Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Nie potrafi podnieść nawet pieniędzy
Strażak zginął na służbie
Dziewczynki opętane agresją
Animex próbuje wymusić własne „prawo”
Ze strachu narobił w spodnie
Prześwietlamy portfele władzy
Zawalczy o koronę najpiękniejszej
Odeszła kobieta z klasą
Śmierć pieszej po uderzeniu hulajnogą
Dzieci w paszczy krokodyla
Śmierć policjanta. Czy na pewno samobójstwo?
Samobójstwo policjanta na komendzie
Burmistrz Iławy bez wotum zaufania
Mapy sprzed stuleci
Dziewczyna z alpakami
Kiedy kupić węgiel?
Nowe oszustwo: sms do mamy
Listy do zmarłego
Zatłukł kompana na śmierć
Jezioro zabrało dwa istnienia
Więcej...

2012-08-14

Radna ukarana za wypowiedź o szpitalu


Na podstawie artykułu w Kurierze i... kodeksu pracy radna Anna Zakrzewska dostała od Iwony Orkiszewskiej, dyrektor szpitala w Iławie, karę porządkową. Związki zawodowe i sama zainteresowana z decyzją szefowej się nie zgadzają. Sprawa prawdopodobnie trafi do sądu.


Przypominamy. 4 lipca w Kurierze pojawił się artykuł na temat wypracowania przez iławski szpital ponadmilionowego zysku. Radna Anna Zakrzewska, notabene pracownica szpitala, zapytała burmistrza, jakie względy społeczne były przyczyną umorzenia podatku w wysokości ponad 87 tysięcy. Radna dodała, że nie było wzrostu wynagrodzenia w tej placówce, a w dodatku spadła liczba zatrudnionych tam osób.

Leszek Jankowski, przewodniczący Powiatowej Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, poinformował nas, że 19 lipca Anna Zakrzewska, która w iławskim szpitalu pracuje na stanowisku asystenta-diagnosty laboratoryjnego, dostała od dyrektor szpitala Iwony Orkiszewskiej zawiadomienie dotyczące udzielenia kary upomnienia.


NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW

Powołując się na artykuł zamieszczony w Kurierze, dyrektor Orkiszewska argumentuje, że jej pracownica naruszyła obowiązki pracownicze, wynikające z Kodeksu pracy, które obligują do dbania o dobro zakładu pracy nie tylko podczas jej wykonywania.

– W związku z podaniem przez panią nieprawdziwych informacji odnośnie rzekomego braku wzrostu wynagrodzeń w szpitalu w 2011 roku podczas wystąpienia na forum publicznym sesji Rady Miejskiej w Iławie 27 czerwca 2012 roku, udzielam pani karę porządkową w postaci upomnienia – napisała Orkiszewska do Zakrzewskiej.

Dyrektor przypomniała, że zarówno w 2011 roku, jak i w 2012, pracownicy podwyżki dostali. Jak wyjaśniła, samej radnej przyznano ją w kwocie 80 zł miesięcznie.


DYSKREDYTACJA SZPITALA

– Wprowadzając opinię publiczną w błąd co do braku wzrostu wynagrodzenia, pani zachowanie ewidentnie świadczy o celowym działaniu zmierzającym do zdyskredytowania szpitala w oczach lokalnego społeczeństwa i władz samorządowych – uzasadniała w piśmie Orkiszewska.

Anna Zakrzewska wniosła sprzeciw.

– Podwyższenie płacy o 30 zł brutto w roku 2011, w powiązaniu z dużą inflacją w tym roku, nie wpłynęło w żaden sposób na poprawę sytuacji materialnej pracowników. To właśnie miałam na myśli, wyrażając się może mało precyzyjnie – napisała w sprzeciwie Zakrzewska.

W swoim piśmie radna zaznaczyła, że w poprzednich latach, gdy szpital generował straty, wielokrotnie wnioskowała do burmistrza o umorzenie placówce podatku.

– Ze szpitalem w Iławie jestem związana od dziecka, zawsze był i jest mi bliski – dodała w piśmie Zakrzewska. – Pracuję w nim 38 lat i takie traktowanie odbieram po raz kolejny jako dyskryminację ze względu na przynależność do związku zawodowego, przekonania politycznego i karę za występowanie w obronie pracowników.

Przekonania polityczne radnej są lewicowe. Do rady dostała się z listy SLD i zasiada w nielicznej opozycji względem PO, rządzącej zarówno w mieście, jak i w powiecie (pod który podlega szpital).

Dyrektor szpitala zdania nie zmieniła i 30 lipca wysłała pismo do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Iławie. Poprosiła o wydanie stanowiska w sprawie sprzeciwu od kary upomnienia wniesionego przez Zakrzewską.


ZWIĄZKI NIE CHCĄ
KARY DLA KOLEŻANKI

Związek zawodowy nie wyraził jednak zgody na udzielenie kary Zakrzewskiej, argumentując, że nie ma ona zastosowania w Kodeksie pracy.

Ponadto związkowcy zauważyli, że kara została nałożona z naruszeniem przepisów. Sugerują, że kara nie może być nałożona po upływie 2 tygodni od otrzymania informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego. Przedmiotowy artykuł w Kurierze został opublikowany 4 lipca, a kara porządkowa nałożona została 19 lipca, czyli tuż po upływie wymaganego czasu.

Ponadto Kodeks pracy mówi, że pracodawca może stosować karę upomnienia za nieprzestrzeganie przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów ppoż., przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

– Przyczyna kary porządkowej zastosowanej przez dyrektor szpitala „naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, wynikających z Kodeksu pracy, który obliguje do dbania o dobro zakładu pracy nie tylko podczas wykonywania pracy, lecz także poza czasem jej świadczenia” nie mieści się w wyżej wymienionym katalogu – piszą związkowcy.

Zarząd MZZPOZ w Iławie zastrzegł, że jeżeli kara dla Zakrzewskiej nie zostanie anulowana, decyzja dyrektor Orkiszewskiej zostanie zaskarżona w sądzie pracy.

NATALIA ŻURALSKA

Publiczne wypowiedzi
nie są nieautoryzowane

Radna Anna Zakrzewska w swoim piśmie do dyrektor szpitala Iwony Orkiszewskiej wyjaśniała, że jej wypowiedź umieszczona w Kurierze nie była autoryzowana. Informujemy więc, że zgodnie z prawem prasowym wypowiedzi wygłaszane na forum publicznym nigdy nie są autoryzowane, ponieważ – co oczywiste – zmiana formy czy treści wcześniej upublicznionej (wygłoszonej) wypowiedzi byłaby manipulacją.

redakcja
Iwona Orkiszewska, dyrektor iławskiego szpitala
Radna Anna Zakrzewska jednocześnie
jest pracownicą szpitala

  2012-08-14  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
100396820REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2023 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.