Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Czy ktoś kradnie nawet woreczki na psie kupy?
Paszport wyrobisz w Iławie!
Czy przewodniczący Brzozowski straci mandat?
Znany muzyk jazzowy oskarżony o pedofilię
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Więcej...

INFORMACJE

2023-02-01

GMINA LUBAWA. Trzydzieści lat z pasją dla rozwoju


Konferencja Noworoczna odbyła się pod znakiem jubileuszu 30-lecia Gminy Lubawa. Spotkanie było okazją do podsumowania trzech dekad gminy jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego oraz zaprezentowania najważniejszych inwestycji realizowanych w okresie ostatnich dwóch lat.

Po mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Sampławie, dalsza część uroczystości odbyła się w restauracji Copernicus.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in. senator Bogusława Orzechowska, posłowie Robert Gontarz i Zbigniew Ziejewski, wojewoda Piotr Opaczewski, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Marek Borkowski oraz wójtowie sąsiednich gmin.

Nie zabrakło także przedstawicieli wojewódzkich instytucji związanych z rolnictwem: radnego wojewódzkiego i dyrektora Warmińsko-Mazurskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie Grzegorza Kierozalskiego, dyrektora Warmińsko-Mazurskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie Leszka Potorskiego, zastępcy dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Małgorzaty Micińskiej-Wąsik.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele biznesu, służb mundurowych, duchowieństwa na czele z ks. dziekanem Marcinem Staniszewskim, reprezentanci ochotniczych straży pożarnych, klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, ludowych zespołów sportowych i kół łowieckich; radni, sołtysi oraz kadra kierownicza i pracownicy Urzędu Gminy Lubawa oraz jednostek podległych.

Z PASJĄ DLA ROZWOJU
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Po zmianach ustrojowych w Polsce w roku 1989 ubiegłego wieku, uchwałą Rady Miasta i Gminy Lubawa z dnia 14 maja 1991 roku, nastąpił podział miasta i gminy na dwie odrębne jednostki administracyjne, które z dniem 1 stycznia 1992 roku rozpoczęły swoją autonomiczną działalność.

Gmina Lubawa uzyskała swoją podmiotowość, osobowość prawną, swój budżet i decyzyjność. Na przestrzeni lat zaszło wiele zmian. Wybudowano nowe drogi, chodniki, zmodernizowano oświetlenie, świetlice, szkoły, powstała nowa infrastruktura sportowa.

Zmienił się także charakter gminy z rolniczego na rolniczo-przemysłowy. Dziś gmina Lubawa to miejsce o dużym potencjale gospodarczym. Rozwija się produkcja, usługi, handel i hotelarstwo.

Firmy, które ulokowały swoje inwestycje na tym terenie, oferują zatrudnienie mieszkańcom z całego regionu. W ostatnich latach powstało około dwóch tysięcy nowych miejsc pracy.

KIERUNEK: INWESTYCJE
GOSPODARCZE I SPOŁECZNE

Gmina Lubawa od lat konsekwentnie realizuje plany i projekty inwestycyjne.

Pomimo zawirowań gospodarczych związanych z pandemią, wojną w Ukrainie gmina prężnie się rozwija, czego dowodem są zadania inwestycyjne zrealizowane na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy i przygotowywane do realizacji w najbliższym czasie.

Nie byłoby to możliwe, bez skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych, między innymi w ramach programów: Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Łącznie z różnych źródeł zewnętrznych w ostatnim okresie pozyskano ponad 30 milionów złotych. Środki te wspierają przede wszystkim zadania związane z budową i modernizacją dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacją oświetlenia drogowego.

Nie brakuje także inwestycji w małą infrastrukturę, ochotnicze straże pożarne w postaci zakupu wozów strażackich, czy cyfryzacji urzędu gminy i jednostek podległych.

ALEKSANDRA ENNASSIRI
Urząd Gminy Lubawa

Konferencja Noworoczna z okazji jubileuszu
30-lecia Gminy Lubawa była okazją do przekazania podziękowań za współpracę.
Na zdjęciu: wójt gminy Tomasz Ewertowski
(foto: Marian Żuchowski)W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
różnych środowisk – dyrektorzy szkół, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, seniorów oraz radnych gminy
(foto: Marian Żuchowski)

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg wsparło realizację przebudowy
drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Sampławie
(foto: Marcin Sarnowski)

Realizowane są kolejne etapy budowy
sieci sanitarnej w Grabowie-Wałdykach.
Sieć kanalizacyjna Gminy Lubawa powiększy się
o 17,5 km i łącznie wyniesie 107 kilometrów
(foto: Paweł Jakubowski)
  2023-02-01  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
104440669REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.