Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Czy ktoś kradnie nawet woreczki na psie kupy?
Paszport wyrobisz w Iławie!
Czy przewodniczący Brzozowski straci mandat?
Znany muzyk jazzowy oskarżony o pedofilię
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Więcej...

INFORMACJE

2006-11-08

Obiecał lodowisko i wygrał


Uczniowie gimnazjum w Suszu zorganizowali wyborczą debatę. Tym razem to nie oni znaleźli się pod tablicą, a kandydaci na burmistrza, suskie gimnazjum bierze bowiem udział w ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”, której patronuje Kurier. Przeprowadzili też prawybory.


Uczniowie zadawali pytania trudne, poruszając przy tym różne aspekty życia społecznego. Chcieli, między innymi, wiedzieć, czy poprawi się bezpieczeństwo w Suszu, jakich inwestycji doczeka się gmina i jak samorząd zamierza ułatwić młodzieży dostęp do lekarza i stomatologa.

Po krótkiej autoprezentacji kandydatów zaczęły padać pytania. Kandydaci mieli po minucie na udzielenie odpowiedzi.


– Które niebezpieczne miejsca zostaną objęte monitoringiem i w jakiej formie?

Krzysztof Pietrzykowski: – Poprawę bezpieczeństwa mam ujętą w punkcie 7 mojego programu. Ma ona polegać przede wszystkim na rozbudowie monitoringu oraz systemu autoradarów dla policji.

Jan Sadowski: – Rozpoczęliśmy monitoring naszego miasta. Kolejne kamery zostaną zamontowane przy plaży miejskiej i w parku.

Krzysztof Cieślak: – Nie jestem zwolennikiem podglądania ludzi za pomocą kamer. Powinna zostać powołana straż miejska, aby zwiększyć prewencję.


– Jak zadba pan o poprawę bezpieczeństwa na drogach? W których miejscach pojawi się sygnalizacja świetlna, dodatkowe pasy i oznakowanie? Które odcinki dróg powinny być remontowane w pierwszej kolejności?

JS: – Na pewno ulica Kajki i Iławska. Tam już rozpoczęły się prace. Na głównych skrzyżowaniach dróg wojewódzkich w mieście będą ronda i poprawi się bezpieczeństwo.

KP: – Zmorą mieszkańców jest tranzyt ciężarowy w miasto. Odcinek na ul. Prabuckiej w ogóle się do tego nie nadaje. W mieście powinno być więcej pasów, a ulice trzeba lepiej oznakować.

KC: – W ciągu ostatnich pięciu lat na terenie Susza miało miejsce 136 kolizji i 14 wypadków. Najniebezpieczniejsza jest ulica Piastowska na wysokości szkoły i tutaj musi powstać sygnalizacja świetlna. Trzeba też przebudować ciąg ulicy wojewódzkiej na ulicach Kajki, Iławskiej i Prabuckiej.


– Jakie inicjatywy kulturalne mogą liczyć na panów poparcie?

KC: – Każda inicjatywa służąca społeczeństwu, która powoduje, że młodzież nie będzie przebywać na ulicach, musi zostać poparta.

JS: – Każda inicjatywa, która wypłynęła od społeczeństwa, została przeze mnie poparta.

KP: – Każdą inicjatywę będę popierał, ale cenzorem będziecie wy, mieszkańcy. Będę czekał na ingerencję społeczeństwa i tylko decydował.


– Czy będą wspierane lokalne kluby sportowe tak, aby proponowały mieszkańcom bogatszą ofertę?

JS: – Inicjatywa musi wyjść od mieszkańców. Kiedy zostanie dokończone Centrum Sportu i Rekreacji, to oferta będzie bogatsza.

KC: – Kluby sportowe muszą być, gdyż skupiają młodzież. Powinien powstać kalendarz imprez cyklicznych, na przykład tak zwane biegi na orientację, które pozwalają także poznać okolicę.

KP: – Oczywiście będę wspierał inicjatywy klubów, ale w pierwszej kolejności te, które pozyskują środki z Unii.


– Jakie działania powinny być podjęte na rzecz rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego?

KP: – My jako gmina powinniśmy stworzyć warunki, jak rozbudowa kanalizacji, rekultywacja jeziora i usunięcie rur azbestowych, a wówczas takie podmioty będą powstawały.

JS: – Oczywiście musi być woda, kanalizacja, dobra droga. Jeśli takie warunki się stworzy, agroturystyka na pewno się rozwinie. Jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, to warto przekonywać do tego rolników poprzez szkolenia.

KC: – Najważniejsze to poprawić infrastrukturę drogową, jakość wody i stworzyć szlaki rowerowe. Należy zmobilizować rolników do budowania stanic na wsiach. Trzeba wypromować produkty lokalne i poprawić bazę informacyjną.


