakończył działalność w 1989 r. Ostatnia konferencja odbyła się 28 stycznia 1989 r., posiedzenie plenum 22 czerwca 1989 r.
Liczba członków i kandydatów partii w Iławie wg stanu w dniu 30 czerwca 1975 r. wynosiła 2192 ( 20,9% ogólnej liczby zatrudnionych ). Wg stanu w dniu 31 grudnia 1978 r. liczba ta wynosiła 2287.

Członkowie i kandydaci partii według wieku - 7 sierpnia 1975
18-24, 109, 5,0%
25-29, 387, 17,7%
30-39, 603, 27,5%
40-49, 617, 28,1%
50-59, 322, 14,7%
60-xx, 154, 7,0%

Członkowie i kandydaci partii według wykształcenia - 7 sierpnia 1975
- Niepełne podstawowe: 59 - 2,7%
- Podstawowe: 850 - 38,8%
- Zasadnicze zawodowe: 305 - 13,9%
- Średnie zawodowe: 412 - 18,8%
- Niepełne średnie: 122 - 5,6%
- Średnie ogólnokształcące: 197 - 9,0%
- Niepełne wyższe: 89 - 4,0%
- Wyższe: 158 - 7,2%

Wybrane instytucje, szkoły i zakłady pracy w Iławie wg wskaźnika upartyjnienia – czerwiec 1975
96,7% - Milicja Obywatelska
46,5% - SP 3
46,4% - Zakład Karny
43,1% - Urząd Powiatowy
34,3% - KR Straży Pożarnych
32,4% - Sąd i Prokuratura
30,0% - SP 1
29,5% - LO
25,0% - Sanepid
24,1% - NBP
21,7% - PKP
20,0% - IZNS
11,0% - Społem
09,6% - IPB

Źródło:
Archiwum Państwowe w Olsztynie – Komitet Miejski PZPR w Iławie, nr Zespołu 1163, sygn. 35-37.
 Andrzej Rochowicz
 Kałduny, Piątek 17-04-2020

41688. 
Niesłychane! Jaki to musi być pułap zbydlęcenia? Jest jeszcze skala? Łobuz w biały dzień ukradł puszkę z datkami, ale skąd...!? Z kościoła! Ale gdzie...!? Spod samego ołtarza! Spod samego Grobu Pańskiego! Sami przeczytajcie na stronie 3, co tam się działo. Psychol...?
 KURIERZY
 redakcja, Piątek 17-04-2020

41687. 
Pewno kupujecie drogie płyny do odkażania wirusa. Tymczasem kup zimowy płyn do wycieraczek samochodowych za parę złotych. Proponuję mix: 70% płynu + 30% wody.
Odkażaj szczególnie klamki i balustrady.
Jeśli odkażasz dłonie tym płynem, to pierwszą czynnością jest umycie ich w wodzie zwykłym mydłem. Daje dobry skutek, lecz sanepid raczej nie proponuje.
 Swój
 Iława, Piątek 17-04-2020

41686. 
Na Osiedlu Podleśnym [w Iławie] już rozpoczęła się rzeź zieleni. Ledwo krzewy zaczęły się zielenić już pseudospece od ogrodnictwa latają z elektrycznymi nożycami i tną to, czego nie zdążyli zmasakrować w zeszłym roku. Słynne kikuty obok poczty.
Czy nie można zrozumieć, że im więcej zielonej masy będzie miała roślina, tym więcej wody będzie magazynować w glebie.
Już mamy suszę, a ma być jeszcze gorzej, ale do tych "fachowców" to chyba nic nie dotrze.
Oczywiście niedługo pewnie zaczną też golić trawniki, tak aby w czerwcu były to już tylko żółte powypalane place.
Byłem w zeszłym roku w Rzeszowie i tam przypadkiem trafiłem na osiedle mieszkaniowe (takie blokowisko jak nasze Podleśne). Zieleń zostawiono w spokoju. Krzewy były porozrastane, trawa wysoka. Nie mogłem się napodziwiać tej zieleni - zwłaszcza w zestawieniu z pustynią, jaką uparcie funduje nam nasza iławska spółdzielnia "Praca".
 Marcin
 Iława, Piątek 17-04-2020

41685. 
Odnośnie wpisu numer: 41684

Rada Społeczna szpitala w Iławie? Chyba raczej Rada Upartyniona.
Sprawdź kto w jej skład wchodzi:

Bartosz Bielawski - starosta powiatu
Marek Polański - wicestarosta powiatu
Marek Borkowski - przewodniczący rady powiatu
Ryszard Jurkiewicz
Wiesław Olszewski
Mariusz Kupczyński
Kazimierz Parowicz
Bogdan Hatała
Ewa Junkier

