Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Czy ktoś kradnie nawet woreczki na psie kupy?
Paszport wyrobisz w Iławie!
Czy przewodniczący Brzozowski straci mandat?
Znany muzyk jazzowy oskarżony o pedofilię
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Więcej...

INFORMACJE

2004-03-22

Majątek rządzących


Kontynuujemy po przerwie oświadczenia majątkowe za 2002 rok, jakie złożyły osoby publiczne z lokalnej sceny samorządowej.

JANUSZ SZOSTAK
p.o. dyrektora
Powiatowego Centrum
Kształcenia Praktycznego w Iławie

Zasoby pieniężne: 1.600 euro, 600 USD.
Papiery wartościowe: 437,637 jednostek funduszu Uni-Korona, 400 akcji Millenium na kwotę 51.000 zł.
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 51 m2, wartość 50.000 zł, własność.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 31.788 zł, Rada Szkoły Zesp. Szkół im. Boh. Września 1939 r. – 3.280 zł, Cech Rzemiosł Różnych w Iławie – 1.200 zł, Bitowt Leszek – 960 zł, SOSW Iława – 16.676 zł, Kwiatkowski Zdzisław – 385 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód osobowy Lanos, 1998 r., wartość 12.000 zł.

ANDRZEJ KOLASIŃSKI
Prezes Iławskich Wodociągów sp. z o.o.

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 51 m2, wartość 60.000 zł, własność. Działka o pow. 222 m2, własność oraz 140 m2, dzierżawa. Łączna wartość 5.000 zł.
Akcje spółek handlowych: 419 szt. „Kruk” na kwotę 11.732 zł.
W spółdzielniach: członek RSP.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 43.964 zł, umowa o dzieło 1200 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód osobowy Peugeot 405, 1996 r., wartość 15.000 zł.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: pożyczka bankowa 9.369 zł.

JERZY KUJAWSKI
Wiceprezes Iławskich Wodociągów sp. z o.o.

Nieruchomości: dom o pow. 280 m2, wartość 330.000 zł, budowa własna, współwłasność małżeńska. Mieszkanie o pow. 48 m2, wartość 60.000 zł, umowa kupna-sprzedaży, współwłasność małżeńska. Grunt 2,3 tys. m2, w tym budowlane 364 m2, wartość 400.000 zł. Grunt 10 tys. m2, w tym budowlane 1076 m2, wartość 500.000 zł (obydwa współwłasność małżeńska).
Działalność gospodarcza: na własny rachunek – projektowanie, nadzór, wykonawstwo w budownictwie. W tego tytułu osiągnął przychód 487 tys. zł i dochód 105 tys. zł.
Zasiada w spółkach handlowych: IPIB Iława, członek rady nadzorczej od 1997 r. Z tego tytułu osiągnął dochód 1.400 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód osobowy Audi 80 2.0, 1994 r., Peugeot 405, 1992 r. (obydwa współwłasność małżeńska).
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: kredyt w rachunku bankowym na prowadzenie działalności gospodarczej (zabezpieczenie hipoteką) 60.000 zł.

RYSZARD ŁAWRYNOWICZ
Prezes ITBS sp. z o.o. w Iławie

Zasoby pieniężne: 20.000 zł.
Nieruchomości: dom o pow. 130 m2, wartość 150.000 zł, współwłasność małżeńska. Mieszkanie o pow. 46,5 m2, wartość 90.000 zł, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ogród działkowy 300 m2 wraz z altaną 20 m2 i szklarnią 20 m2, wartość ok. 10.000 zł, tytuł prawny – użytkowanie.
Działalność gospodarcza: usługi geodezyjne – zawieszono z dniem 30.11.2003 r. Z tego tytułu w 2002 r. uzyskał przychód 23.950 zł i dochód 17.569 zł; w 2003 r. przychód 29.725 zł i dochód 22.925 zł.
W spółkach handlowych: członek rady nadzorczej ITBS-ZGL w okresie 23.06.2003-10.11.2003 r.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 33.703 zł, dieta radnego 6.533 zł, wynajem mieszkania w 2003 r. – 4.800 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód osobowy Toyota Corolla, 1993 r.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: pożyczka 30.000 zł na zakup mieszkania, spłata do 31.12.2006 r.

WIESŁAW KUCZMARSKI
Zastępca Prezesa ITBS sp. z o.o. w Iławie

Zasoby pieniężne: 20.000 zł.
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 64 m2, wartość 96.000 zł, własność, mieszkanie o pow. 30 m2, wartość 42.000 zł, własność, działka budowlana o pow. 752 m2, wartość 22.500 zł, współwłasność.
Działalność gospodarcza: jednoosobowo – pracownia projektowa: projektowanie budowlane, nadzór inwestorski; nigdy nie wykonywałem dla UM i podległych spółek zamówień lub usług, nie brałem i nie biorę udziału w przetargach publicznych, działalność ograniczam do osób fizycznych nie związanych z ITBS lub UM Iława. Osiągnięty przychód: 23.404 zł, dochód: 0 zł (strata 24.196 zł – spłata kredytu).
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 26.897 zł, umowa o dzieło 150 zł – członkostwo w radzie nadzorczej SM „Praca”.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód osobowy Skoda Fabia kombi, 2001 r.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: kredyt na zakup samochodu 33.400 zł do 30.07.2006 r., pozostało do spłaty ok. 22.000 zł.

