Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Przetarg. Sprzedaż działek gruntu
Sprzedaż działki z budynkiem
Praca w markecie „BIEDRONKA”: sprzedawca & kasjer
Sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową
Praca: prezes zarządu spółdzielni
Życzenia: Spółdzielnia „Praca”
Życzenia: Gmina Biskupiec
Życzenia: Miasto i Gmina Kisielice
Życzenia: Gmina Lubawa
Życzenia: Miasto i Gmina Susz
Życzenia: Gmina Iława
Życzenia: Miasto Iława
Komornik. Licytacja nieruchomości 23.05
Komornik. Licytacja nieruchomości 30.05
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Praca: technolog-konstruktor
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04
Praca: MURARZE
Komornik. Licytacja nieruchomości 9.05
Komornik. Licytacje nieruchomości 14.05
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-05-01

Sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową


Zarząd Iławskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego -
Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o.
w Iławie ul. Jagiellończyka 16


ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej,
stanowiącej własność ITBS-ZGL położonej
w Iławie przy ulicy Skłodowskiej, przeznaczonej
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinnąOPIS NIERUCHOMOŚCI:
Przedmiotem zbycia jest nieruchomość niezabudowana, położona w Iławie przy ul. M.C. Skłodowskiej oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Iławy w obrębie 9 jako działka nr 147/11 o powierzchni 0,1002 ha zapisana w księdze wieczystej nr EL1I/00043499/4. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa wielorodzinna, przestrzeń niezabudowana, rondo, nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz usługami. W dalszej odległości, tj. około 200-500 m. znajduje się dworzec kolejowy, Starostwo Powiatowe, szpital powiatowy, Urząd Skarbowy, ZUS i liczne nieruchomości o funkcji usługowo-handlowej i banki (istnieje możliwość powiększenia działki o dodatkowe dokupienie terenu od Urzędu Miasta Iławy). Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy. Wysokość stawek opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy. Zbywana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich a także nie ciążą na niej żadne zobowiązania. Dział IV przedmiotowej księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Cena wywoławcza-302.000,00 zł brutto
Wadium przetargowe- 30.200,00 zł
Minimalne postąpienie- 4.000,00 zł
WARUNKI PRZETARGU:
1.Uczestnicy biorący udział w przetargu zobowiązani są uiścić wadium przetargowe w pieniądzu.
2.Wymagane wadium powinno być wniesione do dnia 15 maja 2019 roku.
3.Wadium należy wpłacić przelewem na konto ITBS -ZGL Sp. z o.o. w Iławie w Banku Millennium w Iławie Nr 84 1160 2202 0000 0000 6192 1958.
4.Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5.Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
6.Wadium opłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.
7.Cena za nabycie nieruchomości gruntowej winna być uiszczona nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie w Banku Millennium w Iławie Nr 84 1160 2202 0000 0000 6192 1958.
8.Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi wygrywający przetarg.

USTALENIA FORMALNE PRZETARGU:
1.Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2019 roku o godz. 1000 w świetlicy Spółki (sala 111) w Iławie przy ul. Jagiellończyka 16.
2.Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej o kwotę postąpienia.
3.Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
4.Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu
Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
– Zarząd Gospodarki Lokalami w Iławie,
ul. Jagiellończyka 16, tel. (89) 648-45-35.


  2019-05-01  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
123736050


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.