Logo Kurier Iławski

Wejście
Pierwsza strona
INFORMACJE
OPINIE
Zdrowie i uroda
Wyszukiwarka
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
FORUM

INFORMACJE
Znowu gromy nad szpitalem
Niechciany burmistrz
Katarzyna Dzik złożyła mandat radnej
Piraci złapani na drona
Udana akcja łowców pedofilów
Radny Sławiński zwolniony za karę?
Trzeci oddział szpitala też do zamknięcia?
EKRAN (s)PADŁ
Energetyka Cieplna nie zna litości
Hordejuk i Młotek znowu obiecują koniec szlabanu
Szpital zawiesza porodówkę!
Tajemniczy topielec
Kuriozalny wypadek
Kłódka niezgody
Napadali na stacje paliw aż wpadli
Żegnaj dyrektorze szkoły „budowlanki”
Komisarz przejął gminę
Rezygnacja konsula
Dwaj kuzyni stracili życie
Zobacz schron od środka
Więcej...

INFORMACJE

2006-01-04

Powiat: skuteczni poławiacze kasy


„Nie jest sztuką kupować i budować za swoje – to znaczy publiczne, gminy lub powiatu – pieniądze, ale pozyskiwać na lokalne cele jak najwięcej środków z zewnątrz”. To właśnie, między wierszami, na spotkaniu noworocznym przekazał słuchaczom starosta iławski RYSZARD ZABŁOTNY, który oficjalnie podsumował miniony rok.


Ubiegły rok starosta iławski Ryszard Zabłotny podsumował na spotkaniu noworocznym, które odbyło się w sali szkoły iławskiego „mechanika”.


POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Na początku Zabłotny wspomniał, że aktywność inwestycyjną mieszkańców całego obszaru powiatu obrazuje liczba wydanych przez starostwo pozwoleń na budowę. Wydano ich 590, a dotyczyły one przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego i remontów. Budownictwo wielorodzinne realizowano w Iławie i Lubawie.

– Nie było wielkich projektów. Przedmiotem realizacji były rozbudowy istniejących zakładów przez miejscowych inwestorów – mówił starosta. – Jednym inwestorskim dużym projektem jest pozwolenie na budowę fermy wiatraków w gminie Kisielice.


ROLNICTWO

Starosta podsumował także prace Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Lubawie, które – co prawda – nie podlega starostwu, ale ma bardzo duży wpływ na kondycję naszych gospodarstw rolnych.

Biuro prowadziło m.in. dopłaty bezpośrednie. W roku 2005 wypłacono dla 3.553 wnioskodawców ponad 40 mln zł. Z kolei w zakresie rent strukturalnych wydano 102 postanowienia na kwotę 163 tys. zł.

Placówka realizowała również wsparcie gospodarstw niskotowarowych i programy rolno-środowiskowe na łączną kwotę 510 tys. zł dla 160 wnioskodawców.


BEZROBOCIE

Powiatowy Urząd Pracy dysponował 8 mln zł na realizację swoich zadań. To o 50% więcej niż w 2004 roku.

Miniony rok był wyjątkowy pod względem ilości przyznanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aż 93 osoby dzięki pomocy finansowej i merytorycznej (szkolenia, konsultacje, doradztwo) stały się przedsiębiorcami.

Poza tym 75 lokalnym przedsiębiorcom zostały przyznane dotacje na doposażenie 126 stanowisk pracy przy zatrudnieniu osób bezrobotnych.

Stopa bezrobocia na początku 2005 roku wynosiła w całym powiecie iławskim 25,6%, z końcem zaś roku była aż o 2% niższa. Na początku 2004 roku stopa ta wynosiła aż 29%.


OCHRONA ZDROWIA

Tu wydarzyło się szczególnie dużo dobrego. Kontrakt Powiatowego Szpitala w Iławie z Narodowym Funduszem Zdrowia przewidywał wykonywanie usług medycznych za 24 mln zł. Dodatkowe działania i zaangażowanie dyrektora Przemysława Ramela sprawiły, że na koniec roku kwota ta była wyższa o milion zł.

