Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Radna Ewa Jackowska: Czuję się oszukana!
Leczyła duszę i ciało. Anna Betley-Duda
Urodziła na klatce schodowej
Film „Na żelaznej drodze: 150 lat kolejowej Iławy”
Więcej...

INFORMACJE

2004-10-26

Majątek rządzących – cz. I


Wracamy do publikacji jawnych oświadczeń majątkowych – tym razem za 2003 rok, jakie złożyły osoby publiczne z lokalnej sceny samorządowej. W tym wydaniu ujawniamy majątek burmistrzów, wójtów, starosty i przewodniczących rad.

Oświadczenia majątkowe zostały odtajnione z mocy ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie gminnym z początkiem tego roku.

Oświadczenia majątkowe oprócz radnych powiatowych, miejskich i gminnych składają również starostowie, burmistrzowie, wójtowie, ich zastępcy, sekretarze, skarbnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych, członkowie zarządów gminnych i powiatowych osób prawnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, starosty).

Analizy danych zawartych w oświadczeniu dokonują osoby, którym to oświadczenie złożono. W przypadku radnych taką osobą jest przewodniczący rady, dla przewodniczących, szefów gmin i powiatów – wojewoda, a dla pozostałych – w zależności od sytuacji wójt, burmistrz lub starosta.

Kopie wszystkich oświadczeń przekazuje się do urzędu skarbowego. Zatajenie w nich prawdy lub podanie nieprawdy powoduje odpowiedzialność karną.

Ze strony redakcji przy publikacji oświadczeń przyjęliśmy tylko jedno ograniczenie – ze względów bezpieczeństwa nie informujemy o posiadanym mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, z wyłączeniem pojazdów.

Jeśli pod danym nazwiskiem nie ma informacji np. o zasobach pieniężnych lub nieruchomościach, wówczas oznacza to, że osoba ta deklaruje w oświadczeniu, iż zasobów pieniężnych lub nieruchomości nie posiada lub też nie ma na ten temat żadnego wpisu.

Pamiętając o intencji ustawodawcy, który odtajnił oświadczenia (ma to przeciwdziałać korupcji) przypominamy, że dotyczą one majątku i zarobków uzyskanych w całym 2003 roku!


RYSZARD ZABŁOTNY
starosta iławski

Zasoby pieniężne: 15.000 zł, współwłasność małżeńska.
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 74,3 m2, wartość 90.000 zł. Działka budowlana o pow. 2000 m2, wartość 20.000 zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 98.179 zł, umowy-zlecenia 219 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Renault Megane Classic 2000 r.
Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł: kredyt na zakup samochodu 27.000 zł.


PIOTR MATUSIK
przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego

Zasoby pieniężne: 8.812 zł, papiery wartościowe – fundusz inwestycyjny 12.497 zł.
Nieruchomości: dom o pow. ok. 200 m2, wartości 350.000 zł, służbowy.
Inne dochody: wynagrodzenie w Nadleśnictwie Iława 49.793 zł (01.01.2003 r.-16.11.2003 r.), wynagrodzenie w Nadleśnictwie Orneta 9.633 zł (16.11.2003 r. – 31.21.2003 r.), dieta przewodniczącego Rady Powiatu 1800 zł, dieta przewodniczącego 18.012 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Renault Megane Classic 1999 r., Jeep Cherokee TD 1998 r.
Zobowiązania pieniężne: pożyczka na zakup samochodu do celów służbowych 20.000 zł – Nadleśnictwo Iława.


JAROSŁAW MAŚKIEWICZ
burmistrz Iławy

Zasoby pieniężne: 219.000 zł, 5.400 euro.
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 71 m2, wartość 90.000 zł, współwłasność, spółdzielcze własnościowe. Garaż o pow. 18 m2, wartość 10.000 zł, współwłasność małżeńska z gruntem w wieczystym użytkowaniu.
Inne dochody: ze stosunku pracy netto 4.991 zł miesięcznie, roczne wynagrodzenie z tytułu pracy brutto 106.202 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Honda Civic 1.4 1999 r., wartość 25.000 zł, współwłasność.


