Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

CZYTAJ
Trwa modernizacja placu dworca kolejowego PKP
Perony. Iława gorsza od Malborka
PRZEJAZD DO LIKWIDACJI...?
Radny powiatu zatrzymany za jazdę po alkoholu
Marlena Cichocka w programie „MasterChef”
Znaleźli czołg z II wojny światowej
Trzy metry po śmierć
Żuchowski o sytuacji w ratuszu: „Czy leci z nami pilot...?!”
Terytorialsów siła z Iławy
Musimy zmienić podejście do zwierząt
Pikieta mieszkańców pod ratuszem
Mieszkamy w Berlinie, ale kochamy Iławę!
Rzecznik prasowy Tomasz Więcek robił w szpitalu co chciał?
Problem ze szczurami w kamienicy
Majątek burmistrza Iławy
W porzuconym aucie mieszkają bezdomni
NOWA SZEFOWA KULTURY: WARTO INWESTOWAĆ W SIEBIE
„Bolszewicy” atakują powiatowy Inkubator Technologiczny
Karta Praw Rodziny. Kopaczewski i Młotek na „nie”
Stare Miasto wreszcie troszkę stare
Więcej...

CZYTAJ

2004-08-05

Kurierem z IławyZAMIANA GRUNTÓW

Rada Miejska w Iławie podjęła uchwałę w sprawie zbycia niezabudowanej ziemi przy ul. Wiejskiej. W efekcie, jak mówił na sesji burmistrz Jarosław Maśkiewicz, miasto otrzyma tereny przy dworcu PKP Iława Główna – tam, gdzie dziś mieści się barak z barami piwnymi i nieużytkowanymi pomieszczeniami oraz obok kolejowa stołówka.

Mechanizm tej wymiany burmistrz przedstawił na sesji następująco: – Właścicielem gruntu, na którym posadowiony jest blok mieszkalny przy ul. Wiejskiej 2 jest miasto, użytkownikiem wieczystym Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRACA”, a budynek jest własnością PKP. Aby dać możliwość nabycia mieszkań najemcom – 100 rodzinom – po konsultacjach prawnych i z notariuszem doszliśmy do tego, że wysuniemy do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego 27 arów przy ul. Wiejskiej, na których SM „PRACA” wybuduje budynek mieszkalny z mieszkaniami lokatorskimi. Wymieniona propozycja jest zaakceptowana przez prezesa SM „PRACA” i radę nadzorczą spółdzielni. Po wycenie, aby SM „PRACA” nie była stratna, dokonam umorzeń w podatku od nieruchomości. Grunt pod budynkiem przy ul. Wiejskiej 2, jaki otrzymamy od SM „PRACA” przekażemy PKP w zamian za grunty przy ulicy Broniewskiego.

Nieoficjalnie mówi się o wyburzeniu baraku przy ulicy Broniewskiego i budowie w tamtym miejscu centrum handlowego.


PRZEPROWADZKA POSTĘPUJE

Radny Marcin Woźniak pytał, co dzieje się z przeprowadzką Przedszkola nr 4 przy ul. Obrońców Westerplatte do budynku po zlikwidowanym Przedszkolu nr 1 przy ul. Dąbrowskiego.

– Trwają prace remontowe w celu odnowienia budynku przedszkola przy ul. Dąbrowskiego – poinformował sekretarz miasta Andrzej Dzieniszewski. – Wyposażenie obiektu zostało już przeniesione, a żadna z osób zatrudnionych w przedszkolu przy ul. Westerpatte pracy nie straciła. Oświata jest przygotowana na to, by przekazać budynek przy ul. Westerplatte Wydziałowi Gospodarki Mieniem Komunalnym i odbędzie się to w ciągu najbliższego tygodnia.


„RATUSZ” DO LIKWIDACJI

– Czy burmistrz chce zlikwidować „Ratusz”? – pytał także radny Woźniak. – Co ma powstać w zastępstwie?

Chodzi tu o urzędowy biuletyn wydawany za pieniądze miasta. Jak stwierdził radny, biuletyn ten nie spełnia swoich zadań. Według statutu miasta „Iławski Ratusz” jest oficjalnym publikatorem uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń burmistrza, w szczególności zawierających akty prawa miejscowego.

– Założeń jakie miał spełniać biuletyn „Iławski Ratusz” nie spełnia – przyznał sekretarz Dzieniszewski. – W związku z tym podjęliśmy inicjatywę wykupu jednej strony w jednej z lokalnych gazet, gdzie będą publikowane teksty uchwał Rady Miejskiej, komunikaty, artykuły dotyczące działalności burmistrza, Rady Miejskiej, urzędu i inne. Strona redagowana będzie przez Urząd Miejski, a publikacje będą co tydzień do końca bieżącego roku. Wysłaliśmy oferty do czterech gazet. Koszty publikacji w gazecie lokalnej będą porównywalne z kosztami publikowania Biuletynu „Iławski Ratusz”, a unikniemy kosztów związanych z życzeniami świątecznymi, okolicznościowymi, nekrologami i oświadczeniami. Uważamy, że docieralność do społeczeństwa będzie większa.

O tym, w jakiej gazecie urząd wykupi stronę, zadecyduje tylko i wyłącznie cena.


KLUCZE DLA POLICJI

O przekazanie iławskiej policji kluczy do sygnalizacji świetlnej przy poczcie postulował radny Andrzej Pankowski.

– Zdarzają się tam kolizje, awarie, a policjanci nie mogą doczekać się dostępu do kluczy, które są w posiadaniu urzędu – mówił radny.

– Pierwszy raz odbieram sygnał, że policja ma kłopoty dotarcia do klucza sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu – odparł burmistrz Maśkiewicz. – Szybko sprawę wyjaśnię. Faktycznie, policja powinna mieć dostęp do klucza.


SOCJALISTYCZNA LIPOWA

Między radnymi doszło do sporu o to, jak mają wyglądać działki budowlane, które miasto przeznaczyło do sprzedaży przy ul. Lipowej na osiedlu Lipowy Dwór.

– Działki są za małe, sąsiad sąsiadowi będzie zaglądać w okno – skomentował radny Henryk Dzierzęcki. – Proponuję wydzielić kilka większych działek, ponad 10-arowych.

– Kończą się działki na Lipowym Dworze, ale przy granicach miasta, np. w Kamieniu, Nowej Wsi czy Szałkowie są możliwości nabycia większych działek od prywatnych osób na gruntach przyległych do miasta. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić większą działkę przy ul. Lipowej, będzie mógł kupić dwie czy trzy działki sąsiednie – odparł burmistrz Jarosław Maśkiewicz.

Zwolennikiem mniejszych i równych działek – bo tak właśnie miasto podzieliło teren do sprzedaży – okazał się radny Eugeniusz Dembek.

– Mniejsze działki lepiej się sprzedają i miasto zyskuje więcej środków – mówił z kolei radny Ryszard Kabat.

Ostatecznie radni postanowili zmienić gotowy podział działek na ul. Lipowej – tym razem według sugestii radnego Dzierzęckiego. Jak ostrzegł burmistrz, spowoduje to konieczność wydania przez miasto dodatkowych pieniędzy na podział ziemi.

RADOSŁAW SAFIANOWSKIMiasto otrzyma od PKP tereny przy dworcu Iława Główna
– tam, gdzie dziś mieści się barak z barami piwnymi.
Nieoficjalnie mówi się o powstaniu tu centrum
handlowego. Póki co na baraku wisi jeszcze
plakat „do wynajęcia”.

  2004-08-05  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
126111701


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.