Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Komornik. Licytacja nieruchomości 30.05
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Praca: technolog-konstruktor
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04
Praca: MURARZE
Komornik. Licytacja nieruchomości 9.05
Komornik. Licytacje nieruchomości 14.05
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04
Praca: magazynier
Komornik. Licytacje nieruchomości
Pół miliarda dla organizacji pozarządowych. Program PROO
Komornik. Licytacja nieruchomości 15.03
Komornik. Licytacja nieruchomości 26.02
GRATULUJĘ!
Komornik. Licytacja nieruchomości 7.02
Komornik. Licytacja nieruchomości 21.02
Gustaw Marek Brzezin: PODZIĘKOWANIE
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-01-16

Komornik. Licytacja nieruchomości 21.02
KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Maciej Garczyński prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A,
tel. (89) 679-72-77, kom. 666-045-775

podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 21.02.2019 r. (czwartek) w Sądzie Rejonowym
w Iławie przy ulicy Kopernika 4B
w sali nr A206 odbędzie się licytacja:
o godzinie 12:00
nieruchomości położonej w Rudzienicach przy ul. Długiej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 51665/8 stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 5 o powierzchni użytkowej 95,03 m2 oraz przynależne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 103,90 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 694/1000 w działce gruntu nr 38/38 oraz w częściach wspólnych budynku (El1I 18609/5). Nieruchomość stanowi własność Moniki Brożek (Woźniak). Budynek w złym stanie technicznym.

cena oszacowania 33.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 24.750,00 zło godzinie 12:15
nieruchomości położonej w Lubawie przy ul. Chrobrego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 29504/9 stanowiącej działki gruntu nr 188/91 i 188/90 o łącznej powierzchni 0,00419 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym nr 11 o powierzchni 157,75 m2. Budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Nieruchomość stanowi własność Marii i Marka Czaplejewicz.

cena oszacowania 477.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 357.750,00 zło godzinie 12:30
nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Chopina 29, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 17057/3 stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,0441 ha zabudowaną domem w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej mieszkalnej 110 m2. Nieruchomość stanowi własność Zenobii Arłukowicz.

cena oszacowania 205.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 153.750,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 20.02.2019 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.OGŁOSZENIE A/2019/01/03/06

  2019-01-16  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
123131740


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.