Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

CZYTAJ
Jest wykonawca drogi ekspresowej S5 Ornowo-Wirwajdy
Pechowy spacer fatalnym chodnikiem
Sprytni obrońcy bagienka zawołali urzędników od środowiska
Sklep Ekologiczny „Zdrowo Nacudowane”
Viola Nowasielska o telewizyjnej przygodzie na wyspie Bali
Najlepsza myjnia w mieście!
Starostwo. Skargi na kolejki w Wydziale Komunikacji
CZŁOWIEK ROKU 2019. Głosujemy!
Uwaga początkujący przedsiębiorcy!
Radni Iławy spierają się o patrona roku 2020
Poradnik. Malowanie ścian i sufitów
O przyszłości kulejącego targowiska miejskiego w Iławie
Internet. Oszuści coraz bardziej cwani
Woźnicki rozmawia z kierowcami (styczeń)
Molestowany przez księdza żąda odszkodowania od biskupa
Przyroda. Leśne pomniki chronione
Przedsiębiorcy czują się skrzywdzeni podwyżkami podatków
Gmina wiejska Iława. Bezpieczny plan wydatków na 2020 rok
Miasto Iława. Lotnicza majówka wykreślona z budżetu
Kocioł gazowy alternatywą dla „kopciucha”
Więcej...

CZYTAJ

2003-09-11

TYLKO PATRZEĆ INWESTORA!


Pusta działka po zakładach drobiarskich pomiędzy jeziorem Jeziorak a ulicą Dąbrowskiego objęta zostanie specjalną strefą ekonomiczną. Dzięki temu inwestor, który postawi tam kompleks turystyczny, dostanie rządowe, ogromne ulgi w podatku dochodowym. Do tego miasto da od siebie ulgę w podatku gruntowym. Lepszych warunków finansowych do inwestowania w Polsce nie ma.

Podczas nadzwyczajnej sesji zwołanej 25 sierpnia Rada Miejska w Iławie jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego.

Teren ten potocznie zwany jest „działką po Ekodrobie”. Dziś jest tam zarośnięty, częściowo betonowy plac, po którym wala się gruz po wyburzonym zakładzie drobiarskim (Ekodrob przeniósł się na ul. Składową). Działka ma powierzchnię prawie 5 hektarów i tylko niewielki pas ziemi oddziela ją od brzegów Jezioraka.

– Decyzję o włączeniu działki w Iławie do strefy podjęła Rada Ministrów. Inicjatywa rozpoczynająca ten proces należała do władz miasta – mówi Dorota Groszkowska, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., która to spółka zarządza terenami objętymi strefą.

– Inicjatywa była wspólna – z kolei mówi burmistrz Iławy Jarosław Maśkiewicz. – Nie tylko ja brałem udział w rozmowach, bo także przedstawiciele władz województwa i parlamentarzyści.

Władzom Iławy nie udało się jednak wprowadzić do strefy terenów po byłym tartaku przy ul. Biskupskiej. Sukcesem jest za to fakt, że strefą objęto w Iławie teren przeznaczony pod inwestycję turystyczną. Do tej pory w Polsce istniały tylko strefy przeznaczone pod przemysł. Ostatecznie o włączeniu iławskiej działki do strefy zadecyduje rząd, zmieniając swoje rozporządzenie z 1997 roku.

ULGI

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie specjalnych stref ekonomicznych są zwalniani z podatku dochodowego. Maksymalna wielkość ulg to dla dużych przedsiębiorstw 50% całkowitych kosztów inwestycji lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Dla małych i średnich przedsiębiorców wielkość pomocy jest podwyższona do 65%.

Do tego samorząd Iławy w zamian za tworzenie miejsc pracy oferuje oddzielne zwolnienia z podatku od nieruchomości.

– Inwestor może więc liczyć na duże profity – ocenia burmistrz Maśkiewicz. – Mamy opracowaną koncepcję urbanistyczną i architektoniczną dla tego obszaru i będziemy się starać, by przyszły inwestor z niej skorzystał.

Do chwili obecnej W-MSSE cieszyła się sporym zainteresowaniem. Od 1997 roku (powołanie strefy) zezwolenia na działalność gospodarczą wydano tu ponad 50 firmom, z czego 15 tę działalność rozpoczęło. Tereny objęte strefą znajdują się m.in. w Dobrym Mieście, Szczytnie i Bartoszycach.

– Jestem dobrej myśli i liczę na to, że i nam uda się znaleźć inwestora dla tego terenu – wyznaje burmistrz.

KONTROLA ZACHOWANA

Niektórzy radni przed głosowaniem nad wprowadzeniem terenu do strefy mieli obawy, czy miasto nie pozbędzie się w ten sposób wpływu na to, kto zostanie inwestorem. Umowa zawarta między władzami miasta z W-MSSE mówi bowiem, że to spółka zarządza terenem i to ona wydaje ostateczną zgodę na przekazanie go inwestorowi przez miasto.

– Niemniej to my decydujemy o przekazaniu terenu – mówi burmistrz Maśkiewicz. Jak uspokaja, nie ma obawy, że jakaś firma postawi w strefie na przykład kilkadziesiąt domków kempingowych, gdzie pracę w sezonie znajdzie kilka osób: – Chcemy dziś, by powstał tam duży hotel i obiekty towarzyszące, to jest basen, kręgielnie i tego typu rzeczy. Inwestora szukać będziemy my oraz spółka zarządzająca strefą.

O formie przekazania gruntu inwestorowi (sprzedaż lub dzierżawa) także decydować mają władze miasta.

KOSZTY

Założenie strefy na działce po „Ekodrobie” kosztować będzie miasto ponad 150 tysięcy złotych. Pieniądze te, wypłacone zarządzającemu, mają pokryć koszty związane z zaprowadzeniem strefy i przygotowaniem nieruchomości do zbycia. Pierwsza połowa pieniędzy zapłacona zostanie przed, a druga połowa po przekazaniu gruntów inwestorowi.

Co ważne, jak w internecie informuje W-MSSE S.A., strefy działają na podstawie prawa zgodnego z obowiązującym w Unii Europejskiej.

RADOSŁAW SAFIANOWSKI

  2003-09-11  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
128115166


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | szukaj
FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2020 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.