Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

Opinie
Dział OPINIE tymczasowo zawieszony
Dumne cztery pokoje burmistrza (oklaski)
Dekalog dla wyspy Wielka Żuława
Sezon na grzyby
Po co segregować odpady? Egzamin z dyscypliny
Czy teraz lubi się wracać do szkoły?
LGBT w radzie miejskiej Iławy?
Pozostały tylko obietnice
Epidemia paradoksu
Połowa wakacji minęła, nastroje raczej słabe
Burmistrz zamyka amfiteatr i ma spokój!
Nic się nie stało. Jedziemy!
Ciemność widzę!
Turystów może to nie irytować?
Śmieci nasze powszednie
Dziennik końca świata (7). Powrót do normalności
Ulica księcia Surwabuno
Ewa Wiśniewska, czyli „Powrót Smoka”
Na młode wilki obława…
Serdeczny szwindelek
Więcej...

Opinie

2009-12-23

Rozmowa o wychowaniu


Proszę o wielkoduszność za to, że zaprzątam wam głowy tematyką wychowawczą, która w obecnym czasie zdaje się zbyteczna. Kto frasowałby się nad wychowaniem dzieci, kiedy grosza nie staje, zaś obywatelom pędzącym za lepszą egzystencją nie w głowie te dylematy. A właśnie racji nie macie! Przez mądre wychowanie człowiek staje się „bardziej człowiekiem”, zaś przyszłe pokolenia Polaków będą wartościowsze od obecnego i może lepszych jeszcze wybiorą posłów, radnych, burmistrzów; uczciwych przedsiębiorców, bankowców, księgowych, celników, urzędników…


Feliks Rochowicz


No i teraz na mnie się obrażą – jakże to: lichego posła i burmistrza wybraliśmy? Boże uchowaj mnie od tak paskudnej myśli – ależ nie, wręcz przeciwnie! Jednak ustrzeż nas Panie przed takimi, co mówią: by interes ruszyć, pierwszy milion trzeba ukraść.

Dysputy o tym, kto młodego pokolenia brzemię chowania nieść powinien, toczą od stuleci profesorowie i prosty lud. Jako mały chłopiec doświadczyłem sporu pomiędzy moim dalszym wujem z okolic Dąbrówna, który optował za rodziną i sąsiadką z miejscowości Leśniewo Duże, opowiadającą się za szkołą.

Pryncypia procesu wychowawczego frapują zarówno ludzi literatury, nauk ścisłych i teologów. Sens wychowania Jan Paweł II prezentuje w przemówieniu w siedzibie UNESCO słowami: „W wychowaniu (...) chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, aby bardziej był, a nie tylko więcej miał – aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale także dla drugich”.

Skądinąd wiadomo, że temu rządy łatwiej sprawować, kto ego narodu posiadł. Każde państwo, niezależnie od prezentowanej ideologii społecznej, by duszą obywateli zawładnąć, zmierza w mniej lub bardziej zakamuflowany sposób do podporządkowania procesu wychowawczego obywateli. Udając, że wyrównuje szanse rozwoju dziecka, przyspiesza rozwój uzdolnień i etc. Zdaniem moim, lecz nie jedynym, powinność wychowania młodzieży należy przede wszystkim do rodziny, czyli ojca i mamy, zaś państwo przez instytucje wychowawcze, jak szkoły, wypełniają funkcję wspierającą „na obraz i podobieństwo rodziców”. Rodzice wspólnie ze szkołą decydują, czy dziecko wychowamy ku dobru, prawdzie, pięknie, miłości, sprawiedliwości lub w kierunku zła, kłamstwa, nienawiści i niesprawiedliwości.

Zamiarując maniery pokolenia młodego kształtować, naprzód wiedzieć warto, jakiego chcemy człowieka „wykroić”. Jak ma się zachowywać i jakie, odnośnie zasadniczych kwestii życiowych, nabyć ma postawy i dokąd zmierzać. Rodzice muszą zastanowić się, co dla nich i społeczności jest najważniejsze, istotne w życiu; inaczej, w kierunku jakich wartości ma pójść nasze młodych wychowanie. Dobrami są wartości uniwersalne, trwałe i powszechne, takie, które zostały ukształtowane w drodze rozwoju ludzkości. Zatem szacunek dla osób starszych i rodziców, rodzina, zdrowie i jego ochrona, wierność ideałom, sprawiedliwość, odpowiedzialność, obowiązkowość, troska o dobro wspólne, pracowitość, przynależność etniczna i kulturowa. W Encyklice „Wiara i rozum” (Fides et ratio) Jan Paweł II mówił: „tylko dzięki prawdziwym wartościom człowiek może stawać się lepszy, rozwijać w pełni swoją naturę. Jest to warunek, który każdy musi spełnić, aby stać się i wzrastać jako osoba dojrzała”.

