Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Gwałt za granicą
Nasza gwiazda eksportowa. Piękna i wszechstronna
Filantrop Jan Szynaka
Szpital znowu nie dla dzieci
Fałszywi policjanci
Pedofile są wśród nas
Cukierek albo bajzel
Biorą się za szpital
Nie żyje Malgorzata Miszczak-Szołucha
ZHP. Przygoda życia
600 tys. zł dla ofiary księdza pedofila
Gdzie ta ryba?
Odeszedł miły Pan z okienka w aptece
Systematyczne wykradanie kasy z kasy
Płód dziecka znaleziony w lesie
Zjawa czy wabik na kierowców?
Porwali i katowali
Podpalił się z miłości...?
Wioskowa strzelanina
PKO Bank Polski w nowej wersji
Więcej...

INFORMACJE

2010-04-28

Warsztaty warte tysiące


Stowarzyszenie „Aktywne Społeczeństwo” w Bałoszycach koło Susza dostało najwyższe dofinansowanie spośród wszystkich zgłoszonych w iławskim starostwie. Jego prezesa Jadwigę Lichaczewską zapytaliśmy, jak planuje rozdysponować uzyskane z publicznej kasy pieniądze.


Jak podaliśmy przed tygodniem, w tym roku Zarząd Powiatu Iławskiego przyznał stowarzyszeniu „AS” najwyższą dotację: w sumie 19.450 zł. Pieniądze mają być wykorzystane na warsztaty rękodzieła artystyczno-użytkowego (7.650 zł), organizację szkoleń dla członków organizacji pozarządowych (1.000 zł) oraz prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (10.800 zł).

Na życzenie czytelników zapytaliśmy o preliminarz wydatków tej organizacji.


WARSZTATY RĘKODZIEŁA

– Przeprowadzimy warsztaty z rzeźbiarstwa, lepienia w glinie i gipsie, malowania na szkle oraz bukieciarstwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu iławskiego – mówi Jadwiga Lichaczewska, prezes stowarzyszenia. – Za środki z dotacji zostaną kupione m.in. materiały i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz napoje i ciastka dla uczestników. Część pieniędzy przeznaczono na zapłatę dla prowadzących.

Warsztaty odbywać się będą od kwietnia do września w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) powiatu iławskiego, które znajduje się w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie przy ul. Chełmińskiej.


SZKOLENIA

– Szkolenie, które przeprowadzimy, będzie poświęcone księgowości w organizacjach pozarządowych – tłumaczy prezes. – Będą przeznaczone dla członków zarządów organizacji, działających na rzecz swojej społeczności, głównie we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców na terenie powiatu. Program szkoleń zakłada przekazanie podstawowych informacji niezbędnych w każdej organizacji społecznej do działania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Planowane jest ono w okresie czerwiec-wrzesień tego roku.


PROWADZENIE CENTRUM

Środki na prowadzenie COP mają być spożytkowane na opłacenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie oraz artykuły biurowe.

– Część środków przeznaczymy też na catering podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP), które odbędzie się 2 października
– dodaje Lichaczewska.

Centrum służy organizacjom pozarządowym z terenu powiatu iławskiego. Jego klientami są przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych oraz grup nieformalnych (rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich) oraz osoby, które zamierzają założyć stowarzyszenie lub w inny sposób realizować własne inicjatywy.

– W roku ubiegłym w ramach funkcjonowania centrum przeprowadzono m.in. 14 dni szkoleń, udzielono ponad 140 porad, 36 organizacji uzyskało kompleksową pomoc w napisaniu wniosku o dotację i skonsultowano ponad 50 projektów
– wymienia Lichaczewska. – Tworzymy stronę internetową, gdzie wkrótce znajdą się informacje na temat COP i szkoleń przez nas prowadzonych.

JUSTYNA JASKÓLSKA
Jadwiga Lichaczewska, prezes stowarzyszenia „Aktywne Społeczeństwo”, zapewnia, że każda organizacja pozarządowa, która działa na terenie powiatu, będzie mogła skorzystać z pomocy jej instytucji

  2010-04-28  

 TWOJE ZDANIE

Wróć   Góra strony
94316753REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe | Stopka
Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2022 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.