Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Radna Ewa Jackowska: Czuję się oszukana!
Leczyła duszę i ciało. Anna Betley-Duda
Urodziła na klatce schodowej
Film „Na żelaznej drodze: 150 lat kolejowej Iławy”
Więcej...

INFORMACJE

2003-06-23

SKOK NA HALĘ PRODUKCYJNĄ


W atmosferze niedomówień, niesmaku i ogólnego zamieszania iławscy radni odrzucili głosowanie nad projektem uchwały o sprzedaży jednej z hal przejętych przez miasto od Zakładu Karnego. Postąpili tak w obawie przed konfliktem uchwały z decyzją wojewody. Zagrożenia takiego nie widział jednak burmistrz Maśkiewicz, autor problematycznej uchwały.

Zaczęło się od tego, że w programie ostatniej sesji znalazło się głosowanie nad sprzedażą działki o powierzchni 1820 m2, na której stoi hala produkcyjna przejęta przez miasto od Zakładu Karnego. Hala mieści się przy ul. Wiejskiej, w głębi za nowym budynkiem policji.


WĄTPLIWOŚCI RADNYCH

Obecnie halę tę dzierżawi firma HATEX Bogdana Hatały z Iławy, zajmująca się produkcją odzieży. Zgodnie z treścią uchwały nabywca hali miałby zostać wyłoniony w przetargu.

Projekt uchwały wywołał dość długą dyskusję. Zaczął ją radny Marek Lewandowski (PO), który przytoczył na forum rady decyzję wojewody Stanisława Szatkowskiego przekazującą miastu hale należące wcześniej do Zakładu Karnego.

– Mam wiele wątpliwości. Nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, ale wojewoda zgodnie z wnioskiem o komunalizację tego terenu pisze, że w głównej mierze należy przystosować istniejącą zabudowę na cele mieszkaniowe – zaczął radny Lewandowski.

W decyzji wojewody czytamy, że nieruchomości przejęte przez miasto od Zakładu Karnego mogą być wykorzystane do realizacji zadań własnych gminy, a w szczególności zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, spraw targowisk i hal targowych oraz lokalnego transportu zbiorowego.

W wykazie celów, na jakie mogą być przeznaczone hale, brakuje działalności produkcyjnej. Tymczasem właśnie produkcja (szycie) jest tam dziś prowadzona przez firmę HATEX.

Na sesji radni sugerowali (choć nie wprost), że w przetargu na sprzedaż hali może wziąć udział jej obecny dzierżawca. Co stałoby się wówczas, gdyby wygrał przetarg? Czy mógłby nadal prowadzić tam produkcję?

– Czy my jesteśmy w zgodzie z decyzją wojewody? Nie wiem, skąd wzięła się decyzja o sprzedaży tej hali i prowadzeniu tam produkcji, bo z tych papierów, w których jestem posiadaniu wynika, że produkcji tam nie ma być – zarzucił burmistrzowi radny Lewandowski. – My podejmiemy uchwałę, a wojewoda ją unieważni. Chciałbym uniknąć takiej sytuacji. Odnoszę wrażenie, że może przez przypadek, jestem wprowadzany w błąd.

– Rzeczywiście, istnieje takie niebezpieczeństwo, że jeżeli sprzedamy tę nieruchomość, to wojewoda może wszcząć takie postępowanie – zabrał głos radny Ryszard Kabat z klubu „Zgoda i Rozwój”. – Burmistrz miasta zwrócił się do wojewody o komunalizację majątku pod cele mieszkaniowe plus hala targowa. Teraz cześć tej nieruchomości zbywamy w trochę innym celu. Jest więc niebezpieczeństwo, że działamy trochę niezgodnie z prawem.

Ja sygnalizowałem, tam jest napisane „między innymi”, dlatego wysuwamy tę jedną halę – odpowiadał burmistrz. – Dalsze decyzje będą po przejęciu pozostałych hal, które są poza murem i wtedy będzie dalsze zagospodarowanie tychże funkcji, a więc pod działalność handlową, bazy ZKM i ewentualnie mieszkalną. Tam pisze „między innymi” i o tym mówiliśmy! Natomiast nie koliduje to z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Prawda jest jednak zupełnie inna. W kopii decyzji wojewody nie znaleźliśmy niestety żadnego zwrotu „między innymi”.


