Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Czy ktoś kradnie nawet woreczki na psie kupy?
Paszport wyrobisz w Iławie!
Czy przewodniczący Brzozowski straci mandat?
Znany muzyk jazzowy oskarżony o pedofilię
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Więcej...

INFORMACJE

2003-05-26

MAJĄTEK WŁADZY – CZ. 1


Zaglądamy do kieszeni lokalnych notabli

Zaczynamy cykl publikacji jawnych oświadczeń majątkowych za 2002 rok, jakie złożyły osoby publiczne z lokalnej sceny samorządowej w Iławie i naszym regionie. Zaczynamy od Rady Powiatu Iławskiego.

Oświadczenia majątkowe zostały odtajnione z mocy ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie gminnym z początkiem tego roku. Dopiero niedawno jednak do urzędów dodarły nowe wzory druków oświadczeń, które należało wypełnić.

Oświadczenia majątkowe oprócz radnych powiatowych, miejskich i gminnych składają również starostowie, burmistrzowie, wójtowie, ich zastępcy, sekretarze, skarbnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych, członkowie zarządów gminnych i powiatowych osób prawnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, starosty).

Analizy danych zawartych w oświadczeniu dokonują osoby, którym to oświadczenie złożono. W przypadku radnych taką osobą jest przewodniczący rady, dla przewodniczących, szefów gmin i powiatów – wojewoda, a dla pozostałych – w zależności od sytuacji wójt, burmistrz lub starosta.

Oświadczenia złożone wojewodzie wracają do urzędów gmin i starostw w postaci kopii (u nas jeszcze nie wróciły). Kopie wszystkich oświadczeń przekazuje się również do urzędu skarbowego. Zatajenie w nich prawdy lub podanie nieprawdy powoduje odpowiedzialność karną.

Radny ma prawo nie składać oświadczenia – traci wówczas jedynie prawo do diety. Większe restrykcje spotykają pozostałych: brak złożenia oświadczenia powoduje zawieszenie wynagrodzenia (wójt, burmistrz, starosta), a nawet odwołanie danej osoby z pełnionej funkcji lub rozwiązanie z nią umowy o pracę (zastępcy szefów gmin i powiatów, sekretarze, skarbnicy itd.).

Na pierwszy ogień rzucamy oświadczenia złożone przez iławskich radnych powiatowych.

Pamiętając o intencji ustawodawcy, który odtajnił oświadczenia (ma to przeciwdziałać korupcji) – życzymy wszystkim ciekawej lektury. Ze strony redakcji przyjęliśmy tylko jedno ograniczenie – ze względów bezpieczeństwa nie informujemy o posiadanym mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, z wyłączeniem pojazdów, które i tak każdy widzi.

PIOTR MATUSIK
przewodniczący Rady Powiatu

Zasoby pieniężne: 9.000 zł. Nieruchomości: dom o pow. 220 m2, wartości 300.000 zł, będący własnością Nadleśnictwa Iława. Inne dochody (m.in. z tytułu zatrudnienia): etat w Nadleśnictwie Iława 51.303 zł, dieta przewodniczącego Rady Powiatu 1.800 zł, dieta przewodniczącego Rady Gminy Iława ok. 9.000 zł. Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Renault Megane Classic 1999 r. wartości ok. 25.000 złotych.

BARBARA OSTROWSKA
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Nieruchomości: dom o pow. 100 m2, wartości 50.000 zł, gospodarstwo rolne o pow. 3,90 ha, ziemia 2,8 ha. Wartość 150.000 zł, rodzaj zabudowy – dom mieszkalny i dwa budynki gospodarcze. Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód VW Vento 1996 r.

KRZYSZTOF CIEŚLAK
wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Nieruchomości: dom o pow. 130 m2, wartości 100.000 zł, działka 0,49 ha, wartości 4.000 zł. Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód VW Vento 1993 r.

ZBIGNIEW BĄCZEK
Zasoby pieniężne: 100.000 zł. Nieruchomości: dom o pow. 200 m2, wartości 200.000 zł, działka rekreacyjna 7 arów, wartości 5.000 zł. Działalność gospodarcza: jako osoba fizyczna prowadzi firmę „Marmur-Plast”, wspólnie z innymi osobami firmę „Amex-Bączek”. Z tego tytułu osiągnął dochód roczny 214.524 zł. Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód VW Passat 1996 r.

