Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Radna Ewa Jackowska: Czuję się oszukana!
Leczyła duszę i ciało. Anna Betley-Duda
Urodziła na klatce schodowej
Film „Na żelaznej drodze: 150 lat kolejowej Iławy”
Więcej...

INFORMACJE

2004-05-11

Burmistrz Maśkiewicz bez absolutorium


Rada Miejska w Iławie nie udzieliła burmistrzowi
Jarosławowi Maśkiewiczowi absolutorium (akceptu)
z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu. Radni
zarzucają burmistrzowi trzy grzechy główne.


Rada Miejska w Iławie liczy 21 osób. Za nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi Iławy Jarosławowi Maśkiewiczowi głosowało 12 radnych:

* Zbigniew Rychlik,
* Marcin Woźniak,
* Andrzej Pankowski,
* Marek Polański,
* Ryszard Kabat,
* Paweł Hofman,
* Maciej Rygielski,
* Stanisław Borkowski,
* Włodzimierz Harmaciński,
* Jerzy Sochacki (członek komisji rewizyjnej),
* Marek Lewandowski (członek komisji rewizyjnej),
* Ryszard Iliński (członek komisji rewizyjnej).

Z kolei wykonanie zeszłorocznego budżetu wedle Jarosława Maśkiewicza poparło 4 radnych:

* Jerzy Humięcki,
* Eugeniusz Dembek (członek komisji rewizyjnej),
* Stanisław Żygadło
* Jerzy Brzozowski.

Od głosu wstrzymali się przewodniczący rady Edward Bojko i Andrzej Podlewski, członek komisji rewizyjnej.

W sesji absolutoryjnej udziału nie wzięli trzej radni: Henryk Dzierzęcki, Ryszard Zakrzewski i Andrzej Kozielski.

O nieudzielenie absolutorium wnioskowała komisja rewizyjna w uchwale zarzucającej burmistrzowi trzy rzeczy:

1. doprowadzenie do uszczerbku finansowego budżetu miasta przy sprzedaży zajazdu „Wielka Żuława”;

2. łamanie przepisów przy rozliczaniu delegacji służbowych;

3. łamanie ustawy o zamówieniach publicznych ze szkodą dla miasta.

Niekorzystna dla burmistrza była też kilkugodzinna dyskusja radnych przed głosowaniem.

Za udzieleniem absolutorium przemawiały dwie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, która negatywnie oceniała wnioski komisji rewizyjnej. RIO nie przekonała jednak radnych, a komisja rewizyjna przedstawiła specjalne oświadczenie m.in. na temat pracy tej instytucji.

Burmistrz Jarosław Maśkiewicz przed głosowaniem apelował do radnych o przychylność: – Właściwą realizację budżetu rada oceniła na sesji 4 września 2003 roku, przyjmując jednomyślnie informację za pierwsze półrocze. Wierzę, że ocena całości budżetu za 2003 rok będzie w całości zbieżna z oceną za pierwsze półrocze i zbieżna z opiniami RIO.

RADOSŁAW SAFIANOWSKIRada Miejska
w Iławie
nie udzieliła
burmistrzowi
Jarosławowi
Maśkiewiczowi
absolutorium
z tytułu wykonania
zeszłorocznego
budżetu 2003.Co dalej w Iławie? Referendum?

Nieudzielenie burmistrzowi absolutorium oznacza podjęcie inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie jego odwołania.

Jednak uczynienie tego jest możliwe dopiero na następnej sesji, zwołanej nie wcześniej niż po czternastu dniach. Uchwała o przeprowadzeniu referendum musi być podjęta w głosowaniu tajnym imiennym. Podejmuje się ją bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Decyzja rady nie dotyczy oczywiście od razu odwołania burmistrza, a jedynie poddania tej propozycji pod referendum – ostateczną decyzję w sprawie odwołania lub pozostawienia na stanowisku wójta podejmą ci, którzy go powołali, czyli mieszkańcy.

Zgodnie z przepisami, rada jest obowiązana tylko zapoznać się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie swojej uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium oraz wysłuchać wyjaśnień burmistrza, zanim podejmie uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania (gp).


Przebieg dyskusji radnych z burmistrzem

W AUREOLI, CHOĆ POD BATOGIEM

Niezbyt korzystna dla burmistrza była kilkugodzinna dyskusja radnych przed głosowaniem nad absolutorium. Poruszono kilkanaście problemów, a wśród nich sprawę odrzuconej przez radnych uchwały o likwidacji Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa. Przyjęcia tej uchwały w zeszłym roku domagał się od radnych burmistrz po to, by mieć – jak dziś mówi – argument w negocjacjach przy przejęciu budynku od PKP.


