Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

Opinie
Dumne cztery pokoje burmistrza (oklaski)
Dekalog dla wyspy Wielka Żuława
Sezon na grzyby
Po co segregować odpady? Egzamin z dyscypliny
Czy teraz lubi się wracać do szkoły?
LGBT w radzie miejskiej Iławy?
Pozostały tylko obietnice
Epidemia paradoksu
Połowa wakacji minęła, nastroje raczej słabe
Burmistrz zamyka amfiteatr i ma spokój!
Nic się nie stało. Jedziemy!
Ciemność widzę!
Turystów może to nie irytować?
Śmieci nasze powszednie
Dziennik końca świata (7). Powrót do normalności
Ulica księcia Surwabuno
Ewa Wiśniewska, czyli „Powrót Smoka”
Na młode wilki obława…
Serdeczny szwindelek
Szkoda nas na szaszłyki, dlatego chłodźmy głowy!
Więcej...

Opinie

2007-10-31

Zmieniam szpital dla dobra pacjentów


Od redakcji: W związku z wieloma wpisami na forum internetowym Kuriera na temat pracy Wiesławy Jastrząb, nowej dyrektor szpitala w Iławie, poprosiliśmy ją o ustosunkowanie się do wypowiedzi internatów. Zapytaliśmy także, czy to prawda, że po nagłej śmierci osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. obronnych i rezerw w szpitalu, stanowisko to objął mąż pani dyrektor.


Wiesława Jastrząb: dyrektor szpitala w Iławie


Bardzo mnie martwi ton, jaki obierają internauci wobec mojej osoby. Ale cóż, taki jest los osoby, która podejmuje się tak trudnego zadania jakim jest zarządzanie iławskim szpitalem.

Rozumiem, że jesteście Państwo zniecierpliwieni, ale proszę mi wybaczyć, w tak krótkim czasie trudno spodziewać się zauważalnych zmian. Szpital w Iławie jest jednym z większych zakładów pracy w całym powiecie iławskim, zatrudnia ponad 600 osób! Jest złożoną organizacyjnie jednostką. Nowy dyrektor musi się szczegółowo zaznajomić z danymi z działalności szpitala w okresie ostatnich kilku lat, by odpowiedzialnie zaproponować jakiekolwiek zmiany.

Ten okres, który mam za sobą – niespełna 2 miesiące – to czas na zapoznawanie się z działalnością szpitala i personelem. Teraz zaczyna się gruntowa analiza jego zasobów i przygotowywanie planu strategicznego na lata 2008/12. I nie chodzi tu, drogi internauto, o wykazywanie się przed starostwem oszczędnościami, ale fachowe przygotowanie propozycji zmian w szpitalu, które dopiero w perspektywie kilku lat pokażą zakładane efekty i będą zauważalne dla odbiorcy naszych usług.

Zmiany te muszą być projektowane we współpracy z kadrą kierowniczą szpitala i związkami zawodowymi, by na etapie ich tworzenia uzgadniać pewne rozwiązania. Inaczej nie uda się nam niczego skutecznie przeprowadzić w szpitalu.

W tym celu powołujemy zespół osób, reprezentujących poszczególne grupy zawodowe, wraz z przedstawicielami związków zawodowych, by wspólnie taki dokument stworzyć. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia również starostwa (organu założycielskiego), bowiem dokument ten pokaże również wysokość środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia projektowanych zmian.

Forum internetowe nie jest najlepszym dla szpitala miejscem na omawianie trudnych spraw, które w większości dotyczą sfery kadrowej, ale rozumiem Państwa zniecierpliwienie. Postaram się na bieżąco informować Państwa o tych zmianach, które wprowadzimy niebawem.

Zmiany dotyczyć będą oczywiście restrukturyzacji bazy łóżkowej i kadrowej. Zaczynamy niestety od podstaw, czyli od stworzenia statutu i regulaminu porządkowego, gdzie szczegółowo opiszemy komórki organizacyjne, które będą realizowały zadania związane z działalnością szpitala. Opiszemy poszczególne stanowiska pracy, stworzymy zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla personelu i ustalimy poziom zatrudnienia dla oddziałów, pracowni, czy wreszcie administracji. Zajmiemy się również, drogi internauto, poruszaną kwestią dotyczącą laboratorium i nie tylko.

Nie jest dla Państwa tajemnicą, że w iławskim szpitalu brakuje lekarzy specjalistów, którzy zastąpią długoletnich pracowników i wniosą nową jakość pracy. Przez wiele lat nie udało się takiego zespołu stworzyć, a ode mnie wymaga się, bym zrobiła to w 2 miesiące! Nie będzie łatwo znaleźć kompetentne osoby do współpracy, ale czynię starania, by je pozyskać.