EDWARD BOJKO
przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie

Zasoby pieniężne: 50.000 zł.
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 47,5 m2, wartość 60.000 zł. Garaż, wartość 10.000 zł.
Inne dochody: wynagrodzenie w ZS im. Bohaterów Września 1939 r., Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica oraz renta – 61.586 zł, dieta przewodniczącego 11.400 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Nissan Almera 2002 r.


KRZYSZTOF HARMACIŃSKI
wójt gminy Iława

Zasoby pieniężne: 2.000 zł.
Nieruchomości: dom o pow. 192 m2, wartość 200 tys. zł, współwłasność. Mieszkanie o pow. 61 m2, wartość 75.000 zł, własność spółdzielcza.
Inne dochody: z tytułu wynagrodzenia 91.939 brutto (64.283 zł netto).
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Opel Astra II, 1999 r.
Zobowiązania pieniężne: kredyt na budowę domu 63.300 zł.


ROMAN PIOTRKOWSKI
przewodniczący Rady Gminy Iława

Nieruchomości: dom o pow. 100 m2, wartość 82 tys. zł. Gospodarstwo ogólnorolne 1,11 ha wartości 45 tys. zł, rodzaj zabudowy: obora, stodoła, garaż.
Posiadane udziały w spółkach handlowych: 15 udziałów Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 25.302 zł, dieta przewodniczącego 15.360 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Opel Corsa 1.2, 1995 r.


EDMUND STANDARA
burmistrz Lubawy
Nieruchomości: dom o pow. 200 m2, wartość 250.000 zł, współwłasność małżeńska, działka przydomowa 10 arów wartości 30.000 zł, współwłasność małżeńska.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 89.145 zł, emerytura 1.850 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Opel Corsa 1994 r.


EDWARD POKOJSKI
przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawie

Zasoby pieniężne: 128.000 zł.
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 47 m2, wartość 50.000 zł, spółdzielcze własnościowe.
Inne dochody: praca zawodowa w Banku Spółdzielczym w Lubawie, stanowisko prezesa zarządu, wynagrodzenie miesięczne z dodatkami i premią – 7.940 zł. Dieta miesięczna przewodniczącego – ryczałt 1.000 zł. Za udział w posiedzeniach zarządu BS w czasie urlopu wypoczynkowego 2.100 zł rocznie.


TOMASZ EWERTOWSKI
wójt gminy Lubawa

Zasoby pieniężne: 20.000 zł, 3.000 USD, akcje NFI na kwotę 2.000 zł.
Nieruchomości: dom o pow. 190 m2, wartości 150.000 zł, działka 82 ary.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 68.987 zł.


JAN LASKOWSKI
przewodniczący Rady Gminy Lubawa

Nieruchomości: dom o pow. 177 m2, wartość 100.000 zł, współwłasność, budynek na działalność gospodarczą o pow. 110 m2, wartość 100.000 zł, współwłasność, nieruchomość zabudowana 0,33 ha, wartość 15.000 zł, współwłasność, nieruchomość zabudowana 0,03 ha, wartość 10.000 zł, własność.
Inne dochody: dział specjalny produkcji rolnej, dochód szacunkowy 1131 zł, diety przewodniczącego 9.160 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Opel Vectra 1999 r. (współwłasność).


JAN SADOWSKI
burmistrz miasta i gminy Susz

Zasoby pieniężne: 26.000 zł, 1.166 euro.
Nieruchomości: dom o pow. 90 m2, wartość 90.000 zł, współwłasność.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 88.247 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Honda Accord 1993 r.


KRZYSZTOF PIETRZYKOWSKI
przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu

Nieruchomości: dom o pow. 180 m2, wartość 120.000 zł, współwłasność, mieszkanie o pow. 55 m2, wartość 40.000 zł, własność.
Działalność gospodarcza: usługi elektrotechniczne. Z tego tytułu osiągnął przychód i dochód 48.807 zł.
Inne dochody: przychód zwolniony od podatku 10.775 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Daewoo Nubira.


