Logo Kurier Iławski

Wejście
Pierwsza strona
Zdrowie
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Wyszukiwarka
FORUM

CZYTAJ
List otwarty ws. plebiscytu „Medialne Perły Samorządu”
Lekarze rodzinni postawili mur
Droga ekspresowa S5. Lubawa i Nowe Miasto wchodzą do gry
Obwodnica Nowego Miasta. Będzie poślizg
Burmistrz bezradny na hałas z „Leśnej”
Trzy lata temu obiecaliśmy, dziś wręczamy świadectwa
Albo tunel pod torami, albo stanie i czekanie
Kwaśniewski do Kopaczewskiego. Replika o blokadzie USC
Szpital. Nie działa poradnia medycyny paliatywnej
Wodne problemy z hydrantami
Kładka między Małym a Dużym Jeziorakiem zamknięta od 5 lat
Burmistrz zablokował w USC bezpłatne klepsydry
Problemy z dostępem do obiektów sportowych
Czy Iława jest gotowa do sezonu letniego?
Susz. Nowy dyrektor ośrodka kultury
Raport przedwakacyjny. Co Iława oferuje na sezon?
Mikołaj Grzywacz o pierwszych krokach w muzycznej branży
Iława. Zwolnienia podatkowe 2019
Szerszeń monstrum. Kolejna niespodzianka z Azji
Większy skład komisji rewizyjnej. Demokracja czy polityka?
Więcej...

CZYTAJ

2018-05-30

Szpital. Dlaczego jest tak dobrze skoro jest tak „trudno”?


Księgowa szpitala Anna Pietruszewska przedstawiła sprawozdanie z działalności za ubiegły 2017 rok w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń oraz prawidłowości gospodarowania mieniem. Jeden z radnych przyłapał ją na „błędzie”.

– Rok 2017 był dla szpitala trudny – tymi słowami Anna Pietruszewska rozpoczęła sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności jednostki. – Mimo ogromnego potencjału i udzielania świadczeń o charakterze ponadlokalnym nasza placówka została zakwalifikowana do szpitali I stopnia.

Jak wspominała księgowa, w ramach tzw. sieci przyjęto nową formułę rozliczania kosztów udzielanych świadczeń. Chodzi o ryczałt na dany okres rozliczeniowy.

– Pierwsze pozytywne opinie o wyższym finansowaniu świadczeń szybko zostały zweryfikowane – mówiła Pietruszewska. – Krótko po wejściu w życie reformy pojawiły się pierwsze problemy. Na moment jej wprowadzenia nałożyły się dodatkowe kłopoty związane z protestem lekarzy, dyskusją o wynagrodzeniach oraz deficytem pracowników.

Jak mówiła księgowa placówki, konsekwencją niedoboru personelu medycznego jest presja płacowa wywierana na szpital: – Rosnące wynagrodzenia przekładają się na wzrost kosztów – podkreślała Pietruszewska.

DZIAŁALNOŚĆ I FINANSE

Jak informowała dalej księgowa szpitala, w oddziałach z liczbą łóżek 329 leczono 9 tysięcy 739 pacjentów.

– Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił 11 tysięcy 709 świadczeń, to jest o 11,5% więcej niż w roku poprzednim – podawała. – O 14,4% wzrosła również liczba pacjentów przyjętych w ramach oddziału okulistycznego jednego dnia.

Jeśli chodzi o poradnie specjalistyczne, udzielono 64 tys. 429 porad. Z kolei w ambulatorium, czyli w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, przyjęto 13 tysięcy 800 pacjentów.

– Było 678 porodów – informowała Pietruszewska.

Jak mówiła dalej, w placówce ciągle dąży się do poprawy wskaźników efektywności.

– W ubiegłym roku nieznacznie wzrósł wskaźnik wykorzystania łóżka – informowała. – Zadania statutowe szpital realizuje przy pomocy kadry. To 364 pracowników zatrudnionych na umowach o pracę i 166 osób na podstawie umów cywilno-prawnych.

Pietruszewska opowiedziała też o finansach.

– W 2017 roku szpital posiadał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 52 miliony 222 tysiące 455 złotych, który został zrealizowany na 52 miliony 999 tysięcy 906 złotych – podsumowała.