ADAM ŻYLIŃSKI
Kierownik
Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Nieruchomości: dom o pow. 260 m2, wartość 350.000 zł, współwłasność małżeńska.
Inne dochody: prowadzenie ćwiczeń na uczelni WS im. P. Włodkowica filia w Iławie – 150 zł miesięcznie. Pensja kierownika PUP – 4.400 zł miesięcznie.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Renault Clio, 1998 r.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: kredyt bankowy 25.000 zł, kredyt bankowy 15.000 zł, kredyt bankowy 15.000 zł.
(Uwaga, oświadczenie złożono już w tym roku, zatem w odróżnieniu od innych odnosi się ono do stanu majątkowego na koniec 2003 roku)

STANISŁAW KIERUZEL
Zastępca Burmistrza Miasta Lubawa

Zasoby pieniężne: 30.000 zł.
Nieruchomości: dom o pow. 145 m2, wartość 200.000 zł, własność.
Jest pełnomocnikiem działalności gospodarczej: w ograniczonym zakresie pełnomocnik działalności prowadzonej przez żonę; z tego tytułu nie osiągnął dochodu.
Zasiada w fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Kamionce k. Iławy – członek rady nadzorczej od 1997 r. jako przedstawiciel miasta Iława, do 25.11.2002 r. (lub 2003 r., zapis nieczytelny). Z tego tytułu dochodu nie osiągnął.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 87.475 zł.

MACIEJ RADTKE
Sekretarz Miasta Lubawa

Zasoby pieniężne: 10.000 zł, małżeńska wspólność majątkowa. Nieruchomości: dom o pow. 216 m2, wartość 450.000 zł, współwłasność z bratem, mieszkanie o pow. 29,8 m2, wartość 32.000 zł, własnościowe spółdzielcze.
Prowadzi działalność gospodarczą: Radtke-System s.c., usługi transportowe, wspólnie z innymi osobami, do 28.02.2003 r. wspólnie z bratem Piotrem Radtke. Z tego tytułu osiągnął przychód 110.461 zł i dochód 6.544 zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 2.363 zł, umowy-zlecenia 2.860 zł, dzierżawa lokalu 22.800 zł, prawa autorskie 2.305 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód osobowy Skoda Fabia, 2001 r., majątek odrębny.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: kredyt budowlano-hipoteczny na budowę lokalu handlowo-usługowego z mieszkaniem w wysokości 36.248 CHF, spłata do 22.12.2021 r., zaciągnięty wspólnie z bratem Piotrem Radtke. Kredyt na zakup samochodu 7.732 euro, spłata do 25.11.2006 r., zaciągnięty wspólnie z bratem.

DANUTA SZCZEPAŃSKA
Skarbnik Miasta Lubawa

Zasoby pieniężne: 30.033 zł, współwłasność małżeńska.
Nieruchomości: dom o pow. 156 m2, wartość 65.000 zł, współwłasność, działka zabudowana tym budynkiem o pow. 829 m2, wartość 4.000 zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 52.851 zł.

ELŻBIETA KOWALKOWSKA
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubawie

Nieruchomości: dom o pow. 230 m2, wartość 300.000 zł, lokal o pow. 35 m2, wartość 40.000 zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 16.689 zł, dzierżawa lokalu 6.000 zł.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: kredyt hipoteczny na budowę domu 3.600 euro.

MAREK BORKOWSKI
Dyrektor Gimnazjum w Lubawie

Nieruchomości: dom o pow. 139 m2, wartość 150.000 zł.
Mienie nabyte w przetargu: działka budowlana o pow. 620 m2, kupiona w drodze przetargu od gminy miejskiej Lubawa, akt notarialny z dnia 27.08.1999 r.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 63.386 zł, umowy o dzieło-zlecenia 5.828 zł (dochody podane wspólnie z żoną).
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: kredyt 15.910 zł, pożyczka zakładowa 7.980 – zaciągnięte wspólnie z żoną na budowę domu.

ANNA ORNOWSKA
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie

Nieruchomości: dom o pow. 180 m2, wartość 100.000 zł, mieszkanie o pow. 33 m2, wartość 40.000 zł, działka budowlana 15 arów, wartość 15.000 zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 25.727 zł.
Mienie ruchome wartości powyżej 10 tys. złotych: samochód KIA, 2002 r.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: leasing samochodu KIA 50.000 zł, kredyt mieszkaniowy 30.000 zł, pożyczka mieszkaniowa 11.000 zł.

BOŻENA KNABE
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubawie

Zasoby pieniężne: 5.260 zł, współwłasność małżeńska (wspólny jest cały majątek podany w oświadczeniu).
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 50,7 m2, wartość 50.000 zł, spółdzielcze własnościowe.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 37.194 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Fiat Seicento, 2000 r., kupiony na raty.

ANDRZEJ RYTLEWSKI
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Lubawie

Zasoby pieniężne: 7.000 zł, obligacje skarbu państwa na kwotę 255.000 zł.
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 36 m2, wartość 45.000 zł, spółdzielcze własnościowe, garaż wartości 10.000 zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 65.763 zł.


Oświadczenia majątkowe burmistrza Lubawy i dyrektorów Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie – publikowaliśmy już wcześniej.

Zebrał:
RADOSŁAW SAFIANOWSKI
  2004-03-22  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
104440771REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.