Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Radna Ewa Jackowska: Czuję się oszukana!
Leczyła duszę i ciało. Anna Betley-Duda
Urodziła na klatce schodowej
Film „Na żelaznej drodze: 150 lat kolejowej Iławy”
Więcej...

INFORMACJE

2004-05-28

Gospodarskie sprawy miasta Iławy


NOWY BLOK IPB?

W połowie kwietnia burmistrz Iławy Jarosław Maśkiewicz spotkał się z Eugeniuszem Jaremko, prezesem Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Tematem spotkania była ewentualna budowa bloku mieszkalnego przy ul. Andersa – na zapleczu sądu i starostwa. Będzie się to wiązało z zamianą gruntów między miastem z IPB, co będzie przedstawione na posiedzeniu komisji w maju br.

ISO W RATUSZU

W iławskim ratuszu trwają prace związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością ISO-9000. Ustalono już, że pod koniec maja nastąpi audit urzędu przeprowadzony przez auditora zewnętrznego – firmę „Certyfikat”. Wręczenie certyfikatu ISO planuje się już na 4 czerwca. Zdaniem urzędników ISO wiąże się z korzyścią dla interesantów.

KONFERENCJA NAUCZYCIELI

W dniach 27-28 maja odbędzie się w Iławie I Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli. Nad organizacją zjazdu pracują – ze strony urzędu – Włodzimierz Ptasznik, kierownik wydziału Integracji Europejskiej i ze strony oświaty – Grażyna Wiącek oraz Barbara Szabelska.

BĘDZIE REMONT KINA

20 kwietnia w Olsztynie burmistrz Maśkiewicz spotkał się z wicemarszałkiem województwa Piotrem Żuchowskim w sprawie modernizacji iławskiego kina. Wniosek Iławy został zakwalifikowany do dofinansowania jako jeden z trzech z naszego województwa i jeden z jedenastu w skali kraju. Kwota, którą uzyska miasto na modernizację budynku kina, oscylować będzie w przedziale 600 tys. – 1 mln zł.

RONDO CORAZ BLIŻEJ

Burmistrz miasta spotkał się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy nowego ronda na ul. Kościuszki-Grunwaldzka. Został już rozstrzygnięty przetarg na wykonawstwo. Aktualnie w trakcie uzgadniania jest harmonogram realizacji oraz organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy skrzyżowania. Wartość zadania opiewa na kwotę 2 mln zł. Trwają też rozmowy na temat odnowy ul. Grunwaldzkiej (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kościuszki). Zadanie to zostanie zrealizowane w 2005 r.

DOCHÓD DO URZĘDU

Na walnym zgromadzeniu wspólników miejskiej spółki ITBS, reprezentowanym jednoosobowo przez burmistrza Jarosława Maśkiewicza, udzielono absolutorium jej zarządowi za rok ubiegły. W 2003 r. przychody spółki ITBS, zarządzającej miejskimi budynkami, zmalały o 57% w stosunku do roku 2002. Powodem tego jest fakt, że wpływy z ewidencji przychodów z najmu gminnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych są przekazywane od stycznia 2003 r. bezpośrednio do Urzędu Miasta. W okresie 1-22 kwietnia zawarto 3 akty notarialne sprzedaży mieszkań komunalnych ich najemcom.

BURMISTRZ UMORZYŁ

W dniach od 1 do 22 kwietnia burmistrz umorzył 6 podatnikom podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 9.757,30 zł wraz z odsetkami w łącznej kwocie 109,80 zł. Natomiast jednemu podatnikowi umorzył podatek od środków transportowych w kwocie 615 zł wraz z odsetkami w kwocie 53,60 zł. Burmistrz wydał także jedną decyzję o zakończeniu restrukturyzacji, umarzając zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 42.418,26 zł wraz z odsetkami w kwocie 15.620,50 zł. Ów ciężar podatkowy zdjęto z OCMB.

PRZETARGI

Utrzymaniem czystości i porządku na terenie części Iławy (ulice, chodniki, parkingi i place w południowej części miasta) zajmie się iławska firma „EKO”. Z kolei o porządek w północnej części miasta zadba „SPOMER” z Iławy. W obydwu przypadkach usługi wykonane zostaną za kwotę 737.339,14 zł (z VAT) każda, a czas ich realizacji trwać będzie od 01.06.2004 do 31.05.2007. Ulicę Brzechwy na zlecenie miasta zbuduje z kostki brukowej przedsiębiorstwo „KOMBUD” z Iławy, za kwotę 99.750,90, w tym VAT. Termin realizacji do końca maja br. Dokumentację budowlaną i wykonawczą na budowę ulicy Elbląskiej wraz z siecią deszczową wykona Zakład Usług „DAN” z Iławy, za kwotę 9.760 zł z VAT. Dokumenty mają być gotowe do 30.06.2004 r. Z kolei dokumentację zagospodarowania turystycznego brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak wykona Autorskie Studio Architektoniczne „AKO” ze Stegny. Wartość zadania 92.110 zł z VAT. Termin realizacji usługi do 30.09.2004 r. Studium wykonalności dla budowy krytej pływalni w Iławie wykona Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.S. z Olsztyna, za kwotę 23.180 zł z VAT. Termin realizacji usługi do 25.06.2004 r. Co ciekawe, cena najdroższej oferty w tym przetargu wyniosła aż 61.000 zł.

Na podstawie informacji
z UM Iława opracował:
RADOSŁAW SAFIANOWSKIOd 600 tysięcy do 1 miliona złotych pozyska Iława
na modernizację budynku kina. Stało się to możliwe m.in.
dzięki kontaktom burmistrza Jarosława Maśkiewicza
z wicemarszałkiem województwa Piotrem Żuchowskim.
Czy dzięki temu budynek kina „X Muza” dorówna
niebawem wyglądem ratuszowi?

  2004-05-28  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
103838114REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.