Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

CZYTAJ
Trzy metry po śmierć
Żuchowski o sytuacji w ratuszu: „Czy leci z nami pilot...?!”
Terytorialsów siła z Iławy
Musimy zmienić podejście do zwierząt
Pikieta mieszkańców pod ratuszem
Mieszkamy w Berlinie, ale kochamy Iławę!
Rzecznik prasowy Tomasz Więcek robił w szpitalu co chciał?
Problem ze szczurami w kamienicy
Majątek burmistrza Iławy
W porzuconym aucie mieszkają bezdomni
NOWA SZEFOWA KULTURY: WARTO INWESTOWAĆ W SIEBIE
„Bolszewicy” atakują powiatowy Inkubator Technologiczny
Karta Praw Rodziny. Kopaczewski i Młotek na „nie”
Stare Miasto wreszcie troszkę stare
Ile zapłacimy za parkowanie przed Starym Spichlerzem
Na terenie szpitala znaleziono zwłoki
Obiecaj, że nie złamiesz prawa
Pałac Kamieniec. Archeolodzy zbadają ślady Napoleona
Burmistrz Iławy odwołał skarbnik miasta
Konkurs na dyrektora SP3. Sprzeciw
Więcej...

CZYTAJ

2003-11-03

Skarbówka sprawdza majątek władzy?


Około 400 samorządowców naszego regionu złożyło oświadczenia majątkowe w Urzędzie Skarbowym w Iławie. Kto tego nie uczynił, jeszcze nie wiadomo, gdyż urzędnicy są w trakcie weryfikacji. Włodarze, którzy nie ujawnili majątku, nie muszą jednak obawiać się konsekwencji ze strony urzędu skarbowego.

– Ustawa nakazuje poinformować pracodawcę takiej osoby, iż nie złożyła ona oświadczenia – mówi naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie, Jerzy Lewandowski. Na przykład dla wójtów, burmistrzów i starostów pracodawcą jest przewodniczący rady gminy lub powiatu. – To tylko wstępna weryfikacja. Jeśli będą jakieś niejasności w samym zeznaniu, informuje się Urząd Kontroli Skarbowej. Trudno zresztą mówić o weryfikacji. Możemy sprawdzić tylko, czy oświadczenia są prawidłowo wypełnione i czy zgadzają się z ubiegłorocznymi zeznaniami podatkowymi.

Jednak jeśli np. radny uzyskał dochody zwolnione z opodatkowania, to nie zawarł ich w zeznaniu PIT. Mógł natomiast ujawnić je w oświadczeniu majątkowym.

Przepisy nakładające obowiązek weryfikacji oświadczeń majątkowych samorządowców obowiązujące od tego roku nie zawierają szczegółowych zasad postępowania i nie precyzują terminu, w którym samorządy powinny przekazać oświadczenia. Zaś urzędy skarbowe muszą dokonać ich weryfikacji do końca października.

* * *

Około 80 przedsiębiorców z powiatu iławskiego złożyło wnioski o restrukturyzację, czyli umorzenie należności względem skarbu państwa. Jeszcze nie podjęto decyzji, które wnioski przyjąć, a które odrzucić. Urząd skarbowy ma na to czas do grudnia br.

Jerzy Lewandowski, naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie informuje, że długi firm, które ogłosiły upadłość, jak Pelbud i Państwowy Ośrodek Maszynowy w Lubawie, nie podlegają restrukturyzacji.

Naczelnik mówi, że nie może podać bez zgody zainteresowanych, nazw firm i wysokości kwot, o których umorzenie wpłynęły wnioski. Wiemy, że są to przedsiębiorcy reprezentujący niemal wszystkie objęte restrukturyzacją branże, m. in.: budowlaną, handlową i usługową. Największe zobowiązanie opiewa na kwotę ok. 300 tys. złotych.

Z dobrodziejstwa umorzenia mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy: w terminie do 45 dni od wejścia ustawy (01.10.2002) złożyli wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami, w dniu wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji nie posiadają zaległości, uiścili opłatę restrukturyzacyjną wynoszącą 15 proc. należności ogólnej, znanej na dzień 30 czerwca 2002 r. Ta należność właśnie podlega umorzeniu, jeśli dotyczy podatków: dochodowego od osób fizycznych i prawnych, zryczałtowanego dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od towarów i usług, akcyzowego, zniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Wszyscy znani urzędowi skarbowemu dłużnicy otrzymali powiadomienie z dołączonym wnioskiem.

* * *

Od 1 maja 2004 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o VAT. Wg „Gazety Prawnej” ma ona wprowadzić „rewolucyjne zmiany podatkowe”. Jakie to zmiany, co oznaczają dla podatników – o to zapytaliśmy zastępcę naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie, Mirosława Dzikowskiego.

– Będą zmiany i to dosyć istotne, ale nie rewolucyjne – mówi Dzikowski. – Między innymi pojawią się nowe instytucje, uproszczone zostaną przepisy dotyczące eksportu i importu z krajów UE. Możemy także spodziewać się trudności przy rozliczaniu podatku naliczanego w wyniku nabycia środków trwałych. VAT generalnie będzie bardziej skomplikowany, obejmie większą ilość czynności. Jednak mechanizm naliczania podatku się nie zmieni.

Jak ustaliliśmy, projekt ustawy znajduje się na stronach internetowych sejmu (www.sejm.gov.pl – druk nr 1874). Wiadomo natomiast, że po wejściu do Unii Europejskiej nasze przepisy podatkowe będą bardziej stabilne, gdyż jak mówi Mirosław Dzikowski, „korekta będzie robiona co 5 lat”.

Żeby wyrównać szanse przedsiębiorców z państw członkowskich, Rada UE wydaje dyrektywy, z których wynika (również dla Polski) obowiązek regulacji prawa podatkowego. Ogólna zasada jest taka, że rząd danego kraju nie może preferować swoich przedsiębiorców, szkodząc przedsiębiorcom krajów członkowskich. Dlatego część przepisów jest obowiązkowa dla wszystkich, a część fakultatywna. Przykładem tych drugich jest możliwość korzystniejszego rozliczenia podatku z niezapłaconych należności. Np. jeśli kontrahent nie zapłaci przedsiębiorcy za towar lub usługę, ten może skorzystać z ulgi podatkowej, o ile dowiedzie, że rzeczywiście nie został spłacony.

W sejmowym projekcie znajduje się zapis mówiący, iż opodatkowaniu podlega „odpłatna dostawa towarów”. Dalej czytamy: „Przez dostawę towarów rozumie się (...) przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”. Poprosiliśmy naszego rozmówce o wyjaśnienie tego przepisu.

– Mam za mało informacji, by się do tego odnieść – mówi zastępca naczelnika skarbówki. Mirosław Dzikowski jedynie przypuszcza, że oznacza to, iż członkowie spółdzielni mieszkaniowych chcący wykupić lokal, będą musieli zapłacić podatek VAT. Dziś czynność ta nie podlega opodatkowaniu.

KRZYSZTOF BŁACHEWICZ


  2003-11-03  

Wróć   Góra strony
125363905


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.