Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

Opinie
Dział OPINIE tymczasowo zawieszony
Dumne cztery pokoje burmistrza (oklaski)
Dekalog dla wyspy Wielka Żuława
Sezon na grzyby
Po co segregować odpady? Egzamin z dyscypliny
Czy teraz lubi się wracać do szkoły?
LGBT w radzie miejskiej Iławy?
Pozostały tylko obietnice
Epidemia paradoksu
Połowa wakacji minęła, nastroje raczej słabe
Burmistrz zamyka amfiteatr i ma spokój!
Nic się nie stało. Jedziemy!
Ciemność widzę!
Turystów może to nie irytować?
Śmieci nasze powszednie
Dziennik końca świata (7). Powrót do normalności
Ulica księcia Surwabuno
Ewa Wiśniewska, czyli „Powrót Smoka”
Na młode wilki obława…
Serdeczny szwindelek
Więcej...

Opinie

2007-07-11

Nastaj nie nastawał za Marciniakiem


Szanowny P. Jarosław Synowiec, redaktor naczelny: W dniach 9 i 16 maja b.r. zostały zamieszczone dwa artykuły pt. „Będzie pani człowiek i nie pisze” oraz „Narcyz(m) przez niego przemówił”, w których opisano zachowanie naszego funkcjonariusza policji MIROSŁAWA NASTAJA w sprawie „zatuszowania” popełnienia przestępstwa przez radnego NARCYZA MARCINIAKA.


Z listów do redakcji


Mając na uwadze powyższe, poleciłem przeprowadzenie czynności wyjaśniających na podstawie art. 134i ust.4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji – w celu ustalenia, czy policjant dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, co sugerowano w obu artykułach.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalono, że funkcjonariusz policji Mirosław Nastaj nie brał żadnego udziału w czynnościach związanych z udokumentowaniem popełnienia przestępstwa w dniu 28.04.2007 r. przez Pana Narcyza Marciniaka.

W dniu 08.05.2007 r. około południa, kiedy wykonał telefon do Pana, funkcjonariusz był w czasie wolnym od służby. Analiza ustalonych okoliczności przebiegu rozmowy wykluczyła, by wyczerpywała ona znamiona przestępstwa bądź wykroczenia.

Do zarzucenia policjantowi nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej (...) (...) (...) niezbędny jest funkcjonalny związek popełnienia czynu z działaniem funkcjonariusza w służbie, a nie jako osoby prywatnej (podkreślenie redakcji). W przedmiotowych czynnościach wykluczono istnienie takiego związku funkcjonalnego.

W związku z powyższym, po wnikliwej analizie zebranego materiału dowodowego, stwierdzono, że Pan Mirosław Nastaj nie dopuścił się też naruszenia dyscypliny służbowej.

Zebrany w sprawie materiał zostanie wykorzystany podczas prowadzonych szkoleń funkcjonariuszy.

Powołując się na art. 31 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. ustawy prawo prasowe, wnoszę o opublikowanie rzeczowego sprostowania. Z poważaniem:

pierwszy zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Iławie
WALDEMAR JACKOWSKI

Odpowiedź naczelnego


Wielce szanowny panie komendancie policji naszej kochanej iławskiej! W związku z rosnącą ostatnią w narodzie modą na kodeksy honorowe, pozwolę sobie przytoczyć dwa (zaledwie) cytaty.

Kodeks Etyki Zawodowej Policjanta powiada w §12 tak: „Policjant nie może wykorzystywać swojego zawodu do celów prywatnych, a w szczególności nie może wykorzystywać informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych ani uzyskiwać informacji do tych celów przy użyciu służbowych metod”.

Z kolei §23 powiada: „Policjant powinien dbać o społeczny wizerunek policji jako formacji, w której służy i podejmować działania służące budowaniu zaufania do niej”.

Panie komendancie, niczego prostował nie będę. Pana „materiał dowodowy” niczego nie wyjaśnił, bo z oczywistych względów wyjaśnić nie mógł.

Pańskie „dochodzenie” też niczego nie wniosło poza, jak sądzę, próbą ustalenia czy ja posiadam nagranie rozmowy ze wspomnianym policjantem Mirosławem Nastajem.

Jak jest naprawdę? Tego się panowie nie dowiecie raczej nigdy. To taka moja polisa. Żeby nie było naraz tak, że za chwilę dzięki wam znowu zostanę jakimś „przestępcą”.

red. nacz. Jarosław Synowiec


  2007-07-11  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
98540837REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2023 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.