Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

CZYTAJ
Obwodnica Nowego Miasta. Będzie poślizg
Burmistrz bezradny na hałas z „Leśnej”
Trzy lata temu obiecaliśmy, dziś wręczamy świadectwa
Albo tunel pod torami, albo stanie i czekanie
Kwaśniewski do Kopaczewskiego. Replika o blokadzie USC
Szpital. Nie działa poradnia medycyny paliatywnej
Wodne problemy z hydrantami
Kładka między Małym a Dużym Jeziorakiem zamknięta od 5 lat
Burmistrz zablokował w USC bezpłatne klepsydry
Problemy z dostępem do obiektów sportowych
Czy Iława jest gotowa do sezonu letniego?
Susz. Nowy dyrektor ośrodka kultury
Raport przedwakacyjny. Co Iława oferuje na sezon?
Mikołaj Grzywacz o pierwszych krokach w muzycznej branży
Iława. Zwolnienia podatkowe 2019
Szerszeń monstrum. Kolejna niespodzianka z Azji
Większy skład komisji rewizyjnej. Demokracja czy polityka?
Pokolenie wojny kontra powiat i „służba zdrowia”
Pokonała wirusa i urodziła zdrowe dziecko!
Epidemia. Czy młodzież korzysta z telefonu zaufania?
Więcej...

CZYTAJ

2018-05-30

Szpital. Dlaczego jest tak dobrze skoro jest tak „trudno”?


Księgowa szpitala Anna Pietruszewska przedstawiła sprawozdanie z działalności za ubiegły 2017 rok w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń oraz prawidłowości gospodarowania mieniem. Jeden z radnych przyłapał ją na „błędzie”.

– Rok 2017 był dla szpitala trudny – tymi słowami Anna Pietruszewska rozpoczęła sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności jednostki. – Mimo ogromnego potencjału i udzielania świadczeń o charakterze ponadlokalnym nasza placówka została zakwalifikowana do szpitali I stopnia.

Jak wspominała księgowa, w ramach tzw. sieci przyjęto nową formułę rozliczania kosztów udzielanych świadczeń. Chodzi o ryczałt na dany okres rozliczeniowy.

– Pierwsze pozytywne opinie o wyższym finansowaniu świadczeń szybko zostały zweryfikowane – mówiła Pietruszewska. – Krótko po wejściu w życie reformy pojawiły się pierwsze problemy. Na moment jej wprowadzenia nałożyły się dodatkowe kłopoty związane z protestem lekarzy, dyskusją o wynagrodzeniach oraz deficytem pracowników.

Jak mówiła księgowa placówki, konsekwencją niedoboru personelu medycznego jest presja płacowa wywierana na szpital: – Rosnące wynagrodzenia przekładają się na wzrost kosztów – podkreślała Pietruszewska.

DZIAŁALNOŚĆ I FINANSE

Jak informowała dalej księgowa szpitala, w oddziałach z liczbą łóżek 329 leczono 9 tysięcy 739 pacjentów.

– Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił 11 tysięcy 709 świadczeń, to jest o 11,5% więcej niż w roku poprzednim – podawała. – O 14,4% wzrosła również liczba pacjentów przyjętych w ramach oddziału okulistycznego jednego dnia.

Jeśli chodzi o poradnie specjalistyczne, udzielono 64 tys. 429 porad. Z kolei w ambulatorium, czyli w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, przyjęto 13 tysięcy 800 pacjentów.

– Było 678 porodów – informowała Pietruszewska.

Jak mówiła dalej, w placówce ciągle dąży się do poprawy wskaźników efektywności.

– W ubiegłym roku nieznacznie wzrósł wskaźnik wykorzystania łóżka – informowała. – Zadania statutowe szpital realizuje przy pomocy kadry. To 364 pracowników zatrudnionych na umowach o pracę i 166 osób na podstawie umów cywilno-prawnych.

Pietruszewska opowiedziała też o finansach.

– W 2017 roku szpital posiadał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 52 miliony 222 tysiące 455 złotych, który został zrealizowany na 52 miliony 999 tysięcy 906 złotych – podsumowała.

Jak mówiła, wartość kontraktu była wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 3,5 miliona złotych, ale i to okazało się niewystarczające.

