Logo Kurier Iławski

Wejście
Pierwsza strona
Zdrowie
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Wyszukiwarka
FORUM

Ogłoszenia modułowe
Komornicza licytacja nieruchomości
Podziękowanie rolnikom Gminy Iława
Praca w urzędzie. Planowanie przestrzenne
Gmina Lubawa. Zmiana numeru konta bankowego
Liceum zaoczne dla dorosłych
Nabór wniosków w Konkursie na Inicjatywy Lokalne
Bezpłatna pomoc dla młodych przedsiębiorców
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

Ogłoszenia modułowe

2020-09-16

Komornicza licytacja nieruchomości


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie, Piotr Staruk
Kancelaria Komornicza numer III
Iława, ul. Wojska Polskiego 6c/6, tel. (89) 648-38-54


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk, prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Sądu Rejonowego w Iławie przy ul. Kopernika 4B odbędzie się licytacja następujących nieruchomości:

dnia 01.10.2020r. (czwartek) sala A 203

godz. 10:00 – nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu nr 255 o powierzchni 1,89 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00029740/5 położona w miejscowości Pozorty, gm. Zalewo, należąca do JANA KMIOTKA.

cena oszacowania 118 552,00 zł
cena wywołania na I licytacji88 914,00 złdnia 05.10.2020r. (poniedziałek) sala A 203

godz. 10:00 – nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu o numerze 12/2 o powierzchni 0,0943 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 112,89 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 33,34 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00015847/4, położonej w Lubawie przy ul. Przemysłowej 6.

cena oszacowania 296 700,00 zł
cena wywołania na I licytacji 222 525,00 zł


godz. 10:15 – nieruchomość gruntowa stanowiąca działki gruntu o numerze 689 i 695 o powierzchni 0,0195 ha, zabudowana kamienicą, budynkiem mieszkalno-usługowym składającym się z 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 232,32 m2 i lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 109,93 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 11,91 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00043934/6, położonej w Lubawie przy ul. Warszawskiej 9. Działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej – pełna ochrona archeologiczna.

cena oszacowania 1 044 547,00 zł
cena wywołania na I licytacji 783 410,25 zł


godz. 10:30 – nieruchomość gruntowa rolna stanowiąca działki gruntu o numerze 264/1, 252/1 i 256/5 o powierzchni 5,84 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00026767/9, położonej w miejscowości Ząbrowo, gm. Iława, należąca do DANUTY i DARIUSZA MAJLINGER.

cena oszacowania 243 346,00 zł
cena wywołania na I licytacji 182 509,50 zł


godz. 10:45 – nieruchomość gruntowa rolna stanowiąca działkę gruntu o numerze 61 o powierzchni 7,55 ha, wydzielona z nieruchomości dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00010564/1, położona w miejscowości Wałdyki, gm. Lubawa, należącej do PIOTRA BACHA. Nieruchomość obciążona prawem dożywocia na rzecz Urszuli Bach.

cena oszacowania 586 218,00 zł
cena wywołania na II licytacji 390 812,00 zł


godz. 11:00 – lokal mieszkalny o powierzchni 60,14 m2, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00046324/8, położony w Iławie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19/11 wraz z udziałem o wielkości 385/10000 w nieruchomości KW EL1I/00015984/6, należący do STEFANII SOBKOWIAK.

cena oszacowania 186 752,00 zł
cena wywołania na I licytacji 140 064,00 zł


godz. 11:15 – nieruchomość gruntowa stanowiąca działki gruntu o numerze 259, 256/3 i 256/4 o powierzchni 2,5101 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00019770/1, położonej w miejscowości Tarpno, gm. Zalewo, należącej do JANA KMIOTKA.

cena oszacowania 118 827,00 zł
cena wywołania na I licytacji 89 120,25 złdnia 07.10.2020r. (środa) sala A 206

godz. 10:30 – nieruchomość gruntowa rolna stanowiąca działkę gruntu o numerze 155/6 o powierzchni 2,5375 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00013520/2, położona w Lubawie przy ul. Składowej.

cena oszacowania 174 972,00 zł
cena wywołania na I licytacji 131 229,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto bankowe komornika: Bank Pekao S.A. I/O Iława: 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia. Na obwieszczenie o licytacji przysługuję stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie, którą składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.OGŁOSZENIE KANCELARII KOMORNIKA: A/2020/09/38/02.

  2020-09-16  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
131043975


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

Wejście | Pierwsza strona | Zdrowie | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe | Wyszukiwarka | FORUM
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2021 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.