– Co może zrobić samorząd dla poprawy jakości wody pitnej oraz dla modernizacji sieci wodociągowej i grzewczej?

JS: – W gminie nie ma już problemów z jakością wody. Cały czas modernizujemy stacje uzdatniania wody (SUW – aut). Zostały nam jeszcze w Redakach i w Jawtach. Kilka kilometrów do zwodociągowania nam zostało. Kanalizację też cały czas robimy.

KP: – Przede wszystkim trzeba wymienić starą poniemiecką sieć wodociągową w mieście. Na wsiach wciąż są jeszcze stare, wyeksploatowane SUW, które trzeba zmodernizować.

KC: – W gminie funkcjonuje siedem SUW. Największa, zlokalizowana w Suszu, obsługuje 60% odbiorców. Jakość tej wody odpowiada wymogom ministra zdrowia, ale tę stację w Suszu należy odciążyć. Kamieniec, Różnowo i Dąbrówka może być zasilana ze SUW w Lubnowych Wielkich.


– Czy gmina będzie prowadzić programy profilaktyczne oraz działania promujące zdrowy styl życia?

KC: – Tak. Takie programy nie mogą powstawać tylko na papierze, a być wcielane w życie.

KP: – Gmina musi współpracować z podmiotami zapewniającymi opiekę medyczną i wspólnie podejmować działania.

JS: – Otworzyliśmy świetlicę terapeutyczną i na zajęcia przychodziły góra 2-3 osoby. W każdej chwili możemy ją uruchomić na nowo, ale oczywiście musi być też aktywność mieszkańców.


– Co gmina zamierza zrobić, aby ułatwić dostęp młodzieży szkolnej do lekarza i stomatologa?

KP: – Jest problem z dostępem do specjalistów. Środowisko lekarzy, z którym rozmawiałem, miało zwrócić się do gminy o pomoc.

JS: – Są koncepcje powrotu do gabinetów stomatologicznych w szkołach. Akurat gimnazjum i podstawówka znajdują się blisko przychodni i pozostaje kwestia rozwiązania płatności.

KC: – Dostęp do lekarza i stomatologa na poziomie podstawowym funkcjonuje. Być może nie zadowala potrzeb, ale gmina ma w tym zakresie ograniczone możliwości.


– Co władze gminy zrobią na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży? Czy samorząd będzie wspierał programy stypendialne?

KC: – Widzę tutaj potrzebę opracowania programu wyrównywania szans, którego celem byłaby aktywizacja i wspieranie szkół oraz placówek w zakresie udzielania pomocy materialnej. Powinno się rozwijać sport, języki obce i multimedia.

KP: – W programie trzeba określić zasady finansowania, do kogo on ma dotrzeć. Powinien być wypracowywany przy udziale dyrektorów szkół.

JS: – Wspieramy takie inicjatywy. Szanse są wyrównywane. W każdej szkole jest pracownia komputerowa. Teraz w całej naszej gminie będzie dostęp do szerokopasmowego Internetu.


– Czy będą finansowane zajęcia dodatkowe?

KP: – Tak, ale głównie na zasadzie pomocy w zdobyciu dofinansowania unijnego.

JS: – Wnioski, które do gminy trafiały, zawsze były rozpatrywane przeze mnie pozytywnie. Zawsze będę wspierał takie inicjatywy.

KC: – Jako rada powiatu w maju przyjęliśmy program wyrównywania szans edukacyjnych i uważam go za trafny, który pomoże wielu ludziom w rozwijaniu umiejętności. Oczywiście nie da się tego zrobić bez wsparcia gminy.


– Czy gmina będzie oferować dzieciom z rodzin patologicznych zajęcia w świetlicy?

JS: – Tak jak wspominałem, utworzyliśmy świetlicę i po półtora miesiąca okazało się, że jest niepotrzebna. Środki jednak na to są. Na każdy sygnał będę reagował.

KC: – Teraz, kiedy budujemy Centrum Sportu i Rekreacji, jest dobra okazja, aby przenieść tu dom kultury, a wolną bazę lokalową wykorzystać na świetlicę terapeutyczną. Najważniejsze jest, aby znaleźć odpowiedniego człowieka, który będzie umiał pracować z młodzieżą i będzie ją przyciągał.

KP: – W świetlicy wiejskiej w Bałoszycach funkcjonuje taki program profilaktyczny, finansowany ze środków unijnych. To jest dobre i rolą gminy jest, aby było ich jak najwięcej.


– Jakie inwestycje można by realizować wspólnie z innymi gminami?

KP: – Mamy uregulowaną sprawę z wysypiskiem, które znajduje się sąsiedniej gminie. Nasze jest w tej chwili zamknięte.

