Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Czy ktoś kradnie nawet woreczki na psie kupy?
Paszport wyrobisz w Iławie!
Czy przewodniczący Brzozowski straci mandat?
Znany muzyk jazzowy oskarżony o pedofilię
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Więcej...

INFORMACJE

2013-04-17

Śmieciowy problem


W lipcu w życie wchodzi nowa ustawa śmieciowa, która budzi wiele kontrowersji. Władze miasta Iławy spotkały się z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, by wyjaśnić najbardziej sporne kwestie.


Redakcję Kuriera odwiedzili Zbigniew Stachurski, prezes spółdzielni „Praca”, Lech Chemiński, księgowy spółdzielni „Praca” oraz Andrzej Zawadzki, prezes spółdzielni „Przyszłość”.

Opowiedzieli nam o szeregu problemów z jakimi borykają się, w związku z wprowadzeniem nowej ustawy śmieciowej.


KTO SKŁADA DEKLARACJE?

Od 1 lipca br. w życie wchodzi tak zwana ustawa śmieciowa. W związku z tym systemem gospodarki odpadami mają się zająć gminy. Mieszkańcy muszą złożyć deklaracje, w której zaznaczają, ile osób mieszka w danym lokalu oraz czy odpady będą zbierać selektywnie, czy nieselektywnie.

W przypadku domków jednorodzinnych nie ma najmniejszego problemu. Mieszkańcy składają deklarację indywidualnie do Urzędu Miasta Iławy lub Związku Gmin „Czyste Środowisko”, które mieści się w Ostródzie. Problem tworzy się w przypadku deklaracji od mieszkańców spółdzielni. Nie wiadomo, czy mieszkańcy powinni składać je osobiście w magistracie lub związku, czy deklaracja zbiorcza powinna być sporządzona przez spółdzielnie dla całego budynku wielorodzinnego.

W poniedziałek 15 kwietnia przedstawiciele spółdzielni spotkali się z burmistrzem Włodzimierzem Ptasznikiem i wiceburmistrzem Ryszardem Ławrynowiczem. Efektem dyskusji jest wypracowany komunikat. Składanie deklaracji w urzędzie i związku gmin przez mieszkańców spółdzielni zostaje wstrzymane do czasu rozstrzygnięć prawnych. Mieszkańcy spółdzielni proszeni są o składanie deklaracji – oświadczeń o liczbie zamieszkałych w lokalu osób do zarządów spółdzielni. (Całkowita treść komunikatu pod artykułem).


USTAWOWE NIEDOCIĄGNIĘCIA

– My przedstawiciele spółdzielni oraz władze miasta mamy odmienne zdanie, co do tego, kto ma składać deklaracje w przypadku mieszkańców budynków spółdzielczych – mówił Zbigniew Stachurski, prezes spółdzielni „Praca”. – Uważamy, że mieszkańcy powinni robić to indywidualnie. W ustawie śmieciowej nie ma żadnego zapisu mówiącego o składaniu zbiorczych deklaracji przez spółdzielnie. Łamalibyśmy wtedy prawo.

Zapis o składaniu zbiorczych deklaracji znajduje się w ustawie, jednak nie dotyczy spółdzielni, a jedynie wspólnot mieszkaniowych.

– Razem z prawnikami podejrzewamy, że autor tej ustawy interpretuje ten zapis jako odnoszący się także do spółdzielni – twierdzi Lech Chemiński ze spółdzielni „Praca”. – Wspólnoty i spółdzielnie działają jednak na podstawie dwóch odrębnych ustaw.

Według przedstawicieli spółdzielni, to mieszkańcy powinni deklarować, ile osób zamieszkuje dany lokal, a nie zarządcy spółdzielni.

– Mieszkańcy powinni firmować swoim podpisem złożoną przez siebie deklarację i za nią odpowiadać – zaznacza Stachurski. – Jest między nami, a miastem spór prawny, który zostanie rozpatrzony przez właściwy organ. Wówczas zostanie rozstrzygnięte, kto będzie odpowiedzialny za składanie deklaracji.

Kolejną niejasnością jest fakt, że na deklaracjach śmieciowych, które mają wypełnić mieszkańcy jest zapis, że należy je składać do wyboru: albo w Urzędzie Miasta Iławy, albo w Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

– Deklaracje powinny trafić do burmistrza z uwagi na to, że trzeba je zweryfikować – zaznacza Chemiński. – Związek tego przecież nie zrobi.


DO KOGO PŁACIĆ?

Nie wiadomo jeszcze, gdzie mieszkańcy spółdzielni będą uiszczać daninę publiczno-prawną, czyli potocznie nazywany podatek śmieciowy. Dotychczas opłata za gospodarowanie śmieciami była wliczana w czynsz.