W tym miejscu chciałabym Państwa poinformować, że już od połowy listopada zmienimy organizację pracy w poradni chirurgii ogólnej w Iławie oraz poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej i ogólnej w Lubawie. Ta pierwsza od pewnego czasu rodzi wiele emocji wśród pacjentów, dlatego postaramy się zmienić tam nie tylko warunki dla pacjentów, ale również wzmocnić ją kadrowo. O szczegółach poinformujemy niebawem.

W Lubawie także dokonamy zmian kadrowych, bo warunki dla pacjentów są tam bardzo dobre. Niestety kontrakt w lubawskich poradniach chirurgicznych jest tak mały, że nie możemy zapewnić tam pełnej dostępności do usług, ale będziemy występować do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie kontraktu w 2008 roku.

Istotną zmianą od stycznia 2008 roku będzie również wprowadzenie w naszym szpitalu zasady posiadania „jednej umowy”. Dotyczy to głównie lekarzy i innego personelu zatrudnionego w szpitalu. Dotychczasowe praktyki w tym przedmiocie dopuszczały posiadanie kilku umów, między innymi umowy o pracę i umowy kontraktowej. To jest wbrew obowiązującemu ustawodawstwu. Pracownik będzie musiał wybrać, czy zdecyduje się na umowę o pracę, czy umowę kontraktową.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów do konkursu ofert na świadczenia zdrowotne dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, gdzie zaproponujemy im nowe warunki wykonywania świadczeń i warunki płacowe. Mamy nadzieję, że w postępowaniu tym pojawią się młodzi specjaliści, których zaprosimy do współpracy.

Na kluczowe stanowiska kierownicze w naszym szpitalu przeprowadzimy odrębne postępowania, by w ten sposób dokonać przeglądu obecnych.

Rozpoczynamy wdrażanie w naszym szpitalu zintegrowanego systemu zarządzania, spełniającego wymagania norm międzynarodowych w obszarze jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostosowujemy się do wymogów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia (z Krakowa). Opracowujemy również politykę bezpieczeństwa, a wszystko po to, by odbiorcy naszych usług otrzymali usługę na najwyższym poziomie.

Chcemy, by szpital cieszył się dobrą opinią wśród mieszkańców naszego powiatu, byśmy byli dumni z tego, że możemy czuć się bezpiecznie. By wreszcie zacząć mówić o dobrych zdarzeniach w szpitalu, a nie ciągle narzekać, niestety wielokrotnie bezzasadnie i to nas boli przede wszystkim.

* * *

Z początkiem września br. zmarła nagle osoba, która zajmowała się sprawami obronnymi i rezerwami w naszym szpitalu. Wymagania wobec osób na to stanowisko opisane są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju.

Wymagania te są bardzo rygorystyczne, bowiem osoba ta ma dostęp do informacji poufnych i dokumentów o charakterze niejawnym. Winna zatem posiadać specjalistyczne przeszkolenie w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa do prac z dokumentami zawierającymi tajemnicę służbową (poufne), posiadać uprawnienia instruktora obrony cywilnej, znajomość przepisów w zakresu obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych.

Znalezienie osoby z takimi kwalifikacjami było niezwykle trudne. Tym bardziej, że w dniach 11-12 października zaplanowano w naszym powiecie działania pod kryptonimem „Babie lato” i na szpital spadło zadanie dotyczące rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych w Kisielicach i logistyczne zabezpieczenie tego działania.

Wakat na to stanowisko był do 24 września. Jedyną osobą, która spełniała te wymagania, był Marcin Jastrząb. To, że jest to mój mąż, nie miało absolutnie znaczenia w wyborze. Potrzeba pilnego zabezpieczenia zadań nałożonych przez organizatora działań pod kryptonimem „Babie lato”, wymusiła taki wybór.

Najistotniejsze dla sprawy jest to, że spełnia on wszystkie kryteria kwalifikacyjne, jakie zakłada w/w rozporządzenie. Ponadto posiada duże doświadczenie zawodowe i pełne kompetencje do pełnienia tej roli w naszym szpitalu. Obecnie zajmuje się tymi sprawami w jednym z największych szpitali w naszym województwie. Został zatrudniony na tych samych zasadach, co poprzednik, czyli na umowę-zlecenie z tym samym wynagrodzeniem.

Sprawę jego zatrudnienia konsultowałam z panem starostą Maciejem Rygielskim, by nie było nieporozumień w tym przedmiocie i uzyskałam jego zgodę. Wśród kandydatów na to stanowisko była jeszcze jedna osoba, która jednak nie spełniała kryteriów zapisanych w ministerialnym rozporządzeniu.

WIESŁAWA JASTRZĄB
opinie@kurier-ilawski.pl

  2007-10-31  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
103800170REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.