Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Czy ktoś kradnie nawet woreczki na psie kupy?
Paszport wyrobisz w Iławie!
Czy przewodniczący Brzozowski straci mandat?
Znany muzyk jazzowy oskarżony o pedofilię
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Więcej...

INFORMACJE

2007-01-31

Budżet Iławy na 2007 rok


To wydarzenie bez precedensu w historii Iławy: w ciągu półtora miesiąca nowe władze Iławy przemodelowały projekt budżetu poprzedniego burmistrza. Zmian było ponad 60 (!), w tym niektóre kluczowe dla rozwoju Iławy.


Jak wyliczył radny Ryszard Kabat, szef komisji budżetowej i rozwoju miasta, do projektu budżetu na 2007 rok przedłożonego w listopadzie przez poprzedniego burmistrza Jarosława Maśkiewicza wprowadzono ponad 65 poprawek.

– Autorami znakomitej większości poprawek byli sami radni! My jako władza wykonawcza staraliśmy się nadać temu jakąś spójną wizję – podkreśla burmistrz Włodzimierz Ptasznik. – Ostatecznie większość wniosków została uwzględniona.


ZADŁUŻENIE LEKKO ZBITE

Tegoroczne dochody miasta wyniosą 70 mln zł, wydatki zaś 78 mln złotych.

Planowane przez Maśkiewicza zadłużenie miasta w wysokości 51,16% (liczone w stosunku do planowanych dochodów) zmniejszono więc do 49,76%.

– W projekcie zadłużenie miasta przekroczyło granicę 50 procent w stosunku do dochodów, co jest już bardzo niebezpieczne dla miasta, jeśli oceniane mają być jego zdolności kredytowe. My obniżyliśmy ten wskaźnik o półtora punktu – komentuje wiceburmistrz Stanisław Kieruzel, odpowiedzialny w mieście za sprawy inwestycyjne. – Jednocześnie projekt budżetu poprzedniego burmistrza przy takim zadłużeniu nie zawierał strategicznych inwestycji, niezbędnych dla rozwoju miasta i umożliwiających pozyskanie środków z Unii Europejskiej.


KASA W JEZIORO

Owe strategiczne inwestycje to na przykład 780 tys. zł na dołożenie do inwestycji Związku Gmin „Jeziorak” w rozwój infrastruktury turystycznej Jezioraka. Konkretnie chodzi o budowę wielu pomostów oraz zakup i uruchomienie tzw. „statku-śmieciarki”.

– Iława turystycznie „żyje” z Jezioraka, dlatego jest to absolutnie priorytetowa inwestycja – mówi burmistrz Ptasznik. – Związek Gmin kilka lat zabiegał o dofinansowanie z zewnątrz tego projektu, a gdy je w końcu uzyskał, to nasze miasto nie zaplanowało swojego wkładu, który wcześniej deklarowało. Pojawia się szansa na wyróżnienie Jezioraka na tle innych jezior mazurskich, więc jak nie mielibyśmy ująć tego w budżecie?...

W projekcie budżetu poprzedniego burmistrza nie było także zapisu (nawet symbolicznego) na temat wsparcia przez miasto budowy infrastruktury turystycznej wokół Kanału Ostródzko-Elbląskiego w połączeniu z Jeziorakiem – a tymczasem jest to jedna ze strategicznych inwestycji samorządu województwa.

– Niewykluczone, że na przykład w ramach inwestycji „okołokanałowych” znajdzie się budowa obwodnicy północnej Iławy (ul. Ostródzka-Dąbrowskiego – red.), dlatego zapis w budżecie na temat kanału musiał się znaleźć – uzasadnia Włodzimierz Ptasznik.


„OTWORZĄ” NOWE TERENY

Kolejną nową i olbrzymią inwestycją (łączny koszt 17 mln zł) jest zagospodarowanie terenów przy osiedlu Ostródzkim w celu ich aktywizacji gospodarczej. W praktyce chodzi tu o budowę drogi równoległej do ul. Zielonej, biegnącej pomiędzy tą ulicą a torami kolejowymi linii Iława-Olsztyn. Droga ta będzie połączona z Aleją Jana Pawła II (obwodnicą wschodnią). Jeśli miasto uzyska dofinansowanie z zewnątrz, będzie ona gotowa w 2009 roku.