– Największe przekroczenia w zakresie leczenia szpitalnego zauważamy na oddziale wewnętrznym, gdzie po 9 miesiącach wynosiło ono już 672 tysiące 556 złotych – mówiła.

Pietruszewska powiedziała też, że w ostatnim roku wzrosły wartości majątku trwałego oraz kapitału własnego szpitala, a wskaźniki płynności finansowej znajdują się na optymalnych poziomach. Księgowa na koniec zaznaczyła, że w obliczu zmian zasad finansowania świadczeń zdrowotnych priorytetem jest podjęcie działań gwarantujących zwiększenie wartości ryczałtu.

– Szpital w związku z tym postawił na podnoszenie jakości udzielanych świadczeń – mówiła. – Podejmowane będą działania w zakresie uzyskania akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wskaźniki jakościowe są jednymi z czynników powodującymi wzrost wartości ryczałtu i są działaniami, na które mamy wpływ, stąd stale poprawiana będzie dostępność do świadczeń zdrowotnych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Z wszystkich radnych o wyjaśnienie kilku kwestii odnośnie sprawozdania poprosił tylko jeden, Eugeniusz Dembek.

– Czy może mi pani opowiedzieć o zdarzeniach niepożądanych, których było 6, w tym wypadnięcie pacjenta z łóżka, upadek, samowolne oddalenie się, próba samobójcza, kradzież czy podanie leku? – mówił do Pietruszewskiej. – Czy tu nie powinna być wyszczególniona utrata życia czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku błędu lekarskiego?

Księgowa w odpowiedzi przytoczyła definicję zdarzenia niepożądanego.

– To szkoda wywołana w trakcie lub w efekcie leczenia niezwiązana z naturalnym przebiegiem choroby, stanem zdrowia pacjenta lub ryzykiem jej wystąpienia – mówiła. – Przypadki utraty zdrowia lub życia nie mieszczą się w definicji. Zdarzenia niepożądane są zgłaszane przez personel na zasadzie dobrowolności. Przygotowujemy się do wdrożenia programu, który ułatwi personelowi zgłaszanie wszystkich nieprawidłowości.

Dembek mówił dalej, że zawsze w sprawozdaniu znajdowała się informacja o liczbie zatrudnionych lekarzy, rezydentów i stażystów.

– Teraz mi tego zabrakło, a chciałbym wiedzieć, ilu jest pracowników, którzy leczą – powiedział.

Pietruszewska tłumaczyła, że nie jest w stanie przytoczyć szczegółowych danych na temat zatrudnionych w poszczególnych grupach zawodowych.

– Mogę tylko powiedzieć, że w grupie lekarzy nie mamy stażystów – poinformowała. – Szczegółowy podział możemy przygotować.

Dembek mówił, że jego zdaniem pocieszający jest tylko jeden fakt: – Wreszcie szpital zrozumiał, że warto walczyć o akredytację, bo to podnosi nam prestiż oraz wartość i jakość usług – stwierdził.

KSIĘGOWA SIĘ... POMYLIŁA

Radny poprosił na koniec o rozwianie wątpliwości odnośnie spadku wartości aktywów ogółem.

– W 2015 roku było to ponad 70 milionów, rok później około 78, a w 2017 roku 44 miliony 502 tysiące – zauważył. – Chciałbym, żeby mi pani to wytłumaczyła.

Pietruszewska powiedziała, że w dane wkradła się pomyłka.

– Gdy spojrzymy w tabelkę niżej, aktywa w roku 2017 wynoszą 77 milionów 918 tysięcy, a 44 miliony 502 tysiące to suma nieobejmująca aktywów obrotowych – stwierdziła. – Przepraszam za tę pomyłkę.

– A ja tyle liczyłem... – zakończył Dembek.

KATARZYNA POKOJSKA

Sprawozdanie
z działalności
iławskiego szpitala
za ubiegły 2017 rok
przedstawiła księgowa
Anna Pietruszewska
Pytania
do sprawozdania
księgowej szpitala
miał tylko jeden radny
Eugeniusz Dembek

  2018-05-30  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
129981741


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | szukaj
FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2020 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.