Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Radna Ewa Jackowska: Czuję się oszukana!
Leczyła duszę i ciało. Anna Betley-Duda
Urodziła na klatce schodowej
Film „Na żelaznej drodze: 150 lat kolejowej Iławy”
Strajk w markecie Kaufland
Więcej...

INFORMACJE

2005-01-26

Susz. Budżet bez debaty


Suska rada uchwaliła budżet na 2005 rok. W budżecie tym, zdaniem burmistrza Jana Sadowskiego, ważne jest pozyskiwanie środków z zewnątrz, natomiast część radnych zarzuca burmistrzowi nieprzemyślane inwestowanie środków własnych.

Nie po raz pierwszy sesję rozpoczęły skargi radnych na utrudnienia związane z udziałem w pracach poszczególnych komisji. Jest to o tyle ważne, że właśnie przed uchwaleniem budżetu radni mogli zaproponować rożne rozwiązania i domagać się zmian w projekcie budżetu, zanim dojdzie do głosowania i do przyjęcia do realizacji zawartych w budżecie zapisów.

– Mnie zamyka się usta na temat najważniejszej uchwały – mówił na początku sesji radny Henryk Wróbel. – Nie zostałem zaproszony na komisję komunalną i budownictwa.

W podobnym tonie wypowiadał się radny Andrzej Pacan: – Czemu nie dacie szansy innym? Czemu podejmuje decyzje jedna komisja?

Napięcia na sali nie wytrzymał burmistrz Jan Sadowski, który zapytał wprost o to, dlaczego komisje się nie zebrały: – Bo nie zdążyły – odpowiedział radny Krzysztof Przybysławski.

WYDATKI PRZECHODZĄCE

Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnej Reginy Szpindler, radni przystąpili do omówienia budżetu.

Na rok 2005 przeszły z 2004 roku dwie inwestycje: opracowanie dokumentacji na sale gimnastyczne w szkołach podstawowych w Jawtach Wielkich i Babiętach oraz budowa chodnika z polbruku przy ulicy Piastowskiej. Położenie chodnika uzależnione było od zainstalowania nowych lamp, których odbiór nastąpił 28 grudnia roku ubiegłego. Teraz już tylko pogoda zadecyduje o tym, kiedy chodnik zostanie położony. Inwestycja ma zostać wykonana do końca maja br.

KARETKA JUŻ JEST

W trakcie obrad pojawił się na sali starosta iławski Ryszard Zabłotny. Składając noworoczne życzenia, podsumował rok 2004 i nadmienił, że „marzeń było więcej, ale jako powiat uporaliśmy się z tym, co było najważniejsze”. Starosta wręczył kalendarze dla sołtysów oraz złożył życzenia księdzu prałatowi Zbigniewowi Nowakowi, który również otrzymał kalendarz.

Tuż przed opuszczeniem sesji obecni usłyszeli, że: – Karetka pogotowia już jest! – ogłosił starosta Zabłotny. – I chociaż przeklinają starostę w Zalewie, to zadecydowało o tym położenie Susza, z którego tyle samo kilometrów jest do Kisielic, do Dobrzyk i do Iławy.

O podstacji pogotowia w Suszu, które znajdzie się przy ul. Piastowskiej (przy starym prezydium) napiszemy niebawem.

ZMIANY W AUTO-POPRAWKACH

Do przygotowanego projektu budżetu burmistrz Sadowski przedstawił w sumie sześć auto-poprawek, których przyjęcie przez radę skutkuje zwiększeniem deficytu gminnego budżetu o 405 tysięcy złotych.

Przede wszystkim budowę drogi Babięty-Ząbrowo zastąpiono innymi inwestycjami. Z zaplanowanych 60 tysięcy postanowiono przeznaczyć: 35 tysięcy na odwodnienie Szkoły Podstawowej w Suszu, 10 tys. na 3 wiaty przystankowe oraz 15 tys. na występ artystyczny z okazji Dni Susza.

ZA CZYJE PIENIĄDZE?

Po zdjęciu z budżetu drogi Babięty-Ząbrowo gorącą dyskusję wywołała budowa drogi Lubnowy-Pachutki.

– Chciałbym, żeby ci, co są przeciwni tej drodze, spotkali się z tymi ludźmi i z nimi porozmawiali – mówił głośno Kazimierz Mrówczyński. – Najlepiej budować drogę od Różnowa do Michałowa, tylko po co? Lepiej drogę budować tam, gdzie jej nie ma, a nie tam, gdzie wystarczy tylko objechać.

Na temat starań o środki z zewnątrz mówił dużo burmistrz, w wielu przypadkach uzależniając podjęcie inwestycji od pieniędzy unijnych. Jan Sadowski usłyszał więc konkretne pytanie.

– Czy pan, panie burmistrzu, złoży taką deklarację, że jeżeli nie otrzymamy środków z zewnątrz, to nie ruszy w gminie żadna ważniejsza inwestycja? – pytał radny Karczewski.

Burmistrz odpowiedział: – Ze środków własnych robimy w roku 2005 ulicę Kraszewskiego. Na inne inwestycje chcemy pozyskać pieniądze. Jeżeli nie pozyskamy ich na kanalizację do Bronowa, to będę to robił za gminne pieniądze.

Zdaniem radnego Karczewskiego na wydatki własnych środków przyjdzie jeszcze czas. Teraz na inwestycje należałoby wykorzystywać pieniądze pozyskiwane z zewnątrz.

