Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Radna Ewa Jackowska: Czuję się oszukana!
Leczyła duszę i ciało. Anna Betley-Duda
Urodziła na klatce schodowej
Film „Na żelaznej drodze: 150 lat kolejowej Iławy”
Strajk w markecie Kaufland
Atak wilka na dzieci
Historyczne nominacje rządowe dla naszych z regionu
Budowa zabrała młode życie
Szokujący incydent w Szkole Podstawowej nr 1
Burmistrz jednak podnosi podatki
Tragedia w fabryce Szynaka. Zabiła go rutyna? Brak nadzoru?
Napisała ciąg dalszy „Znachora”
Zakaz wejścia na internę szpitala
Rodzinka poszukiwaczy
Radni nie pozwolili burmistrzowi na podwyżkę podatków
Pawdziwy prawdziwek
Zabójstwo pod dyskoteką
Wybory parlamentarne 2023. Wybraliśmy!
Więcej...

INFORMACJE

2015-04-08

Kontrola szokujących finansów ICK


Światło dzienne ujrzał protokół komisji rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w ICK. Odpowiedzialny były dyrektor TOMASZ WOŹNIAK jednak nie chce komentować wyników do momentu efektów audytu zewnętrznego, który aktualnie trwa. Czy sprawa trafi do prokuratury?

Na miejskiej sesji radna Ewa Jackowska odczytała protokół z przeprowadzonej przez komisję rewizyjną kontroli w Iławskim Centrum Kultury. O wynikach kontroli informowaliśmy w jednym z poprzednich wydań Kuriera.

Komisja rewizyjna obradowała w składzie: Jerzy Sochacki (przewodniczący), Grzegorz Przytuła (wiceprzewodniczący) oraz członkowie: Ewa Jackowska, Robert Kowalewski i Jerzy Płuciennik.

LISTA GRZECHÓW

Komisja Rewizyjna ujawniła 18 nieprawidłowości w Iławskim Centrum Kultury (ICK). Oto ich skrótowy opis.

1.
Faktura z 2012 roku, wartość 10 tys. zł brutto. Faktura i umowa z firmą Tauris (zarejestrowaną na nazwisko Karol Kowalski, Falknowo). Umowa podpisana tylko przez dyrektora Woźniaka. Księgowy na jej odwrocie odnotował „Umowa sporządzona po okresie jej obowiązywania”. Faktura niezaakceptowana przez księgowego, więc dyrektor wydał pisemne polecenie służbowe księgowemu, aby podpisał przelew bankowy. Według komisji rewizyjnej umowa jest nieważna. Ponadto wydatek jest znacznie zawyżony.

2.
Faktura z 2011 roku na 6.259 zł. Księgowy wystosował pisemne uwagi do wykonawcy usługi i nie podpisał się pod fakturą. Dyrektor wydał pisemne polecenie służbowe księgowemu, dotyczące podpisania przelewu bankowego. Według księgowego „przygotowanie folderu reklamowego festiwalu” zlecono firmom: Primart i Wolańskiego. Komisja stwierdza, że wydatek był nieracjonalny.

3.
Faktura z 2014 roku na kwotę 3.525 zł, usługa transportowa Iława-Warszawa, 3 kursy (986 km). Koszt 3,58 zł brutto/km. Komisja rozpoznała rynek. Wynegocjowana cena na dzień dzisiejszy to 2,40 zł/km. Wg komisji wydatek nosi znamiona niegospodarności.

4.
Faktura z 2014 roku na kwotę 1.476 zł brutto. Usługa noclegowa za 1 osobę i 1 dobę. Po rozpoznaniu rynku komisja stwierdza, że apartament kosztuje 625 zł za dobę, a pokój dwuosobowy 225 zł za osobę na dobę. Opis faktury nieprecyzyjny. Brak zapisu, kto pokrywa koszty noclegu.

5.
Faktura z 2014 roku o wartości 300 zł. Brak ilości kilometrów na fakturze.

6.
Faktura z 2014 roku na kwotę 90 zł. Zakup paliwa do samochodu, które nie należy do ICK ani jednostek współpracujących. Opis faktury niejasny.

7.
Faktura z 2014 roku na 500 zł. Dotyczy obsługi technicznej „Złotej Tarki”. Brak umowy na powyższą usługę.

8.
Umowy o dzieło z 2014 roku. Brak opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego przedmiotowych umów.

9.
Umowa z 2013 roku dotycząca wypożyczenia sprzętu z zasobów ICK w formie bezpłatnej na imprezę we Francji. ICK nic nie zarobiło. Taki stan rzeczy nosi znamiona niegospodarności.

10.
Faktury nie przechodzą przez dziennik podawczy.

11.
Inwentaryzacja środków trwałych. Brak rozliczenia środków trwałych za 2014 rok. Wiele błędów i niejasności uniemożliwiających dokończenie inwentaryzacji.

12.
Regulamin pracy i wynagrodzenia w ICK oparty o dokumenty, które już nie obowiązują. Należy dokonać aktualizacji przedmiotowego dokumentu.

