Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Wilki wychodzą z lasu i sieją zniszczenie
Mięso, które straszy
Żyliński na emeryturze, ale czy politycznej?
Zamiast wyłączać modernizujemy oświetlenie
Wyszedł do lasu na spacer i... zmarł
Makieta dawnej Iławy
Tragedia na rzece
Tłusty czwartek. Koniec karnawału
Czekał na protezę kilka lat
GMINA LUBAWA. Trzydzieści lat z pasją dla rozwoju
„Pytanie na śniadanie”
Urzędnicy oskarżeni przed sądem
Lekarz Stanisław Siłka. Wspomnienie
Wiktor Preuss awansował do Widzewa Łódź
OSTATECZNE STARCIE
GMINA LUBAWA. Radni uchwalili budżet
Spłonęli we wraku
Obieżyświat Aleksandra Gubernat
Spółdzielnia obniża zaliczki na ogrzewanie
Wracał od dziewczyny
Więcej...

INFORMACJE

2011-02-23

Zakaz grodzenia wspólnot mieszkaniowych


Wspólnoty mieszkaniowe nie będą mogły stawiać ogrodzeń na swoich posesjach – ratusz w Iławie chce tego zabronić. Sprawdziliśmy, czy prawo pozwala na wprowadzenie takiego zakazu oraz jaki ma on sens.


– Popieram ten zakaz – mówi radny Ryszard Kabat, z zawodu dyrektor wydziału geodezji i nieruchomości w iławskim starostwie. – Jeśli wszystkie wspólnoty zaczęłyby się grodzić, to trudno byłoby się po Iławie poruszać. Ogrodzenia ograniczają korzystanie z miasta przez mieszkańców. Przed ogrodzonymi blokami wspólnoty robiłyby parkingi tylko dla swoich mieszkańców, co moim zdaniem pogłębiłoby konflikty.

Za wprowadzeniem tej zmiany był również radny Eugeniusz Dembek.

– Na przykład jest ogrodzona wspólnota na ulicy Wojska Polskiego. Płot postawili i nawet przejść nie można! – skwitował Dembek.

Jak poinformowała nas wiceburmistrz Mariola Zdrojewska, zakaz wprowadzono zapisem w nowym planie zagospodarowania przestrzennego Iławy.

W Konstytucji RP – najważniejszym akcie prawnym Polski – jest jednak zapis, że własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Zapytaliśmy więc w ratuszu, czy zakaz grodzenia prywatnych posesji wspólnot nie gwałci konstytucyjnych praw obywateli.

– Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym kwestie związane z prawem miejscowym regulują jej postanowienia – tłumaczy Dariusz Obara, radca prawny urzędu miasta. – Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Obejmują one między innymi sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Kwestie związane z uchwalaniem planów zagospodarowania przestrzennego reguluje w sposób drobiazgowy uchwała (ustawa - red.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Uwaga – iławski plan zagospodarowania nie zakazuje grodzenia należących do wspólnot parkingów i placów zabaw!

NATALIA ŻURALSKAOgrodzona wspólnota mieszkaniowa „Olimp”
na ulicy Wojska Polskiego (za iławskim starostwem) drażni
radnego Eugeniusza Dembka  2011-02-23  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
97213877REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2023 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.