Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Przetarg. Sprzedaż działek gruntu
Sprzedaż działki z budynkiem
Praca w markecie „BIEDRONKA”: sprzedawca & kasjer
Sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową
Praca: prezes zarządu spółdzielni
Życzenia: Spółdzielnia „Praca”
Życzenia: Gmina Biskupiec
Życzenia: Miasto i Gmina Kisielice
Życzenia: Gmina Lubawa
Życzenia: Miasto i Gmina Susz
Życzenia: Gmina Iława
Życzenia: Miasto Iława
Komornik. Licytacja nieruchomości 23.05
Komornik. Licytacja nieruchomości 30.05
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Praca: technolog-konstruktor
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04
Praca: MURARZE
Komornik. Licytacja nieruchomości 9.05
Komornik. Licytacje nieruchomości 14.05
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-04-24

Praca: prezes zarządu spółdzielni
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza


konkurs na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

Spółdzielni Mieszkaniowej

1. WYMAGANIA KONIECZNE:
a. Wykształcenie wyższe lub średnie z maturą o kierunku ekonomicznym lub technicznym.
b. Co najmniej 10-letni staż pracy w tym 3 lat na stanowiskach kierowniczych.
c. Przedstawienie pisemnej koncepcji strategii rozwoju oraz wizji działalności Spółdzielni na najbliższe lata. (w dalszym postępowaniu konkursowym – omówienie).
d. Korzystanie z pełni praw publicznych.
e. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
f. Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
g. Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
h. Znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
i. Znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej.
j. Pełna dyspozycyjność.
k. Oświadczenie, o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Mieście Lubawskim
l. Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej.
ł. Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
m. Oświadczenie, o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej dostępnym na stronie internetowej: sm-nowemiasto.pl

2. WYMAGANIA POŻĄDANE:
a. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
b. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
c. Dobra znajomość obsługi komputera.


Termin składania ofert:
do dnia 30.04.2019 do godz. 14:00.
Otwarcie ofert i rozmowy kwalifikacyjne
z kandydatami odbędą się w biurze spółdzielni
dnia 10.05.2019 r. o godz. 11:00.Zastrzegamy możliwość kontaktu telefonicznego
z wybranymi kandydatami.


A/2019/04/15/03

  2019-04-24  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
123736428


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.