Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Praca: prezes zarządu
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Komornik. Licytacja nieruchomości
Praca: dyrektor szkoły
Praca: prezes zarządu
Przetarg. Sprzedaż działek gruntu
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Pół miliarda dla organizacji pozarządowych. Program PROO
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-06-05

Komornik. Licytacja nieruchomości


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Piotr Staruk, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6
tel. kancelarii: (89) 648-38-54

podaje do publicznej wiadomości,
że w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego
w Iławie przy ul. Kopernika 4B
odbędzie się:

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
dnia 26.06.2019 r. (środa) sala A203

11:00 - nieruchomości położonej w Prątnicy, gm. Lubawa stanowiącej działkę gruntu nr 38/2 o powierzchni 0,7200 ha zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 262,05 m2 i trzema budynkami gospodarczymi wraz z łącznikiem o powierzchni użytkowej 542,59 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00011300/0.

cena oszacowania 738 828,00 zł
cena wywołania na II licytacji 492 552,00 zł


11:30 - nieruchomości położonej we wsi Frednowy nr 50 gm. Iława stanowiącej działkę gruntu nr 394 o powierzchni 1,3500 ha zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 87,50 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 241,26 m2 i garażem o powierzchni użytkowej 26,88 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00047582/1.

cena oszacowania 851 567,00 zł
cena wywołania na II licytacji 567 711,33 zł


LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
dnia 27.06.2019 r. (czwartek) sala A206

10:00 – nieruchomości położonej przy ul. Andersa 2C/8, 14-200 Iława stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 24,8 m2 (kondygnacja III ½, pokój - 17,30 m2, kuchnia-aneks - 3,70 m2, łazienka z WC - 3,80 m2), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00054866/8.

cena oszacowania 75 505,00 zł
cena wywołania na I licytacji 56 628,75 zł


10:20 – nieruchomości położonej w Tuszewie gm. Lubawa stanowiącej działkę gruntu nr 37/2 o powierzchni 8,8065 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 59,61 m2, stodołą drewnianą o powierzchni 138,94 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni 67,62 m2, budynkiem chlewni o powierzchni 144,56 m2, oraz plantacją truskawek o powierzchni 0,6000 ha (nawadniana), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00012523/6.

cena oszacowania 924 648,00 zł
cena wywołania na I licytacji 693 486,00 zł


10:35 – nieruchomości położonej przy ul. Okulickiego 2/39, 14-200 Iława stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 73,84 m2 (piętro IV, pokój 1 – 19,67 m2, pokój 2 – 12,00 m2, pokój 3 – 11,66 m2, pokój 4 – 7,00 m2, kuchnia - 7,58 m2, łazienka - 3,15 m2, WC – 1,56 m2, przedpokój – 11,22 m2), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00022691/7.

cena oszacowania 213 958,00 zł
cena wywołania na I licytacji 160 468,50 zł


10:50 – nieruchomości położonej przy ul. Papieża Jana Pawła II 10/44, 14-260 Lubawa stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 25 m2 (piętro IV, pokój – 15,43 m2, kuchnia - 3,32 m2, łazienka z WC – 3,20 m2, przedpokój – 3,05 m2), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00057518/5.

cena oszacowania 86 025,00 zł
cena wywołania na I licytacji 64 518,75 zł


LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
dnia 04.07.2019 r. (czwartek) sala A236

10:30 – udziału o wielkości 3/4 w nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 20, 14-220 Kisielice stanowiącej działkę gruntu nr 552/1, 552/2, 552/3 o powierzchni łącznej 0,3485 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym o powierzchni 427,41 m2, budynkiem produkcyjnym o powierzchni 172,85 m2 (dawniej użytkowany jako piekarnia), budynkiem gospodarczym (garaże) o powierzchni 36,06 m2, garażem blaszanym o powierzchni 24,18 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00035085/0.

cena oszacowania 884 916,00 zł
cena wywołania na I licytacji 663 687,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto komornika:
Bank PeKaO S.A. I/O Iława:
59 1240 1604 1111 0000 1390 8508.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia.OGŁOSZENIE: A/2019/06/23/17

  2019-06-05  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
124253818


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.