MOGĄ BYĆ KŁOPOTY

Po wypowiedzi burmistrza przewodniczący wszystkich komisji poinformowali, że na swoich posiedzeniach przed sesją pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały o sprzedaży hali. Po tym punkcie przewodniczący rady miał zarządzić ostateczne głosowanie nad uchwałą.

Nieoczekiwanie jednak głos zabrał radny Marek Polański z opozycyjnego klubu „Zgoda i Rozwój”: – W związku z faktami, które przedstawił radny Lewandowski, prosiłbym radcę prawnego o zajęcie stanowiska, czy przyjęcie tej uchwały będzie zgodne z prawem, czy nie.

– O ile to mienie zostało skomunalizowane na ściśle określony cel, a zostanie przeznaczone na inny, to oczywiście można mieć z urzędem wojewody jako poprzednim właścicielem pewne kłopoty – zaczął urzędowy radca Edward Sochacki. – Jeżeli jednak nie można nieruchomości zagospodarować w taki sposób, jak wystąpiło się we wniosku o przekazanie miastu, to trzeba postawić tę nieruchomość wojewodzie, by wziął ją z powrotem albo wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia. Prosiłbym tu o uwzględnienie wyjaśnienia pana burmistrza, że ta nieruchomość nie będzie w inny sposób zagospodarowana przez nabywcę, aniżeli określone we wniosku o przekazanie na rzecz miasta. A jeżeli przeznaczenie będzie takie same, to fakt, że zrobi to miasto lub nabywca, nie ma znaczenia.


KŁAMSTWO CZY NIEZROZUMIENIE?

Dyskusja na sesji potoczyła się więc dalej: – Jestem ciekaw, jaką datę nosi pismo wojewody i czego konkretnie dotyczy – radny Marcin Woźniak poprosił o wyjaśnienie radnego Lewandowskiego.

– Mam kserokopię decyzji wojewody z 31 stycznia tego roku, która przekazuje miastu nieruchomości. O taką komunalizację występował burmistrz, także w styczniu tego roku. I kupujący nie będzie mógł tam prowadzić działalności produkcyjnej – odpowiedział Lewandowski.

Wywołało to krótką dyskusję, w której pojawiło się też nazwisko poprzedniego burmistrza Iławy Adama Żylińskiego.

– Chciałbym uściślić: o komunalizację tego terenu występował burmistrz Maśkiewicz! – dopowiedział więc Lewandowski.

– Przepraszam, ja nie występowałem! – zaprzeczył Jarosław Maśkiewicz. – Występował poprzedni zarząd, jeszcze w 1992 roku. Proszę nie nadinterpretować!

– Ja bardzo przepraszam, to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, poproszę o przerwę. Zainteresowanym radnym przedstawię jeszcze jeden dokument, którego jestem w posiadaniu – odparł zdenerwowany już radny Lewandowski. W trakcie swojej wypowiedzi wyciągnął z teczki złożoną kilkakrotnie kartkę papieru.

Pan Marek Lewandowski mógł swoje wątpliwości przekazać na komisjach! – skarcił swojego młodszego kolegę wiceprzewodniczący Stanisław Żygadło.

– Te wątpliwości poznałem dopiero dzisiaj rano, panie Stanisławie – odpowiedział Lewandowski.

Przewodniczący zarządził pięciominutową przerwę.


CZYSTA FORMALNOŚĆ

Tajemnicza kartka okazała się kopią pisma z 22 stycznia tego roku, jakie burmistrz Maśkiewicz (choć na sesji temu zaprzeczył!) wystosował do wojewody.

Czytamy w nim: „Burmistrz Miasta Iławy zwraca się z wnioskiem o komunalizację zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Iławy w obrębie 9 jako dz. nr 422/5 o powierzchni 2,3839 ha, położonej przy ul. Wiejskiej w Iławie”.

Dalej w piśmie podpisanym przez Maśkiewicza czytamy: „Wobec położenia nieruchomości w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, planowane jest wykorzystanie tej nieruchomości do realizacji zadań własnych gminy tj. w głównej mierze przystosowanie części istniejącej zabudowy na cele mieszkaniowe oraz przeniesienia do jednej z hal produkcyjnych – zajmującej powierzchnię 6.000 m2 – części targowiska miejskiego. Pozostałe hale przystosowane zostaną na potrzeby Zakładu Komunikacji Miejskiej”.

Burmistrz nie wnioskował zatem do wojewody o przeznaczenie którejś z hal na cele produkcyjne.

