Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Listy do zmarłego
Zatłukł kompana na śmierć
Jezioro zabrało dwa istnienia
Zginął podczas koszenia trawy
Propagandowe media samorządowe niszczą lokalną demokrację
Afera budowlana. Domów nie ma, pieniądze zniknęły
Policjant bohatersko ratował uchodźców z pożaru
Ukradł koszyczek ze święconką spod kościoła
Pożar w ośrodku dla uchodźców z Ukrainy
Wdzięczna życiu Wiktoria Szczepańska
Pracownicy upomnieli się o kwity i pieniądze
Wilki wychodzą z lasu i sieją zniszczenie
Mięso, które straszy
Żyliński na emeryturze, ale czy politycznej?
Zamiast wyłączać modernizujemy oświetlenie
Wyszedł do lasu na spacer i... zmarł
Makieta dawnej Iławy
Tragedia na rzece
Tłusty czwartek. Koniec karnawału
Czekał na protezę kilka lat
Więcej...

INFORMACJE

2007-02-21

Burmistrz zwolnił trzech urzędników


W wyniku reorganizacji trzy osoby stracą pracę w iławskim ratuszu: miejski architekt Krzysztof Zakrzewski, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Marcin Wagner oraz... jego brat Szymon z Wydziału Integracji Europejskiej.


Reorganizacja z jednej strony przybliżyła strukturę urzędu do formy, jaką ten miał za rządów burmistrza Adama Żylińskiego (rządził Iławą do 2002 roku; potem swoje porządki wprowadził Jarosław Maśkiewicz). Z drugiej strony powstały zupełnie nowe wydziały.

W efekcie na wypowiedzeniu znaleźli się trzej urzędnicy: Krzysztof Zakrzewski, kierownik Wydziału Architektury, Marcin Wagner, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Szymon Wagner, pracownik Wydziału Integracji Europejskiej. Wszyscy zatrudnieni za rządów Maśkiewicza.


KONTROLA: PRZEROST ZATRUDNIENIA

– W nowym planie organizacyjnym urzędu nie ma już stanowisk, które dotąd zajmowali ci urzędnicy. Nikogo nowego też nie zatrudniliśmy – tłumaczy sekretarz miasta Bernadeta Hordejuk, odpowiedzialna za organizację pracy w ratuszu. – Ponadto zewnętrzna kontrola, którą niedawno u nas przeprowadzono, wykazała przerost zatrudnienia w naszym urzędzie.

Kontrolę przeprowadził inspektor z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jej przedmiotem było prowadzenie przez Urząd Miasta Iława spraw z zakresu administracji rządowej, za co właśnie z kasy państwa płaci miastu wojewoda.

– W protokole pokontrolnym wskazuje się na przerost zatrudnienia w pionie administracyjnym o co najmniej dwa etaty – dodaje sekretarz miasta.

W efekcie reorganizacja pracy w ratuszu objęła wszystkie wydziały, z wyjątkiem Wydziału Budżetu i Finansów – ten jako jedyny funkcjonował za rządów Maśkiewicza bez ingerencji z jego strony w kierownictwo. Wydziałem od lat nieprzerwanie zarządza skarbnik miasta Janina Okołowska.


ZMIANY

Wydział Integracji Europejskiej odchudzono z 4 do 2 osób i zamieniono na Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej. Kierownik ten sam – Piotr Ambroziak (zatrudniony za Maśkiewicza). Jak mówi burmistrz Włodzimierz Ptasznik, zadaniem komórki będzie promocja miasta, nadzór na Informacją Turystyczna i współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną Pojezierza Iławskiego.

Również nowym wydziałem, dotąd nieznanym w Iławie, jest Wydział Planowania i Monitoringu, który przejął wspomnianych 2 urzędników z WIE. Bezpośrednio wydziałem tym zarządza wiceburmistrz Stanisław Kieruzel. Komórka ta odpowiadać będzie za miejskie inwestycje i pozyskiwanie unijnych dopłat.

Kieruzel kieruje także Wydziałem Architektury przekształconym w Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym. Wydział taki do 2002 roku istniał w ratuszu.

Nazwę Wydziału Rozwoju i Utrzymania Miasta zamieniono z kolei na Wydział Techniczno-Inwestycyjny (też już kiedyś taki istniał). Jego kierownikiem pozostaje Dariusz Ogonowski (przyjęty do ratusza przez Maśkiewicza).

Największa zmiana dotyczy odbudowania zlikwidowanego przez Maśkiewicza Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego, na którego złożyły się dwa wydziały: Spraw Obywatelskich i Wewnętrzno-Administracyjny. Kinga Zalewska (zatrudniona przez Maśkiewicza), kierownik tego drugiego, pracuje dalej jako inspektor. WOO podlega bezpośrednio sekretarzowi miasta.


EFEKT ZMIAN

Od grudnia 2006 roku stan zatrudnienia w iławskim ratuszu zmalał z 58,5 do 54,5 etatu (trzy ostatnie zwolnienia oraz odejście z własnej woli Wiesława Pieńczewskiego, zajmującego się podziałem nieruchomości).

Z trzema zwolnieniami wiąże się konieczność wypłaty odpraw. Urzędnikom tym poprzedni burmistrz nadał tzw. mianowania (szczególnie uprzywilejowany stopień urzędnika), zatem pensje dostawać będą nie tylko w czasie 3-miesięcznego wypowiedzenia, ale również przez kolejne 3 miesiące, jeśli nie znajdą sobie nowej pracy.

RADOSŁAW SAFIANOWSKI
Ci urzędnicy ratusza muszą szukać sobie nowej pracy.
Od lewej: Krzysztof Zakrzewski oraz bracia
Marcin i Szymon Wagnerowie.

  2007-02-21  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
98540783REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2023 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.