Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Fryzjera zatrudnię
Opony! Opony! Opony!
Iława. Koncert zespołu ENEJ
LOTNICZA MAJÓWKA. Iława 2018
Iława. Sprzedaż działek. Licytacja
Praca: dziennikarz
Gmina Lubawa wyróżniona w skali kraju
Galeria Życzeń Wielkanocnych
Komornik: licytacja 25 kwietnia
Komornik: licytacja 05 kwietnia
Gmina Iława. Sprzedaż działki Dół
Gmina Zalewo. Sprzedaż działki Dobrzyki
Miasto Iława. Sprzedaż działek
AUTO-CZĘŚCI WOŹNICKI. Nowy dojazd
Akumulatory. Taniej się nie da
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iławy
Komornik: licytacja 7 marca
Kijewski: meble na wymiar
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2018-01-17

Komornik: licytacja 7 marca


KOMORNIK SĄDOWY
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Maciej Garczyński, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A (koło nowego sądu),
tel. kancelarii: (89) 679-72-77

podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 7. marca 2018 roku (środa)
w nowej siedzibie Sądu Rejonowego w Iławie
przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A 236 –
odbędą się licytacje następujących nieruchomości:



o godzinie 9:20
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 48035/9, stanowiącej działki gruntu nr 12/1, 12/16, 12/22, 12/23, 13 (użytki rolne, w tym 93% pastwiska IV klasy, grunty zakrzewione i zadrzewione) o łącznej powierzchni 12,7409 ha, położone w miejscowości SZYMBARK, gmina Iława. Część działek posiada przeznaczenie na teren usług i kultury.

Na nieruchomości znajdują się budynki:
– zamku, w stanie trwałej, częściowo konserwowanej ruiny, powierzchnia zabudowy 6.900 m2,
– budynek mieszkalny, wolnostojący, parterowy
o powierzchni zabudowy 175 m2,
– budynek inwentarski, wolnostojący, parterowy
z poddaszem o powierzchni zabudowy 678 m2,
– budynek inwentarski, wolnostojący,
o powierzchni zabudowy 270 m2
– budynek inwentarski, wolnostojący,
o powierzchni zabudowy 549 m2
– budynek inwentarski, wolnostojący,
o powierzchni zabudowy 513 m2

Budynki, pozostałości ogrodzenia oraz założenie parkowo-krajobrazowe wpisane do rejestru zabytków. Wszystkie zabudowania z uwagi na stopień zużycia oraz postępującą erozję, dekompozycję substancji, wymagają prac konserwatorskich, w tym dla części zamku – prac ratunkowych. Nieruchomość stanowi własność ANDRZEJA MATUSZEWSKIEGO. Nieruchomość przylega do jeziora Szymbark.

cena oszacowania 1.953.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 1.464.750,00 zł


o godzinie 9:30
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 26999/4 stanowiącej działkę gruntu nr 360 o powierzchni 0,85 ha położonej w miejscowości ZĄBROWO gmina Iława. Działka zabudowana budynkiem dawnej ubojni z masarnią o powierzchni użytkowej 1107 m2 oraz budynkiem skupu żywca o powierzchni użytkowej 180 m2. Nieruchomość stanowi własność BARBARY ESTKOWSKIEJ.

cena oszacowania 479.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 319.333,00 zł


o godzinie 9:40
udziału 1/2 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 10457/8 stanowiącej działkę gruntu nr 527/2 o powierzchni 0,30 ha położonej w miejscowości ZŁOTOWO gmina Lubawa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym powierzchni użytkowej 103 m2 oraz budynkiem gospodarczym (p.u. 65,93 m2). Budynki w złym stanie technicznym (do rozbiórki). Udział 1/2 w nieruchomości stanowi własność JÓZEFA POKORSKIEGO.

cena oszacowania 11.500,00 zł
cena wywołania na II licytacji 7.667,00 zł


o godzinie 9:45
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 52718/2 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 200/1 o powierzchni 0,29 ha (użytki rolne) położonej w miejscowości GULB gmina Iława. Nieruchomość stanowi własność MIECZYSŁAWA BAGANA.

cena oszacowania 25.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 16.667,00 zł


o godzinie 9:55
nieruchomości położonej w IŁAWIE przy ul. Jagiellończyka, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 25949/2 stanowiącej lokal mieszkalny nr 32B na poddaszu budynku wielorodzinnego nr 5 o powierzchni 36,87 m2. Nieruchomość stanowi własność MAGDALENY I WALDEMARA GUZOWSKICH. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica. Łącznej sprzedaży podlega udział 2/100 w nieruchomości KW EL1I 10101/8 (grunt pod budynkiem oddany w użytkowanie wieczyste i części wspólne budynku).

cena oszacowania 102.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 68.000,00 zł



o godzinie 10:05
nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Barlickiego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 5272/9 stanowiącej działkę gruntu nr 217 o powierzchni 0,1017 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 14 o powierzchni użytkowej 200 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 76 m2. Nieruchomość stanowi własność TERESY KRAJEWSKIEJ. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica.

cena oszacowania 516.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 387.000,00 zł






Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA, I/O w Iławie,
07_12401604_1111_0010_2393_1838,
do dnia 6.03.2018 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od dnia 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.



OGŁOSZENIE ZLECONE PRZEZ KANCELARIĘ KOMORNIKA:
A/2018/01/03/04.





  2018-01-17  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
116220557


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl





wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2018 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.