13.
Obecnie toczy się sprawa sądowa z powództwa pracownika przeciwko ICK w sprawie: zasądzenia dodatku stażowego oraz o wynagrodzenie za pracę po przywróceniu do pracy pracownika.

14.
Umowa zawarta z pracownikiem ICK na podniesienie kwalifikacji zawodowych została zawarta niezgodnie z zajmowanym stanowiskiem i miejscem zatrudnienia.

– Pani kasjerka dostała dofinansowanie na studia z zakresu pedagogiki opiekuńczej – komentowała Ewa Jackowska. – Pierwsza rata została opłacona.

15.
We wrześniu 2013 roku kierownik administracyjny zgłosił burmistrzowi zastrzeżenia odnośnie wynajmu sprzętu na imprezę we Francji bez ubezpieczenia. Pieczę nad sprzętem mieli pracownicy, którzy byli w tym czasie na urlopie.
Pracownik zgłosił też zastrzeżenia odnośnie pozycjonowania witryny internetowej oraz zakupu gadżetów na „Broken Ball”. Po tym zgłoszeniu nie przeprowadzono kontroli w ICK.

16.
Zakupy na „Broken Ball” w 2013 roku. Faktura na 1.289 zł na nagrody: buty, koszulki, skarpety, torba, spodenki. Brak protokołu z wydania nagród. Faktura na nagrody: koszulki (18 szt.), spodnie. Protokół wydania dla 3 osób. Faktura na kwotę 1.036 zł – brak protokołu z wydania nagród.

17.
Zakupy na „Broken Ball” w 2014 r. Faktura na kwotę 3.100 zł na organizację imprezy oraz faktura na 1.420 zł na graffiti.

– Lekką ręką wydawano pieniądze – komentowała dalej Jackowska.

18.
Zakupy gadżetów na „Złotą Tarkę” o wartości 13.046,00 PLN. Znamiona niegospodarności.

* * *

Komisja rewizyjna wnioskowała m.in. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego, który aktualnie trwa w placówce oraz rozważenie konieczności powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa gospodarczego.

KONTO-WIDMO

Jackowska dodała, że w placówce nie było regulaminu organizacyjnego imprezy Broken Ball.

– Jest on jedynie w internecie – dodała. – Kontrowersje budzi fakt, że wpisowe od drużyn w kwocie 210 zł było wpłacane na prywatne konto osoby, która nie jest pracownikiem ICK. Proszę, by burmistrz się tym zajął, bo wpisowe to nie trafiło do ICK. Proszę, by burmistrz przekazał tę sprawę wyższym instancjom. Boję się, że pójdziemy do kolejnej jednostki na kontrolę i zastaniemy podobną sytuację.

ZŁOŚLIWOŚCI

Radny Ryszard Kabat „pogratulował” komisji przeprowadzenia aż tak wnikliwej kontroli.

– Mam nadzieję, że wszystkie następne kontrole będą przeprowadzane tak samo dokładnie – dodał.

– Tego może być pan pewny – odparła Jackowska.

Radny Roman Brzozowski również zabrał głos.

– Panie przewodniczący komisji rewizyjnej Jerzy Sochacki – zwrócił się personalnie Brzozowski. – Był pan przewodniczącym komisji również w poprzedniej kadencji i nic tam nie dostrzegliście? W tej chwili okazuje się, że są sprawy, które skłaniają do powiadomienia organów ścigania. Czy nie uważa pan, że powinien zrezygnować z przewodniczenia tej komisji?

Na sesji nie padła odpowiedź na to pytanie. Po sesji zapytaliśmy Sochackiego, jak odniesie się do tych słów.

NIE PODDA SIĘ DYMISJI

– Nie widzę potrzeby, bym podawał się do dymisji – powiedział nam po sesji Jerzy Sochacki. – To radni tej kadencji wybrali mnie na przewodniczącego. W poprzednich latach przeprowadzaliśmy kontrole, ale dotyczyły one innych aspektów.

O ustosunkowanie się do wyników kontroli poprosiliśmy byłego dyrektora Tomasza Woźniaka.

– Wpisowe, o którym mówiła radna Jackowska, było wpłacane na konto jednego z członków IBC, które było współorganizatorem imprezy – odpowiedział. – Pieniądze zgodnie z regulaminem wykorzystane były na obsługę techniczną imprezy, zakup wody, napojów i tym podobne. Co do protokołu, to nie chcę go komentować i poczekam z tym na wyniki audytu zewnętrznego.

Dodatkowo radna Jackowska wnosiła, by w ICK kontrolę przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy.

NATALIA ŻURALSKA

Iława. Radna Ewa Jackowska podczas odczytywania
protokołu kontrolnego komisji rewizyjnej
Radny
Ryszard Kabat
ma nadzieję, że każda
kolejna kontrola
komisji rewizyjnej
będzie tak samo
wnikliwa, jak ta
przeprowadzona
teraz w ICKPrzewodniczący
komisji rewizyjnej
Jerzy Sochacki
nie widzi potrzeby
podania się do dymisjiByły dyrektor ICK
Tomasz Woźniak
czeka na wyniki
audytu zewnętrznego
i do tego czasu nie chce
komentować wyników
protokołu komisji
  2015-04-08  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
102171351REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.