Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Czy ktoś kradnie nawet woreczki na psie kupy?
Paszport wyrobisz w Iławie!
Czy przewodniczący Brzozowski straci mandat?
Znany muzyk jazzowy oskarżony o pedofilię
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Więcej...

INFORMACJE

2008-03-19

Boiska otwarte po godzinach


Z burmistrzem Iławy WŁODZIMIERZEM PTASZNIKIEM rozmawiamy m.in. o budowie portu żeglarskiego, hotelu, zmianach w ciepłownictwie, miejskich boiskach, prywatnych przedszkolach i współpracy zagranicznej miasta


Radosław Safianowski: – Czy dojdzie do skutku budowa portu żeglarskiego nad Jeziorakiem przy ulicy Kajki, na terenie po „Posejdonie”?

Włodzimierz Ptasznik: – Wszystko wskazuje na to, że tak. „Ekomarina” ma kosztować 2 miliony złotych, przy czym dofinansowanie unijne wyniesie 80 procent. Beneficjentem unijnych środków będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Bezpieczeństwa Wielkich Jezior Mazurskich, natomiast wkład własny, brakujące 20 procent, czyli jakieś 400 tysięcy złotych, zapłaci miasto. Przetarg na wykonanie inwestycji ogłosi Urząd Marszałkowski.

– Jak wygląda harmonogram prac?

– W tym roku powstać ma studium wykonalności i, być może, projekt budowlany. Sama budowa ruszy najpewniej w 2009 roku.

– Coraz głośniej mówi się o zmianach w iławskim ciepłownictwie. Proszę o kilka słów na ten temat.

– Prywatna spółka Energetyka Cieplna dzierżawi od miasta infrastrukturę ciepłowniczą, płacąc z tego tytułu do miejskiej kasy rocznie ponad 800 tysięcy złotych. Problem polega na tym, że EC inwestuje swoje pieniądze na miejskim majątku.
W efekcie sytuacja jest coraz mniej czytelna, co do kogo należy. Dlatego postanowiliśmy uregulować tę sprawę. W grę wchodzi albo sprzedanie całego majątku dla EC, albo utworzenie przez miasto i EC nowej spółki.

– Skoro spółka Energetyka Cieplna przez prawie 16 lat nie upadła, to znaczy że przynosi dochód. Może warto, by miasto weszło w spółkę, mając z tego tytułu dochody tak długo, jak długo ludzie masowo korzystać będą z miejskiej sieci ciepłowniczej?

– Osobiście także przychylam się do tego rozwiązania, jednak póki co jesteśmy na etapie dyskusji z zarządem i pracownikami Energetyki Cieplnej. Należy jednak pamiętać, że samorządy gminne nie zostały utworzone do prowadzenia działalności gospodarczej, ale do tego, aby ułatwić życie przedsiębiorcom. Wstępując do spółki, ponosimy pełne ryzyko łącznie ze stratami. Sprzedając majątek, otrzymalibyśmy pieniądze na inne zadania, których przecież w mieście nie brakuje. Poczekajmy więc na szerszą dyskusję z radnymi.

– Na jakim etapie jest budowa hotelu z basenem i centrum konferencyjnym na terenach po zakładach drobiarskich przy ulicy Dąbrowskiego?

– Rozmawiałem niedawno z panią Małgorzatą Grabowską, która kupiła od miasta ten teren. Jej firma niebawem podpisze umowę na wykonanie projektu budowlanego. Sam projekt kosztować ma półtora miliona złotych. Inwestor chce przystąpić do budowy już jesienią tego roku.

– Kiedy rozpocznie się budowa ronda na głównym skrzyżowaniu świetlnym w centrum Iławy?

– Mam informacje, że 18 marca plac budowy formalnie przejęła firma SKANSKA, wykonawca inwestycji. Głównym inwestorem jest tu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nasze miasto zaś finansuje przebudowę podziemnych sieci. Szczegółowy harmonogram prac jest dopiero ustalany.

– Radny Eugeniusz Dembek domaga się utworzenia w mieście prywatnych przedszkoli. Jak pan ocenia ten pomysł?

– Nie mówię „nie”. Zastanawiamy się nad tym, ale temat póki co jest na etapie luźnych rozmów.

– Czy są osoby zainteresowane prowadzeniem takiego przedszkola?

– Owszem, były u mnie dwie panie, jedna z Iławy, a druga spoza naszego miasta, które wyrażają taką chęć. Pytały wstępnie o możliwość wydzierżawienia lokalu pod taką działalność.

