Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
MYCIE ELEWACJI
Iława. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
AZPO. Rekrutacja do szkoły prywatnej
Gmina Iława. Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
Gmina Lubawa. Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości
Iława. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
Plan zagospodarowania: Szczepkowo
Plan zagospodarowania: Stradomno, Szymbark
Bezpłatna pomoc dla młodych przedsiębiorców
Mieszkanie kupię do remontu
Problemy z drogami oddechowymi?
Komornik sądowy. Licytacje nieruchomości (5)
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2020-02-05

Komornik sądowy. Licytacje nieruchomości (5)


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Piotr Staruk, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6,
tel. (89) 648-38-54

podaje do publicznej wiadomości, że
w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego
w Iławie przy ul. Kopernika 4 B odbędzie się
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCIdnia 26.02.2020 r. (środa) sala A 203

09:45 - niezabudowanej działki rolnej nr 61 o powierzchni 7,5500 ha wydzielonej z nieruchomości dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00010564/1 położonej w Wałdykach, gm. Lubawa

cena oszacowania 586 218,00 zł
cena wywołania na I licytacji 439 663,50 zł


10:00 – nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konopnickiej 1/36 stanowiącej prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 38,73 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00023839/4

cena oszacowania 155 527,00 zł
cena wywołania na I licytacji 116 645,25 zł


10:15 – nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 29/80 stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 51,00 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00054415/2

cena oszacowania 150 557,00 zł
cena wywołania na I licytacji 112 917,75 zł


dnia 27.02.2020 r. (czwartek) sala A 236

10:15 - nieruchomości położonej w Adamowie, gmina Susz składającej się z 4 działek gruntu o numerach 35/10, 35/13, 35/14 i 35/15 o łącznej powierzchni 0,5310 ha, zabudowanej 4 budynkami – dawnej stacji paliw (57,54 m2), budynkiem gospodarczym (8,61 m2), budynkiem myjni (238,24 m2) oraz budynkiem administracyjnym (137,66 m2), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o nr EL1I/00043583/0

cena oszacowania 914 920,00 zł
cena wywołania na II licytacji 609 946,67 zł


dnia 03.03.2020 r. (wtorek) sala A 206

09:10 – nieruchomości położonej w Tuszewie 72, gm. Lubawa stanowiącej działkę gruntu nr 37/2 o powierzchni 8,8065 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 59,61 m2, stodołą drewnianą o powierzchni 138,94 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni 67,62 m2, budynkiem chlewni o powierzchni 144,56 m2, oraz plantacją truskawek o powierzchni 0,6000 ha (nawadniana), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00012523/6

cena oszacowania 924 648,00 zł
cena wywołania na II licytacji 616 432,00 zł


09:40 - nieruchomości położonej we wsi Frednowy, gm. Iława składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 264/2 o powierzchni 0,1571, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00047831/2 oraz udziału o wielkości 1/4 w niezabudowanej działce gruntu nr 264/7 (droga) o powierzchni 0,1736 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00047832/9.
Nieruchomość EL1I/00047831/2 obciążona jest nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator w Gdańsku, Oddział w Olsztynie.

cena oszacowania 45 578,00 zł
cena wywołania na I licytacji 34 183,50 zł


dnia 05.03.2020 r. (czwartek) sala A 236

10:00 - niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kamieniu Dużym, gmina Iława na działce nr 61/4 o powierzchni 0,1266 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00053772/5

cena oszacowania 73 099,00 zł
cena wywołania na II licytacji 48 732,67 zł


dnia 06.03.2020 r. (piątek) sala A 203

13:00 - niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Nowej Wsi, gmina Iława na działce nr 273 o powierzchni 2,7400 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00008188/4

cena oszacowania 84 100,00 zł
cena wywołania na I licytacji 63 075,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto komornika Bank PeKaO S.A. I/O Iława: 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!
Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia.
  2020-02-05  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
129009691


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | szukaj
FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2020 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.