Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Radna Ewa Jackowska: Czuję się oszukana!
Leczyła duszę i ciało. Anna Betley-Duda
Urodziła na klatce schodowej
Film „Na żelaznej drodze: 150 lat kolejowej Iławy”
Strajk w markecie Kaufland
Atak wilka na dzieci
Historyczne nominacje rządowe dla naszych z regionu
Budowa zabrała młode życie
Szokujący incydent w Szkole Podstawowej nr 1
Burmistrz jednak podnosi podatki
Tragedia w fabryce Szynaka. Zabiła go rutyna? Brak nadzoru?
Napisała ciąg dalszy „Znachora”
Zakaz wejścia na internę szpitala
Więcej...

INFORMACJE

2019-02-20

Skarga na ambulatorium szpitala. Justyna Herubińska


Wrócił problem poruszany w poprzedniej kadencji przez radnego powiatowego Mariusza Kupczyńskiego a dotyczący skarg mieszkańców na działanie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Powiatowym Szpitalu w Iławie. Lekarz w ambulatorium podczas pracy wyjeżdża też na wizyty domowe, skazując obecnych na korytarzu na wydłużone czekanie. Do tego po powrocie lekarza pacjenci kłócą się o kolejność wejścia do gabinetu. Czy problem można byłoby rozwiązać, stosując urządzenie do wydawania numerków?

W lutym ubiegłego 2018 roku radny powiatowy Mariusz Kupczyński pytał na sesji o funkcjonowanie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Iławie. Jak mówił, dotarły do niego sygnały dotyczące długiego czasu oczekiwania na wizytę w ambulatorium w związku z nagłymi wyjazdami przyjmującego lekarza na wizyty domowe.

O komentarz prosiliśmy wtedy rzecznik olsztyńskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Magdalenę Mil, która odpowiedziała, że lekarz przyjmujący w ambulatorium odbywa wizyty domowe zgodnie z kontraktem, a decyzję w tym zakresie podejmuje na podstawie stanu zdrowia pacjenta zgłaszającego telefonicznie taką konieczność a także stanu zdrowia oraz liczby oczekujących na wizytę na miejscu. W ten sposób ustala priorytety realizacji świadczeń medycznych.

JAK JEST?

W styczniu tego roku do redakcji nie po raz pierwszy napłynęły podobne sygnały. Czytelnicy skarżyli się, że na wizytę w ambulatorium trzeba czekać kilka godzin. Podkreślali, że lekarz nadal wyjeżdża na wizyty, choć w kolejce są zarówno osoby starsze, jak i dzieci.

Zapytaliśmy Magdalenę Mil o szczegóły kontraktu NFZ ze szpitalem w zakresie świadczeń medycznych udzielanych w ambulatorium.

– Szpital Powiatowy w Iławie w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na 2019 rok ma zawartą umowę na „zespół uzupełniony” – informuje rzecznik. – Oznacza to, iż na miejscu powinna być dostępna opieka lekarsko-pielęgniarska, a oprócz tego pacjentów ma obsługiwać wyjazdowy zespół lekarsko-pielęgniarski. Sytuacje, w których na miejscu nie ma lekarza, nie powinny mieć miejsca.

Mil informuje, że olsztyński oddział NFZ w związku z sygnałem od nas wystąpił do szpitala z prośbą o udzielenie wyjaśnień.

– Otrzymaliśmy odpowiedź, że od 1 stycznia 2019 roku w Szpitalu Powiatowym w Iławie obowiązują dwie formuły funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – informuje rzecznik NFZ. – Świadczeń udzielają dwa zespoły lekarsko-pielęgniarskie lub jeden tego typu zespół, przy wsparciu jednego z dwóch lekarzy udzielających świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Z otrzymanych ze szpitala kopii grafików lekarskich i pielęgniarskich za grudzień 2018 roku i styczeń 2019 wynika, iż świadczenia w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej są zabezpieczane we właściwy sposób.

JAK BYŁO?

Mil dodaje ponadto, że w latach 2017-18 NFZ przeprowadził dwie kontrole, w trakcie których oceniano realizację świadczeń udzielanych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zarówno na miejscu, jak i podczas wizyt domowych.

Jak przyznaje, w 2017 roku nie stwierdzono uchybień, ale w 2018 już tak. Dane z kontroli są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ.

