Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Czy ktoś kradnie nawet woreczki na psie kupy?
Paszport wyrobisz w Iławie!
Czy przewodniczący Brzozowski straci mandat?
Znany muzyk jazzowy oskarżony o pedofilię
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Więcej...

INFORMACJE

2006-02-22

Tak o was walczą


Dziury w drodze i chodniku, brak burzówki i ulicznych lamp, miejsc do wyprowadzania psów czy parkowania samochodów – takie problemy najczęściej iławianie zgłaszają swoim radnym. Ci zaś problemy te zgłaszają burmistrzowi. Nie wszystkie wnioski jednak załatwiane są pozytywnie.


Nie wszystkie interpelacje radnych spotykają się z aprobatą burmistrza Jarosława Maśkiewicza. Najczęstsze powody to brak wolnych środków w kasie miasta lub inne spojrzenie burmistrza na dany problem. Na niektóre interpelacje radnych w ogóle nie udzielane są odpowiedzi.

Poniżej prezentujemy najciekawsze postulaty radnych z ostatnich miesięcy. By oszczędzić czytelnikom urzędniczego języka, pytania radnych cytujemy dosłownie, zaś odpowiedzi ratusza zwięźle streszczamy, chociaż czasami – gdy to wyraźnie zaznaczamy – również cytujemy.


ZBIGNIEW RYCHLIK

Wyznaczyć tereny (szczególnie na dużych osiedlach mieszkaniowych), na których można zlokalizować miejsca przeznaczone do wyprowadzania psów.

W Iławie prócz piaskownic i placów zabaw dla dzieci nie ma zakazu wprowadzania psów. Ich właściciele mają jednak obowiązek zachować środki ostrożności przy wyprowadzaniu swojego czworonoga oraz sprzątać po nim. Wyznaczenie zaś specjalnych terenów dla wyprowadzania psów byłoby kosztowne i mijało się z celem. Świadczą o tym przykłady z innych miast w Polsce, gdzie „psie parki” nie zdały egzaminu.

Pomalować farbą odblaskową progi zwalniające (muldy). W ostatnich latach były już próby malowania progów taką farbą, ale bardzo szybko się wycierała. Ponadto przepisy nie przewidują takiego znakowania muld.


ANNA DUFRAT

Rozpocząć budowę ulicy Wodnej. To zadanie zostało zgłoszone przez Wydział Rozwoju i Utrzymania Miasta do projektu budżetu na 2006 rok. Od redakcji: ostatecznie nie zostało jednak ujęte w tegorocznym planie wydatków.


WŁODZIMIERZ HARMACIŃSKI

Powtórnie wnoszę o rozpoznanie potrzeby uzupełnienia kanalizacji deszczowej na osiedlu Mazurskim, gdyż część wód opadowych spływa w kierunku plaży i Ośrodka Sportów Wodnych – kiedy ta inwestycja jest przewidywana?

Ratusz zlecił opracowanie oceny stanu kanalizacji deszczowej w tym obrębie, w którym znajduje się wspomniane osiedle. Opracowanie pozwoli na określenie kierunku spływu wód opadowych i ewentualne zaplanowanie inwestycji w zakresie modernizacji lub budowy nowej kanalizacji deszczowej na osiedlu.


EUGENIUSZ DEMBEK

Uporządkować przystanek autobusowy w pobliżu Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Ulica Lubawska nie jest własnością miasta. Przystanek znajduje się w pasie drogowym zarządzanym przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Olsztynie. Z uwagi jednak na to, że sąsiednie skrzyżowanie Lubawska-Składowa objęte jest przebudową w ramach budowy obwodnicy wschodniej, roboty mają zatoczyć na tyle szerokie koło, że w przyszłości uporządkują i przystanek obok IPB.

Czy prawdą jest, że burmistrz Maśkiewicz obiecał klubowi Jeziorak Iława 30 tys. zł na okoliczność 60-lecia klubu?

Cytujemy: „Nic na ten temat nie wiem” – odpisał radnemu wiceburmistrz Henryk Lisaj.

W projekcie budżetu na 2006 rok zabezpieczyć środki na: • budowę skateparku, • oświetlenie ulicy Kolejowej, • budowę łącznika ul. Gdańskiej z ul. Grudziądzką, • wykonanie kanalizacji na ul. Lipowy Dwór, • dokończenie budowy alejki wokół Małego Jezioraka.