– Podatek to co innego niż opłata. Powinien być odprowadzony do miasta, bo nie są to pieniądze spółdzielni – twierdzi Andrzej Zawadzki, prezes spółdzielni „Przyszłość”. – Zaproponowaliśmy burmistrzom, że moglibyśmy pobierać te opłaty od mieszkańców, jednak tu też jest pewna niejasność. Gdy mieszkańcy nie uiszczą tej opłaty u nas, w świetle prawa nie możemy poddać tego windykacji, bo to nie są pieniądze spółdzielni, tylko gminy.

Spółdzielnie musiałyby podpisać z miastem umowy inkasenckie, by mieć upoważnienie do pobierania tej opłaty.

– Ze względu na ochronę lokatorów podjęlibyśmy się tego zadania – podkreśla Stachurski. – Konto, na które mieszkańcy mają wpłacać pieniądze jest w Ostródzie. Wiadomo, że nikt nie będzie tam jeździł, by płacić 7 czy 9 złotych. Robiąc przelew płaci się 2,5 zł. To duży procent w porównaniu do wysokości opłaty. My robilibyśmy jeden przelew. Jednak w świetle prawa w przypadku niepłacenia przez kogoś tego podatku, ZG „Czyste Środowisko” będzie prowadził postępowanie w stosunku do nas, a nie mieszkańców, co jest absurdem. Zaproponowaliśmy, że będziemy prowadzić ewidencję i przekazywać listę osób które nie płacą do związku i niech oni prowadzą windykację w stosunku do osób, które nie zapłaciły.

Do momentu rozstrzygnięć prawnych, przedstawiciele spółdzielni przedstawią władzom miasta liczbę mieszkańców danego bloku, jednak nie w formie deklaracji, a jedynie oświadczenia.

Problemu tego nie ma działdowszczyzna, gdzie wszyscy mieszkańcy – niezależnie czy są mieszkańcami spółdzielni, czy nie – są zobowiązani złożyć deklarację indywidualnie.

– Ustawa ta sama, a tam można, a u nas nie? – pyta Zawadzki. – Ponadto opłata od mieszkańców budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych powinna być zróżnicowana. Pod blok przyjeżdża kontener i zabiera śmieci za jednym zamachem, a na osiedlu domków, musi zatrzymywać się przy każdym budynku i ładować kilkadziesiąt razy.


ZBIOROWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kolejną niedoskonałością systemu jest odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców budynków wielorodzinnych. Gdy większość zadeklaruje selektywną zbiórkę odpadów, a mniejszość nie, to automatycznie cały budynek wielorodzinny będzie musiał płacić wyższą stawkę.

– W ustawie jest jednak zapis nakazujący selektywną zbiórkę odpadów i osoby, które zaznaczyły w deklaracji, że nie będą segregowały śmieci, łamią prawo – podkreśla kolejny absurd Stachurski.

Według związku gmin, każda wspólnota, czy każdy budynek wielorodzinny będzie musiał mieć swój węzeł kontenerów na śmieci, co jest fizyczną niemożliwością.

– Podstawowych kontenerów jest pięć. Na osiedlu Podleśnym jest około 30 budynków. Gdy tam miałoby zostać postawionych 150 kontenerów, to jak to by wyglądało? – wylicza Stachurski. – Nie ma gdzie ich stawiać, bo są też odrębne przepisy regulujące odległość kontenera od bloku. Ustawa nie jest jasna i budzi wiele wątpliwości.

NATALIA ŻURALSKAZbigniew Stachurski,
prezes spółdzielni „Praca”Lech Chemiński,
księgowy w spółdzielni „Praca”Andrzej Zawadzki,
prezes spółdzielni „Przyszłość”


Komunikat

W dniu 15 kwietnia 2013 roku odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Iławy Włodzimierza Ptasznika z zarządami Spółdzielni Mieszkaniowych „Praca” oraz „Przyszłość”, związane z rozbieżnościami prawnymi dotyczącymi wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Ustalono, co następuje:

1. Zawiesza się przyjmowanie w siedzibie Związku Gmin „Czyste Środowisko” oraz w Urzędzie Miasta Iławy deklaracji o wysokości opłaty od mieszkańców zasobów spółdzielczych w Iławie do czasu rozstrzygnięć prawnych.

2. Mieszkańcy lokali w budynkach spółdzielczych proszeni są o składanie do Zarządów Spółdzielni deklaracji – oświadczeń o ilości osób zamieszkujących dany lokal.

PUBLIKACJA ZLECONA PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁDZIELNI:
A/2013/04/16/02 oraz A/2013/04/16/02.

  2013-04-17  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
104441479REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.