Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Nowe oszustwo: sms do mamy
Listy do zmarłego
Zatłukł kompana na śmierć
Jezioro zabrało dwa istnienia
Zginął podczas koszenia trawy
Propagandowe media samorządowe niszczą lokalną demokrację
Afera budowlana. Domów nie ma, pieniądze zniknęły
Policjant bohatersko ratował uchodźców z pożaru
Ukradł koszyczek ze święconką spod kościoła
Pożar w ośrodku dla uchodźców z Ukrainy
Wdzięczna życiu Wiktoria Szczepańska
Pracownicy upomnieli się o kwity i pieniądze
Wilki wychodzą z lasu i sieją zniszczenie
Mięso, które straszy
Żyliński na emeryturze, ale czy politycznej?
Zamiast wyłączać modernizujemy oświetlenie
Wyszedł do lasu na spacer i... zmarł
Makieta dawnej Iławy
Tragedia na rzece
Tłusty czwartek. Koniec karnawału
Więcej...

INFORMACJE

2003-10-03

Wodociągi: dyktator Maśkiewicz


Burmistrz Iławy Jarosław Maśkiewicz wymienił radę nadzorczą Iławskich Wodociągów. Pomimo próśb radnych swojej decyzji z nimi nie skonsultował. Za karę dostał kolejną polityczną połajankę i ostrzeżenie, że spotka go los dyktatora.

Pełen skład rady nadzorczej Iławskich Wodociągów burmistrz Jarosław Maśkiewicz wymienił na dzień przed sesją Rady Miejskiej. Z członkostwem w radzie pożegnali się: Janusz Świdziński, Henryk Dobrzycki i Andrzej Tomaszewski.

W ich miejsce do rady weszli: Roman Przybyła, Jan Pochoryłko i Jerzy Kujawski. Osobą oficjalnie najbardziej powiązaną z Maśkiewiczem jest Przybyła, który również rok temu startował na burmistrza Iławy. Kiedy Przybyła odpadł po pierwszej turze, wówczas wraz z Edwardem Bojko oficjalnie poparł kandydaturę Maśkiewicza na burmistrza, apelując do swoich wyborców, by właśnie na Maśkiewicza oddali swoje głosy w drugiej turze.

Powodem odwołania rady nadzorczej była zdaniem Maśkiewicza niegospodarność, polegająca na zapłaceniu przez wodociągi prawie 300 tysięcy zł podatku dochodowego od zysku w 2002 roku. Zdaniem burmistrza zysk powinien zostać zainwestowany lub przeznaczony na spłatę kredytów, by uniknąć zapłacenia podatku.

Chociaż Maśkiewicz wymienił tylko radę nadzorczą, to o „doprowadzenie do takiego stanu rzeczy” – jak informował w komunikacie prasowym – obwinił prócz rady również zarząd spółki i poprzedniego burmistrza.

Kuriozalnie decyzja o odwołaniu rady nadzorczej wygląda jednak w kontekście walnego zgromadzenia spółki, które odbyło się w czerwcu tego roku. Wówczas to burmistrz udzielił absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej wodociągów za 2002 rok, akceptując tym samym zeszłoroczną gospodarkę finansową spółki.

Dwa miesiące później doszło jednak do spięcia między wodociągami a burmistrzem z – wydawałoby się – błahego powodu. Otóż Maśkiewicz zaproponował, by spółka obniżyła ceny wody i odprowadzania ścieków o 10 groszy na metrze sześciennym. Zbigniew Pawłowski, prezes wodociągów, nie wyraził na to zgody. To samo stanowisko zajęli też związkowcy z OPZZ, przekonując burmistrza, że obniżka cen, a w efekcie obniżenie dochodów spółki, skutkowałyby zwolnieniem z pracy 14 osób.

NA PRZEKÓR RADNYM

Chociaż dokonywanie zmian osobowych w radzie nadzorczej miejskiej spółki Iławskie Wodociągi jest wyłączną kompetencją burmistrza, już na poprzedniej sesji radni przestrzegali Maśkiewicza, by nie dokonywał żadnych zmian w tej dobrze funkcjonującej spółce bez konsultacji z radą.

Maśkiewicz jednak nie posłuchał i jakby na złość radnym wymienił radę nadzorczą wodociągów tuż przed sesją.

W odpowiedzi na to radni wydali oświadczenie, które odczytali na sesji. Cytujemy je w całości:

„W świetle przedłożonego materiału komisjom stałym Rady Miejskiej odnośnie funkcjonowania Iławskich Wodociągów, zawierającego analizę sytuacji finansowej spółki, radni Rady Miejskiej wyrażają dezaprobatę dla działań burmistrza, który nie wysłuchał opinii radnych w tej sprawie. Burmistrz zlekceważył też prośbę przewodniczącego rady, zgłoszoną na poprzedniej sesji Rady Miejskiej, by zagadnienie rozważyć po dzisiejszej sesji, w porządku której ujęty jest punkt dotyczący oceny funkcjonowania spółki. Powyższa decyzja jest wyrazem złej woli burmistrza miasta odnośnie kształtowania współpracy organu wykonawczego z uchwałodawczym”.

