Logo Kurier Iławski

Wejście
Pierwsza strona
CZYTAJ
Opinie, felietony
Zdrowie
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Wyszukiwarka
FORUM

CZYTAJ
List otwarty ws. plebiscytu „Medialne Perły Samorządu”
Lekarze rodzinni postawili mur
Droga ekspresowa S5. Lubawa i Nowe Miasto wchodzą do gry
Obwodnica Nowego Miasta. Będzie poślizg
Burmistrz bezradny na hałas z „Leśnej”
Trzy lata temu obiecaliśmy, dziś wręczamy świadectwa
Albo tunel pod torami, albo stanie i czekanie
Kwaśniewski do Kopaczewskiego. Replika o blokadzie USC
Szpital. Nie działa poradnia medycyny paliatywnej
Wodne problemy z hydrantami
Kładka między Małym a Dużym Jeziorakiem zamknięta od 5 lat
Burmistrz zablokował w USC bezpłatne klepsydry
Problemy z dostępem do obiektów sportowych
Czy Iława jest gotowa do sezonu letniego?
Susz. Nowy dyrektor ośrodka kultury
Raport przedwakacyjny. Co Iława oferuje na sezon?
Mikołaj Grzywacz o pierwszych krokach w muzycznej branży
Iława. Zwolnienia podatkowe 2019
Szerszeń monstrum. Kolejna niespodzianka z Azji
Większy skład komisji rewizyjnej. Demokracja czy polityka?
Więcej...

CZYTAJ

2004-05-28

Gospodarskie sprawy miasta Iławy


NOWY BLOK IPB?

W połowie kwietnia burmistrz Iławy Jarosław Maśkiewicz spotkał się z Eugeniuszem Jaremko, prezesem Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Tematem spotkania była ewentualna budowa bloku mieszkalnego przy ul. Andersa – na zapleczu sądu i starostwa. Będzie się to wiązało z zamianą gruntów między miastem z IPB, co będzie przedstawione na posiedzeniu komisji w maju br.

ISO W RATUSZU

W iławskim ratuszu trwają prace związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością ISO-9000. Ustalono już, że pod koniec maja nastąpi audit urzędu przeprowadzony przez auditora zewnętrznego – firmę „Certyfikat”. Wręczenie certyfikatu ISO planuje się już na 4 czerwca. Zdaniem urzędników ISO wiąże się z korzyścią dla interesantów.

KONFERENCJA NAUCZYCIELI

W dniach 27-28 maja odbędzie się w Iławie I Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli. Nad organizacją zjazdu pracują – ze strony urzędu – Włodzimierz Ptasznik, kierownik wydziału Integracji Europejskiej i ze strony oświaty – Grażyna Wiącek oraz Barbara Szabelska.

BĘDZIE REMONT KINA

20 kwietnia w Olsztynie burmistrz Maśkiewicz spotkał się z wicemarszałkiem województwa Piotrem Żuchowskim w sprawie modernizacji iławskiego kina. Wniosek Iławy został zakwalifikowany do dofinansowania jako jeden z trzech z naszego województwa i jeden z jedenastu w skali kraju. Kwota, którą uzyska miasto na modernizację budynku kina, oscylować będzie w przedziale 600 tys. – 1 mln zł.

RONDO CORAZ BLIŻEJ

Burmistrz miasta spotkał się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy nowego ronda na ul. Kościuszki-Grunwaldzka. Został już rozstrzygnięty przetarg na wykonawstwo. Aktualnie w trakcie uzgadniania jest harmonogram realizacji oraz organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy skrzyżowania. Wartość zadania opiewa na kwotę 2 mln zł. Trwają też rozmowy na temat odnowy ul. Grunwaldzkiej (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kościuszki). Zadanie to zostanie zrealizowane w 2005 r.

DOCHÓD DO URZĘDU

Na walnym zgromadzeniu wspólników miejskiej spółki ITBS, reprezentowanym jednoosobowo przez burmistrza Jarosława Maśkiewicza, udzielono absolutorium jej zarządowi za rok ubiegły. W 2003 r. przychody spółki ITBS, zarządzającej miejskimi budynkami, zmalały o 57% w stosunku do roku 2002. Powodem tego jest fakt, że wpływy z ewidencji przychodów z najmu gminnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych są przekazywane od stycznia 2003 r. bezpośrednio do Urzędu Miasta. W okresie 1-22 kwietnia zawarto 3 akty notarialne sprzedaży mieszkań komunalnych ich najemcom.

BURMISTRZ UMORZYŁ

W dniach od 1 do 22 kwietnia burmistrz umorzył 6 podatnikom podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 9.757,30 zł wraz z odsetkami w łącznej kwocie 109,80 zł. Natomiast jednemu podatnikowi umorzył podatek od środków transportowych w kwocie 615 zł wraz z odsetkami w kwocie 53,60 zł. Burmistrz wydał także jedną decyzję o zakończeniu restrukturyzacji, umarzając zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 42.418,26 zł wraz z odsetkami w kwocie 15.620,50 zł. Ów ciężar podatkowy zdjęto z OCMB.

PRZETARGI

Utrzymaniem czystości i porządku na terenie części Iławy (ulice, chodniki, parkingi i place w południowej części miasta) zajmie się iławska firma „EKO”. Z kolei o porządek w północnej części miasta zadba „SPOMER” z Iławy. W obydwu przypadkach usługi wykonane zostaną za kwotę 737.339,14 zł (z VAT) każda, a czas ich realizacji trwać będzie od 01.06.2004 do 31.05.2007. Ulicę Brzechwy na zlecenie miasta zbuduje z kostki brukowej przedsiębiorstwo „KOMBUD” z Iławy, za kwotę 99.750,90, w tym VAT. Termin realizacji do końca maja br. Dokumentację budowlaną i wykonawczą na budowę ulicy Elbląskiej wraz z siecią deszczową wykona Zakład Usług „DAN” z Iławy, za kwotę 9.760 zł z VAT. Dokumenty mają być gotowe do 30.06.2004 r. Z kolei dokumentację zagospodarowania turystycznego brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak wykona Autorskie Studio Architektoniczne „AKO” ze Stegny. Wartość zadania 92.110 zł z VAT. Termin realizacji usługi do 30.09.2004 r. Studium wykonalności dla budowy krytej pływalni w Iławie wykona Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.S. z Olsztyna, za kwotę 23.180 zł z VAT. Termin realizacji usługi do 25.06.2004 r. Co ciekawe, cena najdroższej oferty w tym przetargu wyniosła aż 61.000 zł.

Na podstawie informacji
z UM Iława opracował:
RADOSŁAW SAFIANOWSKIOd 600 tysięcy do 1 miliona złotych pozyska Iława
na modernizację budynku kina. Stało się to możliwe m.in.
dzięki kontaktom burmistrza Jarosława Maśkiewicza
z wicemarszałkiem województwa Piotrem Żuchowskim.
Czy dzięki temu budynek kina „X Muza” dorówna
niebawem wyglądem ratuszowi?

  2004-05-28  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
130816878


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

Wejście | Pierwsza strona | CZYTAJ | Opinie, felietony | Zdrowie | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2021 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.