Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Mięso, które straszy
Żyliński na emeryturze, ale czy politycznej?
Zamiast wyłączać modernizujemy oświetlenie
Wyszedł do lasu na spacer i... zmarł
Makieta dawnej Iławy
Tragedia na rzece
Tłusty czwartek. Koniec karnawału
Czekał na protezę kilka lat
GMINA LUBAWA. Trzydzieści lat z pasją dla rozwoju
„Pytanie na śniadanie”
Urzędnicy oskarżeni przed sądem
Lekarz Stanisław Siłka. Wspomnienie
Wiktor Preuss awansował do Widzewa Łódź
OSTATECZNE STARCIE
GMINA LUBAWA. Radni uchwalili budżet
Spłonęli we wraku
Obieżyświat Aleksandra Gubernat
Spółdzielnia obniża zaliczki na ogrzewanie
Wracał od dziewczyny
Szpital Iława: Dzieci tutaj nie leczymy
Więcej...

INFORMACJE

2010-04-28

Warsztaty warte tysiące


Stowarzyszenie „Aktywne Społeczeństwo” w Bałoszycach koło Susza dostało najwyższe dofinansowanie spośród wszystkich zgłoszonych w iławskim starostwie. Jego prezesa Jadwigę Lichaczewską zapytaliśmy, jak planuje rozdysponować uzyskane z publicznej kasy pieniądze.


Jak podaliśmy przed tygodniem, w tym roku Zarząd Powiatu Iławskiego przyznał stowarzyszeniu „AS” najwyższą dotację: w sumie 19.450 zł. Pieniądze mają być wykorzystane na warsztaty rękodzieła artystyczno-użytkowego (7.650 zł), organizację szkoleń dla członków organizacji pozarządowych (1.000 zł) oraz prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (10.800 zł).

Na życzenie czytelników zapytaliśmy o preliminarz wydatków tej organizacji.


WARSZTATY RĘKODZIEŁA

– Przeprowadzimy warsztaty z rzeźbiarstwa, lepienia w glinie i gipsie, malowania na szkle oraz bukieciarstwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu iławskiego – mówi Jadwiga Lichaczewska, prezes stowarzyszenia. – Za środki z dotacji zostaną kupione m.in. materiały i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz napoje i ciastka dla uczestników. Część pieniędzy przeznaczono na zapłatę dla prowadzących.

Warsztaty odbywać się będą od kwietnia do września w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) powiatu iławskiego, które znajduje się w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie przy ul. Chełmińskiej.


SZKOLENIA

– Szkolenie, które przeprowadzimy, będzie poświęcone księgowości w organizacjach pozarządowych – tłumaczy prezes. – Będą przeznaczone dla członków zarządów organizacji, działających na rzecz swojej społeczności, głównie we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców na terenie powiatu. Program szkoleń zakłada przekazanie podstawowych informacji niezbędnych w każdej organizacji społecznej do działania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Planowane jest ono w okresie czerwiec-wrzesień tego roku.


PROWADZENIE CENTRUM

Środki na prowadzenie COP mają być spożytkowane na opłacenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie oraz artykuły biurowe.

– Część środków przeznaczymy też na catering podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP), które odbędzie się 2 października
– dodaje Lichaczewska.

Centrum służy organizacjom pozarządowym z terenu powiatu iławskiego. Jego klientami są przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych oraz grup nieformalnych (rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich) oraz osoby, które zamierzają założyć stowarzyszenie lub w inny sposób realizować własne inicjatywy.

– W roku ubiegłym w ramach funkcjonowania centrum przeprowadzono m.in. 14 dni szkoleń, udzielono ponad 140 porad, 36 organizacji uzyskało kompleksową pomoc w napisaniu wniosku o dotację i skonsultowano ponad 50 projektów
– wymienia Lichaczewska. – Tworzymy stronę internetową, gdzie wkrótce znajdą się informacje na temat COP i szkoleń przez nas prowadzonych.

JUSTYNA JASKÓLSKA
Jadwiga Lichaczewska, prezes stowarzyszenia „Aktywne Społeczeństwo”, zapewnia, że każda organizacja pozarządowa, która działa na terenie powiatu, będzie mogła skorzystać z pomocy jej instytucji

  2010-04-28  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
97117110REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2023 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.