Rodzice swoje dziecko postrzegają jako ideał. Cechy, które w nim widzą, są przede wszystkim dobre. Mówią, że moja córeczka mnie kocha, że się o mnie troszczy, że jest mądra, że pomaga mi, itd. Nie zawsze dziecko idealne w oczach rodzica, zbieżne bywa z opiniami szkoły czy grupy społecznej. Droga do ideałów w życiu człowieka, jak również ideału wychowawczego, jest żmudna i trudna. Według Georga Bernarda Shaw „Ideały są jak gwiazdy. Jeśli nawet nie możemy ich osiągnąć, to należy się według nich orientować”. Wychowanie człowieka jest procesem ciągłym, trwa bowiem w dorosłości jako samowychowanie. Jednak gdy idziemy w ciemno, bez obranego kierunku, czyli celów życiowych, na fundamencie wartości nieosadzonych, wówczas nasze wychowanie jest bezpłodne.

Jeśli my, rodzice i wychowawcy, sami bez wartości jesteśmy, czyli bezwartościowi, bez wzorców i ideałów życiowych, to jak możemy wychować dobre dziecko. Jakie mamy prawo przed młodymi ludźmi stanąć, by głosić, że na sukces trzeba pracować ciężko i z poświęceniem, jeśli sami pracę symulujemy, bo spóźniamy się, wykonujemy dla oka. Nie opowiadajmy młodzieży, że zdrowie jest ważne dla ciebie i rodziny, skoro sami ani osobistym uczynkiem i obyczajem nie dajemy przykładu. Młodzi patrzą nam na ręce i powiadają, że nie będą postępować tak, jak im nakazujemy, ponieważ dalecy jesteśmy od dobrego postępku i zachowania. Wychowanie naówczas jest głuchym i bez brzmienia wydobywającym dźwięki. Edukacja porównywalna do rozkołysanego dzwonu, w którym brakuje serca. Wnętrze nasze musi być tym dzwonem, ale tętniącym wartościami ludzkimi.

Nie omieszkam nie zająć opinii w kwestii młodego pokolenia pedagogów, tych, co z zawodowego obowiązku podejmują funkcję wspierającą rodzinę. Nie wszyscy, ale bardzo wielu spośród rzeszy pedagogów należy do pokolenia – co mało powiedziane – o liberalnym stosunku wychowania. Lansują modne wychowanie bezstresowe, pobłażając rozhuśtanej emocjonalnie i wychowawczo młodzieży. Tolerowanie występków podopiecznych tłumaczą tzw. szeroko pojętą „wyrozumiałością” dla zła, tłumacząc, że świat dzisiejszy to nie ten z naszych czasów. Tymczasem zrozumienie młodzieży nie może być tożsame z pobłażliwością, która w strategii niedobrego pedagoga-wychowawcy jest kierunkiem na manowce. Pobłażliwość prowadzi donikąd, do rozprzężenia i nieładu. Wychowanie młodego człowieka bez sterowania jest tym samym, czym uprawa sadu bez ogrodnika. Kim jest taki nauczyciel, jak nie kłusownikiem w roli wychowawcy?!

Polska edukacja stoi wobec problemów wychowawczych, zaś reforma edukacji, o której słyszymy od 20 lat, narażona jest na liczne zagrożenia, jak: upadek moralności społecznej, rozprzężenie społeczne, wzbierająca fala patologii, brak skuteczności państwa. Nie zrzucajmy złego wychowania młodzieży, nie tylko polskiej zresztą, na kark mediów. Media w istocie nie są zagrożeniem w wychowaniu, to człowiek jest zagrożeniem, który w sposób niewłaściwy kieruje mediami. Przyzwoity wychowawca świadomie nie prowadzi wychowanka ku złu, ku kłamstwu, ku brzydocie, lecz przeciwnie, ku światu dobremu, prawdziwemu i pięknemu. Młode pokolenie Polaków wyraziście dostrzega nierówność, niesprawiedliwość, wypaczenia, ale nikt nie potrafi wskazać im prawdziwych wartości i ideałów nowej rzeczywistości. A szkoła z młodzieżą jest łodzią żaglową, której kierunek nadaje sternik. Dlatego szkole i edukacji niezbędni są sternicy z autorytetem.

FELIKS ROCHOWICZ


A propos: Byłem świadkiem zachwianej u progu życia zawodowego postawy młodych adeptów posługi nauczycielskiej. Po dwóch dniach od rozpoczęcia nauczania w szkole, odchodzącym na emeryturę, szeptali: „Państwu to tylko zazdrościć, bo ja mam już dość”.

  2009-12-23  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
97400272REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2023 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.