ANDRZEJ DAWID
burmistrz miasta i gminy Zalewo

Zasoby pieniężne: 30.000 zł.
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 54 m2, wartość 107.000. zł, współwłasność. Gospodarstwo rolne o pow. 9,17 ha, wartości 40.000 zł, rodzaj zabudowy: stary dom murowany (kamień), stodoła drewniana, obora murowana, własność. Z tego tytułu osiągnął dochód 4.403 zł (według nakazu płatniczego). Działka zabudowana o pow. 6585 m2, wartość 68.000 zł, działka zabudowana o pow. 692 m2, działka niezabudowana o pow. 586 m2 o wartości 140.000 zł, współwłasność.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 65.797 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód VW Golf 2000 r.


WŁADYSŁAW LASKOWSKI
przewodniczący Rady Miejskiej w Zalewie

Zasoby pieniężne: 20.000 zł.
Nieruchomości: dom o pow. 200 m2, wartość 100.000. zł, współwłasność. Działka o pow. 95 m2, wartość ok. 20.000 zł, działka o pow. 75 m2, wartość 7.000 zł, współwłasność. Lokal użytkowy o pow. 45 m2, wartość ok. 30.000 zł, współwłasność.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia (01.01.2003 r. – 30.11.2003 r.) 14.300 zł, dieta przewodniczącego 10.556 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: dwa samochody Ford Transit 1992 r. i 1997 r.
Zobowiązania pieniężne: pożyczka 20.000 zł na zakup samochodu, 12.000 zł na remont mieszkania.


TOMASZ KOPROWIAK
burmistrz miasta i gminy Kisielice

Zasoby pieniężne: 14.600 zł.
Nieruchomości: dom o pow. 111 m2, wartość 100 tys. zł, działka pod budynkiem o pow. 830 m2 i przylegająca o pow. 742 m2, łączna wartość ok. 16 tys. zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 94.208 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Opel Astra 1999 r.
Zobowiązania pieniężne: kredyt 20.000 zł na remont budynku.


JANUSZ WIĘCEK
przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 62,5 m2, wartość 45.000 zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 26.024 zł, dieta przewodniczącego 11.520 zł.
Zobowiązania pieniężne: 12.128 zł za mieszkanie.


KAZIMIERZ TOMASZEWSKI
wójt gminy Biskupiec

Zasoby pieniężne: obligacje skarbowe na kwotę 70.000 zł.
Nieruchomości: dom o pow. 140 m2, wartość 150.000 zł, własność, mieszkanie o pow. 54 m2, wartość 120.000 zł, współwłasność. Gospodarstwo rolne o pow. 1,45 ha, bez zabudowy, wartości 4.000 zł, współwłasność.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 112.012 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Ford Mondeo 2004 r.
Zobowiązania pieniężne: 35.000 zł, [w tym:] 25 tys. zł BS Brodnica, 10 tys. zł KZP Urząd Gminy.


KAZIMIERZ WIŚNIEWSKI
przewodniczący Rady Gminy Biskupiec

Papiery wartościowe: akcje cukrowni.
Nieruchomości: dom o pow. 300 m2, wartość 80.000 zł, dom o pow. 240 m2, wartość 120.000 zł. Gospodarstwo rolne towarowe o pow. 152 ha, wartości 2.000.000 zł. Powierzchnia handlowo-usługowa, wartość 200.000 zł.
Działalność gospodarcza: Centrala Handlowo-Usługowa: obrót materiałem do produkcji rolnej.
Inne dochody: działalność gospodarcza 38.979 zł, z diet radnego 14.400 zł, gospodarstwo rolne 40.000 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Opel Omega 1995 r., ciągnik i maszyny rolnicze.
Zobowiązania pieniężne: kredyt (przeznaczenie – nieczytelne) 475.000 zł.


BOGDAN PAWŁOWSKI
burmistrz miasta i gminy Prabuty

Zasoby pieniężne: 12.587 zł łącznie z małżonką (rachunek bieżący).
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 80.944 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód VW Passat 1988 r., współwłasność małżeńska.


HENRYK FEDORUK
przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach

Zasoby pieniężne: 15.860 zł.
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 49,1 m2, wartość 50.000 zł, spółdzielczo-własnościowe, współwłasność małżeńska.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 22.774 zł, dieta przewodniczącego 11.631 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Honda Civic 1995 r.

Zebrał i opracował:
RADOSŁAW SAFIANOWSKI


  2004-10-26  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
103865678REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.