Ten niezwykle "potrzebny" organ "społeczny" powstał chyba tylko po to, żeby rozdzielać i uwiarygadniać nagrody pieniężne oraz bałagan.
[...]
Jak któryś z członków ośmieli się i spróbuje głosować nie po linii koalicji PO-PSL-SLD, to zrobią tak, że go wymienią na swojego i oczernią.
 czytelnik [628]
 Susz, Piątek 17-04-2020

41684. 
Odnośnie wpisu numer: 41683

Liczę na to, że radni powiatowi oraz rada społeczna skrupulatnie rozliczą panią dyrektor szpitala z okresu pandemii.
Ciekawe ile milionów "oszczędności" szpital przyniesie w tym roku?
 korona świrus
 Iława, Czwartek 16-04-2020

41683. 
Odnośnie wpisu numer: 41681

Zrzutka na szpital odwołana?
Biedna dyrektor Orkiszewska teraz będzie musiała wykazać się prawdziwą kreatywnością, za którą od tylu lat jest sowicie nagradzana przez władze starostwa! Najwięcej zachorowań w najbliższej nam okolicy - brawo!
A będzie jeszcze więcej [...]
Czy pracownicy szpitala są właściwie i zgodnie z zaleceniami WHO chronieni, czy tylko woda i mydło? Teraz jest okazja wykazania się kreatywnością, zapobiegliwością, troską o tych, którzy co roku zarabiają na wielkie nagrody pieniężne.
Co ten Andrzej Rochowicz pisze? Ja go nie rozumiem! O co mu chodzi? Może nie te szkoły mam zaliczone?
Życzę wszystkim zdrowia i omijania szerokim łukiem szpitala i innych np. wirusowych zagrożeń.
Udaję się na El Balconas złapać trochę powietrza. Pa.
 El Balconac
 Iława, Środa 15-04-2020

41682. 
Fabryka meblarska Szynaka Living w Iławie zaczęła zwalniać pracowników.
Nic nie pomoże żadna tarcza.
 Michał
 Iława, Środa 15-04-2020

41681. 
Odnośnie wpisu numer: 41669

Czy ktoś jest w stanie mi wyjaśnić dlaczego zrzutka na szpital iławski została odwołana?
 siostra Piguła
 Iława, Wtorek 14-04-2020

41680. 
Odnośnie wpisu numer: 41657

To niesłychane, że w czasie, kiedy polityka powinna dyskretnie i z pokorą zejść na plan dalszy i ustąpić miejsca walce z pandemią, lokalni politycy Platformy Obietnic lansują się w mediach internetowych.

Taka na przykład Bernadeta Hordejuk [PO] wykorzystuje każdą sytuację, aby zaistnieć. [...] Nawet teraz w czasie pandemii lansuje się na portalu InfoBurmistrz. Nagle zrozumiała co się naprawdę liczy w dobie zarazy. Czyżby? A może to nieustanne parcie „na władzę” nie pozwala się zatrzymać...

W takim czasie jak teraz, gdy świat chwieje się w posadach, wierzymy, że spotyka nas coś absolutnie „Impossible”. Tymczasem z plagami ludzkość zmaga się od dawna. Od dawna też ludzkość nie uczy się na błędach.

Żyjemy w papierowym społeczeństwie ukształtowanym latami przez polityków PO, PSL i SLD, nieprzygotowanym do walki z epidemią. Lokalne samorządy prześcigają się w szyciu maseczek, bo to przecież takie medialne. A może jednak trzeba wszelkimi sposobami budować poczucie wspólnoty obywatelskiej…

Poza polityką, jest codzienne życie w epoce koronawirusa. Nie ma grupy zawodowej, która by nie została dotknięta przez pandemię. Wiele osób znalazło się na skraju niepewności o jutro, bezrobocia.

