Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Radna Ewa Jackowska: Czuję się oszukana!
Leczyła duszę i ciało. Anna Betley-Duda
Urodziła na klatce schodowej
Film „Na żelaznej drodze: 150 lat kolejowej Iławy”
Strajk w markecie Kaufland
Więcej...

INFORMACJE

2006-03-08

Przepychanka nad grobami


Od początku tego roku trzy miejskie cmentarze w Iławie mają nowego zarządcę: firmę „Lazur”, której właścicielka jest spokrewniona z sekretarzem miasta Andrzejem Dzieniszewskim. Formalnie przetarg na administrację cmentarzami przeprowadzony został prawidłowo, choć przegrana w przetargu firma złożyła protest, to burmistrz go odrzucił.


Od stycznia nowym zarządcą miejskich cmentarzy jest iławska firma „Lazur” Jolanty Bartkowskiej. Zajmuje się ona administrowaniem trzema miejskimi cmentarzami, leżącymi przy ulicach: Ostródzkiej, Piaskowej i Wyszyńskiego.


RODZINA SEKRETARZA

Jolanta Bartkowska prywatnie jest szwagierką sekretarza miasta Andrzeja Dzieniszewskiego.

Dzieniszewski jest w ratuszu przewodniczącym stałej komisji przetargowej. Z przetargu na zarządzanie cmentarzami jednak się wyłączył.

– Wyłączenie pana sekretarza z postępowania przetargowego nastąpiło po powzięciu przez niego wiadomości o pobraniu specyfikacji przetargowej przez powiązaną rodzinnie firmę – tłumaczy Dariusz Ogonowski, kierownik Wydziału Rozwoju i Utrzymania Miasta w urzędzie, który przewodniczył komisji podczas przetargu na zarządzanie cmentarzami.

Co ciekawe, siedziba firmy „Lazur” mieści się na ul. Malczewskiego w Iławie, w tym samym domu, w którym mieszka sekretarz Dzieniszewski. Po wykręceniu zaś numeru telefonu do firmy odzywa się automatyczna sekretarka głosem... Andrzeja Dzieniszewskiego.

Kiedy zainteresowaliśmy się tematem, sam sekretarz nie chciał z „Kurierem” rozmawiać o swoich rodzinnych powiązaniach z „Lazurem”.


PROTEST PO PRZETARGU

Kilka dni po rozstrzygnięciu przetargu (30 listopada ub.r.) protest złożyła druga ze startujących firm – iławski „Eltel”, dotychczasowy zarządca cmentarzy.

W uzasadnieniu Piotr Więckowski, właściciel „Eltelu”, stwierdził, że cena zaproponowana przez „Lazur” – 124.220 zł (średnio 3.450 zł na jeden miesiąc) za trzy lata opieki nad cmentarzami – jest rażąco niska. Sam „Eltel” za tę samą usługę chciał 197.190 zł (średnio 5.477 zł na miesiąc).

Więckowski, biorąc pod uwagę m.in. koszty zatrudnienia pracowników, paliwa, energii, wody i wywozu śmieci, wyliczył, że przy cenie, jaką oferuje „Lazur”, nie jest możliwe dobre administrowanie cmentarzami przez trzy lata. Na tej podstawie domagał się od burmistrza unieważnienia przetargu i odrzucenia oferty „Lazuru” jako nie spełniającej wymagań specyfikacji przetargowej.

Burmistrz Jarosław Maśkiewicz protest odrzucił, tłumacząc, że: „W wyjaśnieniach złożonych przez firmę „Lazur” udzielono odpowiedzi, iż firma jest w stanie zrealizować zadanie będące przedmiotem zamówienia za cenę przedstawioną w ofercie”.


ZA MAŁO PRACOWNIKÓW?

Zdaniem Piotra Więckowskiego, przy rozszerzającym się zakresie obowiązków dotyczących utrzymania cmentarzy potrzebne jest dość duże zatrudnienie pracowników.

– Moja firma, obsługując przez trzynaście lat jeden, a od sierpnia 2005 roku dwa miejskie cmentarze, zatrudniała pięciu ludzi do pracy w terenie oraz dwóch w administracji – mówił właściciel „Eltelu”. – Tymczasem „Lazur”, mając w perspektywie rozrastający się nowy cmentarz przy ul. Piaskowej, zatrudnia na dziś, z tego, co wiem, dużo mniejszą liczbę pracowników.

Inaczej na sprawę patrzy właścicielka „Lazuru”.

– Proszę samemu zobaczyć, jak wyglądają chodniki na cmentarzu – mówi Jolanta Bartkowska, którą zastaliśmy w budynku na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej. – Liczba moich pracowników jest wystarczająca do utrzymania porządku na cmentarzach. Jeśli okaże się, że mam za mało ludzi do pracy, wówczas zwiększę zatrudnienie, ale będzie to wyłącznie moja decyzja, a nie kogoś z zewnątrz.

Póki co od początku roku największym problemem porządkowym były duże opady śniegu. Czy zatem w bieżącym roku wpłynęły skargi mieszkańców na złe odśnieżanie cmentarzy? – zapytaliśmy w ratuszu.

– Do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, który pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarzy, nie wpłynęła w roku bieżącym żadna skarga na złe odśnieżanie cmentarzy – odpowiada kierownik Ogonowski. – W poprzednich trzech latach (kiedy to zarządcą cmentarza był „Eltel” – red.) także nie wpłynęła do referatu żadna podobna skarga.