Jak czytamy, „pozytywnie z uchybieniami” oceniono: spełnianie warunków wymaganych w zakresie organizacji udzielania świadczeń i personelu z powodu braku zgłoszenia do umowy podwykonawcy w zakresie transportu sanitarnego, jak również realizację świadczeń ze względu na rozbieżności pomiędzy wpisami w dokumentacji medycznej a danymi w grafikach pracy osób udzielających świadczeń i danymi sprawozdanymi.

W ten sam sposób oceniono też rozbieżność pomiędzy wykazem osób faktycznie udzielających świadczeń a wykazem osób zgłoszonych do realizacji umowy oraz prowadzenia dokumentacji medycznej z uwagi na brak danych wymaganych przez NFZ.

W związku z wynikami kontroli zalecono szpitalowi dołożenie starań w celu realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami, szczególnie w zakresie zgłaszania NFZ zmian w swoim potencjale wykonawczym, w tym tych związanych z nawiązaniem współpracy z podwykonawcą.

Zwrócono też uwagę, aby sprawozdania z wykonanych świadczeń opieki zdrowotnej zawierały rzetelne dane, odpowiadające stanowi faktycznemu, szczególnie w zakresie danych osób ich udzielających, zgodnie z wymogami zawartymi w stosownym zarządzeniu prezesa NFZ.

Zalecono również, by dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z tym samym zarządzeniem.

JAK BĘDZIE?

W skargach, które otrzymaliśmy od czytelników, poruszano jeszcze jeden wątek.

Ludzie skarżyli się, że wyjazdy lekarza przyjmującego w ambulatorium na wizyty domowe powodują kłótnie wśród oczekujących dotyczące kolejności wejścia do gabinetu po powrocie doktora.

Pojawiły się sugestie, że problem można byłoby rozwiązać, stosując urządzenie do wydawania numerków. Zapytaliśmy dyrektor Iwonę Orkiszewską, czy takie rozwiązanie jest możliwe.

– W roku 2011 roku został uruchomiony w naszym szpitalu wielostanowiskowy system zarządzania kolejkowaniem pacjentów – informuje w odpowiedzi dyrektor. – Jego zadaniem jest usprawnienie obsługi pacjentów w przychodni specjalistycznej, zarówno do rejestracji, jak i poszczególnych poradni. Zarządzanie ruchem, pomimo początkowego niezadowolenia ze strony pacjentów, w rezultacie przyniosło pozytywne efekty w postaci uporządkowania i usprawnienia kolejek oczekujących. Analizując działanie systemu kolejkowania i jego pozytywny wpływ, rozważamy możliwość wdrożenia go w kolejnych miejscach, na przykład w laboratorium diagnostycznym. Ewentualne, poza laboratorium, kolejne punkty zastosowania kolejkomatu aktualnie nie są brane pod uwagę.

Dyrektor dodaje jednak, że obecnie w trakcie realizacji jest trzeci etap informatyzacji szpitala, w ramach którego zostaną wdrożone nowe e-usługi.

– Po jego zakończeniu, to jest z końcem 2019 roku, rozważymy i ponownie przeanalizujemy konieczność wdrożenia systemu w ambulatorium – obiecuje dyrektor szpitala.

KATARZYNA POKOJSKA
W styczniu br. dotarły do redakcji „Kuriera”
kolejne skargi czytelników dotyczące funkcjonowania
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
przy Powiatowym Szpitalu w IławieLudzie skarżą się, że wyjazdy lekarza
przyjmującego w ambulatorium na wizyty domowe
powodują kłótnie wśród oczekujących dotyczące
kolejności wejścia do gabinetu po powrocie doktora.
Pojawiły się sugestie, że problem można byłoby
rozwiązać, stosując urządzenie do wydawania numerków.
Znajduje się ono już na korytarzu,
ale nie obsługuje ambulatorium


Justyna Herubińska z Iławy zgłosiła się do nas ze skargą,
że lekarz z ambulatorium odmówił jej wizyty domowejCo z wizytami domowymi?

Odnośnie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej do redakcji z jednej strony napływają skargi dotyczące długiego oczekiwania na wizytę w gabinecie w związku z wyjazdami lekarza na wizyty domowe, a z drugiej dotyczące... odmowy przyjazdu na tego typu wizytę.

Pani Justyna Herubińska z Iławy, która zgłosiła się do nas z tego typu skargą, szczegółowo opisała nam sytuację, w której jej 15-letnia córka potrzebowała pomocy lekarza. Dlaczego w tym przypadku odmówiono wizyty? Zapytaliśmy o to dyrektor szpitala 28 stycznia. Czekamy na stanowisko lecznicy. Do tematu wrócimy.
  2019-02-20  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
102820646REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.