Logo Kurier Iławski

Wejście
Pierwsza strona
INFORMACJE
OPINIE
Zdrowie i uroda
Wyszukiwarka
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
FORUM

INFORMACJE
Internetowy dział INFORMACYJNY tymczasowo zawieszony
List otwarty ws. plebiscytu „Medialne Perły Samorządu”
Lekarze rodzinni postawili mur
Droga ekspresowa S5. Lubawa i Nowe Miasto wchodzą do gry
Obwodnica Nowego Miasta. Będzie poślizg
Burmistrz bezradny na hałas z „Leśnej”
Trzy lata temu obiecaliśmy, dziś wręczamy świadectwa
Albo tunel pod torami, albo stanie i czekanie
Kwaśniewski do Kopaczewskiego. Replika o blokadzie USC
Szpital. Nie działa poradnia medycyny paliatywnej
Wodne problemy z hydrantami
Kładka między Małym a Dużym Jeziorakiem zamknięta od 5 lat
Burmistrz zablokował w USC bezpłatne klepsydry
Problemy z dostępem do obiektów sportowych
Czy Iława jest gotowa do sezonu letniego?
Susz. Nowy dyrektor ośrodka kultury
Raport przedwakacyjny. Co Iława oferuje na sezon?
Mikołaj Grzywacz o pierwszych krokach w muzycznej branży
Iława. Zwolnienia podatkowe 2019
Szerszeń monstrum. Kolejna niespodzianka z Azji
Więcej...

2012-08-14

Radna ukarana za wypowiedź o szpitalu


Na podstawie artykułu w Kurierze i... kodeksu pracy radna Anna Zakrzewska dostała od Iwony Orkiszewskiej, dyrektor szpitala w Iławie, karę porządkową. Związki zawodowe i sama zainteresowana z decyzją szefowej się nie zgadzają. Sprawa prawdopodobnie trafi do sądu.


Przypominamy. 4 lipca w Kurierze pojawił się artykuł na temat wypracowania przez iławski szpital ponadmilionowego zysku. Radna Anna Zakrzewska, notabene pracownica szpitala, zapytała burmistrza, jakie względy społeczne były przyczyną umorzenia podatku w wysokości ponad 87 tysięcy. Radna dodała, że nie było wzrostu wynagrodzenia w tej placówce, a w dodatku spadła liczba zatrudnionych tam osób.

Leszek Jankowski, przewodniczący Powiatowej Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, poinformował nas, że 19 lipca Anna Zakrzewska, która w iławskim szpitalu pracuje na stanowisku asystenta-diagnosty laboratoryjnego, dostała od dyrektor szpitala Iwony Orkiszewskiej zawiadomienie dotyczące udzielenia kary upomnienia.


NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW

Powołując się na artykuł zamieszczony w Kurierze, dyrektor Orkiszewska argumentuje, że jej pracownica naruszyła obowiązki pracownicze, wynikające z Kodeksu pracy, które obligują do dbania o dobro zakładu pracy nie tylko podczas jej wykonywania.

– W związku z podaniem przez panią nieprawdziwych informacji odnośnie rzekomego braku wzrostu wynagrodzeń w szpitalu w 2011 roku podczas wystąpienia na forum publicznym sesji Rady Miejskiej w Iławie 27 czerwca 2012 roku, udzielam pani karę porządkową w postaci upomnienia – napisała Orkiszewska do Zakrzewskiej.

Dyrektor przypomniała, że zarówno w 2011 roku, jak i w 2012, pracownicy podwyżki dostali. Jak wyjaśniła, samej radnej przyznano ją w kwocie 80 zł miesięcznie.


DYSKREDYTACJA SZPITALA

– Wprowadzając opinię publiczną w błąd co do braku wzrostu wynagrodzenia, pani zachowanie ewidentnie świadczy o celowym działaniu zmierzającym do zdyskredytowania szpitala w oczach lokalnego społeczeństwa i władz samorządowych – uzasadniała w piśmie Orkiszewska.

Anna Zakrzewska wniosła sprzeciw.

– Podwyższenie płacy o 30 zł brutto w roku 2011, w powiązaniu z dużą inflacją w tym roku, nie wpłynęło w żaden sposób na poprawę sytuacji materialnej pracowników. To właśnie miałam na myśli, wyrażając się może mało precyzyjnie – napisała w sprzeciwie Zakrzewska.

W swoim piśmie radna zaznaczyła, że w poprzednich latach, gdy szpital generował straty, wielokrotnie wnioskowała do burmistrza o umorzenie placówce podatku.

– Ze szpitalem w Iławie jestem związana od dziecka, zawsze był i jest mi bliski – dodała w piśmie Zakrzewska. – Pracuję w nim 38 lat i takie traktowanie odbieram po raz kolejny jako dyskryminację ze względu na przynależność do związku zawodowego, przekonania politycznego i karę za występowanie w obronie pracowników.

Przekonania polityczne radnej są lewicowe. Do rady dostała się z listy SLD i zasiada w nielicznej opozycji względem PO, rządzącej zarówno w mieście, jak i w powiecie (pod który podlega szpital).

Dyrektor szpitala zdania nie zmieniła i 30 lipca wysłała pismo do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Iławie. Poprosiła o wydanie stanowiska w sprawie sprzeciwu od kary upomnienia wniesionego przez Zakrzewską.


ZWIĄZKI NIE CHCĄ
KARY DLA KOLEŻANKI

Związek zawodowy nie wyraził jednak zgody na udzielenie kary Zakrzewskiej, argumentując, że nie ma ona zastosowania w Kodeksie pracy.

Ponadto związkowcy zauważyli, że kara została nałożona z naruszeniem przepisów. Sugerują, że kara nie może być nałożona po upływie 2 tygodni od otrzymania informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego. Przedmiotowy artykuł w Kurierze został opublikowany 4 lipca, a kara porządkowa nałożona została 19 lipca, czyli tuż po upływie wymaganego czasu.

Ponadto Kodeks pracy mówi, że pracodawca może stosować karę upomnienia za nieprzestrzeganie przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów ppoż., przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

– Przyczyna kary porządkowej zastosowanej przez dyrektor szpitala „naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, wynikających z Kodeksu pracy, który obliguje do dbania o dobro zakładu pracy nie tylko podczas wykonywania pracy, lecz także poza czasem jej świadczenia” nie mieści się w wyżej wymienionym katalogu – piszą związkowcy.

Zarząd MZZPOZ w Iławie zastrzegł, że jeżeli kara dla Zakrzewskiej nie zostanie anulowana, decyzja dyrektor Orkiszewskiej zostanie zaskarżona w sądzie pracy.

NATALIA ŻURALSKA

Publiczne wypowiedzi
nie są nieautoryzowane

Radna Anna Zakrzewska w swoim piśmie do dyrektor szpitala Iwony Orkiszewskiej wyjaśniała, że jej wypowiedź umieszczona w Kurierze nie była autoryzowana. Informujemy więc, że zgodnie z prawem prasowym wypowiedzi wygłaszane na forum publicznym nigdy nie są autoryzowane, ponieważ – co oczywiste – zmiana formy czy treści wcześniej upublicznionej (wygłoszonej) wypowiedzi byłaby manipulacją.

redakcja
Iwona Orkiszewska, dyrektor iławskiego szpitala
Radna Anna Zakrzewska jednocześnie
jest pracownicą szpitala

  2012-08-14  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
131133596


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

Wejście | Pierwsza strona | INFORMACJE | OPINIE | Zdrowie i uroda | Wyszukiwarka | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2021 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.