Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Radna Ewa Jackowska: Czuję się oszukana!
Leczyła duszę i ciało. Anna Betley-Duda
Urodziła na klatce schodowej
Film „Na żelaznej drodze: 150 lat kolejowej Iławy”
Strajk w markecie Kaufland
Atak wilka na dzieci
Historyczne nominacje rządowe dla naszych z regionu
Budowa zabrała młode życie
Szokujący incydent w Szkole Podstawowej nr 1
Burmistrz jednak podnosi podatki
Więcej...

INFORMACJE

2007-10-31

Niezła sumka na odchodne


Poprzedni starosta iławski Ryszard Zabłotny przez 11 miesięcy 2006 r. zarobił ponad 170 tysięcy zł brutto. Tym samym okazał się drugą – po Przemysławie Ramelu, byłym dyrektorze iławskiego szpitala, który zarobił ponad 230 tysięcy zł – najlepiej zarabiająca osobą w powiecie na publicznym stanowisku.


Oświadczenia majątkowe ex-starostów, którzy swoje rządy zakończyli prawie rok temu, podsunął nam jeden z czytelników. To dokumenty jawne, dostępne w internetowym biuletynie informacji publicznej starostwa powiatowego.


ZAROBKOWY SKOK W GÓRĘ

W wyborczym, 2006 roku, kiedy to starosta Ryszard Zabłotny i wicestarosta Aleksandra Skubij piastowali swoje funkcje przez 11 miesięcy, zarobili oni na swoich stanowiskach następujące kwoty: Zabłotny – 170.722 zł, Skubij – 133.399 zł brutto. Na rękę to odpowiednio 106 i 85 tysięcy zł.

Zarobek ten jest dużo wyższy od tego, jaki oboje wymienieni uzyskali w całym 2005 roku. Wówczas to starosta Ryszard Zabłotny z tytułu zatrudnienia zarobił prawie 113 tysięcy zł brutto, zaś wicestarosta Aleksandra Skubij – niecałe 108 tysięcy złotych.


NAGRODY, ODPRAWY,
EKWIWALENTY, DODATKI…

Na nasz wniosek Wydział Budżetu i Finansów starostwa przygotował szczegółowe wyliczenie składników pensji byłych starostów za 11 miesięcy 2006 roku.

I tak: Ryszard Zabłotny samego wynagrodzenia miał 97.163 zł brutto. Do tego doszła nagroda jubileuszowa 17.800 zł w związku z upływem 35 lat pracy zawodowej. Starosta w związku z odejście z funkcji po wyborach dostał też odprawę 17.982 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop 21.528 zł. Nie obyło się też bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki”) 13.905 zł oraz ryczałtu za wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych (tzw. „kilometrówki”) – 2.343 zł.

Tak się składa, że identyczne składniki wynagrodzenia za 2006 rok – nawet nagrodę jubileuszową – ma Aleksandra Skubij. Oto ich wykaz: wynagrodzenie 84.837 zł, nagroda jubileuszowa w związku z upływem 20 lat pracy zawodowej 5.779 zł, odprawa 17.982 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 10.599 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.816 zł i kilometrówka 2.395 zł.

RADOSŁAW SAFIANOWSKIByły starosta Ryszard Zabłotny
i wicestarosta Aleksandra Skubij
są dziś radnymi powiatowymi

Starostowie odpowiadają

Byłemu staroście i jego zastępczyni zadaliśmy dwa pytania: 1. Czy uzyskane wynagrodzenie nie jest zbyt wysokie względem pełnionej funkcji? 2. Czy wobec wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych uzasadniony był zakup osobowego pojazdu służbowego przez starostwo? (Toyota Avensis za środki z nadwyżki budżetowej za 2005 r.). Poniżej pisemne odpowiedzi zapytanych.


