Logo Kurier Iławski

Wejście
Pierwsza strona
INFORMACJE
OPINIE
Zdrowie i uroda
Wyszukiwarka
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
FORUM

INFORMACJE
PKO Bank Polski w nowej wersji
Atak na plaży
Barbara Sowińska. Lekarka, która służyła ludziom
Jak zginął milicjant Tadeusz Kołecki
Marek Zdrojek. Dobry lekarz i dobry człowiek
Sposób na kolizyjne skrzyżowanie
Odpłynęła w wieczny rejs
Dyrektor szpitala zrezygnowała
Prokurator wchodzi w szpitalny spór
Droga ekspresowa S5 (za miedzą) finiszuje!
Znowu gromy nad szpitalem
„Popołudnie z Kulturą Ukraińską”
Niechciany burmistrz
Katarzyna Dzik złożyła mandat radnej
Piraci złapani na drona
Udana akcja łowców pedofilów
Radny Sławiński zwolniony za karę?
Trzeci oddział szpitala też do zamknięcia?
EKRAN (s)PADŁ
Energetyka Cieplna nie zna litości
Więcej...

INFORMACJE

2014-09-17

Portfele władzy. Zarząd powiatu iławskiego


Prezentujemy stan „kieszeni” władz wykonawczych (zarządu) powiatu iławskiego na podstawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2013 rok.


MACIEJ RYGIELSKI
starosta iławski

Zasoby pieniężne: 150.000 zł.
Nieruchomości: dom o powierzchni 90 m2 wraz z działką o powierzchni 90 m2 – wartość 300.000 zł, lokal handlowy o powierzchni 70 m2 – wartość 350.000 zł.
Inne dochody: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia – 144.654 zł, najem lokalu – 6.000 zł, środki pochodzące z ZFŚS – 507 zł.
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: Toyota Avensis 2004 r.


BERNADETA HORDEJUK
doradca (koordynator)

Zasoby pieniężne: 5.208 zł, 1.000 euro, polisa ubezpieczeniowa ok. 30.000 zł (współwłasność małżeńska).
Nieruchomości: dom o powierzchni 160 m2 – wartość 300.000 zł (współwłasność małżeńska), działka pod domem o powierzchni 538 m2 wartość – 53.000 zł (współwłasność małżeńska).
Inne dochody: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia – 134.458 zł; dieta radnej w sejmiku województwa – 25.392 zł; „Iławskie Wodociągi” sp. z o.o., „Energetyka Cieplna” sp. z o.o. – 23.771 zł, inne źródła – 507 złotych.
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: samochód Nissan Primera 2005 r., samochód Mazda 6 2003 r. [...]


WIESŁAW OLSZEWSKI
wicestarosta iławski
członek zarządu

Zasoby pieniężne: 3.000 zł.
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 67 m2 – wartość 160.000 zł (współwłasność małżeńska), budynek gospodarczy o powierzchni 8,37 m2 – wartość 1.840 zł wraz z działką o powierzchni 34 m2 – wartość 889 zł, budynek gospodarczy o powierzchni 20,09 m2 – wartość 1.202 zł wraz z działką o powierzchni 28 m2 – wartość 732 zł.
Gospodarstwo rolne o powierzchni 2,1995 ha (w tym 1,4500 ha dzierżawa) o wartości 100.000 zł (współwłasność małżeńska). Z tego tytułu przychód – 2.000 zł i dochód – 953 zł.
Udziały w spółkach handlowych: 6 udziałów Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego.
Inne dochody: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia – przychód brutto – 114.596 zł, dochód brutto – 112.927 zł.
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: samochód Opel Meriwa 2006 r.
Zobowiązania pieniężne: kredyt gotówkowy 21.052 zł w BZW BK na zakup samochodu na 48 miesięcy.


MAREK POLAŃSKI
członek zarządu powiatu

Zasoby pieniężne: brak
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 49,65 m2 – wartość 140.000 zł.
Inne dochody: emerytura – 27.324 zł, stosunek pracy – 6.822 zł, dieta członka zarządu 19.200 zł.
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: brak.
Zobowiązania pieniężne: kredyt w banku BPH na kwotę – 18.643 CHF w BPH (do spłaty pozostało 12.056 CHF).


EDMUND STANDARA
członek zarządu powiatu

Zasoby pieniężne: papiery wartościowe na kwotę 30.000 zł.
Nieruchomości: dom o powierzchni 300 m2 – wartość 450.000 zł (współwłasność małżeńska) wraz z działką pod domem o powierzchni 10 arów – wartość 90.000 zł (współwłasność małżeńska).
Inne dochody: emerytura – 40.245 zł, dieta radnego – 19.200 zł.
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: samochód Toyota Yaris 2004 r.


ZBIGNIEW RYCHLIK
członek zarządu powiatu

Zasoby pieniężne: 30.000 zł (współwłasność).
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 68,69 m2 – wartość 170.000 zł (współwłasność), garaż o powierzchni 18 m2 – wartość 20.000 zł (współwłasność).
Inne dochody: emerytura – 71.968 zł; dieta radnego – 19.200 zł.
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: jacht żaglowy typu „Sasanka 660-SN”.

zebrała i opracowała:
NATALIA ŻURALSKA


... * ... * ... * ...

Bernadeta Hordejuk w dniu 3 października br. przesłała do redakcji „Kuriera” pismo z żądaniem opublikowania sprostowania o następującej treści:

SPROSTOWANIE

„(...) W treści artykułu wymieniono nazwisko Bernadety Hordejuk oraz jej wizerunek. Obok nazwiska wskazano jej funkcję: „doradca (koordynator)”.
Niniejszym uściślam, że Bernadeta Hordejuk nie jest członkiem władz wykonawczych (zarządu) powiatu iławskiego.

(...) Informacja kończy się stwierdzeniem, iż ma ona „zobowiązania pieniężne: kredyt hipoteczny 18.620,00 zł w ING Banku Śląskim na zakup domu”.
Prostuję, że oświadczenie majątkowe Bernadety Hordejuk za 2013 rok nie zawierało żadnych informacji o kredycie hipotecznym”.  2014-09-17  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
92636634


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

Wejście | Pierwsza strona | INFORMACJE | OPINIE | Zdrowie i uroda | Wyszukiwarka | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2022 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.