A w iławskim ratuszu, po cichu, bez żadnych skrupułów lewicowy, wręcz lewacki burmistrz Kopaczewski perfidnie wykorzystuje zamieszanie wokół koronawirusa i przyznaje podwyżkę swojej koleżance dyrektorce ICK. Szok! [...] Nic nie tłumaczy takiego zachowania…

Każdy dzień przynosi nowe odpowiedzi, ale i wiele pytań.
 Madonna
 Iława, Poniedziałek 13-04-2020

41679. 
Wedle przez KURIERA publikowanych informacji statystycznych wyraźnie widzimy z jakiej grupy społeczne zarażają się mieszkańcy regionu.
Nie ma zarażania przez starszyznę.
Mamy dowód kto kpi sobie z głosu rządowego ośrodka zarządzania.
 Lewy skrzydłowy
 Iława, Poniedziałek 13-04-2020

41678. 
Czy sanepid sprawdza personel DPS-ów?
[...] Czy są na 100% zdrowi? [...]
 Franciszek, lat 71
 Nowe Miasto Lubawskie, Poniedziałek 13-04-2020

41676. 
Na fotografii zaprezentowano maskę dla medyków, którą noszono w dawnych stuleciach, by odstraszyć dżumę.

Antropolodzy podają, że w IX wieku przed Chrystusem panowały masowe zgony w związku z szalejącymi zarazami. W XIV wieku zapanowała w Europie dżuma zwana czarną śmiercią, mordując miliony, a przywleczona przez kupców z Chin. W samej Florencji przez 3 miesiące umarło ponad 100 tys. mieszkańców.

W latach 1918-19 wybuchła w Europie hiszpanka w dwóch ratach: pierwszy atak wiosną był lekki i trwał, dla zmyłki jakby, do trzech dni. Drugi odezwał się we wrześniu i był śmiertelny, choroba bowiem kończyła się ostrym zapaleniem płuc i zgonem. Można przyjąć, że w Europie uśmierciła około 100 milionów ludzi.
 Lewy skrzydłowy
 Iława, Niedziela 12-04-2020

41673. 
Odnośnie wpisu numer: 41672

[...] Tam można nawet ożywić odpowiednią roślinnością, by ptactwo ściągała. Trzeba wybagrować oczko i wpuścić odpowiednie gady i ryby, położyć kładki nad stawem, czy też pomosty. [...]
 Kuna
 Iława, Sobota 11-04-2020

41672. 
Panie Krzysztofie Kurpiecki, niech Pan dalej walczy o ochronę bagienka, bo to enklawa przyrody w środku miasta. Pełno tam ptaków i kwitnących zagajników.
Dzisiaj dało się zaobserwować tam kokoszkę - ptak podlegający ścisłej ochronie gatunkowej, dość rzadko spotykany.
Władze miasta (zwłaszcza deklarujący się eko-burmistrz) powinny wręcz chronić takie enklawy, a nie zubażać ich biotop. Na wybieg dla psów powinno się znaleźć inne miejsce, nie tak cenne przyrodniczo.
 [potwór z bagienka]
 Iława, Sobota 11-04-2020

41669. 
LEKCJA POKORY

Jeszcze niedawno ulicami Europy szły zaczadzone parady współczesnej Sodomy pod flagą tęczowej międzynarodówki. Dumnie kroczyły Siły Postępu oczarowane przez szwedzką szczekaczkę klimatyczną. Facet faceta prowadził na smyczy jak psa – ku przyszłości. Jeszcze niedawno opluwano wirusami nienawiści konserwatywną prawicę, że niby tworzy „bojówki”, a nawet „partyjną milicję”. Dziś, w czasie potwornej zarazy, Wojska Obrony Terytorialnej służą naszemu bezpieczeństwu. Czy ktokolwiek przeprosił twórcę – Antoniego Macierewicza?

Może to trąci mosiężnym patosem, ale gdy patrzę na otaczający mnie świat, to przychodzą mi na myśl słowa:

„A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym: walka aż do zwycięstwa” (pamiętne, piękne słowa te wypowiedział prezenter Polskiego Radia o godz. 6:30 pamiętnego dnia 1 września 1939 roku).

Stanowiska i honory. Bogactwa, biedy i troski tego świata. Partie i partyjki. Wszelkie imprezy, imprezki i libacje gminne, i... pianie koguta o poranku. Wszystkie te „sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy”.

Każde pokolenie ma swoje „Westerplatte”. Żyje wśród nas pokolenie drugiej wojny światowej, pokolenie czasów komunizmu (1945–1989) i nowe, urodzone po 1990 roku w wolnej Polsce. Pokolenie wychowane w inkubatorze bezstresowości i owsiakowego luzu „róbta co chceta”. Teraz przechodzi swoisty czas uodpornienia na nowe wyzwania.

Już jedną wojnę z zarazą Polska prowadziła. W 1920 roku szła na Europę czerwona zaraza z Rosji sowieckiej, ale została zatrzymana na przedpolach Warszawy, choć okupiona morzem krwi.

Jak będzie tym razem? Czy pokonamy niewidzialnego chińskiego wirusa? Czy zatrzymamy zarazę międzynarodówki komunistycznej, czerwonej oligarchii pędzącej do wymarzonego „Nowego Świata”...?