– Droga ta otworzy dostęp do nowych terenów pod budowę zakładów pracy. Terenów przemysłowych zaczyna brakować, a popyt na nie w Iławie wciąż jest duży – ocenia zastępca burmistrza. – Brak w naszej ofercie takich gruntów oznacza wstrzymanie rozwoju gospodarczego miasta.

Kolejną dopisaną sprawą w budżecie są pieniądze na wsparcie budownictwa wielorodzinnego. Rzeczywistość iławska wygląda bowiem na dziś tak, że miasto zaczyna się blokować, jeśli chodzi o tereny pod stawianie bloków, tzn. są wolne tereny, ale nieprzygotowane (brak dojazdu, wodociągu i kanalizacji). Z kolei wstawianie „plomb” (zagęszczanie zabudowy w ramach istniejących osiedli – stawianie nowego bloku pomiędzy starszymi budynkami) coraz częściej budzi sprzeciwy dotychczasowych mieszkańców danego osiedla.

W tym roku problem ten ma zniwelować budowa za 290 tys. zł nowej drogi wraz z uzbrojeniem niedaleko ul. Zielonej. Otworzy ona dostęp do terenów miejskich pod domy wielorodzinne oraz terenów, których właścicielem jest prywatny deweloper – IPB.

– Po otwarciu naszych terenów zostaną one sprzedane w przetargu i trafią w ręce dewelopera bądź spółdzielni mieszkaniowej – zapowiada Kieruzel.


OBIEKTY SPORTOWE

Kolejne „dopisane” inwestycje dotyczą sportu: – Zaczęliśmy odstawać od sąsiednich miast, jeśli chodzi o poziom bazy sportowej – ocenia burmistrz. – W Lubawie niedawno powstał stadion lekkoatletyczny, w Ostródzie basen, w Elblągu i Olsztynie sztuczne lodowisko. Zaczęliśmy zostawać w tyle. Nasz miejski stadion robi się przestarzały. Dlatego do budżetu wprowadziliśmy budowę trzech boisk szkolnych oraz miejskiego kompleksu sportowego.

Nowe boiska mają powstać jednocześnie aż przy trzech szkołach: obydwu gimnazjach – przy ul. Kościuszki i Wiejskiej – oraz przy podstawówce nr 4 na os. Podleśnym. Ich szacunkowy koszt to łącznie 1,5 mln zł, z tego 600 tys. zł planuje się pozyskać z zewnątrz. Przy „pomyślnych wiatrach” boiska te będą gotowe już w tym roku.

Większą inwestycją jest budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza. Centrum kompleksu pozostanie stadion, ale zostanie on zmodernizowany, m.in. dookoła boiska pojawi się wreszcie profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna. Obok zbudowany zostanie skate-park oraz miasteczko ruchu drogowego. Na ten cel zaplanowano w tym roku 290 tys. zł. Szacunkowy koszt łączny: 5 milionów.

– W tym roku powstanie projekt kompleksu. Z gotowym projektem w ręku szukać będziemy zewnętrznych źródeł dofinansowania – objaśnia Kieruzel. – Inwestycję planujemy zakończyć w 2010 roku.

Projekt powstanie przy szerokiej konsultacji zainteresowanych środowisk, m.in. sekcji sportowych (stadion i bieżnia), policji (miasteczko ruchu drogowego) i młodzieży (skate-park). Ta ostatnia grupa może być zawiedziona, ponieważ skate-park (upraszczając: tory i pochylnie dla sportów ekstremalnych) młodzi mieli obiecany już w tym roku. Miał on powstać na łące na tyłach „białego kościoła” przy ul. Wyszyńskiego.

– Niestety, doświadczenia innych miast pokazują, że taki obiekt bez nadzoru nie może funkcjonować – tłumaczy zastępca burmistrza. – Musi być ktoś, kto pilnować będzie porządku, trzeźwości i zasad zachowania bezpieczeństwa.