RYSZARD ZABŁOTNY

1. Na początku kadencji 2002-2006 Rada Powiatu uchwaliła wynagrodzenie Starosty na poziomie płac z końca kadencji 1998-2002. W imieniu Zarządu Powiatu zaproponowałem wówczas, by płace jego członków oraz Skarbnika i Sekretarza zostały na niezmiennym poziomie do końca kadencji, czyli do 2006 roku. Postanowienia tego dotrzymaliśmy, mimo zewnętrznych sugestii do zmian, po wejściu ustawy likwidującej tzw. trzynastki. Zbieg terminów naliczania świadczeń dodatkowych przynależnych każdemu pracownikowi – wynikających z kodeksu pracy, regulaminów, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz końca kadencji – wpłynął na mój dochód za 2006 r. Wielkość świadczeń oraz należne podatki określone są przepisami prawa i jako pracownik nie miałem na to wpływu.

2. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie współpracownikom bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem pracy. Temu celowi, a nie tylko Staroście, służył zakupiony samochód. Takie podejście sprawiło, że dla udziału w życiu społecznym powiatu, szczególnie w dni wolne od pracy, by nie angażować kierowcy, należało wykorzystywać samochód prywatny, co zgodnie z przyznanym ryczałtem czyniłem.


ALEKSANDRA SKUBIJ

1. Uzyskane w 2006 roku wynagrodzenie wicestarosty za okres 11 miesięcy wyniosło 84.837,00 zł brutto. Miesięczna pensja więc wynosiła 7.712,45 zł brutto. Gdy w 1999 roku zostałam wybrana na starostę iławskiego, zauważyłam, że uchwała Rady Powiatu Iławskiego w sprawie wynagrodzenia starosty przewiduje automatyczną podwyżkę co roku, bo uzależnia wysokość pensji od średniego wynagrodzenia (rosnącego co roku). Uznając już wówczas, że pensja jest w stosunku do innych grup zawodowych w Iławie wysoka, stwierdziłam, że nie ma potrzeby jej podwyższania. Zarobki starosty zostały wówczas zamrożone i pozostały na tym samym poziomie przez sześć lat. Funkcję, którą powierzyła mi Rada Powiatu Iławskiego pełniłam z zaangażowaniem, uczestnicząc w spotkaniach przez siedem dni w tygodniu na terenie całego powiatu. Nie pamiętam, bym słyszała od radnych zarzut, że zlekceważyłam mieszkańców lub organizację społeczną swoją nieobecnością, czy brakiem zaangażowania w zgłoszoną sprawę, nie spotkałam się też w mojej pracy z zarzutem zaniechania poza jednym przypadkiem: oskarżenia przez „Nowy Kurier Iławski” w sprawie badań mammograficznych w powiecie. Tę sprawę skierowałam do sądu i sąd orzekł nierzetelność redakcji „Nowego Kuriera Iławskiego”.

2. Decyzję o zakupie samochodu toyota avensis z nadwyżki budżetowej podjęła Rada Powiatu Iławskiego. Starosta, jako organ wykonawczy, przy pomocy pracowników Wydziału Organizacyjnego (albo jeszcze Gospodarstwa Pomocniczego) przeprowadził zapytanie o cenę i dokonał zakupu samochodu. To prawda, że określone przepisy i uchwała Rady Powiatu przyznaje staroście limit kilometrów do wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych (podobnie jak sekretarzowi i dyrektorom wydziałów), ale samochód służbowy jest wykorzystywany do wielu zadań merytorycznych i kontrolnych Starostwa, więc często, gdy był potrzebny Staroście, nie było go w Iławie. Z wyliczeń Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Iławie jednoznacznie wynika, że wykorzystanie samochodów służbowych w 2006 roku przez starostów to 6,47% wszystkich wyjazdów samochodów służbowych Starostwa. Zastrzegam sobie, by komentarz, który przedstawiam nie podlegał żadnym zmianom ani skrótom.


Od redakcji:

Wspomniana przez Aleksandrę Skubij sprawa sądowa przeciwko „Kurierowi” z 2002 roku, za artykuł Aliny Kosopud na temat badań mammograficznych w powiecie, zakończyła się umorzeniem postępowania sądowego z uwagi na podpisanie ugody między stronami. Pod koniec procesu o ugodę poprosiła sama oskarżycielka posiłkowa Aleksandra Skubij.


  2007-10-31  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
103182168REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.