Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

CZYTAJ
Burmistrz zablokował w USC bezpłatne klepsydry
Problemy z dostępem do obiektów sportowych
Czy Iława jest gotowa do sezonu letniego?
Susz. Nowy dyrektor ośrodka kultury
Raport przedwakacyjny. Co Iława oferuje na sezon?
Mikołaj Grzywacz o pierwszych krokach w muzycznej branży
Iława. Zwolnienia podatkowe 2019
Szerszeń monstrum. Kolejna niespodzianka z Azji
Większy skład komisji rewizyjnej. Demokracja czy polityka?
Pokolenie wojny kontra powiat i „służba zdrowia”
Pokonała wirusa i urodziła zdrowe dziecko!
Epidemia. Czy młodzież korzysta z telefonu zaufania?
Epidemia. Personel szpitala woła o pomoc
Ziemia Lubawska odbierze Iławie nową drogę ekspresową?
Ratownik Tomasz Sławiński: Lepiej zapobiegać, niż leczyć
Podwyżka pensji dla dyrektor ICK: „Rutynowa”
Roman Żuralski: List otwarty do mieszkańców Iławy i regionu
Chciał ukraść pieniądze z myjni, ale...
O historii starego młyna
Pożar zabytkowego młyna
Więcej...

CZYTAJ

2020-02-26

Sprytni obrońcy bagienka zawołali urzędników od środowiska


Mieszkańcy okolic bagienka na iławskim Osiedlu Gajerek nie odpuszczają. Tym razem urząd miasta otrzymał pismo, które jest bardzo istotne, jeśli chodzi o miejsce, w którym zostanie zbudowany wybieg dla psów. Chodzi o interwencję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Podczas zeszłotygodniowych konsultacji w ratuszu zwolennicy i przeciwnicy wybiegu podnosili różne, mniej bądź bardziej trafne argumenty za i przeciw budowie wybiegu dla psów w okolicy oczka wodnego przy ul. Gdańskiej.

ROK NA EKSPERTYZĘ

Jednym z najczęściej używanych argumentów przez przeciwników tej lokalizacji wybiegu była ingerencja obiektu w środowisko naturalne.

Jak się okazało, argument ten może być dla przeciwników strzałem w dziesiątkę. Mieszkańcy postanowili bowiem zapytać o opinię Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie. Ta przesłała pismo do ratusza.

Treść dokumentu mówi o przeprowadzeniu co najmniej rocznych (!) ekspertyz ekologicznych przed przeprowadzeniem inwestycji na terenie bagienka.

– Przedmiotowy teren stanowi enklawę w obszarze miejskim, więc z dużym prawdopodobieństwem stanowi siedlisko gatunków chronionych – tłumaczy w piśmie dyrekcja. – Zagospodarowanie miejsc wcześniej nieużytkowanych wiąże się zwykle ze zniszczeniem siedlisk wielu gatunków zwierząt chronionych: ptaków, ssaków, gadów, płazów i owadów, a także roślin i grzybów. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji terenu ukierunkowane na występowanie gatunków chronionych. Ekspertyza musi zostać wykonana we właściwych okresach aktywności rozrodczej zwierząt i okresie wegetacji roślin.

Okazuje się, że wykonanie takiej ekspertyzy zabierze dużo czasu, bowiem gatunki żyjące na bagienku mają okresy rozrodcze w różnych porach roku.

Żyjące tam nietoperze, których w Polsce wszystkie gatunki są objęte ochroną, od czerwca do sierpnia zbierają się w kolonie rozrodcze, roją się w październiku, potem zaś do marca zimują.

Z kolei ptaki, gady i płazy mają okres rozrodczy od marca do lipca. Łącznie przeprowadzenie ekspertyz może zatem potrwać nawet rok.

– W przypadku potwierdzenia występowania gatunków chronionych konieczne jest wystąpienie o stosowne zezwolenie oraz dostosowanie terminów realizacji prac do biologii poszczególnych gatunków – wyjaśnia dalej dyrekcja.

Nie można jednak wykluczać, że budowa wybiegu w tym miejscu będzie możliwa. Zezwolenie może zostać bowiem wydane w przypadku, gdy nie będą istniały rozwiązania alternatywne, bądź jeżeli budowa wybiegu nie okaże się szkodliwa dla chronionych populacji.

O WYBIEGU NA SESJI

Mieszkaniec ul. Gdańskiej Krzysztof Kurpiecki, stanowczo sprzeciwiający się budowie wybiegu dla psów w tym miejscu, wystąpił podczas poniedziałkowej sesji miejskiej rady.

Przedstawił pismo z RDOŚ, a także mówił o takich kwestiach, jak niezgodność ustawienia wybiegu w tym miejscu z planem zagospodarowania przestrzennego i fakcie nieprawidłowo wykonanej procedury obywatelskiej.

Poza tym mieszkańcy planują objęcie terenu bagienka formą ochrony przyrody, jaką jest ogłoszenie go użytkiem ekologicznym.

– W przypadku zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego mamy do czynienia z czymś podobnym do sytuacji, w której następuje prywatyzacja zysków i uspołecznienie kosztów – mówił Kurpiecki. – Przy czym koszty, oprócz finansowych, nie rozkładają się, jak zazwyczaj, po całej populacji tylko skupiają się na małej grupie – mieszkańców okolic bagienka. Kosztami takimi jak hałas, dewastacja krajobrazu, czy psychologiczne koszty utraty strefy seniora obciążona jest relatywnie mała część populacji. Stąd też emocjonalne reakcje u niektórych mieszkańców i protesty przeciwko wybiegom dla psów w całej Polsce. A jeśli chodzi o teren bagienka będziemy chcieli objąć go wkrótce jedną z form ochrony przyrody, jaką jest ogłoszenie go użytkiem ekologicznym, w czym bardzo liczymy na państwa pomoc, czyli na głosowanie za tym rozwiązaniem.

MARCIN ŚWIĘCIŃSKI

Krzysztof Kurpiecki
wystąpił podczas
sesji iławskiej rady.
Zdaniem mieszkańca
ulicy Gdańskiej
kwestia zbudowania
wybiegu na bagienku
budzi wątpliwości
z ekologicznego
punktu widzenia

Iława, Osiedle Gajerek.
Mieszkańcy planują ogłoszenie bagienka
użytkiem ekologicznym, co byłoby formą ochrony przyrody

  2020-02-26  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
129642144


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | szukaj
FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2020 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.