JS: – Wiele inwestycji można wspólnie realizować. Właśnie odpady wywozimy do nowoczesnego wysypiska w Gilwie i teraz musimy się nauczyć segregacji.

KC: – Przy dzisiejszych programach operacyjnych jest nawet wymóg współpracy z innymi gminami. Aby zdobyć dofinansowanie, jest ważne, by była to inwestycja ponadlokalna.


– Czy gmina powinna realizować program budownictwa komunalnego dla biedniejszych mieszkańców?

JS: – Podjąłem takie działania, aby zorientować się, czy są zainteresowani mieszkaniami czynszowymi. I jeśli zostanę burmistrzem, będę realizował budowę takiego bloku.

KC: – Jestem przekonany o potrzebie mieszkań, jednak niekoniecznie o charakterze komunalnym, bo w ramach programu operacyjnego „Warmia i „Mazury” jest możliwość pozyskania środków na zakup gruntu, dozbrojenie działek i zakup projektów. Same postawienie budynków należy pozostawić deweloperom i mieszkańcom.

KP: – Uważam, że gmina powinna w pierwszej kolejności budować lokale zastępcze, bo takimi nie dysponujemy. Jako gmina powinniśmy zmienić system ogrzewania, aby eksploatacja mieszkań była tańsza.


– Jakiego typu inwestycje potrzebne są gminie? Jaka część tych inwestycji może być zrealizowana ze środków Unii Europejskiej? Jakie działania należy podjąć, aby przyciągnąć inwestorów?

KC: – Trzeba budować drogi i kanalizacje. Trzeba też zlikwidować byłe oczyszczalnie ścieków i na to można pozyskać środki zewnętrzne.

KP: – Drogi, drogi, drogi. Około 80% środków możemy pozyskać.

JS: – Po pierwsze kanalizacja. Nieczystości nie mogą wpływać do rzek. Bardzo ważne są też drogi. Na nie najwięcej osób narzeka.


– Czy dotychczasowe działania promujące gminę jako dobre miejsce do inwestowania są wystarczające? Jeśli nie, to co należałoby zrobić?

KP: – Moim zdaniem nie. Trzeba przygotować nowe tereny pod inwestycje. Teren należy uzbroić i opracować wspólny program podmiot-gmina, bo inaczej nie będzie można ubiegać się o środki z budżetu 2007-13.

JS: – Miała powstać fabryka puszek i mam nadzieję, że tak się stanie. Okazało się, że dokumenty tej firmy zaginęły w Warszawie, ale się znalazły i kwestią może kilku dni jest, aby miła wiadomość do nas trafiła. Z działań promocyjnych nie jestem zadowolony. Każdy by chciał więcej i ja też. Na pewno poprawimy stronę internetową.

KC: – Dużą rolę w przyciągnięciu inwestorów mogą odgrywać firmy już istniejące. Na ich bazie mogą powstawać kolejne, które by dalej przetwarzały jakiś produkt.


– Czy ma pan pomysł na atrakcyjne zagospodarowanie głównych miejsc w mieście i stworzenie dodatkowych atrakcji dla turystów?

JS: – Plaża miejska wyposażona w taką właśnie infrastrukturę jak teraz na pewno przyciągnie turystów. Mamy dobrą wodę w jeziorze, uporządkowaliśmy gospodarkę burzową i możemy się tu kąpać. W ostatnie wakacje mieśmy nawet ratowników. Atrakcyjne miejsce, w które będziemy inwestować w przyszłym roku, to park miejski.

KC: – Atrakcyjne miejsca w Suszu to stare miasto i park. Musi nastąpić jak najszybsza rekultywacja tych obszarów. Gmina musi też odnowić kamienice i budynki mieszkalne, które są jej własnością. Trzeba też zrobić ciąg rowerowy z Susza nad jezioro Burgale w Bronowie.

KP: – Po pierwsze sieć energetyczną należy wrzucić pod chodniki i dokończyć oświetlenie w mieście. Trzeba przebudować kompleks plażowo-sportowy: odwrócić scenę tak, aby w jej tle było jezioro, a nie toalety, toalety zburzyć i postawić nowy kompleks budynków, który zapewni zaplecze socjalne dla zespołów. Jak zostanę burmistrzem, na pewno zrobię na wyasfaltowanym placu koło hali lodowisko, bo sam bardzo lubię jeździć na łyżwach.

notowała:
MAGDA MAJEWSKA

Wynik prawyborów
w najstarszych klasach gimnazjum

Krzysztof Pietrzykowski – 42 głosy
Krzysztof Cieślak – 26 głosów
Jan Sadowski – 11 głosów

  2006-11-08  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
104440986REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.