ZBIGNIEW KOZAK
Zasoby pieniężne: 12.000 zł. Nieruchomości: zajmowane w charakterze najemcy mieszkanie o pow. 100 m2. Działalność gospodarcza: instalatorstwo elektryczne i naprawa urządzeń chłodniczych.

JAN MICHALEWSKI
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 62 m2, wartości 58.000 zł, mieszkanie o pow. 46 m2, wartości 78.000 zł. Działalność gospodarcza: biuro usług różnych, kredyty, pośrednictwo, ubezpieczenia. Z tego tytułu osiągnął przychód 23.634 zł i dochód 7.472 zł. Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Renault Scenic 1996 r. Zobowiązania pow. 10 tys. zł: kredyt hipoteczny z 2001 r. na okres 180 miesięcy w kwocie 14.898 franków szwajcarskich (CHF), kredyt hipoteczny z 2002 roku w kwocie 17.510 CHF.

FRANCISZEK STANIBUŁA
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 100 m2, wartości 92.000 zł, współwłasność małżeńska. Inne dochody (m.in. z tytułu zatrudnienia): wynagrodzenie ze stosunku pracy 16.000 zł, emerytura 45.000 zł. Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Fiat Punto 1999 r.

STANISŁAW SIŁKA
Zasoby pieniężne: 55.000 zł, 15.000 USD, obligacje PKO S.A. 1000 sztuk i funduszu Pioneer, razem na kwotę 115.000 zł. Nieruchomości: mieszkanie o pow. 64 m2, wartości 80.000 zł, mieszkanie o pow. 32 m2, wartości 30.000 zł, mieszkanie o pow. 54 m2, wartości 80.000 zł, garaż 24 m2 o wartości 15.000 zł. Działalność gospodarcza: indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska. Z tego tytułu przychód 17.480 zł. Inne dochody (m.in. z tytułu zatrudnienia): emerytura 31.800 zł, szpital w Iławie 31.300 zł, szpital w Iławie umowy-zlecenia 7.900, Zakład Karny w Iławie 10.600 zł, dieta radnego sejmiku wojewódzkiego 17.200 zł, dieta radnego powiatowego 682 zł. Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Opel Vectra 1999 r. wartości 32.000 zł.

ARTUR SZYMCZYK
Zasoby pieniężne: 13.000 zł. Inne dochody (m.in. z tytułu zatrudnienia): umowa o pracę 35.966 zł, umowa-zlecenie 192 zł, inne źródła 130 zł.

EUGENIUSZ JAREMKO
Zasoby pieniężne: eurokonto 10.560 zł, lokata terminowa 20.000 zł, 5.000 USD, obligacje Pioneer 10.000 zł, obligacje Skarbu Państwa 20.000 zł. Nieruchomości: dom o pow. 176 m2, wartości 150.000 zł, mieszkanie o pow. 53 m2, wartości 120.000 zł, mieszkanie o pow. 76 m2, wartości 140.000 zł, lokal usługowy 45 m2, wartości 100.000 zł, grunty rolne 13,3 ha, wartość 40.000 zł, garaż 18 m2 o wartości 10.000 zł. Udziały w spółkach handlowych: IPB 245 udziałów + 509 udziałów małżonki, „Stolmet” 2 udziały, „Prodbet” 2 udziały, IPIB 2 udziały, UPST 4 udziały, IPB-GRI 25 udziałów. Z tytułu dywidendy osiągnął dochód: IPB-GRI 6.375 zł. Zarządza działalnością gospodarczą: wspólnie z innymi osobami firmą IPB oraz IPB-GRI. Z tego tytułu osiągnął dochód 130.668 zł. Funkcje w spółkach handlowych: prezes zarządu IPB, prokurent IPB-GRI. Inne dochody (m.in. z tytułu zatrudnienia): dieta radnego powiatowego 4.637 zł, najem lokalu usługowego 3.633 zł. Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Opel Omega 2000 r.

WOJCIECH DOBRZENIECKI
Zasoby pieniężne: 4.000 zł, 2.600 euro. Nieruchomości: dom o pow. 250 m2, wartości 230.000 zł, jezioro o pow. 44 ha, wartość 100.000 zł, działka rolna 3 ha o wartości 15.000 zł, 2,5 ha o wartości 15.000 zł i 0,29 ha o wartości 5.000 zł. Działalność gospodarcza: prywatny gabinet lekarski. Z tego tytułu osiągnął przychód 13.500 zł i dochód 5.500 zł. Inne dochody (m.in. z tytułu zatrudnienia): umowa o pracę 45.960 zł, dieta radnego powiatowego 7.775 zł. Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Peugeot 307, 2001 r.