– W poszczególnych oddziałach przyjmujemy od kilkunastu do kilkudziesięciu procent pacjentów więcej niż przewiduje kontrakt z NFZ – mówił starosta Zabłotny. – Dyrektor naszego szpitala, w przeciwieństwie do innych szpitali, jednak nie wprowadził ograniczeń, mimo że leczy się tutaj aż do 30% pacjentów z innych powiatów.

Rok zamyka się liczbą 10.863 osób hospitalizowanych oraz 7.091 wyjazdami pogotowia. W 2005 roku przychodnie specjalistyczne przy szpitalu przyjęły 45,5 tys. pacjentów.

W zeszłym roku poprawiła się baza materialna szpitala: oddano do użytku bardzo nowoczesny zestaw rentgenowski za kwotę 1,4 mln zł (z czego 1,05 mln zł to środki unijne), kupiono sprzęt do oddziału rehabilitacji (dofinansowany z PFRON), nową karetkę typu R oraz busa do dowożenia dializowanych pacjentów. Zmodernizowano siedem łazienek dla niepełnosprawnych (środki z PFRON).

– Kolejnym dużym przedsięwzięciem jest budowa bloku operacyjnego w bryle C – mówił starosta. – Wszystko to czynione jest w związku z coraz wyższymi z roku na rok wymaganiami dotyczącymi standardów wyposażenia, pomieszczeń i kwalifikacji personelu.


INNE SŁUŻBY RATUNKOWE

– We wrześniu uruchomiony został nr 112 i ten numer w naszym powiecie działa, bo gdzie indziej jest różnie – podkreślił Ryszard Zabłotny.

Za 42 tys. zł kupione zostało urządzenie elektroniczne i oprogramowanie systemu wspomagania dowodzenia ratowniczego i medycznego do iławskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W trakcie realizacji jest też wniosek na sprzęt o wartości 160 tys. zł.

Z budżetu powiatu dofinansowano też zakup samochodu do ratownictwa gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Z powiatowego budżetu dołożono także do zakupu samochodu policyjnego i aparatu do badania nietrzeźwości.


DROBNE SPRAWY

Z pomniejszych spraw, załatwionych w ubiegłym roku, starosta wymienił m.in.:

• prowadzenie w Lubawie stanowiska zamiejscowego wydziału komunikacji, mimo wprowadzenia krajowego systemu „CEPiK” i nakazu obsługi w jednym miejscu na powiat;

• pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości na terenie poszczególnych gmin;

• wykonanie geodezyjnej mapy cyfrowej dla miasta Zalewa;

• przekazanie w imieniu skarbu państwa miastu Iława gruntu przy ul. Przemysłowej, by pomóc Urzędowi Skarbowemu w pozyskaniu od miasta gruntu pod parking; pozyskano również działkę dla Powiatowego Zarządu Dróg oraz grunty we wsi Duba dla gminy Zalewo.


POZYSKANE PIENIĄDZE

Podsumowanie działań władz powiatowych o środki zewnętrzne wygląda następująco:

• z PFRON prawie 3 miliony złotych;

• ze środków unijnych: licząc stypendia dla 1.100 uczniów i studentów – 1,2 mln zł, na rentgen 1,05 mln zł;

• na działania dotyczące zwalczania piekącego zjawiska bezrobocia – prawie 3 mln złotych;

• z rezerwy MENiS ok. 600 tys. zł;

• z Kontraktu Województwa 350 tys. zł;

• z budżetu państwa na remonty w domach pomocy społecznej – prawie 250 tys. złotych.

– Przewidujemy, że budżet 2005 roku zamkniemy bez deficytu – powiedział na koniec Zabłotny. – Spłaciliśmy też, dzięki dobrym sprzedażom mienia, ponad milion złotych kredytów.

RADOSŁAW SAFIANOWSKI


  2006-01-04  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
92132668


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

Wejście | Pierwsza strona | INFORMACJE | OPINIE | Zdrowie i uroda | Wyszukiwarka | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2022 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.