Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Iława. Wykaz nieruchomości gruntowych
Gmina Iława. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków
Nabór na mieszkanie komunalne
Nieruchomości do wydzierżawienia
Anteny, dekodery
Iława. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
MYCIE ELEWACJI
Iława. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
AZPO. Rekrutacja do szkoły prywatnej
Gmina Iława. Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
Gmina Lubawa. Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości
Iława. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
Plan zagospodarowania: Szczepkowo
Plan zagospodarowania: Stradomno, Szymbark
Bezpłatna pomoc dla młodych przedsiębiorców
Mieszkanie kupię do remontu
Problemy z drogami oddechowymi?
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2020-06-17

Gmina Iława. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY IŁAWA


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM


o podjęciu przez Radę Gminy Iława Uchwały Nr XVIII/162/20 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY IŁAWA.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Iława, z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława (nr tel. 89 649 08 00, adres e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl).

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej grzegorz.szajerka@gptogatus.pl.

4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.gmina-ilawa.pl w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Administratora.
A/2020/06/25/03

  2020-06-17  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
129400103


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | szukaj
FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2020 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.