Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Pracownicy upomnieli się o kwity i pieniądze
Wilki wychodzą z lasu i sieją zniszczenie
Mięso, które straszy
Żyliński na emeryturze, ale czy politycznej?
Zamiast wyłączać modernizujemy oświetlenie
Wyszedł do lasu na spacer i... zmarł
Makieta dawnej Iławy
Tragedia na rzece
Tłusty czwartek. Koniec karnawału
Czekał na protezę kilka lat
GMINA LUBAWA. Trzydzieści lat z pasją dla rozwoju
„Pytanie na śniadanie”
Seans filmowy dla dzieci z Ukrainy
Urzędnicy oskarżeni przed sądem
Lekarz Stanisław Siłka. Wspomnienie
Wiktor Preuss awansował do Widzewa Łódź
Plan budowy drogi S5. Ostateczne starcie
GMINA LUBAWA. Radni uchwalili budżet
Spłonęli we wraku
Obieżyświat Aleksandra Gubernat
Więcej...

INFORMACJE

2017-02-01

Nowe warunki ulg podatkowych dla firm


Nowe zasady pomocy dla firm uchwaliła Rada Miejska w Iławie. Teraz liczy się przede wszystkim fakt kupna lub postawienia nowego obiektu. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy nie ma znaczenia, choć samo ich utworzenie jest konieczne. W efekcie, jeśli firma np. Szynaka zdecyduje się na wybudowanie w Iławie centrum logistycznego, zyska ponad milion złotych podatkowej ulgi, choć obiekt zatrudni tylko... 10 osób.

Potrzeba opracowania nowej uchwały pojawiła się wraz z końcem 2016 roku, kiedy wygasł dotychczas obowiązujący dokument z czerwca 2014 roku.

Zanim członkowie komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów zaczęli na swoim posiedzeniu zgłaszać konkretne propozycje do projektu uchwały, wywiązała się dyskusja nad związanymi z tym problemami Iławy.

– Rok 2016 w stosunku do poprzedniego zamknął się wyjazdem około 500 mieszkańców naszego miasta – mówił Roman Brzozowski, przewodniczący komisji.

Radna Ewa Jackowska podkreśliła, że tak naprawdę rzeczywista skala zjawiska jest większa, bo sporo osób jest zameldowanych w Iławie, ale już tu nie mieszka. Do słów przewodniczącego komisji ustosunkował się burmistrz Adam Żyliński.

– To informacja z gruntu nieprawidłowa – stwierdził. – Mówimy o sytuacji strukturalnej, która jest zjawiskiem społecznym występującym w Polsce. Ani to nie jesteśmy oazą szczęśliwości, ani wyspą zakazaną. Niczym się nie wyróżniamy na tle kraju.

Sprawdziliśmy to w kilku urzędach powiatowych miast.

Stan mieszkańców Iławy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 33.264 osoby. Pod koniec ubiegłego roku zmniejszył się o 434 osoby. W innych miastach nie było jednak lepiej.

W Ostródzie na koniec 2015 roku stan ludności wynosił 33.437 mieszkańców, a rok później ubyły 553 osoby. W uprzemysłowionym Kwidzynie w tym samym okresie stan ludności zmniejszył się o 293 osoby (z 37.687 do 37.394). Najmniejszy spadek ludności zanotowano w Brodnicy, gdzie na koniec 2015 roku było 28.907 mieszkańców, a na koniec 2016 – tylko o 157 mniej.

NIETRAFIONE KSZTAŁCENIE?

Radni poruszyli także problem dotyczący iławskich szkół. Grzegorz Przytuła zauważył, że uczniowie nie są kształceni w kierunkach, które są potrzebne przedsiębiorcom.

– Jednym z pism, które skierowałem do struktur powiatowych, była prośba o wspólne zrealizowanie przedsięwzięcia w postaci zespołu szkół mechatronicznych – poinformował burmistrz. – Dostałem pismo, które było w sumie obraźliwe w stosunku do tej inicjatywy. Poza tym jesteśmy miastem powiatowym. Mieszkańcy oczekują, że właśnie tu wydarzy się najwięcej w sferze miejsc pracy, a tymczasem nie ma przedstawiciela samorządu miejskiego w radzie zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy. Czy to jest w porządku?

Radny Ryszard Kabat, który jest także pracownikiem starostwa, zaproponował, by poznać stanowisko powiatu na ten temat.

DO RZECZY

Kolejny problem zgłosił burmistrz. Chodzi o to, że meblarska firma Szynaka domaga się opracowania uchwały dotyczącej zwolnień podatkowych, by móc zdecydować, gdzie zbudować centrum logistyczne. Bez ulg podatkowych za tę powierzchnię do kasy miasta mogłoby wpływałoby rocznie 250 tysięcy zł z tytułu podatku od nieruchomości. Dodatkowe wątpliwości budzi fakt, że sama inwestycja dałaby tylko 10 nowych miejsc pracy.

