Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
IKEA: nauka i praca operatora maszyny drzewnej
Problemy z drogami oddechowymi?
Komornik sądowy. Licytacje nieruchomości (5)
Stradomno, Szymbark. Zmiany planu zagospodarowania
Otwarto przebudowaną ważną drogę Nowa Wieś – Kamień Duży
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Szkoła Językowa British School: Program LIBRUS
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2020-01-29

Stradomno, Szymbark. Zmiany planu zagospodarowaniaOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY IŁAWA

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Iława
dla fragmentu wsi STRADOMNO oraz
w obrębie geodezyjnym SZYMBARK
(dz. 52/1, 52/2, 25/40)


Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

o podjęciu przez Radę Gminy Iława uchwały nr:

- XIII/117/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława dla fragmentu wsi STRADOMNO.

- XIII/118/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym SZYMBARK (dz. 52/1, 52/2, 25/40)


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława do dnia 20.02.2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.A/2020/01/05/02
  2020-01-29  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
128051631


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | szukaj
FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2020 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.