ZADYMA WOKÓŁ PRZEDSZKOLA

– Oskarżył pan radnych, że przez nieprzyjęcie uchwały miasto straciło 100 czy 200 tysięcy – mówił radny Ryszard Kabat. – Ale ta uchwała byłaby sygnałem dla PKP, że tego budynku nie chcemy.

To samo mówił później przewodniczący rady Edward Bojko – jego zdaniem, gdyby uchwała została podjęta, przedszkola przy ul. Andersa już by nie było. Dodatkowo radni Maciej Rygielski i Marcin Woźniak zauważyli, że burmistrz publicznie w lokalnym radiu wymienił także ich jako przeciwników likwidacji „piątki”, co było nieprawdą! Woźniak w ogóle nie brał udziału w głosowaniu, zaś Rygielski się wstrzymał.

– Albo pan je za dużo masełka, albo pan kłamie – zasugerował radny Rygielski.


COFANIE CZY ROZWÓJ?

Burmistrzowi zarzucono także niewykupienie (pomimo zabezpieczenia środków w budżecie) ziemi od „ziemniaczanki” pod nową siedzibę Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz złą współpracę z innymi samorządami i Związkiem Gmin „Jeziorak”.

– Kiedy przystąpiliśmy do wykupu ziemi od Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego, to okazało się, że nieaktualna była uchwała walnego zgromadzenia – tłumaczył Jarosław Maśkiewicz. O Związku Gmin „Jeziorak” powiedział, że współpraca układa się dobrze, ale „pewne obszary są sterowane z zewnątrz”.

Skrytykowano też nietrafne decyzje kadrowe burmistrza i słabe wyniki, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych.

– W 2000 roku Iława pozyskała 4 miliony złotych, w 2001 już mniej, bo 1,5 miliona, w 2002 jeszcze mniej, bo 937 tysięcy, a w 2003 tylko 93 tysiące – wyliczał wiceprzewodniczący rady Zbigniew Rychlik. – Gospodaruje pan pieniędzmi, które wypracował poprzedni burmistrz, zarząd i rada! Do pana jako urzędnika nic nie mam, ale liczyłem, że po przyjściu z Lubawy rozwinie tu pan skrzydła. Ile jeszcze trzeba na to panu czasu?!

Burmistrz się bronił: – To sukces, że kino znalazło się w planie dofinansowania, do tego chodzę wokół odnowy ulicy Grunwaldzkiej, przygotowujemy też drugi etap obwodnicy.

Jak dodał radny Paweł Hofman, „Iława straciła rozpęd, a nauczyciele nie rozumieją tego, co się wokół nich dzieje”.

– Jeśli nie będziemy przed sobą czuć „lokomotywy”, to nic nie osiągniemy – odważnie krytykował radny Hofman, choć jak sam zaznaczył, jest pracownikiem podległej ratuszowi szkoły i bierze pod uwagę to, że za wypowiedziane słowa mogą go spotkać zawodowe represje.

– Oświata ma się dobrze – ripostował burmistrz i dodał, że w 2003 roku miasto dopłaciło do szkół więcej, niż otrzymały one w państwowej subwencji.


PACJENT MA NIE STRACIĆ

„Baty” burmistrz dostał też od radnego Stanisława Borkowskiego za to, że podniósł znacznie czynsz przychodni „Zdrowie” dzierżawiącej przy ul. Skłodowskiej budynek od miasta.

– Za tę podwyżkę zapłacą pacjenci, ponieważ lekarze zlecać będą mniej badań – zarzucił radny.

W odpowiedzi burmistrz powtórzył swoje zdanie, że wszelkie zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej przeprowadzane będą tak, by pacjent nie stracił. Wiceburmistrz Benedykt Dutka dodał, że podnajemcy lokali w przychodni (jak np. apteka) i tak płacili ponad 30 zł od metra za wynajem. Pieniądze w większości szły na remont budynku.


ODDA KASĘ – NIE ODDA?

Sprawa delegacji służbowych burmistrza wróciła w wypowiedzi radnego Woźniaka. Przypomnijmy, że burmistrz pobrał m.in. z ratuszowej kasy pieniądze na wyjazd na zjazd wyborczy SLD, którego był delegatem. Na przedostatniej sesji Jarosław Maśkiewicz tłumaczył, że zaproszenia na zjazd SLD dostali wszyscy wójtowie i burmistrzowie w województwie, potem na komisji mówił już, że tylko ci, którzy do samorządu startowali z listy SLD.

Radny Woźniak dotarł jednak do informacji, że Ryszard Zabłotny, starosta iławski z ramienia SLD, zaproszenia na zjazd nie dostał. Odczytał także oświadczenie Stanisława Bieleckiego, szefa powiatowych struktur SLD w Iławie, który powiedział, że w dniu zjazdu wyborczego do Olsztyna jechał autobus wynajęty za składki członkowskie partii.