– Od razu zakładaliśmy, że nie ma tam wielkiego pożytku, jeśli chodzi o miejsca pracy. Przedsiębiorca przede wszystkim rozbudowuje o kolejne 20 milionów złotych swoje meblarskie imperium – mówił burmistrz. – Jednak osobiście optuję za tym, żeby unikać wprost zapisania w uchwale tych mitycznych miejsc pracy, bo to tylko nam utrudni jakąkolwiek możliwość współpracy z tą firmą.

Radny Brzozowski zgodził się z burmistrzem, że liczba nowych miejsc pracy nie jest aż tak istotna, bo każda firma i tak stworzy sieć kooperantów i zyskają na tym lokalne firmy produkujące np. kartony czy etykiety. Poza tym obecnie linie technologiczne są tak rozwinięte, że pracowników raczej będzie ubywać, więc wymaganie stwarzania nowych miejsc pracy tym bardziej nie jest dobrym pomysłem.

– Cała filozofia zarządzania firmy Szynaka polega na tym, że ma powstać centrum logistyczne, które będzie obsługiwać szereg innych zakładów. To jest o tyle ważne, że tam wokół się osiągnie zatrudnienia – powiedział Żyliński.

Janina Okołowska zaproponowała, by określić, co w ogóle może znaleźć się w uchwale.

– Powinniśmy ustalić, co chcemy zwolnić jako przedmiot – mówiła. – Czy wszystkie aktywa rzeczowe, czyli grunty, budynki i budowle? Na jaki okres ma to być zwolnienie? Czy powinno ono być warunkowane zatrudnieniem pracowników czy nie? Czy możemy stawiać wszystkim przedsiębiorcom takie same warunki?

Okołowska podkreśliła jednocześnie, że jej zdaniem przedmiotem zwolnienia nie powinny być grunty.

MUR OD RATUSZA?

Radna Jackowska podczas dyskusji zwróciła natomiast uwagę na inny problem.

– Życzyłabym sobie, żebyśmy przedsiębiorców zachęcali, a nie odpychali – mówiła. – Było mi głupio, gdy usłyszałam od przedsiębiorcy, że w iławskim urzędzie miasta zastał mur.

Burmistrz poprosił radną o rozwinięcie wypowiedzi.

– Proszę rozmawiać z panem Grabowskim z hotelu Tiffi – powiedziała Jackowska.

W dalszej rozmowie okazało się, że chodziło o wybudowanie pomostu przy hotelu.

– To, że inwestor mówi, że zastał mur, oznacza, że nie został od ręki załatwiony, bo ma dokonać formalności – wtrąciła wiceburmistrz Mariola Zdrojewska. – Pan Grabowski to zrobił i uzyskał zezwolenie.

Zdrojewska zaznaczyła, że radna powinna poznać stanowisko drugiej strony, zanim wypowie się na forum publicznym, a właściciel Tiffi często mówił też, że jest zadowolony ze współpracy z urzędem.

PROJEKT UCHWAŁY

Skarbnik miasta Ewa Moszczyńska na kolejnym posiedzeniu komisji rozwoju gospodarczego przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej.

– Podjęliśmy decyzję, że zwalniamy tylko nowowybudowane i nowozakupione budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – powiedziała. – Nie zwalniamy więc gruntów.

Dodatkowe warunki, które przedsiębiorcy muszą spełnić, to m.in. utworzenie nowych miejsc pracy.

– Nie wskazujemy ich liczby – mówiła Moszczyńska. – Nie wskazujemy również, by były to kobiety czy osoby niepełnosprawne, jak to było dotychczas. Mówimy tylko o utworzeniu nowych miejsc pracy. Wskazujemy, by zwolnienie trwało nie dłużej niż 48 miesięcy. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Dojdzie do oceny danej inwestycji i stwierdzenia, czy jest ona początkowa w rozumieniu przepisów obowiązującego rozporządzenia.

Ryszard Kabat zaproponował, by zwiększyć okres zwolnienia do 60 miesięcy, czyli 5 lat, bo sąsiednie miasta proponują właśnie taki okres, więc Iława powinna pod tym względem być równie atrakcyjna.

Ostatecznie podczas sesji rada przyjęła uchwałę o regionalnej pomocy inwestycyjnej trwającej maksymalnie 5 lat.

KATARZYNA POKOJSKA

Rada Miejska w Iławie.

Przewodniczący
komisji gospodarczej
ROMAN BRZOZOWSKI
mówił m.in.
o rozwiniętych
technologiach
i związanym z tym
mniejszym
zapotrzebowaniem
na pracowników.
Radna
JANINA OKOŁOWSKA
proponowała, by
zwolnieniem nie były
objęte grunty.
Radny
RYSZARD KABAT
zaproponował, by
zwolnienie z podatku
od nieruchomości
objęło maksymalnie
do 5 lat.

Od lewej: burmistrz Iławy ADAM ŻYLIŃSKI,
wiceburmistrz MARIOLA ZDROJEWSKA
i skarbnik EWA MOSZCZYŃSKA.

  2017-02-01  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
97399987REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2023 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.