Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Radna Ewa Jackowska: Czuję się oszukana!
Leczyła duszę i ciało. Anna Betley-Duda
Urodziła na klatce schodowej
Film „Na żelaznej drodze: 150 lat kolejowej Iławy”
Strajk w markecie Kaufland
Atak wilka na dzieci
Historyczne nominacje rządowe dla naszych z regionu
Budowa zabrała młode życie
Szokujący incydent w Szkole Podstawowej nr 1
Burmistrz jednak podnosi podatki
Tragedia w fabryce Szynaka. Zabiła go rutyna? Brak nadzoru?
Napisała ciąg dalszy „Znachora”
Zakaz wejścia na internę szpitala
Więcej...

INFORMACJE

2004-03-22

Majątek rządzących


Kontynuujemy po przerwie oświadczenia majątkowe za 2002 rok, jakie złożyły osoby publiczne z lokalnej sceny samorządowej.

JANUSZ SZOSTAK
p.o. dyrektora
Powiatowego Centrum
Kształcenia Praktycznego w Iławie

Zasoby pieniężne: 1.600 euro, 600 USD.
Papiery wartościowe: 437,637 jednostek funduszu Uni-Korona, 400 akcji Millenium na kwotę 51.000 zł.
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 51 m2, wartość 50.000 zł, własność.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 31.788 zł, Rada Szkoły Zesp. Szkół im. Boh. Września 1939 r. – 3.280 zł, Cech Rzemiosł Różnych w Iławie – 1.200 zł, Bitowt Leszek – 960 zł, SOSW Iława – 16.676 zł, Kwiatkowski Zdzisław – 385 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód osobowy Lanos, 1998 r., wartość 12.000 zł.

ANDRZEJ KOLASIŃSKI
Prezes Iławskich Wodociągów sp. z o.o.

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 51 m2, wartość 60.000 zł, własność. Działka o pow. 222 m2, własność oraz 140 m2, dzierżawa. Łączna wartość 5.000 zł.
Akcje spółek handlowych: 419 szt. „Kruk” na kwotę 11.732 zł.
W spółdzielniach: członek RSP.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 43.964 zł, umowa o dzieło 1200 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód osobowy Peugeot 405, 1996 r., wartość 15.000 zł.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: pożyczka bankowa 9.369 zł.

JERZY KUJAWSKI
Wiceprezes Iławskich Wodociągów sp. z o.o.

Nieruchomości: dom o pow. 280 m2, wartość 330.000 zł, budowa własna, współwłasność małżeńska. Mieszkanie o pow. 48 m2, wartość 60.000 zł, umowa kupna-sprzedaży, współwłasność małżeńska. Grunt 2,3 tys. m2, w tym budowlane 364 m2, wartość 400.000 zł. Grunt 10 tys. m2, w tym budowlane 1076 m2, wartość 500.000 zł (obydwa współwłasność małżeńska).
Działalność gospodarcza: na własny rachunek – projektowanie, nadzór, wykonawstwo w budownictwie. W tego tytułu osiągnął przychód 487 tys. zł i dochód 105 tys. zł.
Zasiada w spółkach handlowych: IPIB Iława, członek rady nadzorczej od 1997 r. Z tego tytułu osiągnął dochód 1.400 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód osobowy Audi 80 2.0, 1994 r., Peugeot 405, 1992 r. (obydwa współwłasność małżeńska).
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: kredyt w rachunku bankowym na prowadzenie działalności gospodarczej (zabezpieczenie hipoteką) 60.000 zł.

RYSZARD ŁAWRYNOWICZ
Prezes ITBS sp. z o.o. w Iławie

Zasoby pieniężne: 20.000 zł.
Nieruchomości: dom o pow. 130 m2, wartość 150.000 zł, współwłasność małżeńska. Mieszkanie o pow. 46,5 m2, wartość 90.000 zł, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ogród działkowy 300 m2 wraz z altaną 20 m2 i szklarnią 20 m2, wartość ok. 10.000 zł, tytuł prawny – użytkowanie.
Działalność gospodarcza: usługi geodezyjne – zawieszono z dniem 30.11.2003 r. Z tego tytułu w 2002 r. uzyskał przychód 23.950 zł i dochód 17.569 zł; w 2003 r. przychód 29.725 zł i dochód 22.925 zł.
W spółkach handlowych: członek rady nadzorczej ITBS-ZGL w okresie 23.06.2003-10.11.2003 r.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 33.703 zł, dieta radnego 6.533 zł, wynajem mieszkania w 2003 r. – 4.800 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód osobowy Toyota Corolla, 1993 r.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: pożyczka 30.000 zł na zakup mieszkania, spłata do 31.12.2006 r.

WIESŁAW KUCZMARSKI
Zastępca Prezesa ITBS sp. z o.o. w Iławie

Zasoby pieniężne: 20.000 zł.
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 64 m2, wartość 96.000 zł, własność, mieszkanie o pow. 30 m2, wartość 42.000 zł, własność, działka budowlana o pow. 752 m2, wartość 22.500 zł, współwłasność.
Działalność gospodarcza: jednoosobowo – pracownia projektowa: projektowanie budowlane, nadzór inwestorski; nigdy nie wykonywałem dla UM i podległych spółek zamówień lub usług, nie brałem i nie biorę udziału w przetargach publicznych, działalność ograniczam do osób fizycznych nie związanych z ITBS lub UM Iława. Osiągnięty przychód: 23.404 zł, dochód: 0 zł (strata 24.196 zł – spłata kredytu).
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 26.897 zł, umowa o dzieło 150 zł – członkostwo w radzie nadzorczej SM „Praca”.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód osobowy Skoda Fabia kombi, 2001 r.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: kredyt na zakup samochodu 33.400 zł do 30.07.2006 r., pozostało do spłaty ok. 22.000 zł.