Wojna trwa...
 Andrzej Rochowicz
 Kałduny, Czwartek 09-04-2020

41667. 
Wiedzieliście o tym...?

Ekodrób - to Chińczycy.
Animex - to Chińczycy.
Morliny - to Chińczycy.
Balcerzak - to Niemcy.
Sokołów - to Duńczycy.

Pamiętajcie! Patriotyzm gospodarczy: "Swój do swego po swoje".
 Andrzej Wiśniewski vel Antonio
 Iława, Środa 08-04-2020

41666. 
Poruszyła nas reakcja czytelników gazety.
Mimo strasznie trudnej sytuacji na rynku, cięć w reklamach i ogłoszeniach, jednak sprzedaż gazety się nie załamała. Ludzie mimo kryzysu chcą kupować swojego Kuriera.
Potwierdziło się, że mamy armię lojalnych czytelników. Niemal wszyscy przy okazji zakupów pamiętali, by nabyć swoją ulubioną gazetę. Trzeba przyznać, że to fenomen w chwili prawdziwej próby.
DZIĘKUJEMY.
Do zobaczenia jak zawsze od środy w najlepszych sklepach, salonikach i kioskach regionu. Zdrowych Świąt!
 KURIERZY
 redakcja, Środa 08-04-2020

41665. 
Odnośnie wpisu numer: 40264

Mycie rąk, kolego, należy też do sposobów dezynfekcji.
Ludzie zwariowali na tle dezynfekcji środkami szalenie drogimi. Słyszysz o cenach. A przecież możesz nawet płynem samochodowym do szyb za kilka złotych dezynfekować.
Aby zawalczyć z wirusem z dłoni, używaj nawet zwykłe mydło. Wirus ten jest podatny na działanie wszystkich związków, które rozpuszczają tłuszcze.
Nie ma zatem potrzeby szukać jakiegoś "specjalnego" rodzaju mydła, natomiast ważne jest, aby prawidłowo umyć ręce.
Nie dajcie się nabrać na jakieś drogie płyny.
 lewy skrzydłowy
 Iława, Środa 08-04-2020

41664. 
Odnośnie wpisu numer: 41659

Szare mydło, powiadasz...
To powiedz jak mam dezynfekować tym mydłem ręce po zakupach? Mieszkam w bloku dwa razy dziennie dezynfekuję klamki od drzwi do mojego mieszkania i do klatki wejściowej oraz klawiaturę od domofonu. Wytłumacz mi proszę jak mam te czynności robić szarym mydłem?! Może mam używać mydła w płynie?
 Jakub
 Iława, Środa 08-04-2020

41663. 
MOBILNA SPOWIEDŹ

Chcesz się bezpiecznie wyspowiadać? Zakon Oblatów zawsze błyszczał pomysłowością w posłudze duszpasterskiej (na Starym Mieście w Iławie). Podjedź autem na plac pod czerwony kościół w godzinach 16-18. Ustaw się w odległości 2 metrów równolegle obok parafialnego auta, w którym dyżuruje kapłan. Nie wysiadaj. Opuść szybę i „wyznaj swoje grzechy synu/córko”. Jak sobie układamy życie w warunkach pandemii? Raport z całego regionu Iławy i Nowego Miasta czytajcie w gazecie Kurier Iławski (od środy).
 KURIERZY
 redakcja, Wtorek 07-04-2020

41662. 
Odnośnie wpisu numer: 41657

Ale to nie są jakieś koślawe żarty, co?
Bo prima aprilis był tydzień temu!
Mów prawdę co tam się dzieje.
 Agent J-23
 Iława, Wtorek 07-04-2020

41659. 
Odnośnie wpisu numer: 41653

Ludzie, błagam - nie róbcie problemu z szukaniem płynu do odkażania rąk. Płacicie potężne sumy. Nie róbcie tego.
Od tego jest szare mydło, którym dokładnie i jak najczęściej myjcie dłonie. Pamiętajcie również o codziennym spłukaniu całego ciała pod prysznicem z udziałem... szarego mydełka.
 lewy skrzydłowy
 Iława, Wtorek 07-04-2020

41658. 
NASZE „GNIAZDO” ZAKAŻEŃ

Czytaliście? Zdaniem wojewódzkiego sztabu kryzysowego, słynna dyrektor sanepidu Ewa Pielak wcale nie musi być „pacjentem zero”. W mijającym wydaniu gazety Kurier Iławski przedstawiliśmy raport oraz wymieniliśmy po nazwisku kluczowe osoby zarażone w Nowym Mieście Lubawskim. Spóźnialskich zapraszamy do lektury na strony 4 oraz 24-25.
 KURIERZY
 redakcja, Poniedziałek 06-04-2020