Jak mówiła, wartość kontraktu była wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 3,5 miliona złotych, ale i to okazało się niewystarczające.

– Największe przekroczenia w zakresie leczenia szpitalnego zauważamy na oddziale wewnętrznym, gdzie po 9 miesiącach wynosiło ono już 672 tysiące 556 złotych – mówiła.

Pietruszewska powiedziała też, że w ostatnim roku wzrosły wartości majątku trwałego oraz kapitału własnego szpitala, a wskaźniki płynności finansowej znajdują się na optymalnych poziomach. Księgowa na koniec zaznaczyła, że w obliczu zmian zasad finansowania świadczeń zdrowotnych priorytetem jest podjęcie działań gwarantujących zwiększenie wartości ryczałtu.

– Szpital w związku z tym postawił na podnoszenie jakości udzielanych świadczeń – mówiła. – Podejmowane będą działania w zakresie uzyskania akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wskaźniki jakościowe są jednymi z czynników powodującymi wzrost wartości ryczałtu i są działaniami, na które mamy wpływ, stąd stale poprawiana będzie dostępność do świadczeń zdrowotnych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Z wszystkich radnych o wyjaśnienie kilku kwestii odnośnie sprawozdania poprosił tylko jeden, Eugeniusz Dembek.

– Czy może mi pani opowiedzieć o zdarzeniach niepożądanych, których było 6, w tym wypadnięcie pacjenta z łóżka, upadek, samowolne oddalenie się, próba samobójcza, kradzież czy podanie leku? – mówił do Pietruszewskiej. – Czy tu nie powinna być wyszczególniona utrata życia czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku błędu lekarskiego?

Księgowa w odpowiedzi przytoczyła definicję zdarzenia niepożądanego.

– To szkoda wywołana w trakcie lub w efekcie leczenia niezwiązana z naturalnym przebiegiem choroby, stanem zdrowia pacjenta lub ryzykiem jej wystąpienia – mówiła. – Przypadki utraty zdrowia lub życia nie mieszczą się w definicji. Zdarzenia niepożądane są zgłaszane przez personel na zasadzie dobrowolności. Przygotowujemy się do wdrożenia programu, który ułatwi personelowi zgłaszanie wszystkich nieprawidłowości.

Dembek mówił dalej, że zawsze w sprawozdaniu znajdowała się informacja o liczbie zatrudnionych lekarzy, rezydentów i stażystów.

– Teraz mi tego zabrakło, a chciałbym wiedzieć, ilu jest pracowników, którzy leczą – powiedział.

Pietruszewska tłumaczyła, że nie jest w stanie przytoczyć szczegółowych danych na temat zatrudnionych w poszczególnych grupach zawodowych.

– Mogę tylko powiedzieć, że w grupie lekarzy nie mamy stażystów – poinformowała. – Szczegółowy podział możemy przygotować.

Dembek mówił, że jego zdaniem pocieszający jest tylko jeden fakt: – Wreszcie szpital zrozumiał, że warto walczyć o akredytację, bo to podnosi nam prestiż oraz wartość i jakość usług – stwierdził.

KSIĘGOWA SIĘ... POMYLIŁA

Radny poprosił na koniec o rozwianie wątpliwości odnośnie spadku wartości aktywów ogółem.

– W 2015 roku było to ponad 70 milionów, rok później około 78, a w 2017 roku 44 miliony 502 tysiące – zauważył. – Chciałbym, żeby mi pani to wytłumaczyła.

Pietruszewska powiedziała, że w dane wkradła się pomyłka.

– Gdy spojrzymy w tabelkę niżej, aktywa w roku 2017 wynoszą 77 milionów 918 tysięcy, a 44 miliony 502 tysiące to suma nieobejmująca aktywów obrotowych – stwierdziła. – Przepraszam za tę pomyłkę.

– A ja tyle liczyłem... – zakończył Dembek.

KATARZYNA POKOJSKA

Sprawozdanie
z działalności
iławskiego szpitala
za ubiegły 2017 rok
przedstawiła księgowa
Anna Pietruszewska
Pytania
do sprawozdania
księgowej szpitala
miał tylko jeden radny
Eugeniusz Dembek

  2018-05-30  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
131026612


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

Wejście | Pierwsza strona | Zdrowie | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe | Wyszukiwarka | FORUM
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2021 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.