Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Radna Ewa Jackowska: Czuję się oszukana!
Leczyła duszę i ciało. Anna Betley-Duda
Urodziła na klatce schodowej
Film „Na żelaznej drodze: 150 lat kolejowej Iławy”
Więcej...

INFORMACJE

2006-08-02

Uczmy się na błędach. Cudzych!


Uwaga bezrobotni z prawem do zasiłku! Podpowiadamy, jak z pomocą urzędu pracy zdobyć zatrudnienie, ale tak, by było to „z naszej inicjatywy”, dzięki czemu nie stracimy dodatku aktywizacyjnego. Nauczmy się czegoś na błędzie jednego iławianina...


Edward Konieczko z Iławy przyszedł do redakcji: – Dajcie przestrogę innym bezrobotnym, bo natną się tak samo jak ja – zapowiedział. – Znalazłem robotę, żeby nie być na garnuszku państwa, a urząd pracy pozbawił mnie dodatkowych pieniędzy.

Pan Edward podjął pracę w zakładzie przetwórczym w Karasiu pod Iławą. Ofertę dla operatora wózków jezdniowych znalazł w gablocie na korytarzu Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

– Proponowany zawód mi pasował, ale na ofercie nie było telefonu ani adresu pracodawcy. Poszedłem więc po te dane do wskazanego na tablicy pokoju – opowiada. – Tam podano mi potrzebne namiary. Kazano mi też podpisać odbiór jakiejś „karty referencyjnej”.


ZNALAZŁ SAM, ALE NIE DO KOŃCA

Bezrobotny podejmując pracę w Karasiu zawiesił pobieranie zasiłku. Znając jednak nieco przepisy zwrócił się do iławskiego PUP o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego. Wyliczył, że dodatkowo powinien dostawać przez kilka miesięcy po 160 złotych. Jakież więc było jego zdziwienie, gdy urząd odmówił mu przyznania dodatku!

W uzasadnieniu decyzji PUP czytamy, że dodatek przysługuje tylko tym, którzy znajdą pracę z własnej inicjatywy, zaś Edward Konieczko dostał pracę – zdaniem urzędników – „w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy”. Wynikać to ma z... faktu podpisania przez pana Edwarda skierowania (wspomnianej karty referencyjnej).

– Ale to przecież ja wypatrzyłem ofertę, a pośredniak podał mi tylko dane zakładu! – denerwuje się petent.

Próbował jeszcze wskórać coś u dyrektora urzędu. Bezskutecznie.

– W świetle przepisów ten pan został skierowany do pracy przez naszą placówkę, więc dodatek mu się nie należy. Nie możemy naginać prawa – tłumaczy dyrektor Adam Żyliński.


TU PODAJĄ, TAM NIE

Kiedy odwiedziliśmy PUP, zauważyliśmy, że na tablicy z ofertami pracy niektóre z nich zawierają adresy i telefony pracodawców. Można je więc spisać sobie z korytarza, samemu zgłosić się do zakładu pracy i po otrzymaniu zatrudnienia wystąpić o dodatek aktywizacyjny. Część ofert jednak danych pracodawcy nie posiada.

– Z danymi teleadresowymi umieszczane są na tablicy ogłoszeń tylko oferty zgłaszane przez pracodawców spoza powiatu iławskiego – tłumaczy Dorota Jurczak, pracownik PUP. – Natomiast oferty pracodawców z powiatu iławskiego widnieją na tablicy bez danych teleadresowych. Osoby bezrobotne zgłaszające się do nas po te dane otrzymują kartę referencyjną, która jest potwierdzeniem skierowania jej do pracodawcy. Pozwala to nam ocenić, jaki jest stan realizacji oferty.

Po wypełnieniu karty-skierowania traci się jednak prawo do datku aktywizacyjnego. Straty tej można jednak uniknąć...


TELEFON LUB MAIL NAS RATUJE!

Oto bowiem każdy obywatel – pracujący i bezrobotny – może anonimowo uzyskać dane pracodawcy od konkretnej oferty. Musi jednak to zrobić dzwoniąc, bądź też poprzez pocztę elektroniczną.

– Informacje o ofertach pracy wraz z danymi teleadresowymi można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem (089) 649-55-02, wewnętrzny 250 lub 273 oraz pisząc na adres olil@praca.gov.pl – informuje Dorota Jurczak.

Wszystkie oferty pracy dostępne w PUP podawane są również w lokalnych mediach (jak Kurier) oraz do centralnej bazy ofert pracy EPULS w internecie: www.epuls.praca.gov.pl

A co z panem Edwardem?

Na osłodę w urzędzie podpowiedziano nam, że może on starać się o okresowy zwrot kosztów dojazdu do pracy. Dostać to świadczenie mogą tylko ci, którzy posiadają... owo feralne skierowanie do pracy z PUP!

RADOSŁAW SAFIANOWSKI


Dodatek: dla kogo

Dodatek aktywizacyjny PRZYSŁUGUJE,
jeżeli:

1. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek;

2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 30% zasiłku dla bezrobotnych, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Od 1 czerwca 2006 podstawowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 532,90 zł (brutto).


Dodatek aktywizacyjny NIE PRZYSŁUGUJE
w przypadku:

1. skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art.46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 z późn. zm.);

2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;

3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą RP u pracodawcy zagranicznego.Edward Konieczko: – Znalazłem robotę,
żeby nie być na garnuszku państwa, a urząd pracy
pozbawił mnie dodatkowych pieniędzy.

  2006-08-02  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
103798986REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.