Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Radna Ewa Jackowska: Czuję się oszukana!
Leczyła duszę i ciało. Anna Betley-Duda
Urodziła na klatce schodowej
Film „Na żelaznej drodze: 150 lat kolejowej Iławy”
Więcej...

INFORMACJE

2007-02-21

Burmistrz zwolnił trzech urzędników


W wyniku reorganizacji trzy osoby stracą pracę w iławskim ratuszu: miejski architekt Krzysztof Zakrzewski, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Marcin Wagner oraz... jego brat Szymon z Wydziału Integracji Europejskiej.


Reorganizacja z jednej strony przybliżyła strukturę urzędu do formy, jaką ten miał za rządów burmistrza Adama Żylińskiego (rządził Iławą do 2002 roku; potem swoje porządki wprowadził Jarosław Maśkiewicz). Z drugiej strony powstały zupełnie nowe wydziały.

W efekcie na wypowiedzeniu znaleźli się trzej urzędnicy: Krzysztof Zakrzewski, kierownik Wydziału Architektury, Marcin Wagner, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Szymon Wagner, pracownik Wydziału Integracji Europejskiej. Wszyscy zatrudnieni za rządów Maśkiewicza.


KONTROLA: PRZEROST ZATRUDNIENIA

– W nowym planie organizacyjnym urzędu nie ma już stanowisk, które dotąd zajmowali ci urzędnicy. Nikogo nowego też nie zatrudniliśmy – tłumaczy sekretarz miasta Bernadeta Hordejuk, odpowiedzialna za organizację pracy w ratuszu. – Ponadto zewnętrzna kontrola, którą niedawno u nas przeprowadzono, wykazała przerost zatrudnienia w naszym urzędzie.

Kontrolę przeprowadził inspektor z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jej przedmiotem było prowadzenie przez Urząd Miasta Iława spraw z zakresu administracji rządowej, za co właśnie z kasy państwa płaci miastu wojewoda.

– W protokole pokontrolnym wskazuje się na przerost zatrudnienia w pionie administracyjnym o co najmniej dwa etaty – dodaje sekretarz miasta.

W efekcie reorganizacja pracy w ratuszu objęła wszystkie wydziały, z wyjątkiem Wydziału Budżetu i Finansów – ten jako jedyny funkcjonował za rządów Maśkiewicza bez ingerencji z jego strony w kierownictwo. Wydziałem od lat nieprzerwanie zarządza skarbnik miasta Janina Okołowska.


ZMIANY

Wydział Integracji Europejskiej odchudzono z 4 do 2 osób i zamieniono na Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej. Kierownik ten sam – Piotr Ambroziak (zatrudniony za Maśkiewicza). Jak mówi burmistrz Włodzimierz Ptasznik, zadaniem komórki będzie promocja miasta, nadzór na Informacją Turystyczna i współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną Pojezierza Iławskiego.

Również nowym wydziałem, dotąd nieznanym w Iławie, jest Wydział Planowania i Monitoringu, który przejął wspomnianych 2 urzędników z WIE. Bezpośrednio wydziałem tym zarządza wiceburmistrz Stanisław Kieruzel. Komórka ta odpowiadać będzie za miejskie inwestycje i pozyskiwanie unijnych dopłat.

Kieruzel kieruje także Wydziałem Architektury przekształconym w Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym. Wydział taki do 2002 roku istniał w ratuszu.

Nazwę Wydziału Rozwoju i Utrzymania Miasta zamieniono z kolei na Wydział Techniczno-Inwestycyjny (też już kiedyś taki istniał). Jego kierownikiem pozostaje Dariusz Ogonowski (przyjęty do ratusza przez Maśkiewicza).

Największa zmiana dotyczy odbudowania zlikwidowanego przez Maśkiewicza Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego, na którego złożyły się dwa wydziały: Spraw Obywatelskich i Wewnętrzno-Administracyjny. Kinga Zalewska (zatrudniona przez Maśkiewicza), kierownik tego drugiego, pracuje dalej jako inspektor. WOO podlega bezpośrednio sekretarzowi miasta.


EFEKT ZMIAN

Od grudnia 2006 roku stan zatrudnienia w iławskim ratuszu zmalał z 58,5 do 54,5 etatu (trzy ostatnie zwolnienia oraz odejście z własnej woli Wiesława Pieńczewskiego, zajmującego się podziałem nieruchomości).

Z trzema zwolnieniami wiąże się konieczność wypłaty odpraw. Urzędnikom tym poprzedni burmistrz nadał tzw. mianowania (szczególnie uprzywilejowany stopień urzędnika), zatem pensje dostawać będą nie tylko w czasie 3-miesięcznego wypowiedzenia, ale również przez kolejne 3 miesiące, jeśli nie znajdą sobie nowej pracy.

RADOSŁAW SAFIANOWSKI
Ci urzędnicy ratusza muszą szukać sobie nowej pracy.
Od lewej: Krzysztof Zakrzewski oraz bracia
Marcin i Szymon Wagnerowie.

  2007-02-21  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
103837669REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.