– Ile wynosi dofinansowanie miasta dla takiej placówki?

– Na ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego dotacja wynosi nie mniej niż 75 procent ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia. Wyjątkiem jest dofinansowanie ucznia niepełnosprawnego – nie może być niższe niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez gminę z budżetu państwa.
– Radny Henryk Witkowski domaga się pokazania w Iławie wystawy „Twarze olsztyńskiej bezpieki 1945-1990”. Kiedy spełnicie to życzenie? Jak powiedział radny, na tę wystawę czeka w Iławie cała grupa osób.

– Nie jestem przeciwny zorganizowaniu takiej wystawy w Iławie. Sprawę przekazałem Iławskiemu Centrum Kultury. Z tego, co się orientuję, planowana jest w dniach 14-20 kwietnia tego roku.

– Radna Anna Dufrat skarży się z kolei na miejski system stypendiów i nagród sportowych. Jej zdaniem nie docenia się lekkoatletów, a wszystko dlatego, że w komisji stypendialnej to środowisko nie ma przebicia. Co pan na to, jako były wyczynowy lekkoatleta?

– Regulamin stypendialny uchwala Rada Miejska. Sprawa regulaminu jest otwarta. To znaczy, że jeśli trzeba będzie coś poprawić, to zostanie to poprawione. Chciałbym jednak zaznaczyć, że ze wszystkich informacji, które do mnie dotarły, nie wynika, by obecny regulamin był zły. Natomiast uważam, że w Radzie Sportu, która opiniuje wnioski o stypendia złożone przez stowarzyszenia, powinni zasiadać przedstawiciele wszystkich liczących się w Iławie dyscyplin sportu. Na dziś stowarzyszenia sportowe zadecydowały o 7-osobowym składzie Rady Sportu i wybrały jej członków na 2-letnią kadencję.

– Radny Paweł Hofman powiedział mi, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przyznawanie stypendiów za zakwalifikowanie się do znormalizowanych klas sportowych, zarówno w sportach indywidualnych, jak i zespołowych. Jak pan ocenia ten pomysł?

– Być może winno to być jednym z kryteriów. Jednak muszę zaznaczyć, że należy zorientować się, w jaki sposób odbywają się kwalifikacje w poszczególnych dyscyplinach sportowych i wówczas przeprowadzić szeroką dyskusję na ten temat w całym środowisku sportowym.

– Dostaliśmy sygnał, że nowe boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 4 na ulicy Skłodowskiej jest po godzinach zamknięte.

– Nowe boisko przy tej szkole było zamknięte tylko czasowo, ze względu na konieczność usunięcia usterek powykonawczych.

– Czyli generalnie popołudniami i w weekendy boiska przy szkołach w Iławie są otwarte dla dzieci i młodzieży? Jaka panuje tu zasada?

– Idea budowy boisk przyszkolnych jest taka, by były one otwarte, czyli czynne popołudniami i w weekendy. Są to obiekty, którymi zarządzają dyrektorzy szkół i zobligowani są zapewnić prawidłowe ich funkcjonowanie.

– Jak wygląda tegoroczna współpraca zagraniczna z Holendrami z partnerskiego miasta Tholen?

– Iławianie będą wyjeżdżać do Tholen w grupach zorganizowanych, ale również i do nas przyjadą goście z Holandii. Chciałbym przypomnieć, że na początku roku gościliśmy holenderską delegację. Rozmowy dotyczyły miedzy innymi współpracy szpitali w Iławie i Tholen. Z kolei 20 marca wezmę udział w odsłonięciu pomnika ofiar II wojny światowej w prowincji Zeeland w Holandii, poświęconego między innymi polskim żołnierzom. Na 10 kwietnia zaproszono nas również na otwarcie ratusza w Tholen. W Iławie za to na początku maja tradycyjnie już zorganizujemy Święto Królowej Holandii połączone ze Świętem Konstytucji 3 Maja. Ponadto na Dni Iławy pod koniec czerwca przyjadą do nas radni Tholen, a w sierpniu holenderscy skauci. We wrześniu do Tholen pojedzie z kolei iławski chór Camerata. Kontakty z Holendrami utrzymujemy praktycznie cały czas.

rozmawiał:
RADOSŁAW SAFIANOWSKI  2008-03-19  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
104440881REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
ogloszenia@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.