– Moim zdaniem to zły budżet – stwierdził na koniec Karczewski. – Choćby przykład drogi Lubnowy-Pachutki za 250 tysięcy złotych. Przecież na to potrzeba kredytu, a takich dróg jest więcej. Dofinansowania z zewnątrz potrwają nie dłużej jak trzy lata i jeżeli my teraz z tego nie skorzystamy, a inwestujemy środki własne, to uważam ten budżet za zły i dlatego chciałem o nim rozmawiać.

DANIEL PĄCZKOWSKI
Dyskusji o budżecie Susza przysłuchiwali się sołtysi


INWESTYCJE W BUDŻECIE SUSZA

Mające się zakończyć w tym roku:

– budowa wodociągu z ul. Iławskiej do ul. Piastowskiej (całość finansowana z kredytu – 40 tys. zł),
– budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Kraszewskiego (wykonanie tylko za środki gminne – 250 tys. zł),
– zakup bojowego wozu strażackiego (za 370 tys. zł, z czego środki gminne na ten cel to 74 tys. zł, pozostałe 296 tys. zł to kredyty),
– zakup windy do przychodni (w całości za środki gminne – 50 tys. zł),
– budowa sieci burzowej przy ul. Słowiańskiej i ul. Parkowej (w całości za środki gminne – 50 tys. zł.),
– budowa kanalizacji sanitarnej z ul. Wodnej do ul. Piastowskiej z przepompownią (cała inwestycja – 130 tys. zł to kredyty),
– IV rata wykupu budynku przy ul. Piastowskiej za torami od Gminnej Spółdzielni (całość – 40 tys. zł to środki gminne),
– zakup nowego sprzętu i oprogramowania do urzędu (ze środków własnych 28,9 tys. zł).

W tym uzależnione od pozyskania środków unijnych:

– przebudowa drogi gminnej Lubnowy Wielkie-Bornice (koszt całości to 1,08 mln zł, gmina przeznaczyła na ten cel 270 tys. zł, pozostałe środki będzie chciała pozyskać z funduszy unijnych),
– budowa kanalizacji Susz-Emilianowo (cała inwestycja 932 tys. zł, z czego gmina zaciągnie kredyt 231 tys.),
– budowa kanalizacji w Bałoszycach (koszt inwestycji 810 tys. zł, w tym kredyt zaciągnięty przez gminę 228 tys. zł).

Inwestycje odłożone na rok 2006:

– modernizacja ul. Pułaskiego (inwestycja tylko za środki gminne – 105 tys. zł).

Inwestycje wieloletnie:

– wodociąg w Michałowie i Kamieńcu (koszt 210 tys. zł, z tego w 2005 roku gmina planuje zaciągnąć kredyt 70 tys. zł, zakończenie w 2007 roku),
– wodociąg Susz-Bronowo (koszt 175 tys. zł, w 2005 roku kredyt 43,7 tys. zł, zakończenie w 2006 roku),
– budowa ciągów komunikacyjnych, czyli wykonanie chodników z polbruku w Suszu na ul. Piastowskiej oraz w Olbrachtówku i w Różnowie (koszt całej inwestycji, na którą środki pochodzić mają tylko z gminy to 370 tys. zł, w tym w 2005 roku będzie to 150 tys. zł, zakończenie w 2007),
– budowa drogi gminnej Jakubowo Kisielickie-Gałdowo (koszt 892 tys. zł, z czego 180 tys. zł wyłoży w 2005 roku gmina, zakończenie w 2006),
– budowa drogi Lubnowy-Pachutki (1,6 mln zł, przy czym w roku 2005 środki gminne na ten cel wyniosą 250 tys. zł, zakończenie w 2006),
– budowa chodników na ul. Wybickiego, Kościelnej, Kościuszki oraz nowej nawierzchni asfaltowej na drodze do Ulnowa (koszt całości 150 tys. zł, z czego w 2005 roku gmina wyłoży 100 tys. zł, zakończenie w 2006),
– budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół w Suszu (cała inwestycja to 9,6 mln złotych, w tym w roku 2005 środki gminne to 2 mln zł i z innych źródeł 3 mln złotych, zakończenie w 2007 roku),
– budowa kanalizacji Susz-Bronowo (koszt 506 tys. złotych, z czego w 2005 roku gmina zaciągnie kredyt 132 tys. złotych, zakończenie w 2006 roku),
– dozbrojenie kanalizacji w Suszu, ul. Leśna i Wiejska oraz w Januszewie, Dąbrówce, Kamieńcu, Lubnowych Wielkich i Różnowie (koszt 340 tys. zł, z czego w 2005 roku gmina zaciągnie kredyt 200 tys. zł, zakończenie w 2007),
– budowa alejki parkowej wzdłuż linii zachodniej jeziora Suskiego (koszt 280 tys. zł, z tego 193 tys. zł wyda gmina na ten cel ze środków własnych w 2005 roku, zakończenie w 2006),
– modernizacja systemu oświetlenia w mieście i gminie (całość to 650 tys. zł, z czego w 2005 roku gmina wyda ze środków własnych 90 tys. zł, zakończenie w 2006),
– rekultywacja jeziora Suskiego – kolektor burzowy z zastawką na kanale Suskim oraz instalacja napowietrzająca (koszt 696 tys. zł, z czego 90 tys. wyda gmina ze środków własnych w 2005 roku, zakończenie w 2006),
– rekonstrukcja murów Starego Miasta w Suszu (cała inwestycja to 90 tys. zł, z czego 20 tys. to środki gminne zaplanowane na 2005 rok, zakończenie w 2007).

  2005-01-26  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
103704641REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.