ADAM ŻYLIŃSKI
Kierownik
Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Nieruchomości: dom o pow. 260 m2, wartość 350.000 zł, współwłasność małżeńska.
Inne dochody: prowadzenie ćwiczeń na uczelni WS im. P. Włodkowica filia w Iławie – 150 zł miesięcznie. Pensja kierownika PUP – 4.400 zł miesięcznie.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Renault Clio, 1998 r.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: kredyt bankowy 25.000 zł, kredyt bankowy 15.000 zł, kredyt bankowy 15.000 zł.
(Uwaga, oświadczenie złożono już w tym roku, zatem w odróżnieniu od innych odnosi się ono do stanu majątkowego na koniec 2003 roku)

STANISŁAW KIERUZEL
Zastępca Burmistrza Miasta Lubawa

Zasoby pieniężne: 30.000 zł.
Nieruchomości: dom o pow. 145 m2, wartość 200.000 zł, własność.
Jest pełnomocnikiem działalności gospodarczej: w ograniczonym zakresie pełnomocnik działalności prowadzonej przez żonę; z tego tytułu nie osiągnął dochodu.
Zasiada w fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Kamionce k. Iławy – członek rady nadzorczej od 1997 r. jako przedstawiciel miasta Iława, do 25.11.2002 r. (lub 2003 r., zapis nieczytelny). Z tego tytułu dochodu nie osiągnął.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 87.475 zł.

MACIEJ RADTKE
Sekretarz Miasta Lubawa

Zasoby pieniężne: 10.000 zł, małżeńska wspólność majątkowa. Nieruchomości: dom o pow. 216 m2, wartość 450.000 zł, współwłasność z bratem, mieszkanie o pow. 29,8 m2, wartość 32.000 zł, własnościowe spółdzielcze.
Prowadzi działalność gospodarczą: Radtke-System s.c., usługi transportowe, wspólnie z innymi osobami, do 28.02.2003 r. wspólnie z bratem Piotrem Radtke. Z tego tytułu osiągnął przychód 110.461 zł i dochód 6.544 zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 2.363 zł, umowy-zlecenia 2.860 zł, dzierżawa lokalu 22.800 zł, prawa autorskie 2.305 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód osobowy Skoda Fabia, 2001 r., majątek odrębny.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: kredyt budowlano-hipoteczny na budowę lokalu handlowo-usługowego z mieszkaniem w wysokości 36.248 CHF, spłata do 22.12.2021 r., zaciągnięty wspólnie z bratem Piotrem Radtke. Kredyt na zakup samochodu 7.732 euro, spłata do 25.11.2006 r., zaciągnięty wspólnie z bratem.

DANUTA SZCZEPAŃSKA
Skarbnik Miasta Lubawa

Zasoby pieniężne: 30.033 zł, współwłasność małżeńska.
Nieruchomości: dom o pow. 156 m2, wartość 65.000 zł, współwłasność, działka zabudowana tym budynkiem o pow. 829 m2, wartość 4.000 zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 52.851 zł.

ELŻBIETA KOWALKOWSKA
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubawie

Nieruchomości: dom o pow. 230 m2, wartość 300.000 zł, lokal o pow. 35 m2, wartość 40.000 zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 16.689 zł, dzierżawa lokalu 6.000 zł.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: kredyt hipoteczny na budowę domu 3.600 euro.

MAREK BORKOWSKI
Dyrektor Gimnazjum w Lubawie

Nieruchomości: dom o pow. 139 m2, wartość 150.000 zł.
Mienie nabyte w przetargu: działka budowlana o pow. 620 m2, kupiona w drodze przetargu od gminy miejskiej Lubawa, akt notarialny z dnia 27.08.1999 r.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 63.386 zł, umowy o dzieło-zlecenia 5.828 zł (dochody podane wspólnie z żoną).
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: kredyt 15.910 zł, pożyczka zakładowa 7.980 – zaciągnięte wspólnie z żoną na budowę domu.

ANNA ORNOWSKA
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie

Nieruchomości: dom o pow. 180 m2, wartość 100.000 zł, mieszkanie o pow. 33 m2, wartość 40.000 zł, działka budowlana 15 arów, wartość 15.000 zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 25.727 zł.
Mienie ruchome wartości powyżej 10 tys. złotych: samochód KIA, 2002 r.
Zobowiązania pieniężne pow. 10 tys. zł: leasing samochodu KIA 50.000 zł, kredyt mieszkaniowy 30.000 zł, pożyczka mieszkaniowa 11.000 zł.

BOŻENA KNABE
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubawie

Zasoby pieniężne: 5.260 zł, współwłasność małżeńska (wspólny jest cały majątek podany w oświadczeniu).
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 50,7 m2, wartość 50.000 zł, spółdzielcze własnościowe.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 37.194 zł.
Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Fiat Seicento, 2000 r., kupiony na raty.

ANDRZEJ RYTLEWSKI
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Lubawie

Zasoby pieniężne: 7.000 zł, obligacje skarbu państwa na kwotę 255.000 zł.
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 36 m2, wartość 45.000 zł, spółdzielcze własnościowe, garaż wartości 10.000 zł.
Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 65.763 zł.


Oświadczenia majątkowe burmistrza Lubawy i dyrektorów Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie – publikowaliśmy już wcześniej.

Zebrał:
RADOSŁAW SAFIANOWSKI
  2004-03-22  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
102854840REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.