Propozycji tych nikt nie zgłosił wtedy, kiedy trzeba było – czyli wtedy, gdy powstawał projekt budżetu. Dlatego propozycji tych nikt nie brał pod uwagę przy konstruowaniu tegorocznego budżetu.

Od redakcji: pomimo takich odpowiedzi burmistrz jednak niektóre propozycje uwzględnił w swoich autopoprawkach do projektu budżetu. Tak było np. z budową skateparku.

Przeznaczyć środki na zakup farby do odnowienia lokomotywy przy ul. Dworcowej.

W ramach bieżącego utrzymania miasta na 2006 rok ujęto odnowienie lokomotywy.


PAWEŁ HOFMAN

Przeprowadzić rozmowy z PKP w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy dworcu Iława Główna.

Wzdłuż ulic Żeromskiego i Broniewskiego w odległości około 20 metrów od ul. Dworcowej są parkingi dla samochodów osobowych. Ze względu na postój taxi oraz linie autobusowe ZKM nie ma możliwości usytuowania dodatkowych miejsc parkingowych przed dworcem bez przebudowy układu drogowego.

Lampy na odcinku od lasu do Szkoły Podstawowej nr 4, szczególnie za wieżą ciśnień, są nieczynne w 70%. Zbliża się sezon wyścigów narciarskich, dlatego proszę o pilne potraktowanie tej sprawy.

Rzeczywiście, sprawdzono oświetlenie za SP4 i stwierdzono liczne zewnętrzne uszkodzenia lamp oraz dewastację zabezpieczeń elektrycznych w słupach. Było to powodem awarii. Na początku grudnia po naprawach oświetlenie działało w 100%.


MACIEJ RYGIELSKI

Czy zostanie dokończona budowa części ulicy Usługowej, przy której znajdują się zakłady usługowe?

Usługowa została wykonane zgodnie z projektem i warunkami unijnego kontraktu na dofinansowanie tej ulicy. Jej dokończenie jednak nie znalazło się w budżecie 2006 roku.

Rozważyć możliwość wykonania wąskiego odcinka, łącznika między ul. Długą a ul. Kresową.

Inwestycja ta nie była zgłaszana do propozycji budżetowych na 2006 rok, więc nie była rozpatrywana.


MARCIN WOŹNIAK

Jak wygląda sprawa wprowadzenia płatnych parkingów w Iławie – czy zostały wypracowane jakieś rozwiązania?

W tej sprawie stanowisko burmistrza nie uległo zmianie: jest on przeciwnikiem wprowadzenia płatnych parkingów w mieście.


RYSZARD ILIŃSKI

Zabezpieczyć w budżecie miasta na 2006 rok środki na budowę ulic: Pieniężnego, Radomskiej, Górnej i Podleśnej.

Od redakcji: ten temat opiszemy osobno za tydzień, ponieważ w tamtym rejonie Iławy po monitach radnego, jak i samych mieszkańców, którzy napisali osobną petycję, w inwestycyjnych tematach coś ruszyło.

opracował:
RADOSŁAW SAFIANOWSKI


Z przymrużeniem oka

Życzenie zanim padło, już było spełnione!

O nauczycieli i pracowników oświaty dbają wszyscy. Tak przynajmniej mogło się wydawać na ostatnim posiedzeniu działającej przy Radzie Miejskiej w Iławie komisji oświaty w iławskim ratuszu, na której to goszczący Roman Waruszewski, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego w Iławie, złożył wniosek o przeznaczenie pieniędzy nie tylko na waloryzację płac dla nauczycieli, ale także dla pracowników administracji w miejskich szkołach.Roman Waruszewski zerkając groźnie znad okularów
zadaje pytanie o podwyżki dla oświatowej administracji:
dlaczego ma mieć gorzej od nauczycieli?Przed opuszczeniem komisji jeszcze ciepłe słówko do
Jarosława Maśkiewicza – tego, który rządzi i dzieli
miejską kasą, a także buduje nowy ład w Iławie,
pomimo „blokowania” ze strony radnych
– i już można powiedzieć „do widzenia”!


  2006-02-22  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
104520266REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.