RYSZARD JURKIEWICZ
Zasoby pieniężne: 50.000 zł, środki obrotowe gospodarstwa rolnego 57.200 zł; 3.250 USD. Nieruchomości: dom o pow. 250 m2, wartości 120.000 zł, mieszkanie o pow. 60 m2, wartości 30.000 zł. Posiada gospodarstwo rolno-hodowlane o pow. 84,88 ha, w tym budynki mają wartość 501.000 (wg polisy ubezpieczeniowej), a wartość ziemi wynosi 340.000 zł. Rodzaj zabudowy – ferma drobiu. Z tego tytułu osiągnął przychód w wysokości 1.093.000 zł, a dochód 100.430 zł. Udziały w innych spółkach: „Farmer” 30 udziałów, „ZPZ Iława” 40 udziałów, BS Iława 5000. Z tego tytułu osiągnął dochód 435 zł. Akcje innych spółek: „Ekodrob” 2500 sztuk. Z tego tytułu poniósł stratę. Inne dochody (m.in. z tytułu zatrudnienia): umowa o dzieło 800 zł, obowiązki społeczne i obywatelskie 7.474 zł. Mienie nabyte w drodze przetargu: w czerwcu 2000 r. kupił grunt rolny 18,66 ha od AWRSP, kwota transakcji 87.350 zł. Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: ciągnik rolniczy MTZ 1995 r., Zetor 1987 r., wartość 25.000 zł, samochód KIA 2000 r., wartość 41.000 zł, Fiat Seicento 1998 r., wartość 13.000 zł. Zobowiązania o wartości pow. 10 tys. zł: kredyt AWRSP na zakup ziemi 56.700 zł, BS Iława na zakup ziemi 62.750 zł, kredyt obrotowy BS Iława 31.500 zł, kredyt inwestycyjny PKO BP 72.500 zł. Wszystkie dane odnośnie gospodarstwa, majątku ruchomego i nieruchomego dotyczą małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

ALEKSANDRA SKUBIJ
Zasoby pieniężne: 30.000 zł. Nieruchomości: mieszkanie o pow. 46 m2, kwaterunkowe, garaż 18 m2, wartość 10.000 zł, współwłasność, lokal użytkowy 64 m2, wartość 150.000 zł, współwłasność. Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Toyota Avensis 2000 r. Zobowiązania o wartości pow. 10 tys. zł: kredyt samochodowy na kwotę ok. 20.000 zł, spłata do lipca 2005 r., kredyt odnawialny w PKO S.A., kwota 30.000 zł.

ANDRZEJ RADZIWON
Zasoby pieniężne: 104.000 zł, 11.800 USD, 520 suro, papiery wartościowe funduszu inwestycyjnego 25.000 zł. Nieruchomości: mieszkanie o pow. 74 m2, wartości 60.000 zł, dom letniskowy pow. 64 m2, wartości 80.000 zł. Akcje w innych spółkach: Bank „Millenium” 400 sztuk.
Działalność gospodarcza: gabinet lekarski. Z tego tytułu osiągnął przychód 13.900 zł i dochód 11.302 zł. Mienie ruchome wartości pow. 10 tys. zł: samochód Renault Megane 1998 r.

JÓZEF SADOWSKI
Nieruchomości: dom o pow. 160 m2, wartości 50.000 zł, gospodarstwo rolne, wydzierżawione 12 ha, rodzaj zabudowy – bud. mieszk., chlewnia, stodoła.

Oświadczenia majątkowego nie złożył radny Jan Szynaka. Zgodnie z przepisami traci on przez to prawo do diety, przysługują mu nadal jednak pozostałe prawa radnego. Dwaj pozostali radni powiatowi – Tadeusz Szczepaniak i Józef Blank – jako członkowie zarządu powiatu swoje oświadczenia złożyli staroście. Przedstawimy je w następnych wydaniach NKI.

Zebrał:
RADOSŁAW SAFIANOWSKI

  2003-05-26  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
104526470REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.