Kopie wniosku burmistrza, którego – jak nieprawdziwie zapewniał Maśkiewicz – rzekomo nie było, radny Lewandowski przekazał szefom wszystkich komisji w radzie.

– Proszę o zdjęcie tego punktu z sesji, a problem przedyskutujemy na komisjach – zaproponował Marek Lewandowski.

– Zagadnienie przejęcia nieruchomości od Zakładu Karnego jest już 9 kwietnia 2000 roku. Jest wystąpienie burmistrza Żylińskiego do dyrektora Zakładu Karnego – zabrał głos burmistrz, który po przerwie pojawił się na sali obrad z grubym skoroszytem. Maśkiewicz przed mikrofonem zapoznał siebie i radnych z całą wcześniejszą dokumentacją, dotyczącą przejęcia mienia przez miasto. – Po tym okresie typową formalnością jest wystąpienie do wojewody o przekazanie nieruchomości. Moja strona działań jest tylko formalna.

Ostatecznie 12 głosami rada odrzuciła głosowanie nad uchwałą o sprzedaży hali (pozostali radni się wstrzymali).


CO NA TO WOJEWODA?

Z opisanym wyżej problemem zwróciliśmy się bezpośrednio do pracowników wojewody.

– Jeżeli wojewoda przekazuje gminie nieruchomości, to muszą one zostać wykorzystane zgodnie z zadaniami własnymi gminy. W innym przypadku nie ma możliwości przekazania nieruchomości w gminie – mówi Janina Sapkowska, pełnomocnik do spraw komunalizacji mienia w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. – Samorząd może jednak w trybie nadzwyczajnym złożyć wniosek o uchylenie decyzji wojewody, dowodząc, że wyszły na jaw nowe okoliczności, na przykład sprzedaż. Istnieje taka możliwość. W tym wypadku nieważność decyzji wojewody stwierdza minister spraw wewnętrznych i administracji.

Jak informuje pełnomocnik wojewody, nie ma przeszkód w dzierżawieniu nieruchomości w dowolnym celu, jeśli gmina nie ma środków na jej zagospodarowanie zgodnie z zadaniami własnymi.


KOMU HALA?

Jak wspomnieliśmy, halę dzierżawi firma HATEX, która zajmuje się produkcją odzieży.

– Zastrzegam, że nie było oficjalnych rozmów z dzierżawcą. Obecny dzierżawca nie będzie miał prawa pierwokupu – powiedział nam po sesji burmistrz Maśkiewicz pytany o to, czy miasto kontaktowało się z dzierżawcą w sprawie sprzedaży hali.

Jarosław Maśkiewicz ma teraz plany wydzielenia dzierżawionej hali wraz z działką i wystąpienia do wojewody o wyrażenie zgody na odstępstwo od konieczności realizacji zadań własnych miasta na tej nieruchomości (jakakolwiek produkcja do zadań własnych nie należy). Burmistrz zastrzega jednocześnie, że hala zostanie sprzedana w przetargu nieograniczonym.

– Na razie jednak nie ma woli rady co do samego przetargu i przyzwolenia wojewody na funkcję gospodarczą – mówi Maśkiewicz. – Sprawa będzie stawała na komisjach. Jeśli jednak rada nie przepuszcza uchwały o sprzedaży, to z jakim ja argumentem pojadę do wojewody? Najpierw sprawa musi dojrzeć lokalnie.

Jednak z drugiej strony radni bali się podejmować uchwałę o sprzedaży, by wojewoda jej nie unieważnił. Tego stanowiska rady burmistrz komentować nie chciał.

Warto zauważyć, że z propozycją sprzedaży którejś z trzech hal po Zakładzie Karnym burmistrz zwrócił się także 6 maja br. do Franka Sistermanna, dyrektora firmy drukarskiej Drescher, a wcześniej także pełnomocnika sławnego już, niemieckiego koncernu OETKEN.

Co ciekawe, w piśmie do Sistermanna burmistrz informuje, że hale są przeznaczone na... prowadzenie nieuciążliwej produkcji lub magazyny!

RADOSŁAW SAFIANOWSKI

OD REDAKCJI
Bogdan Hatała, właściciel firmy HATEX, która dotychczas dzierżawi sporną halę – jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia „Iławianie Razem”, które do spółki z SLD tworzy w ratuszu koalicję rządzącą i popierającą burmistrza Iławy Jarosława Maśkiewicza.


  2003-06-23  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
103826896REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.