Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Wilki wychodzą z lasu i sieją zniszczenie
Mięso, które straszy
Żyliński na emeryturze, ale czy politycznej?
Zamiast wyłączać modernizujemy oświetlenie
Wyszedł do lasu na spacer i... zmarł
Makieta dawnej Iławy
Tragedia na rzece
Tłusty czwartek. Koniec karnawału
Czekał na protezę kilka lat
GMINA LUBAWA. Trzydzieści lat z pasją dla rozwoju
„Pytanie na śniadanie”
Urzędnicy oskarżeni przed sądem
Lekarz Stanisław Siłka. Wspomnienie
Wiktor Preuss awansował do Widzewa Łódź
OSTATECZNE STARCIE
GMINA LUBAWA. Radni uchwalili budżet
Spłonęli we wraku
Obieżyświat Aleksandra Gubernat
Spółdzielnia obniża zaliczki na ogrzewanie
Wracał od dziewczyny
Więcej...

INFORMACJE

2018-02-07

Trujące chmury nad miastem


Chodzi o chmury dymu z kominów, na które każdego roku skarżą się mieszkańcy Iławy. W 2016 roku zlikwidowano Straż Miejską, która zajmowała się kontrolowaniem surowców, którymi w swoich piecach palą iławianie. Kto przejął obowiązki strażników w tym zakresie? Z jakim skutkiem?

Kiedy we wrześniu 2016 roku na mocy uchwały radnych rozwiązywano straż miejską, z ratusza płynęły zapewnienia, że etaty jej pracowników zostaną utrzymane. Zaręczano wówczas, iż jest to gwarancja zabezpieczenia mieszkańców miasta przed wszystkimi niedogodnościami, które dotąd rozstrzygały likwidowane służby porządkowe.

Podczas ostatniej sesji rady, która odbyła się 22 stycznia 2018 roku, wiceprzewodnicząca Anna Zakrzewska dopytywała, kto obecnie nadzoruje iławian w kwestii materiałów, którymi palą w domowych kotłach.

W odpowiedzi obiecano jej sprawdzić temat, dlatego my zapytaliśmy o to samo bezpośrednio Bogusławę Bandelewską, inspektora na stanowisko ds. ochrony środowiska w ratuszu. Okazało się, że burmistrz do przeprowadzania kontroli upoważnił ją oraz pracowników wydziału bieżącego utrzymania.

RATUSZ MANDATÓW NIE DAJE

Właściciel domu ma obowiązek wpuścić do domu osoby upoważnione. Rejestr ratuszowych interwencji w ratuszu nie jest prowadzony, ale według informacji urzędniczki w ubiegłym roku było ich około dziesięciu.

Bandelewska zastrzega jednocześnie, że pracownicy urzędu miasta nie mogą nakładać mandatów choćby za palenie w piecach niedozwolonymi surowcami. Uprawnienia takie posiadała straż miejska. Dziś pracownicy ratusza mogą skierować do sądu jedynie wniosek o ukaranie. Sprawia to, że droga od wykrycia niewłaściwego sposobu palenia w piecu do wyciągnięcia konsekwencji w postaci grzywny zostaje znacznie wydłużona. W ostatnim roku burmistrz miasta nie skierował do sądu żadnego wniosku o ukaranie.

– Przeprowadzane kontrole kończyły się edukowaniem mieszkańców – kończy urzędniczka.

POLICJA WRĘCZ ODWROTNIE

Okazuje się, że najbardziej efektywną reakcją na widok czarnego dymu z komina sąsiada jest zgłoszenie sprawy bezpośrednio na policję. Służby te są upoważnione do karania trucicieli mandatami.

– Dostajemy zgłoszenia o paleniu śmieciami – informuje Joanna Kwiatkowska, rzecznik iławskiej policji. – Jeśli osoba przyznaje się do popełnienia wykroczenia, wystawiamy mandat na miejscu. W innym przypadku jest prowadzone postępowanie. Od października ubiegłego roku do chwili obecnej przeprowadziliśmy trzy takie postępowania. Jedno zostało już zakończone mandatowo, dwa są nadal w toku.

MONIKA KASZLEWICZ
KATARZYNA POKOJSKA


Każdego roku mieszkańcy Iławy skarżą się
na dym, który wydobywa się z kominów
na osiedlach domów jednorodzinnych


Jeśli przeszkadza nam gryzący dym z komina sąsiada,
Bogusława Bandelewska z iławskiego ratusza
poleca bezpośredni kontakt z policją, która
– w odróżnieniu od urzędników – upoważniona jest
do karania mandatami za palenie śmieciami


Iława. Stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza
w Iławie jest zlokalizowana przy na budynku
Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa


Ze składanych przez lokalne zakłady sprawozdań
wynika, że największy udział w emisji zanieczyszczeń
ma Energetyka Cieplna w Iławie (komin widoczny w tle),
która, jeśli chodzi o dwutlenek węgla,
generuje aż 59,9% wartości ogólnej dla całego powiatu

SMOG


Smog może powodować wiele chorób, w tym zwiększa ryzyko nowotworu. Najgorsze w naszym regionie jest spalanie w domowych piecach odpadów pomeblowych, zawierających prócz wiórów kleje i inne sztuczne substancje.

Stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest zlokalizowana przy ulicy Andersa 8a w Iławie, na budynku Przedszkola nr 5.

Maksymalny, dopuszczalny poziom stężenia dla pyłu PM10 wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny i według unijnej dyrektywy nie powinien być przekraczany więcej niż 35 razy w ciągu roku. Jak mówiła na sesji rady powiatu Justyna Wątroba z elbląskiej delegatury WIOŚ, w 2016 roku w Iławie wskazana wartość była przekroczona przez 20 dni, co mieści się w dopuszczalnej normie.

Jak jednak zaznaczyła informowała Wątroba, nie tylko na terenie powiatu iławskiego, ale w całym kraju występuje problem z przekraczaniem dopuszczalnego poziomu rakotwórczego benzo(a)pirenu w pyle PM10. Wzmaga się on zwłaszcza w okresach grzewczych i pochodzi ze spalania np. węgla czy śmieci zawierających tworzywa sztuczne.

W 2016 roku na terenie miasta Iławy dopuszczalna wartość była przekroczona przez 199 dni.

Zakłady biorące udział w emisji zanieczyszczeń przemysłowych co roku składają stosowne sprawozdania. Wynika z nich, że największy udział w emisji ma Energetyka Cieplna w Iławie, która, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, generuje aż 59,9% ogólnej dla powiatu wartości.

Duży udział w emisji ma też Lubawska Spółka Komunalna i Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”.

Kierownik delegatury WIOŚ zaznaczyła jednak, że wymienione zakłady mają pozwolenia na wprowadzenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i dotychczasowe wyniki kontroli nie wykazują przekroczeń.

Jak mówiła Wątroba, należy też pamiętać, że wbrew pozorom zakłady przemysłowe mają niewielki udział w emisji toksycznych substancji do powietrza, bo proces spalania odbywa się tam w wysokich temperaturach, a zanieczyszczenie powstaje przy temperaturach niższych, czyli głównie w piecach domowych.

Iława. Jak tłumaczyła Justyna Wątroba
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
najbardziej szkodliwe zanieczyszczenie powstają
w procesie spalania w temperaturach niższych,
czyli głównie w domach, a nie w zakładach przemysłowych.
Obok siedzi Włodzimierz Harmaciński,
dyrektor wydziału ochrony środowiska
w iławskim starostwie.

  2018-02-07  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
97234893REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2023 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.