Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Przetarg. Sprzedaż działek gruntu
Sprzedaż działki z budynkiem
Praca: KASJER
Sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową
Praca: prezes zarządu spółdzielni
Życzenia: Spółdzielnia „Praca”
Życzenia: Gmina Biskupiec
Życzenia: Miasto i Gmina Kisielice
Życzenia: Gmina Lubawa
Życzenia: Miasto i Gmina Susz
Życzenia: Gmina Iława
Życzenia: Miasto Iława
Komornik. Licytacja nieruchomości 23.05
Komornik. Licytacja nieruchomości 30.05
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Praca: technolog-konstruktor
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04
Praca: MURARZE
Komornik. Licytacja nieruchomości 9.05
Komornik. Licytacje nieruchomości 14.05
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-02-20

Komornik. Licytacje nieruchomości


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Piotr Staruk, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6,
tel. (89) 648-38-54

podaje do publicznej wiadomości, że w nowej siedzibie
Sądu Rejonowego w Iławie przy ul. Kopernika 4b
odbędzie się licytacja:dnia 12.03.2019r. (wtorek)
sala A20610.00
- nieruchomości położonej w msc. Wieprz 24/8, gm. Zalewo stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,30m2 wraz z piwnicą (pow. uż. 12m2) i pomieszczeniem przynależnym (pow. uż. 16m2), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00031896/0 oraz z udziałem o wielkości 93/1000 w działce siedliskowej nr 87/5 o powierzchni 0,6045ha.

cena oszacowania 61 780,00 zł
cena wywołania na I licytacji 46 335,00 zł


10:15
- nieruchomości położonej w Smolnikach gm. Iława stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu rolnego nr 25 o powierzchni 1,0300ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr El1I/00006650/0.
Sprzedaż nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.

cena oszacowania 15 647,00 zł
cena wywołania na II licytacji 10 431,33 zł
dnia 14.03.2019 r. (czwartek)
sala A203


10:20
- nieruchomości położonych we wsi Frednowy, gm. Iława stanowiących niezabudowaną działkę gruntu nr 264/2 o powierzchni 0,1571, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00047831/2 oraz udziału o wielkości 1/4 w niezabudowanej działce gruntu nr 264/7 (droga) o powierzchni 0,1736 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00047832/9.
W księdze wieczystej ustanowionej dla nieruchomości o nr EL1I/00047831/2 widnieje informacja o ustanowieniu nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator w Gdańsku, Oddział w Olsztynie.

cena oszacowania 45 578,00 zł
cena wywołania na II licytacji 30 385,33 zł


10:40
- nieruchomości położonej przy ul. Morelowej 5 w Iławie, stanowiącej działkę gruntu nr 177 o powierzchni 0,0590ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 137,63m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00015950/9.

cena oszacowania 291 991,00 zł
cena wywołania na I licytacji 218 993,25 zł


11:10
- nieruchomości położonej w Prątnicy, gm. Lubawa stanowiącej działkę gruntu nr 38/2 o powierzchni 0,7200 ha zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 262,05 m2 i trzema budynkami gospodarczymi wraz z łącznikiem o powierzchni użytkowej 542,59 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00011300/0.

cena oszacowania 738 828,00zł
cena wywołania na I licytacji 554 121,00 zł


11:30
- nieruchomości położonej we wsi Frednowy nr 50 gm. Iława stanowiącej działkę gruntu nr 394 o powierzchni 1,3500 ha zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 87,50 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 241,26m2 i garażem o powierzchni użytkowej 26,88 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00047582/1.

cena oszacowania 851 567,00 zł
cena wywołania na I licytacji 638 675,25 zł
dnia 22.03.2019r. (piątek)
sala A236


12:00
- nieruchomości położonej w Byszwałdzie, gm. Lubawa stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 103/1 i 103/2 o łącznej powierzchni 1,0200 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00042262/7.
Sprzedaż nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.

cena oszacowania 429 420,00 zł
cena wywołania na I licytacji 322 065,00 zł


12:20
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ostródzkiej 46E/11 w Iławie o powierzchni użytkowej 60,30 m2 (parter), dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00022709/7.

cena oszacowania 179 600,00 zł
cena wywołania na I licytacji 134 700,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto komornika Bank PeKaO S.A. I O Iława 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. UWAGA! Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % ceny nabycia.OGŁOSZENIE: A/2019/02/08/05

  2019-02-20  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
123719983


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.