JAK TU SIĘ GOSPODARZY

Pracę zarządcy cmentarza regulują uchwały iławskiej rady oraz umowa zawarta między zarządcą a burmistrzem. Zgodnie z aktualnymi zapisami tych dokumentów, niedopuszczalne jest wykorzystywanie miejskich pomieszczeń na cmentarzu do celu komercyjnego prowadzenia działalności pogrzebowej.

Piotr Więckowski ma jednak zastrzeżenia co do pobierania przez obecnego zarządcę dodatkowych opłat za wprowadzanie ciała do kaplicy na cmentarzu.

– Czy nie jest to prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej? Moim zdaniem tak – uważa.

– Pobieranie opłat za wprowadzanie ciała do kaplicy na cmentarzu nie jest prowadzeniem dodatkowej działalności gospodarczej – odpowiada Dariusz Ogonowski. – Pobieranie przez zarządcę opłat w godzinach otwarcia cmentarza określa uchwała Rady Miejskiej w Iławie w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych.


CENNIK DODATKOWY

Kolejna sprawa to dodatkowy cennik, jaki od stycznia wprowadził „Lazur”.

Jest to „Cennik usług administratora Cmentarzy Komunalnych w Iławie – PUH LAZUR” i zawiera pozycje inne, niż w regulaminie uchwalonym przez radę. Przykładowo przygotowanie ciała do różańca (za jedno wystawienie na katafalk) kosztuje 59,92 zł. Cena ta wzrasta o 50% w soboty, niedziele i święta. Udostępnienie kaplicy do ubrania ciała to dodatkowy wydatek 37,45 zł, a przygotowania ciała do różańca przed pogrzebem (w godzinach urzędowania zarządcy) – 59,92 zł.

– Kiedy ja byłem zarządcą cmentarza, takich opłat absolutnie nie było! – komentuje Piotr Więckowski. – Na usługi z tego cennika wystawiane są faktury, zatem według mnie to także nieuprawniona, dodatkowa działalność gospodarcza na cmentarzu.

W styczniu i lutym opłaty „Eltelu” z racji tego cennika wyniosły w sumie prawie 4 tys. zł. Właściciel firmy 6 lutego wysłał do „Lazuru” pismo z prośbą o podanie podstawy prawnej dodatkowego cennika. Do dziś nie dostał odpowiedzi.

Sprawę drugiego cennika zgłosiliśmy do ratusza. Jak powiedział nam kierownik Ogonowski, jego legalność zostanie zbadana.

– Sprawa wymaga dokładnego przeanalizowania zawartej z zarządcą umowy, ewentualnie opinii radcy prawnego – tłumaczy Dariusz Ogonowski.

Do tego wątku wrócimy.

RADOSŁAW SAFIANOWSKI


Komentarz

Andrzejowi Dzieniszewskiemu, sekretarzowi miasta Iławy i najbliższemu współpracownikowi burmistrzów Jarosława Maśkiewicza i Henryka Lisaja, trzeba jedno oddać: wytrwale pracuje dla dobra całej rodziny: siebie, żony, ojca...

W sprawach prywatnych – zwłaszcza rodziny – jest tak konsekwentny, tak precyzyjny, tak skuteczny, że ręce dosłownie same składają się do oklasków. Aż szkoda, że nie można odnaleźć równie chwalebnych osiągnięć na niwie jego działalności publicznej. Oj, szkoda wielka...

Zaraz, a może ktoś wie!... Może znajdzie się ktoś, kto mógłby nam wskazać sukcesy lub nawet pomniejsze osiągnięcia sekretarza Dzieniszewskiego na płaszczyźnie publicznych spraw miasta Iławy? Bo może nam się tylko wydaje... Może jesteśmy złośliwi? Może zwyczajnie błądzimy po omacku? Może nie ma sprawy? Może niech się dzieje wola Boża?

W sumie to ja się chyba czepiam... Bo grzeczny facet jest z tego pana Andrzeja. Naprawdę! Prywatnie – super gość! Taki szarmancki, obeznany, zna się na wszystkim, podpowie, doradzi, ustawi, przestawi. No swój chłop na trudne czasy... Wszyscy się jakoś ustawiają, więc i sekretarz Dzieniszewski wytrwale, jak mróweczka, się ustawia. Z wiatrem. Póki jeszcze wieje... Czas ucieka, więc ostro pracuje. Jak mrówka robotnica. Tylko mu się Królowa Matka pomyliła... I mrowisko też...

Pod kątem przepisów prawie wszystko jest cacy. Dzieniszewski przewidującym jest. Z szefem Jarosławem uzgodnił jak trzeba. Namaszczon – milcząco, potakująco. Ha, trafił swój na swojego.

Dzieniszewski nie boksuje, spokojnie robi swoje. Jako sekretarz miasta nie przyznaje się ani do ojca, ani do żony, ani tym bardziej do szwagierki. Wychodzi na to, że rodzina bez żadnej pomocy w ciągu kilku lat konsekwentnie przejmowała kontrolę nad lokalnym rynkiem zleceń na sprzątanie urzędowych korytarzy, biurek, parapetów i okien. Niemal w całym podległym urzędowi mieście – od ratusza przez halę widowiskową, komunalne bloki, wodociągi, aż po biurowiec Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz ITBS.

Teraz przyszła kolej na wygranie przetargu na obsługę trzech cmentarzy. Budżet miasta płaci, hulaj dusza, nie ma się co szczypać...

red. nacz. Jarosław Synowiec


  2006-03-08  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
103677446REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.