– To wstyd, że człowiek wywodzący się z mojego środowiska wykorzystuje publiczne pieniądze na przejazd! – uniósł się Woźniak.

– Ta delegacja się wyjaśni – odparł burmistrz. – Ja członkostwo w SLD mam zawieszone i jak przyjdzie mi zwracać pieniądze, to zwrócę. Nie ma się czego wstydzić. Przy okazji wyjazdu załatwiam i inne sprawy.


OBROŃCY BURMISTRZA

– Gdybym miał takie doświadczenie, jak niektórzy radni, to może miałbym podobne zdanie – mówił radny Jerzy Humięcki. – Nie o to chodzi, czy burmistrz wziął te pieniądze na delegację. Jeśli wziął, to jest to naganne i powinien oddać, ale rozpatrujmy to, czy za posiadane środki mógł zrobić więcej, czy nie!

Radni Humięcki oraz Eugeniusz Dembek zaproponowali, by także rada, a nie tylko burmistrz, poddała się weryfikacji społeczeństwa w drodze referendum.

– Proszę państwa! Każda zmiana w budżecie była przecież głosowana na radzie – apelował do swoich kolegów radny Stanisław Żygadło.


PRZEJĘZYCZENIE

O nieudzielenie absolutorium wnioskowała komisja rewizyjna w uchwale zarzucającej burmistrzowi trzy rzeczy: doprowadzenie do uszczerbku finansowego na zmianie warunków sprzedaży zajazdu „Wielka Żuława”, łamanie przepisów przy rozliczaniu delegacji służbowych i łamanie ustawy o zamówieniach publicznych ze szkodą dla miasta.

Za udzieleniem absolutorium przemawiały jednak dwie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, która negatywnie oceniała wnioski komisji rewizyjnej. Zdaniem Izby burmistrz miał prawo zarządzać miejskim majątkiem (zajazdem) poprzez zmianę trybu spłaty przy jego sprzedaży i złożyć odpowiednie oświadczenie woli w akcie notarialnym. RIO zauważyła też, że komisja rewizyjna w temacie delegacji nie stwierdziła, jakoby burmistrz przekroczył plan wydatków na ten cel czy w inny sposób złamał prawo, ponieważ nie wystąpiła do niego o zwrot bezprawnie pobranych pieniędzy! Co do zarzutów o zlecenia z wolnej ręki RIO stwierdziła, że są one lakoniczne i pozbawione konkretów.

RIO nie przekonała jednak radnych, a komisja rewizyjna przedstawiła specjalne oświadczenie m.in. na temat pracy tej instytucji. Jak odczytał Marek Lewandowski, wiceszef rewizyjnej, Izba pominęła kilka spraw poruszonych przez komisję, m.in. na temat udziału burmistrza za publiczne pieniądze w szkoleniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

– Taki protokół komisji rewizyjnej urąga poziomowi tego miasta! – zdenerwował się burmistrz Maśkiewicz. – Przy tam to ja się czuję jak święty w aureoli!

Sporo zamieszania wywołały słowa radnego Dembka, członka rewizyjnej, który stwierdził, że on o oświadczeniu swojej komisji nie wiedział i że to „wstyd i hańba”, a komisja jest manipulowana. Po przerwie zarządzonej przez przewodniczącego Bojko na „wyjaśnienie sprawy” Jerzy Sochacki, przewodniczący komisji rewizyjnej, stwierdził, że przejęzyczeniem było stwierdzenie, iż jest to oświadczenie komisji.

– Było to stwierdzenie grupy radnych, członków komisji, którzy rano zdążyli się zapoznać z opinią RIO – powiedział Sochacki.


POLITYKA BEZ POLITYKI

Burmistrz przy okazji nieudzielenia absolutorium mówił o manipulacji i grupach interesów – radni natomiast zaprzeczali, jakoby ich decyzja była polityczna.

– Radny z SLD głosuje ramię w ramię z radnym PiS, a radny z PO razem z radnym UP, i pan to nazywa upolitycznieniem – wyrzucał radny Maciej Rygielski. – Jest bałagan i wprowadzanie radnych w błąd. Tracimy do pana zaufanie, nie rozumiemy pana decyzji.

W trakcie dyskusji nerwy puściły także burmistrzowi.

– Co sesję od 8 miesięcy mamy ten sam scenariusz, zawsze odzywają się ci sami radni – mówił burmistrz. – A radni przedstawili tylko jeden własny projekt uchwały o 10-letniej dzierżawie przychodni dla „Zdrowia”, którą uhonorowałem.

  2004-05-11  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
103800220REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.