CO Z BASENEM?

Projekt budżetu Maśkiewicza zakładał, że miasto zbuduje tylko za własne środki basen. Na ten cel były burmistrz przeznaczył milion. Nowe władze zdjęły z tego zadania 900 tys. zł, zostawiając symboliczna „stówkę”.

– Basenu za 21 milionów złotych, a taki projekt właśnie zastaliśmy w ratuszu, żadne miasto wyłącznie za własne pieniądze nigdy nie zbudowało – komentuje burmistrz Ptasznik. – Samorządów po prostu na to nie stać. Skoro już wiadomo, że Iława nie dostała pieniędzy na tę inwestycję z unijnego ZPORR-u, trzeba szukać innych dróg. Mam tu na myśli pozyskanie środków z Unii Europejskiej lub znalezienie prywatnego inwestora.

Takowy inwestor jest i w dodatku nie kryje się ze swoimi planami – to Ostródzkie Przedsiębiorstwo Budowlane Ireneusza Słowika. Nowy burmistrz wraz z zastępcą gościli w OPB i zapoznali się z planami firmy względem Iławy. Warunek postawienia basenu jest taki, że przy nim powstać ma również centrum handlowe. Z tego powodu już w zeszłej kadencji rozpoczęto procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po Ekodrobie przy ul. Dąbrowskiego (poszerzenie funkcji terenu o usługi i handel).

– Pomoc ze strony miasta dla tej inwestycji polegać ma wstępnie na wybudowaniu drogi dojazdowej oraz uzbrojeniu terenu w niezbędną infrastrukturę, w zamian za nieskrępowany dostęp naszych mieszkańców do obiektu – mówi wiceburmistrz. – Zmiana planu zagospodarowania terenu powinna zostać zatwierdzona do września.

– Dzięki temu miasto nie będzie płacić za utrzymanie obiektu, a jedynie za wykupy godzin dla młodzieży szkolnej – dodaje skarbnik miasta Janina Okołowska. – Ekonomicznie takie rozwiązanie jest najlepsze.


INNE INWESTYCJE DROGOWE

W związku z budową galerii handlowej po mleczarni nad Małym Jeziorakiem planuje się skrzyżowanie świetlne ulic Kościuszki-Niepodległości-Kr.Jadwigi zamienić na rondo. Inwestycja będzie prowadzona wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w ramach przebudowy krajowej 16-tki. Ponadto ul. Kr. Jadwigi zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Niepodległości do rozwidlenia z ul. Sobieskiego – także ze względu na mające pojawić się wspomniane centrum handlowe.

W tym roku zakończone zostaną budowy ulic: Krótkiej, Kwiatowej i Usługowej oraz łącznika Bydgoska-Grudziądzka (przy hurtowni elektrycznej) i łącznika od parkingu przy targowisku do ul. Wojska Polskiego.

Kontynuowana będzie budowa ul. Pieniężnego wraz z burzówką (zakończenie w 2008 r.). W budżecie zapisano również 200 tys. zł na wykupy prywatnych gruntów pod obwodnicę północną.


CIEKAWOSTKI

Wśród zapisów budżetowych znaleźliśmy ciekawe cięcie: planowane przez Maśkiewicza dwa nowe etaty w ratuszu wykreślono z tegorocznego budżetu.

W tym roku za 660 tys. zł rozpocznie się budowa stanowisk garażowych wraz z częścią socjalną dla OSP Iława. Aż milion złotych na zakończenie tej inwestycji miasto wysupła w roku przyszłym.

Również rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej na terenach pod budownictwo mieszkaniowe przy obwodnicy wschodniej.

Symboliczne pieniądze (10 tys. zł) zapisano na budowę boiska na osiedlu Lipowy Dwór, którego budowę zaplanowano na przyszły rok. Podobnie jest z parkingiem przy kościele na tym osiedlu: w tym roku symboliczne 5 tys., zaś realna budowa (za 250 tys.) w roku przyszłym.

RADOSŁAW SAFIANOWSKI

  2007-01-31  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
104440980REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.