41657. 
Odnośnie wpisu numer: 41651

Kolejne czarne newsy z iławskiego wariatkowa, czyli gabinetu burmistrza w ratuszu!
Dawid Kopaczewski ogłosił, że proponuje pakiet osłonowy dla lokalnych przedsiębiorców. I co tam widzimy?
Ano kompletnie NIC nie widzimy. On się dopiero pyta ludzi o pomysły pomocy dla sektora prywatnego.
Wniosek jest tu prosty, Dawidek nie ma żadnego własnego pomysłu dla ratowania lokalnej gospodarki.
Niedawno widziałem jak sekta jego wyznawców ogłosiła go na Facebooku "mężem stanu", bo otwarcie wypowiedział posłuszeństwo prawne rządowi. Ja nie żartuję, to jest fakt.
Ja nie wiem czy do końca zdajecie sobie Państwo sprawę jakiego typu człowiek rządzi obecnie w ratuszu. Boi się podjąć jakiekolwiek decyzje dla ratowania lokalnego biznesu i - co za tym idzie - ratowania miejsc pracy dla iławian. [...] On jest bardziej groźny od wirusa!
 spławik z ratusza
 Iława, Poniedziałek 06-04-2020

41655. 
Podpisz petycję do rządu USA o pociągnięcie komunistycznych Chin do odpowiedzialności prawnej i odszkodowań za pandemię KoronoWirusa.

https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-president-donald-trump-hold-chinas-government-accountable-coronavirus
 KURIERZY
 redakcja, Poniedziałek 06-04-2020

41654. 
Odnośnie wpisu numer: 41651

Wydaje mi się, że w takich kryzysowych czasach samorząd lokalny również powinien coś dołożyć od siebie a nie tylko pouczać jak mają wyglądać wybory prezydenckie.
Nie będzie w tym roku żadnych imprez, jest zaoszczędzona kasa. Warto pomyśleć i wesprzeć tych, którzy prowadzą działalność i obniżyć np. i tak maksymalnie najwyższe podatki od nieruchomości w Iławie. Wielu firmom za miesiąc może dwa skończy się kasa za przestojowe, a wtedy wpływy do miejskiej kasy spadną do zera gdy zaczną bankrutować. A tej dziury burmistrz już nie załata kolejnymi podwyżkami.
Trzeba też pomyśleć trochę o innych Panie burmistrzu, nie tylko o sobie, zwłaszcza w takim czasie.
 Piotrek
 Iława, Niedziela 05-04-2020

41653. 
Odnośnie wpisu numer: 41621

A gdzie można kupić tak tanio ten płyn?
Byłem na iławskich stacjach Orlen już dwa razy i płynu nie było.
Kupiłem w końcu inny - w aptece po 180 zł za 5l !
To i tak taniej niż płacić 30 zł za marnego atomizera 200 ml.
 Jakub
 Iława, Niedziela 05-04-2020

41651. 
Odnośnie wpisu numer: 41642

Kolejne czarne newsy z iławskiego wariatkowa, czyli gabinetu burmistrza w ratuszu! [...]
Mamy krach gospodarki lokalnej, krajowej i światowej, ale to nic. Młoda władza się wypasie, spoko luzzzzz.
Poza dyrektor ICK Lidią Miłosz podwyżkę podobno mają dostać jeszcze co najmniej dwie osoby, lecz póki co sprawa objęta została ścisłą tajemnicą przez Dawida i jego "rowerzystów". [...]
Ale to nie koniec!
Jest w Iławie przedsiębiorca, który zaproponował burmistrzowi umorzenie podatku, ale chciał dać w zamian płyny bez ograniczeń do dezynfekcji dla całej Iławy, dla każdego z nas. Co na to "powiew młodości" ze świetlicy Stare Miasto? NIE! Czemu? Bo NIE!
Tak właśnie Wasz "powiew świeżości" dba o interesy mieszkańców miasta.
 spławik z ratusza
 Iława, Sobota 04-04-2020

41650. 
Kiedy miejsca publiczne w mieście Iława będą odkażane?
Ludzie plują, kaszlą i po tym chodzimy, roznosimy.
Czy burmistrz miasta coś zaplanował?
 Ewa
 Iława, Sobota 04-04-2020


Strona [ poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 175 176 177 ... 350 351 352 następna ] z 352128876037


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | szukaj
FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2020 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.