– Przeanalizowaliśmy sytuację wodociągów, ale pan nas nie wysłuchał. Panie burmistrzu, wykonaliśmy kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty – skomentował już od siebie radny Zbigniew Rychlik, który odczytał treść oświadczenia.

– Proszę przeczytać nazwiska podpisane pod tym oświadczeniem – poprosił radny Jerzy Humięcki.

Zatem jak się dowiedzieliśmy, oświadczenie przed sesją podpisali radni: Edward Bojko, Zbigniew Rychlik, Marcin Woźniak, Marek Lewandowski, Maciej Rygielski, Ryszard Kabat, Ryszard Iliński, Marek Polański, Jerzy Sochacki i Stanisław Borkowski.

Na komentarz do ostatniego posunięcia burmistrza pozwolił sobie też radny Henryk Dzierzęcki, który cytowanego oświadczenia nie podpisywał. Rola Dzierzęckiego wobec Maśkiewicza jest jednak ważna z tego względu, że radny ten jest szefem klubu radnych SLD, a także przewodniczącym SLD w mieście i gminie Iława. SLD jest zaś partią burmistrza Maśkiewicza.

– Osobiście powiem, że byłem przeciwny jakimkolwiek zmianom personalnym i nie popieram działań, które podjął burmistrz, jeżeli chodzi o zmiany rady nadzorczej – powiedział Dzierzęcki.

A co z obniżką cen wody i ścieków? Wszystkie komisje rady opowiedziały się przeciwko niej.

DYKTATORSKI LOS

Nie był to koniec dyskusji nad sytuacją w wodociągach. Na tej samej sesji rady temat ten powrócił w ostrzejszej formie.

– Burmistrz nie poczekał, by wysłuchać opinii rady na ten temat, a wszystkie komisje oceniły pracę spółki bardzo dobrze, dostaje ona nagrody, a tymczasem nagle uderzenie w spółkę, w coś, co funkcjonuje dobrze. No nie psujmy tego, co dobrze działa! – denerwował się radny Marek Polański. – Panie burmistrzu, na świecie było wielu dyktatorów i źle skończyli. Ja naprawdę nie życzę panu, by podzielił pan ich los.

– Ja materiały przekazałem radzie 25 sierpnia – bronił się Maśkiewicz. Jak zaznaczył, w 2002 roku na sprzedaży wody i oczyszczaniu ścieków spółka zarobiła, a w pierwszym półroczu tego roku już straciła. – Coś się tam dzieje, na analizę tego przyjdzie jeszcze czas. Ale na Boga! Udajemy, że czegoś nie wiemy? Ostróda półtora roku temu zrobiła modernizację oczyszczalni, Ostróda ma stół do legalizacji wodomierzy, a my budujemy jako miasto sieć wodociągową i pewne obszary wody nie mają, jak już tak mówimy. Przepraszam bardzo, to się do „Szpilek” nadaje! Znam wiele gmin, które zakończyły wodociągowanie sytemu kolonijnego.

– To mnie nie przekonuje, że gdzieś jest tak, a u nas tak. Nasze przedsiębiorstwo jest najlepsze w skali województwa i mam nadzieję, że historia oceni, kto miał rację – odparł Polański.

– Ale w żadnym zarządzaniu nie może być dwuwładzy, każdy ma swoje nienaruszalne kompetencje – bronił burmistrza radny Humięcki. – Rozliczymy burmistrza za 3 lata, nie wiem, może wcześniej albo później, ale to wyborcy zdecydowali, że w Iławie rządzić będzie Maśkiewicz! No i tak się stało! A my mamy mu pomagać i współdziałać. A jak będziemy robić tak dalej, to za grosz nie popchniemy Iławy do przodu.

– Burmistrz może rządzić, ale jak popełnia błędy, to niech słucha ludzi dookoła! – przekonywał Polański.

– To pana opinia, że popełnia błędy! – odparł Humięcki.

RADOSŁAW SAFIANOWSKI

Kłamstewko

Burmistrz Jarosław Maśkiewicz na sesji stwierdził, że „pewne obszary wody nie mają”. Tymczasem w piśmie z 15 września br., w którym burmistrz wnioskuje o przyznanie miastu znaku promocyjnego „Zielone Płuca Polski”, czytamy: „Sieć wodociągowa w Iławie dociera do wszystkich punktów miasta”. U dołu strony widnieje pieczęć i podpis Jarosława Maśkiewicza. Pytanie: w którym momencie burmistrz skłamał, na sesji czy we wniosku do programu? Kilka zdań później znajdziemy inne ciekawe stwierdzenie sygnowane przez burmistrza: „Wodę można pić prosto z kranu”. I tego właśnie burmistrzowi – na otrzeźwienie – życzymy!

  2003-10-03  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
98700660REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2023 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.