Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Nie potrafi podnieść nawet pieniędzy
Strażak zginął na służbie
Dziewczynki opętane agresją
Animex próbuje wymusić własne „prawo”
Ze strachu narobił w spodnie
Prześwietlamy portfele władzy
Zawalczy o koronę najpiękniejszej
Odeszła kobieta z klasą
Śmierć pieszej po uderzeniu hulajnogą
Dzieci w paszczy krokodyla
Śmierć policjanta. Czy na pewno samobójstwo?
Samobójstwo policjanta na komendzie
Burmistrz Iławy bez wotum zaufania
Mapy sprzed stuleci
Dziewczyna z alpakami
Kiedy kupić węgiel?
Nowe oszustwo: sms do mamy
Listy do zmarłego
Zatłukł kompana na śmierć
Jezioro zabrało dwa istnienia
Więcej...

INFORMACJE

2011-03-16

Plan zagospodarowania Iławy zaskarżony przez wojewodę


Wojewoda zaskarżył do sądu uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Iławy. Powód: władze miasta dopisały do planu wiele punktów bez wymaganych prawem konsultacji z mieszkańcami.


W styczniu pisaliśmy na łamach Kuriera o podjęciu przez Radę Miejską w Iławie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta. Dokument ten budził wiele kontrowersji nie tylko wśród radnych, ale również mieszkańców.

Najgłośniejszy spór toczono w sprawie wyrażenia zgody na wybudowanie stacji paliw między marketami Intermarche i Bricomarche na ulicy Dąbrowskiego.


POPRAWKI BEZ KONSULTACJI

Radni przed głosowaniem mieli możliwość zapoznania się z planem. Mogli się też spotkać i skonsultować wątpliwości z Mieczysławem Hoffmannem, twórcą planu.

Na początku styczniowej sesji wprowadzono do uchwały 3 zmiany.

Pierwsza z nich to zapis o konieczności wybudowania awaryjnej drogi dojazdowej w razie budowy stacji paliw przy ul. Dąbrowskiego.

Druga wprowadziła możliwość wykonywania podpiwniczeń dla budynków jednorodzinnych do 1 metra ponad średni poziom ukształtowanego terenu (wstępna wersja mówiła o 0,5 m).

Trzecia poprawka dotyczyła zakazu grodzenia wspólnot mieszkaniowych, o którym szerzej pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów Kuriera.

Poprawki te zostały wprowadzone niezgodnie z prawem, bo bez wymaganego wyłożenia do publicznego wglądu – tak, by każdy mieszkaniec mógł zapoznać się z pełnym obrazem planu i wnieść ewentualne zastrzeżenia.

Wojewoda, którego reprezentuje radca prawny Jarosław Golański, złożył skargę na iławską uchwałę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Wniósł on o stwierdzenie nieważności tej uchwały w całości twierdząc, że „rażąco narusza prawo”.

Uzasadnienie skargi zajmuje 6 stron. Wybraliśmy zarzuty najistotniejsze (poza tymi wymienionymi wyżej – o zmianach planu tuż przed głosowaniem rady).


CO WYŁOŻONE,
MA BYĆ UCHWALONE

Po pierwsze: projekt uchwały wyłożony do publicznego wglądu nie był tożsamy z planem uchwalonym przez radę!

Inny zarzut: w stosunku do projektu wyłożonego do publicznego wglądu dodano zapis, że na terenie należącym do IZNS może powstać obiekt o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, co kwalifikowane jest już jako „zmiana przeznaczenia terenu”.

Bez konsultacji publicznej dodano również zapis zakazujący realizacji wolno stojącej zabudowy gospodarczej i garaży w mieście.

W planie zawarto też zapis zakazujący stawiania przy torach kolejowych ekranów akustycznych zasłaniających obiekty związane z historią miasta. Zapis ten zdaniem wojewody ingeruje bowiem w zamknięty teren kolejowy, który podlega odrębnym regulacjom prawnym.


RATUSZ SIĘ MIOTA

Z początku wydawało się, że burmistrz Iławy Włodzimierz Ptasznik przyjął argumenty wojewody jeszcze przed ogłoszeniem wyroku przez WSA – oto bowiem w zeszłym tygodniu ogłosił wyłożenie od 17 marca do 15 kwietnia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo na 31 marca o godz. 12 w pok. 215 burmistrz ogłosił publiczną debatę na temat planu.

W związku z tym wysłaliśmy do ratusza pytania: dlaczego od razu nie wyłożono ostatecznej wersji planu do publicznego wglądu oraz dlaczego burmistrz nie czekał na wyrok WSA w sprawie de facto uchwalonej uchwały.

Otrzymaliśmy z ratusza krótką odpowiedź.

– Czekamy na opinię prawników w tej sprawie. Jest to nowa sytuacja, która nie przydarzyła się nigdy wcześniej. Jej rozwiązanie wymaga czasu – odpisała nam lakonicznie wiceburmistrz Mariola Zdrojewska.

Sprawę zamydla dodatkowo fakt, że zainteresowani iławianie, którzy dzwonili do ratusza dopytać o szczegóły publicznego wyłożenia planu usłyszeli, iż wyłożenie to zostało… odwołane. Nikt w ratuszu nie potwierdził nam oficjalnie tej informacji, jednak pogłoski okazały się faktem – wyłożenie odwołano oficjalnie z powodu sprawy sądowej.

NATALIA ŻURALSKAWprowadzony na ostatnią chwilę zapis
o konieczności wybudowania awaryjnej drogi dojazdowej
w razie budowy stacji paliw przy ul. Dąbrowskiego
nie został skonsultowany z mieszkańcamiW uchwale, bez wyłożenia do publicznego wglądu,
wprowadzono także zmianę dotyczącą zakazu grodzenia
budynków wspólnot mieszkaniowychZdaniem radcy prawnego wojewody, burmistrz
Włodzimierz Ptasznik błędnie przeprowadził procedurę
uchwalania nowego planu zagospodarowania przestrzennego
Iławy. Obok burmistrza jego zastępca Mariola Zdrojewska

  2011-03-16  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
100442696REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2023 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.